Gajus

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 12 sep 2023 om 12:59
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Gajus (= heer) is de naam van vier verschillende gelovige mannen genoemd in het Nieuwe Testament.

Naam. De naam Gajus betekent "heer". In de uitspraak ligt de klemtoon op de eerste lettergreep. Het Griekse woord in de brontekst van het Nieuwe Testament is γαιος, Gaios. Het strongnummer is G1050. De naam, die 5x wordt genoemd, is van Latijnse oorsprong: de Griekse vorm van de Latijnse eigennaam Cajus of Gajus. De naam is in het Engels: Gaius. Duits: Gajus. Frans: Gaïus.

Naamgenoten. De naam Gajus is van de volgende mannen:

1. Gajus een Korinthiër, door Paulus gedoopt (1 Kor. 1: 14), die hem in zijn huis had opgenomen en daarom door alle leden van de gemeente, die ook wel bij hem tezamen kwamen, bezocht werd (Rom. 16: 23). Gajus was gastheer van Paulus tijdens diens tweede verblijf in Korinthe.

De heiligen te Rome kregen de groeten van Gajus via Paulus' brief aan de Romeinen:

Ro 16:23  U groet Gajus, de gastheer van mij en van de gehele gemeente. U groet Erastus, de rentmeester van de stad, en de broeder Quartus. (Telos)

2. Gajus een Macedoniër, die Paulus op diens reizen vergezelde en bij het oproer te Efeze in gevaar kwam (Hand. 19 : 29).

3. Gajus een man uit Derbe, reisgezel van Paulus (Hand. 20: 4). Hij reisde met hem mee in Griekenland en wachtte hem op in Troas.

Hnd 20:4 En hem vergezelden <tot in Asia> Sopater, [de zoon] van Pyrrhus, van Berea; van de Thessalonikers, Aristarchus en Secundus, Gajus van Derbe, Timotheüs, en de Asiaten Tychicus en Trofimus. (TELOS)

Derde zendingsreis van Paulus

Later ging hij vanaf Korinthe, in Griekenland, met Paulus mee op diens laatste reis naar Jeruzalem.

Paulus' reis naar Rome

4. Gajus de ontvanger van de derde brief van Johannes, door deze om zijn gastvrijheid geprezen. Hij was kennelijk een voorganger in de gemeente[1]. Johannes schrijft aan hem:

3Jo 1:3 ... ik heb mij zeer verblijd toen er broeders kwamen en van uw waarheid getuigden, zoals u in de waarheid wandelt. (...) 3Jo 1:5 Geliefde, u handelt trouw in alles wat u jegens de broeders bewerkt, en dat jegens vreemdelingen, 3Jo 1:6 die van uw liefde getuigd hebben tegenover de gemeente; u zult er goed aan doen, als u hen voorthelpt op een wijze God waardig; (TELOS)

Dezelfden? Sommigen houden alle vier, of althans drie, of telkens twee namen voor één persoon. Velen vermoeden dat Gajus uit Macedonië en Gajus uit Derbe dezelfde persoon zijn[2]. Daar echter de naam Gajus, later Cajus , een zeer veelgebruikte Romeinse voornaam was, kan men gerust alle vier laten bestaan.

Bronnen

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Eerste deel A - J. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1867) s.v. Gajus. Tekst hiervan is op 11 feb. 2017 verwerkt.

Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

D. Harting, Grieks-Nederlands handwoordenboek op het Nieuwe Testament, onderdeel van de Online Bible (uitgeverij Importantia).

Voetnoten

  1. Inleiding tot de derde brief van Johannes in de TELOS-vertaling van het Nieuwe Testament (Vaassen: uitgeverij H. Medema, 1982).
  2. D. Harting, Grieks-Nederlands handwoordenboek op het Nieuwe Testament, onderdeel van de Online Bible (Importantia).