Gapinge/NdGK/Dopen 1589-1600

Uit Christipedia
< Gapinge‎ | NdGK
Gapinge > NdGK > Dopen 1589-1600

Deze pagina bevat een lijst van dopelingen van de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Gapinge uit de periode 1589-1600.

Volgnr doopaangifte, doopdatum en naam van kind, met patroniem – ouder(s) – getuigen (g.)

Cursief: aanvullende opmerking van de schrijver

Naemen van de personen soo kinderen, als volwassene die gedoopt syn in de kercke ter Gapinge tsedert het aanvangen van des h. Evangelij predicatie aldaer, begonnen int Jaer na de geboorte Jesu Christi 1589 den 27 Augusti

Ministro Pedro Dammanno

1 17 sept 1589 Joos Jansen – Jan Joos – g. Claes Clomps, Adriaen Cornelissen

2 17 sept 1589 Adriaen Jansen – Jan Adriaenssen van Schellacht

Is Jan dezelfde als Jan Adriaense Neve? Zo ja, dan is Magriete een dochter van hem (zie bij 24 sept 1595, 21 nov 1599). Evenals Christijne (zie bij 10 juli 1594). Margriete Jans en Christijne Jans worden ook genoemd bij 22 aug 1593.

Jan Adriaens zoon Neeve wordt genoemd als gezworene van de Oostwatering 4 mrt 1578 (C. de Waard: Inventaris van de Archieven der Besturen van het Eiland Walcheren 1511-1870 – Middelburg 1914)

3 24 sept 1589 NN – het kint van Francijnken woonend inde backeete van Geeraert Janssen – g. Aechte Mels, Christijne Pieters

4 24 sept 1589 NN Joossen – Joos Janssen

Op 27 sept 1592 en 17 nov 1598 blijkt dat de vrouw van Joos Jansen Leuntgen of Leuntken heet

8 28 jan 1590 Elisabeth Lambrechts – Lambrecht Adriaensen – g. Andries Moyaert

9 28 jan 1590 NN Pieterssen – Pieter Jonge Jacobs – g. Carel Cabeliauw, en de huysvr van Willem Philipssen

10 25 mrt 1590 NN Passchiers – Passchier van Broucke

11 25 mrt 1590 Maeyken Pieters – Pieter Pieterssen – g. Cornelis Maertenssen

12 29 mrt 1590 Geleyn Blaesse – Blaes Janssen – g. Thys Jan Adriaensen Nevens, Adriaen Feys

13 29 mrt 1590 Michiel Willemsen – Willem Michielsen – g. Claes Qurinus van Sandijck

14 23 apr 1590 NN Marcusse – Marcus Adriaensen – g. Geeraert Janssen

15 6 mei 1590 NN Andriesse – Andries Marinissen van Cleverskercke – g. Maerten Hollebrantssen, Gillis Cornelis

16 13 mei 1590 Jacobmyntgen Jacobs – Jacob Fredericx – g. Jacob Dommissen

17 20 mei 1590 Bartholomeus Pieterse – Pieter Hubrechtssen – g. Michiel Gillissen

18 15 aug 1590 Cornelis Adriaensen – Adriaen Cornelissen

22/23 2 sept 1590 Tweelingen, zoon en dochter Maertens – Marten – g. Pieter Marinissen

24 2 sept 1590 NN Jansen – Jan Michielsen – g. huisvr van Joris Dircxssen

25 30 sept 1590 NN Jansen – Jan Michielsen (woonend te Bredamme) – g. Cornelis Jochymissen vander Vere, Maeyken Adriaens

26 28 okt 1590 Cornelis Willemsen – Willem Heyndricx

27 11 nov 1590 Sara Joorissen – Joris Jacobs – g. Jan Jacobsen, Cornelis Hollebrants, Tanneken Verslyke (Verheyke?)

28 11 nov 1590 NN Adriaensen – Adriaen Bouwens – Leyn Adriaenssen, Willemynken Meeus

29 16 dec 1590 Josynken Marinissen van Cruyne – Marinis Janse van Cruyne – g. Seger Janssen, Andries Adriaensen, Maeyken Cornelis

30 20 jan 1591 NN Cornelissen – Cornelis Maertensen – g. Isenbrant Simonssen, Anna Pieters

31 22 jan 1591 Elisabeth de Keyser – Herman de Keyser onser parochie schoolm. – g. D. Johannes Seu, Michiel Gillissen, Magdaleenken Adriaen Andriessen

32 22 jan 1591 Johannes Segers – Seger Janssen

33 17 mrt 1591 Jacoba – Maresch Jacobs – g. Michiel Gheerts

34 ….........

35 26 mei 1591 Claes Lenaerts – Lenaert Pierman – g. Pieter Janssen cleermaker, Jan Laureys tot St Laureys, Maeyken Gillis, Adriaenken huysvr van Jacob Leynssen

36 16 juni 1591 Clara Willemsen – Willem Hubrechtsen

37/38 28 juli 1591 (tweelingen) een knechtken genaemt Abraham en een meysken genaemt Hester de Porck – Olevier de Porck – g. Pierke Corn. , Margrieta Jans

39 4 aug 1591 Leunis Christoffelssen – Christoffel Leunis – g. Magdaleenken Adriaenssen, Andries, Mattheus Jacobssen

40 25 aug 1591 Pieter Jansen – Jan Jacobsen – Dammannus ministri, Trynken Parmentiers, Joris Jacobs

