Joseba

Uit Christipedia

Joséba, Jehoseba, Jehosjeva, Józabath, Josabath, Josabat, Josebat of Jehosabat, was de huisvrouw van Jojada de hogepriester. Zij redde het leven van de jonge Joas, die later koning van Juda zou worden.

Naam. De Hebreeuwse naam is יהושׁבע, Jehosjeva, en betekent "Jhwh heeft gezworen"[1]. Het Stongnummer is 03089. De King James vertaling heeft de naam Jehosheba. De naam komt op één plaats in de Schrift voor: 2 Kon. 11:1. De andere spelling in het Hebreeuws, יהושׁבעת, Jehosjabath, is een vorm van een vorm van Jehosjeva, en betekent "Jhwh is een eed"[1] . Het Strongnummer is 03090. De naam komt 2x voor. In het Engels (King James vertaling): Jehoshabeath.

Zij was de dochter van Joram, de koning van Juda en de zus van Ahazia, ofschoon zij niet de dochter van Athalia schijnt geweest te zijn.

Omri
koning van Israël
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asa
koning van Juda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achab
koning van Israël
 
Izebel
 
 
 
 
 
Josafat
koning van Juda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahazia
koning van Israël
 
Joram
koning van Israël
 
Athalia
 
Joram
koning van Juda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joseba
 
Ahazia
koning van Juda
 
Zibja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joas
koning van Juda

In het volgende vers wordt zij niet de dochter van Athalia genoemd, maar "de dochter van koning Joram".

2Kon 11:1 Toen Athalia, de moeder van Ahazia, zag dat haar zoon dood was, stond zij op en bracht zij heel het koninklijk nageslacht om. 2Kon 11:2 Maar Joseba, de dochter van koning Joram, de zuster van Ahazia, nam Joas, de zoon van Ahazia, en nam hem weg uit het midden van de zonen van de koning die ter dood gebracht werden, en bracht hem en zijn voedster naar de linnenkamer. En zij verborgen hem voor Athalia, zodat hij niet gedood werd. (HSV)

Joseba redt Joas.

2Kr 22:11 Maar Josebat, de dochter van de koning, nam Joas, de zoon van Ahazia, en nam hem weg uit het midden van de koningszonen die ter dood gebracht werden, en bracht hem en zijn voedster naar de linnenkamer. En Josabat, de dochter van koning Joram, de vrouw van de priester Jojada-zij was namelijk de zuster van Ahazia-verborg hem voor Athalia, zodat zij hem niet doodde. (HSV)

Aan haar in de eerste plaats had Joas het leven te danken, daar zij hem aan de moordende handen van de woeste indringster Athalia wist te onttrekken. Deze daad is haar tot eer, daar zij van haar gehechtheid aan Davids huis een mooi getuigenis aflegt. Verder is niets van haar bekend.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Joseba' is op 30 okt. 2017 verwerkt.

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.