41 21 sept 1591 Maeyken Michielsen – Michiel Pietersen woonachtig in Bredamme – g. Jan Neve, Margarita Pieters

42 28 okt 1591 Hollebrant Maertense – Maerten Hollebrantssen – g. Pieter Marinissen, Leyn Janssen, Maeyken huysvr van Adriaen Hollebrantssen

43 10 nov 1591 Geertgen Marinissen – Marinis Marinissen woonend in Schellach – g. Andries Meyart, Lysken Frans

44 10 nov 1591 Pieter Lambrechts – Lambrecht Adriaensen

45 1 dec 1591 Josynken Cornelissen – Cornelis Cornelissen – g. Grietken, de huysvr van Simon Cornelis

46 19 jan 1592 Abraham de Keyser – Meester Herman de Keyser

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 22 jan 1591 Elisabeth – Herman de Keyser

12 ged 19 jan 1592 Abraham – Herman de Keyser

47 19 apr 1592 Cornelis Pietersen – Pieter Adriaenssen van Schellacht – g. Reyer Janssen, Maeyken Andries moeys

48 17 mei 1592 Cornelis Jacobsen de Vriese – Jacob Cornelis de Vriese – g. Cornelis Maertenssen, Maeyken Jans

49 31 mei 1592 Pieter Pieterszen – Pieter Pieterszen – g. Adriaenken de huysvr van Adriaen Pieters

50 7 juni 1592 Wilhelmus Joorisse – Joris Jacobs – g. Guiliams Butterdrooger, Olivier de Pourck, Bette de huysvr van Rone in de prince te Serooskerke, Maeyke Poppe

(de moeder is niet genoemd)

11 ged 11 nov 1590 Sara – Joris Jacobs

12 ged 7 juni 1592 Wilhelmus – Joris Jacobs

51 14 juni 1592 Maeyken Maertense – Maerten Pieterssen, woonend in Schellacht

52 26 juni 1592 Grietgen Pieters – Pieter Meynaerts – g. Adriaen Hollebrants en Marie Jacobs EL

(zie bij 27 sept 1592)

53 2 aug 1592 Maeyken Jacobsen – Jacob Simonsen – g. Cornelis Adrs Poppen, Maeyken Vlaemynck, Christijne de huysvr van Michiel Gillissen

54 6 sept 1592 Abraham de Pourck – Olivier de Pourck – g. Cornelis Adrs Popken, Maeyken de Vlaeminck, Christine de huysvr van Michiel Gillissen

55 13 sept 1592 Elizabeth Venne – Wilhem Hubrecht Venne (Venu?) – g. Neelken van Croocke, Marcus Adriaenssen

56 27 sept 1592 Cornelis Claesse – Claes Cornelissen – g. Commer Antheunissen, Soeteken Claes, Leuntgen de huysvr van Joos Janssen

57 27 sept 1592 Paulus Adriaensen – Adriaen Pauls Oorenburch – g. Jan P...buysen, Hans Pieterssen, Marie Jacobs de huysvr van Adriaen Hollebrantssen

58 11 okt 1592 Jan Cornelissen – Cornelis Maertssen – g. Hubrecht Wouterssen, Floris Pieterssen, Tryn Aries de huysvr van Dirck Crynssen

(de moeder is niet genoemd)

11 ged 20 jan 1591 NN – Cornelis Maertenssen

12 ged 11 okt 1592 Jan – Cornelis Maertssen

59 25 okt 1592 Catharina Adriaens Vechters – Adriaen Vechters – g. Hillegond Sibrants

60 8 nov 1592 Andries Adriaensen Brocke – Adriaen Brocke – g. Jacob Leynssen capiteyn in de Polder, Magdalena de huysvr van Adriaen Andriessen

61 8 nov 1592 Maria Willemsen – Willem Heyndricx – g. Margarita Jacobs

62 10 jan 1593 Mattheus Cornelissen Hollebrants – Cornelis Hollebrantssen – g. Issebrant Simonssen, Joris Dircxssen, Marie Jacobs huysvr van Adriaen Hollebrantssen

XXXX Ministro Johanne Belesio (Johannes van Beloys) predikant te Gapinge

63 24 jan 1593 Michiel Michielssen – de weduwe Michiel Gillissen – g. Jan Adriaenssen, Laureys Stoffels, Pieter Michielssen

64 14 febr 1593 Marinis Jacobssen – Jacob Leynssen capiteyn in de Polder woonend – g. Christian Simonssen, Cornelis Franssen

65 28 febr 1593 Janneken Stoffels – Stoffel Leunis – g. Stijne Jans, Cornelis Adriaenssen Poppe, Magdalena Andries

66 7 mrt 1593 Adriaen Maertense Hollebrantssen – Maerten Hollebrantssen – g. Isebrant Simonssen, de huysvr van Corn. Hollebrantssen, de huysvr van Jan Adriaenssen Neve

67/68 11 apr 1593 (tweeling) Cornelis en Abraham Pieterse Lambrechts – Pieter (Cornelisse) Lambrechts

Pieter Cornelisse Lambrechtse was gehuwd met Janneken N.N.

69 28 apr 1593 Joris Oortssen – Oort Jorissen – g. Arnout Jansen, Pieter Hubrechtssen, Stijne Jans

70 7 juni 1593 Janneken Adriaens – Adriaen Hollebrantssen – g. Jacob Claes, Pieter Meynaertsen, Duwaert Claes, Mayke Poppe

71 13 juni 1593 Durfken Pieters – Pieter Jonge Jacobs – g. Willem Maertenssen, Janneken Claes, de smits huysvrouw, en Lydia Dirckx

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 28 jan 1590 NN – Pieter Jonge Jacobs

12 ged 13 juni 1593 Durfken – Pieter Jonge Jacobs

72 26 juni 1593 Cornelis Willemssen – Willem Michielssen – g. Cornelis Andriessen, Albrecht Jacobssen, Paschijne Cornelis, Neelken Cornelis

73-1 26 juni 1593 Adriaenken, een volwassen dochter, herwaerts gesonden van de broeders van der Vere

74 4 juli 1593 Jacobmynken Andriessen – Andries Janssen – g. Paschier van den Broucke, Reyer Janssen, Maeyken Stoffels, Martijne Cornelis

75 11 juli 1593 Catrijnken Hubrechts – Hubrecht Pieterssen – g. Jan Wouterssen

76 1 aug 1593 Pierken Laureysse – Laureys Simonssen – g. Leunken Maertssen, Michiel Cornelissen, Maeyken Reyns, Floris Pieterssen

77 1 aug 1593 Jacob Reynsen – Reyns Pieterssen – g. Jacob Fredricx, Neelken Jacobsen

78 22 aug 1593 Dirick Janssen – Jan Cornelissen – g. Margriete Jans, Christijne Jans, Marie Jans

79 5 sept 1593 Abraham Michielssen – Michiel Leynssen – g. Oort Antheunissen, Jan Reyers, Wellemont Reyers

80 12 sept 1593 Jacob Joossen de Vlaminck – Joos de Vlaminck – g. Olivier de Porck, Crijn Adriaenssen op de pat, Pierken Cornelis Willemsen Heines huysvr, Neelken Nouts

81 19 sept 1593 Daniel Fransse – Francois Jacobs – g. Jan Jacobs, David Parmentier, met de suster van Frans Jacobs huysvr

82 27 sept 1593 Janneken Janssen – Jan Pierssen – g. Jan Adriaenssen Neve, Adriaen de keersmaker van Oostcappel, Maeyken Adriaens, Dille Jans

83 28 nov 1593 Machelynken Thijssen – Thijs Wilm Thijssen – g. Adriaen Cornelissen, Paulijnken Claes Cornelisdochter woonend te Vere

84 5 dec 1593 Adriaenken Pieterssen – Pieter Pieterssen – g. Anna Jacobs, Sibrich Jans, Floris Pieters

85-2 24 jan 1594 Jasper Janssen, gedoopt een volwassen jongman – g. Claes de Backer van der Vere

86 6 febr 1594 Jacob Reynierse – Reynier Claessen – g. Pieter Jonge Jacobs, Jan Michielsen, Lysken Cornelis, Grietken Huge

87 13 febr 1594 Esther de Pourck – Olivier de Pourck – g. Marcus Adriaenssen, Christijnken Jan Jacobs huysvrouw

88 20 febr 1594 Janneken Jacobse de Vriese – Jacob de Vriese – g. Willem Heyndricx, Gillis, Margrieten s' moeders swager, Aries Janssen, Anna Cornelis

89 27 febr 1594 Passchier Pietersen – Pieter Gijsbrechtsen – g. Lenaert Jacobssen, Pieter Jonge Jacobs

90 8 mrt 1594 Elisabeth van Beloys – dienaer des woorts Johannes van Beloys – g. Mr. Nicolaes de Sadelaer, Petronella van Vosbergen, Jaques Asseliers

91-3 30 mrt 1594 een volwassen jongman genaemt Daniel, geb te Antwerpen, die van ter Vere herwaerts gezonden was.

92 3 apr 1594 Joos Marinissen – Marinis Janssen – g. Adriaen Wouters Brocks, Creupele Pier, Christijne Jans, Janneken Isobrants huysvrouw

93/94 16 apr 1594 (tweelingen) Cornelis en Grietken Claessen – Claes Cornelissen – g. Grietken Simons, Joos Janssen, Cornelis Janssen, Janneken Dirck Joris, Simon Lem, Jacobmynken Heyndricx

95 16 apr 1594 Neelken Lambrechts – Lambrecht Adriaenssen woonend te Schellacht

11 ged 28 jan 1590 Elisabeth – Lambrecht Adriaensen (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 10 nov 1591 Pieter – Lambrecht Adriaensen

13 ged 16 apr 1594 Neelken – Lambrecht Adriaenssen

(zie bij no 304/305, 21 okt 1601)

96 26 apr 1594 Maeyken Antheunissen – Antheunis Antheunissen gyselare

97 28 mei 1594 Janneken Albrechts – Albrecht Jacobssen – g. Cornelis Adriaenssen Poppe, Lisebeth Cornelis, Willem Michielssen, Digne Bastiaens

5 juni 1594 kinders van Willemijne Moses, gezonden van Vere

98 Jan van Willemijn

99 Adriaen van Willemijn

100 Louwijsken van Willemijn

101 12 juni 1594 Maeyken Pieters Meynaers – Pieter Meynaers – g. Adriaen Hollebrantsen, Adriaen Antheunissen, Reyne Pietersen, Cornelis Adriaenssen

102 12 juni 1594 Jan Commerijn Marinisse – Commerijn Marinis – g. Christijne Janse Neve, Matthijs Janssen Christiaens broeder

103 26 juni 1594 Marinis Stevens – Steven Adriaenssen – g. Hans de backer van der Vere, Griete Meulenaers

104 10 juli 1594 Wouter Adriaens – Adriaen Bouwens – g. Christijne Jan Neve, Cornelis Crocks, Maeyken Leunis

Adriaen Bouwenssen Stroodecker (zie bij 21 dec 1597)

(de moeder wordt niet genoemd, maar bij de doop van 17 mrt 1596 wordt Janne (Janneken wouterse) de huysvr van Adriaan Bouwens genoemd)

11 ged 11 nov 1590 NN – Adriaan Bouwens

12 ged 10 juli 1594 Wouter – Adriaan Bouwens

105 31 juli 1594 Pieter Adriaense Hollebrantssen – Adriaen Hollebrantssen – g. Elisabeth de Sadelaer

106 21 aug 1594 Adriaen Adriaenssen – Adriaen Michielssen en Neelken Willems – g. Claes Cornelissen, Michiel Cornelissen Machiels, Maeyken Willems Thijssen

Opm.: De vader van het kind, Adriaen, was inmiddels overleden ('Neelken Willems de wed van Adriaen Michielssen').

107 28 aug 1594 Pirijnken Blaesse de Witte – Blaes de Witte – g. Daniel de Smit, Melis de Meyer, Leune Pierleynssens huysvr, Andriesken Claes

108 4 sept 1594 Maritje Marcusse – Marcus Adriaenssen – g. Jan Claessen, Elisabeth de Sadelaer, Louwijsken Heuvickx, Olivier de Pourcks huysvr

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Neelken Claesse)

11 ged 23 apr 1590 NN – Marcus Adriaensen

12 ged 4 sept 1594 Maritje – Marcus Adriaenssen

(zie bij no 725, 4 mrt 1618)

109 18 sept 1594 Simon Cornelissen – Cornelis Andriessen – g. Cornelis Adriaenssen woonend in Heynkenssant, Cornelis Adriaens woonend te Renisse, Adriaenken Michiels woonend te Noortmonster, Tanneken Leyn Oortssen woonend buijten de Langevijlepoorte

110 23 okt 1594 Cornelis Jansen – Jan Claessen

111 23 okt 1594 Cornelis Thijssen – Thijs Willem Thijssen

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Lisebeth Cornelisse)

11 ged 28 nov 1593 Machelyncken – Thijs Wilm Thijssen

12 ged 23 okt 1594 Cornelis – Thijs Willem Thijssen

112 13 nov 1594 Hubrecht Willemsen – Willem Hubrechts (wednr) – g. Crijn op de pad, Adriaenken Jans, Jan Maertenssen huysvrouw

113 13 nov 1594 Hildegond Jansen – Jan Arentssen – g. Adriaen Hollebrantssen, Maeyken Dircx, huysvr van Gerrit Janssen

114 13 nov 1594 Cornelis Janssen – Jan Pierssen (Lammers?) – g. Willem Cornelis de dyckgrave, Pieter van Cattendijcke

(de moeder is niet genoemd)

11 ged 27 sept 1593 Janneken – Jan Pierssen

12 ged 13 nov 1594 Cornelis – Jan Pierssen

(zie ook bij no 410, 24 sept 1605)

115 20 nov 1594 Simon Jacobsen – Jacob Simonssen – g. Isebrant Simonssen, Pieter Adriaenssen, Cornelis Volckaert, Weintgen Simons, Adriaentgen Dircks, Dingeken Claes

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 2 aug 1592 Maeyken – Jacob Simonsen

12 ged 20 nov 1594 Simon – Jacob Simonssen

116 27 nov 1594 Marinis Cornelissen – Cornelis Cornelissen

(de moeder wordt niet genoemd)

1 dec 1591 Josynken – Cornelis Cornelissen

27 nov 1594 Marinis – Cornelis Cornelissen

117 27 nov 1594 Maritken Pieters – Pieter Geertssen – g. Guert Geertssen, Adriaen Vechters, Zirick Janssen, Crijn op de pat, Anna Sibrantssen, Neele Marcus

118 14 jan 1595 Pieter Cornelissen Hollebrants – Cornelis Hollebrants – g. Cornelis Adriaenssen Poppe, Pieter Pierssen, Martynken Mart Hollebrants huysvr, Grietken Leunis van Domburg

119 22 jan 1595 Elias Gillissen de Schutter – Gillis de Schutter – g. Rogier Laureys, Cornelis Willemsen, Josyne van Velde, Elisabeth Jans

120 22 jan 1595 Johannes Adriaensen Brocke – Adriaen Wouterssen Brocke

11 ged 8 nov 1591 Andries – Adriaen Brocke (de moeder wordt niet vermeld)

12 ged 22 jan 1595 Johannes – Adriaen Wouterssen Brocke

121 5 febr 1595 Pieter Maertenssen Hollebrantssen – Maerten Hollebrantssen – g. Charel Janssen, Pieter Willems, Maeyken Pieters

(de moeder wordt niet genoemd)

Volgens doopaangifte van 14 jan 1595 heet de vrouw van Maerten Martynken.

Volgens artikel van K.P. de Bree in 'Van Zeeuwse Stam', nr 132, mrt 2006 heete ze Martijnken Adriaens.

11 ged 28 okt 1591 Hollebrant – Maerten Hollebrantssen en Martynken

12 ged 7 mrt 1593 Adriaen – Maerten Hollebrantssen

13 ged 5 febr 1595 Pieter – Maerten Hollebrantssen

122 5 febr 1595 Daniel Janssen – Jan Jacobs – g. Olivier de Pourck, Tanneken Wanckels

123 5 febr 1595 Abraham cornelisse de Smit – Cornelis de Smit – g. Jan Jacobsen, Joos Janssen, Jan Maertenssen, Louwijsken Oliviers huysvr, Lauris Adriaens, Maeyken poorter

124 7 febr 1595 Jacob Cornelissen Ghysbrechts – Cornelis Ghysbrechts – g. Lieven Lievenssen, Cornelis Pier Lauwerssen (Cammersen?), de huysvr van Cornelis Franssen en de huysvr van Simon Lem

125 12 febr 1595 Abigail Meeusse (out synde tusschen de seven en acht jaeren) – Meeus Cornelis – Michiel Costens, Piryne Paerdecoopers

126 26 febr 1595 Jan Willemsen – Willem Janssen – g. Joos Janssen, Cornelis Willemssen, Piercken Jacobs, Jacobmyne Joos

127 5 mrt 1595 Reyns Reins – Rein Pieterssen – g. Pieter Meynaerts, Willemynken Pieters

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 1 aug 1593 Jacob – Reyns Pieterssen

12 ged 5 mrt 1595 Kreyns – Rein Pieterssen

128 23 apr 1595 Marinis Marinissen – Marinis Marinissen – g. Pieter Adriaenssen, Leyn Leynssen

Marinis was gehuwd met Maijken)

129 29 apr 1595 Janneken Willems – Willem Heyndricx – g. Grietken Jacobs

130 29 apr 1595 Neelken Marinissen – Marinis Govaertssen – Willem Andriessen, Tanneken Geurts

131 29 apr 1595 Thomas Pieterssen – Pieter Thomassen – g. Reynier Claessen, Josynken jonge dochter van smoeders kennisse

132 9 mei 1595 Frederick Jacobs – Jacob Frederickx – g. Pieter Alders, Nele Pieter Meynaerts huysvr

133 14 mei 1595 Willem Isebrants – Isebrant Simonssen – g. Pieter Marinissen, Josynken Pieters wed van Maerten Leynssen ter Vere

134 21 mei 1595 Johannes Janssen – Jan Joossen – g. Lieven Lievenssen ….. , Janneken Cornelis

135 10 juni 1595 Mathijs Willemsen – Willem Michielssen – g. Maeyken Willems

136 2 juli 1595 Govaert Barentsen – Barent Evertssen – g. Herman Steenlant, Thijs Willemssen, Jan Meussen, Commer Jans

Barent Evertsen was gehuwd met Peryne van Dalen.

137 10 sept 1595 Jan Gerritssen – Gerrit Janssen – g. Janneken Dirck Jorissen huysvr

138 17 sept 1595 Tanneken Jansen – Jan Michielssen – g. Andries Moy, Leunis (Maertenssen?), Lisebeth Isebrants, Neelken Cops

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 2 sept 1590 NN – Jan Michielsen

Opm. Er is nog een Jan Michielsen (van Bredamme), zie bij 30 sept 1590. Omdat bij de Jan van 17 sept 1595 de toevoeging ontbreekt 'van Bredamme” , wordt mogelijk de Jan van 2 sept bedoeld.

12 ged 17 sept 1595 Tanneken – Jan Michielssen

139 24 sept 1595 Janneken Joossen de Vlaminck – Joos de Vlaminck – g. Pieter Willemssen, Grietken Jans

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 12 sept 1593 Jacob – Joos de Vlaminck

12 ged 24 sept 1595 Janneken – Joos de Vlaminck

140 24 sept 1595 NN – Jac Corn. De Vriese – g. Simon de Vriese, Corn. Maertensse, Doen Adriaenssen, Griet Jan Nevensdochter

141/142 5 nov 1595 de tweelingen Antheunis (oudste) en Neelken (de jongste) Claessen Gijselaers – Claes Antheunissen Gijselaers – g. voor Antheunis: Pieter Jonge Jaep, Arnout Janssen, Maeyken Adriaen Spelemansd., Lydia Gerrits. En het ionckste was genaempt Neelken: de getuigen waren Huge van grooten boomgaert, Grietken Simons, Barbel Michiels

143 10 dec 1595 Agnietken Pietersen – Pieter Pieterssen – g. Jan Heyndricx, Anna Jacob Fredericx huysvr

144 14 jan 1596 Nicolaes Johannes Belosius – Johannes Belosius ministreloci – g. Mr Cornelis Couwenburgh van Belois, Philips de Sadelaers, Margrietken Smeyers

145 14 jan 1596 Maerten Jacobs Steiaert – Jacob Steiaert – g. Adriaen Hollebrantssen, Jan Jacobs, Geertruijdt Hollebrants, Maeyken Poppe

146 21 jan 1596 Meynaert Pieter Meynaerts – Pieter Meynaerts – g. Cornelis Adriaenssen de Jonge, Pieter Jacobs van Caeye, Anna Jacob Fredericx huysvr

147 23 jan 1596 Hubrecht Pieters – Pieter Hubrechts ende Aegtken Jacobs

(de moeder wordt niet vermeld)

11 ged 20 mei 1590 Bartholomeus – Pieter Hubrechtssen

12 ged 23 jan 1596 Hubrecht – Pieter Hubrechts

148 28 jan 1596 Jan Thomassen – Thomas Janssen – g. Willem Maertssen, Cornelis Maertenssen Coninck, Maeyken Cops, Maeyken Pieters

149 11 febr 1596 Maeyken Janssen – Jan Geertssen – g. Michiel Michiels, Stoffel Teerlinck, Leuntken Corn. Poppe, Digne Adriaens, Alofs huysvr

150 11 febr 1596 Susanna Adriaens Hollebrantssen – Adriaen Hollebrantsse – g. Lambrecht Corn., Willemyne Pieters

151 25 febr 1596 Judith Mels – Mels Michielssen de molenaere – g. Joris Janssen

152 5 mrt 1596 Maeyken Matheus – Matheus Jacobs – g. Magdalena Adriani

153/154 10 mrt 1596 (tweelingen) Maeyken en Helena Adriaenssen – Adriaen Wouterssen – g. Griete Leunis, Corn. Leunissen, de huysvr van Jan Mathijssen, Scharis Gillissen, Louwyske Huevijcx

155 10 mrt 1596 Geertruydt Zirickssen – Zirick Janssen – g. Jacob Frederickx, Janneken Heindricx

156 11 mrt 1596 Magdalena Blaesse de Witte – Blaes de Witte – g. Corn. Leunissen, Pieter Leunissen, Grietken Simon Corn. Huysvr., Maeyken Jan Neves vrouwe

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 29 mrt 1590 Geleyn – Blaes Janssen

11 ged 28 aug 1594 Pirijnken – Blaes de Witte

12 ged 11 mrt 1596 Magdalena – Blaes de Witte

157 17 mrt 1596 Jan Lange Pieters – Lange Pieter – g. Hubrecht Pieterssen, Janne Adriaen Bouwenssen huysvr

158 7 apr 1596 Marinis Michielssen – Michiel Marinissen – Adriana Christiani

159 14 apr 1596 Lisebeth Marinissen – Marinis Janssen van Cruyne – g. Antheunis Cornelis, Jooris de dienaer, Corn. Martens Coninck, Bavynke Jans, Maeyke Jan Neve

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 16 dec 1590 Josynken – Marinis Janssen van Cruyne

12 ged 14 apr 1596 Lisebeth – Marinis Janssen van Cruyne

160 14 apr 1596 Cornelis Aelbrechts – Aelbrecht den boomgaertman – g. Antheunis Jacobssen, Willem Walles, Josynken Jooris, Sara Adriaens

161 15 apr 1596 Christiaen Michielssen – Michiel Costens – g. Heindrick Heidricxen, Corn. Staeff, Neelken Thijs, Paulyne Peerdecoopers

162 21 apr 1596 Pieter Adriaensen – Adriaen Pieterssen – g. Claes Corn., Andries Marinissen, Thijs Willemsen, Adriaen Claessen, Geertruydt de huysvr van Pieter Marinissen, Griete Simons

163 28 apr 1596 Catheryne Pieterse – Pieter Jonge Jaep – g. Francois Dermont, Cornelis Willemssen, Maeyken de Huysvr van Reynier Claessen

(de moeder is niet genoemd, maar heette Digneken)

11 ged 28 jan 1590 NN – Pieter Jonge Jacobs

12 ged 13 juni 1593 Durfken – Pieter Jonge Jacobs

13 ged 28 apr 1596 Catheryne – Pieter Jonge Jaep

Digneken Jans wed van Pieter Jonge Jaeps (zie bij 25 jan 1598)

164 26 mei 1596 Michiel Antheunissen – Antheunis Antheunissen Gijselaers – g. Antheunis Cornelis, Grietken Simons, Pierken Leunis

11 ged 26 apr 1594 Maeyken – Antheunis Antheunissen Gyselare (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 26 mei 1596 Michiel – Antheunis Antheunissen Gijselaers

165 4 juni 1596 Grietken Albrechts – Albrecht Jacobs – g. Maeyken Willems

Albrecht was gehuwd met Jacobmyne Willems.

166 11 juni 1596 Maritken Cornelissen Volckaerts – Cornelis Volckaerts

167 16 juni 1596 Eth Jansen – Jan Arnouts – g. Jan Dirckxsen, Heindrick Walravensen, Bethe Antheunis de smits huysvr, Willemynken Pieters

168 19 juni 1596 Tanne Coppe Leynssen – Capiteyn Coppe Leynssen – g. Elisabeth qua aliquando …. ancilla fuerat purum baptisma offerents (heeft in haar functie van dienstmeisje het kind ten doop geheven)

169 1 sept 1596 Susanna, wert van parochie genaempt – Olevier de Pourck – g. Jan Onof, Vincent de Bruyne, Geertken de wed van Mr Hubrecht, Lisebeth de Sadelaer huysvr van de predikant.

(de moeder is niet genoemd)

11 ged 28 juli 1591 Abraham – Olevier de Porck

12 ged 28 juli 1591 Hester – Olevier de Porck

13 ged 6 sept 1592 Abraham – Olivier de Pourck

14 ged 13 febr 1594 Esther – Olivier de Pourck en Louwysken

Volgens doopaantek van 4 sept 1594, 5 febr 1595 en 4 juni 1600 heet de vrouw van Olivier Louwysken Henderickx

15 ged 1 sept 1596 Susanna – Olevier de Pourck en Louwyseken Henderickx

170 17 nov 1596 Leunken Pietersen – Pieter Lambrechtssen – g. Lammen Adriaenssen, Josynken Marinis

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 11 apr 1593 Cornelis – Pieter Lambrechts

12 ged 11 apr 1593 Abraham – Pieter Lambrechts

13 ged 17 nov 1596 Leunken – Pieter Lambrechts

171 19 nov 1596 Pieter Lenaerts – Lenaert Pierman – g. Leyn Claessen, Janneken Willems

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 26 mei 1591 Claes – Lenaert Pier man

12 ged 19 nov 1596 Pieter – Lenaert Pier man

172 30 nov 1596 Janneken Simons – Simon Cornelis van Suijden – g. Adriaen Andriessen, Willem Janssen, Pierken Leunis, Janneken Willems

173 30 nov 1596 Anneken Simons – Simon Roelssen – g. Maeyken Cors

174 15 dec 1596 Pieter Hubrechtsen – Hubrecht Pieterssen

175 11 jan 1597 Adriaen Cornelis – Cornelis Adriaenssen – g. Agatha Jacobi

(de moeder was Tanneken Noleth)

(zie ook bij no 274, 1 apr 1601)

176 29 jan 1597 Maeyken Mels – Mels de meulenaere – g. Pieter Hermans meulenaere, Isobrant Simonssen, Crijn op de padt, Mels moeder, Neelken Claes, Marcus huysvr.

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 25 febr 1596 Judith – Mels Michielssen de meulenaere

12 ged 29 jan 1597 Maeyken – Mels de meulenaere

177 23 febr 1597 Isaac Cornelisse – Cornelis de Smit – g. Willem de Poorter, Lieven van Bochoute, Elizabeth de Sadelaer, Grietken Simons

178 9 mrt 1597 Maeyken Claessen – Claes Antheunissen

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 5 nov 1595 Antheunis – Claes Antheunissen Gijselaers

12 ged 5 nov 1595 Neelken – Claes Antheunissen Gijselaers

13 ged 9 mrt 1597 Maeyken – Claes Antheunissen

179 25 mrt 1597 Susanna Janssen – Jan Jacobs

(de moeder wordt niet genoemd)

Opm.: Er van uitgaand dat de tekst bij 13 febr 1594 goed is gelezen, heette de vrouw van Jan Jacobsen toen Christijnken. Ze zou ook dezelfde kunnen zijn als de bij 22 aug 1593 genoemde Christijne Jans

11 ged 25 aug 1591 Pieter – Jan Jacobsen

12 ged 5 febr 1595 Daniel – Jan Jacobs en Christijnken (Jans ?)

13 ged 25 mrt 1597 Susanna – Jan Jacobs

180/181 13 apr 1597 (tweelingen) Moses en Araon (bedoeld zal zijn Aäron) Cornelissen – Cornelis Aertssen – g. Jan Claessen, Geert Janssen, Elisabeth de Sadelaer, Maeyken Meulenaers

182 20 apr 1597 Maeyken Claessen – Claes Claessen – g. Jan Pier Lambrechtssen, Grietken Leunis

183 22 mei 1597 Judith Jacobs – Jacob Antheunissen – g. Corn. Reyerssen, Digneken Pieters, Jacobmynken Michiels, Neele Deckers

184 23 mei 1597 Johannes Adriaanse Hollebrantse – Adriaen Hollebrantssen – g. Isebrant Simonssen, Corn. Adriaens, Stijne Walinckx

185 23 mei 1597 Johannes Willems (volwassen jonghman ons toegezonden van de pred Gillis Burhuis van Middelburg. Zijn vader Willem Struivincx was herdoopsch gesint)

186 22 juni 1597 Jacobmynken Jacobs – Jacob Fredrickx – g. Reynout de Minne,

Soetken de huysvr van Heyndrick Janssen

187 29 juni 1597 Cornelis Andriessen – Andries Marinissen – g. Antheunis Cornelis, Gerbrant Sibrantssen, Tryncken Dirckx, Albrecht Sibrantssens vrouw, Martynken Adriaans, Maerten Hollebrants huysvr

(de moeder wordt niet vermeld)

11 ged 6 mei 1590 NN – Andries Marinissen van Cleverskercke

12 ged 29 juni 1597 Cornelis – Andries Marinissen

188 6 juli 1597 Maeyken – Griete de Pourck – het kind werd ten doop gepresenteerd door Jan de Deckers vrouw

189 20 juli 1597 Jacobus Cornelisse Hollebrants – Cornelis Hollebrants – g. Pieter Simonssen, Sara Leunis

(de moeder wordt niet vermeld)

11 ged 10 jan 1593 Mattheus – Cornelis Hollebrantssen

12 ged 14 jan 1595 Pieter – Cornelis Hollebrants

13 ged 20 juli 1597 Jacobus – Cornelis Hollebrants

190 22 juli 1597 Maerten Adriaenssen – Adriaen Willemssen – g. Pierken Willem Leyns, Pierken Leunis

191 27 juli 1597 Catharina Lievense Hack – Lieven Lievenssen Hack – g. Cornelis Adriaens Poppe, Lisebeth Thys Willems huysvr

192 24 aug 1597 Petrus Janse – Jan Joossen – g. Albrecht Jacobs, Leuntje Corn. Poppe

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 17 sept 1589 Joos – Jan Joos

12 ged 21 mei 1595 Johannes – Jan Joossen

13 ged 24 aug 1597 Petrus – Jan Joossen

193 28 sept 1597 Maeyken Matthijssen – Matthijs Janssen – g. Cornelis Janssen Swaef, Cornelis Leynssen, Maeyken Dirckx

194 12 okt 1597 Cornelis Isobrants – Isobrant Simonssen – g. Cornelis walis, Nijnken (Mijnken?) Isobrants moeder

195 18 nov 1597 Maeyken Coppe Leynssen – Capiteyn Coppe Leynssen uit den polder – g. Packchijne Adriaen de maeyers huysvr

(de moeder wordt niet genoemd)

Coppe Leynssen was gehuwd met Adriaenken en/of met Maeyken

11 ged 14 febr 1593 Marinis – Jacob Leynssen

12 ged 19 juni 1596 Tomas – Coppe Leynssen

13 ged 18 nov 1597 Maeyken – Coppe Leynssen

196 18 nov 1597 Johannes Gillisse de Vlaminck – Gillis de Vlaminck – Adriaenken, Capiteyn Coppe Leynssens huysvr

197 24 nov 1597 Sebastiaen Thomassen – Thomas Janssen – g. Hubrecht Pieterssen, Cornelis Leyns, Digneken Jonge Jacobs

198 30 nov 1597 Geertruydt Zirickssen – Zirick Janssen – g. Gerrit Claessen, Olof Volkaertssen, Maeyken Dommis, Aeff Wouters

199 30 nov 1597 Elisabeth Willems – Willem Hubrechts

200 2 dec 1597 Casper Beloys – Minister Johannes Belosius (predikant) – g. Caspar van Vosberge, Daniel Myverins, Johanna Kichtly

(de moeder wordt niet genoemd, maar Johannes Beloys was gehuwd met Lisabeth de Sadelaer, zie bij 1 sept 1596)

11 ged 8 mrt 1594 Elisabeth – Johannes van Beloys en Lisabeth de Sadelaer

12 ged 14 jan 1596 Nicolaes – Johannes Belosius en Lisabeth de Sadelaer

13 ged 2 dec 1597 Casper – Johannes Belosius en Lisabeth de Sadelaer

201 16 dec 1597 Jacob Mattheussen – Theus Jacobssen – g. Stoffeleyne Marinis, Betken Alaerts

202 21 dec 1697 Heyndrick Oortssen – Oort Antheunissen – g. Adriaen Bouwenssen Stroodecker, Adriaen Leynssen, Maeyken Moerdyck, Griete Huygens

203 11 jan 1598 Tanneken Gillisse van Velde – Gillis van Velde – g. Simon Corn. In Schellacht, Stoffelynken Marinis, Tanneken Banyaeth wonend te Arnemuiden

204 11 jan 1598 Cornelis – Commeryne voortijts het werkwijf van Griete Simons – g. Griete Simons

205 18 jan 1598 Judith Janse – Jan Lenaerts – g. Thomas Kinnichton, Antheunis Aelberts, Christyncken Jan Jacobs, Dancker Piers

206 25 jan 1598 Jaquemynken Simons – Simon Roelssen – g. Corn. Reyers, Leunken Janssen huysvr van Bastaen Huyge, Digneken Jans wed van Pieter Jonge Jaeps, Floris Pieterssen

207 15 febr 1598 Pieter Huevickxssen – Hubrecht Huevickx, waert van parochie – Pieter Huevickx, Bernaert van Putte, Louwysken Huevickx

208 22 febr 1598 Jan Adriaenssen – Adriaen Antheunissen – g. Thijs Mathyssen, Jan Diricx, Leunken Cornelis

209 22 febr 1598 Maeyken Antheunis – Antheunis Theunissen – g. Simon Cornelis, Maeyken Vlaminckx, Jaquemynken Michiels

210 5 apr 1598 Antheunis Michielssen – Michiel Cos – Huyge Janssen, Willem Hugese de Vos, Digne Jonge Jacobs, Maeyken Dirckx

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Goolken Antheunisse)

11 ged 15 apr 1596 Christiaen – Michiel Costens

12 ged 5 apr 1598 Antheunis – Michiel Cos

211 7 apr 1598 Neelken Stoffels – Stoffel Leunissen

(de moeder werd niet genoemd)

11 ged 4 aug 1591 Leunis – Christoffel Leunis

12 ged 28 febr 1593 Janneken – Stoffel Leunis

13 ged 7 apr1598 Neelken – Stoffel Leunissen

212/213 12 apr 1598 (tweelingen) Sara (de oudste) en Susanna Adriaensen – Adriaen Wouterssen – g. Jan Jacobsen, Lauereys Cornelis, Claes Leynssen, Janneken Isebrants, Griete Antheunis, Pieter Andriessen huysvr Maeyken Jan Neve

(de moeder wordt niet vermeld)

11 ged 8 nov 1592 Andries – Adriaen Brocks

12 ged 22 jan 1595 Johannes – Adriaen Wouterssen Brocks

13 ged 10 mrt 1596 Maeyken – Adriaen Wouterssen

14 ged 10 mrt 1596 Helena – Adriaen Woutersen

15 ged 12 apr 1598 Sara – Adriaen Wouterssen

16 ged 12 apr 1598 Susanna – Adriaen Wouterssen

214/215 19 apr 1598 (tweelingen) Jacob en Anna Jacobs – Jacob Fredricx – g. Guiliams de brouwer, Corn. Adr. Soetelief, Pieter Pieterssen, Aefken Wouters, Tanneken Dommis, Maeyken Jacobs, Adriaen Hollebrants huysvr, Maeyken Boudewijns

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Anna Pieterse)

11 ged 13 mei 1590 Jacobmyntgen – Jacob Fredericx

12 ged 9 mei 1595 Frederick – Jacob Frederickx en Anna

Bij de doop van 5 dec 1593, 10 dec 1595, 21 jan 1596 en 14 juni 1598 wordt gesproken over Anna van Jacob Fredericx.

13 ged 22 juni 1597 Jacobmynken – Jacob Fredrickx

14 ged 19 apr 1598 Jacob – Jacob Fredricx

15 ged 19 apr 1598 Anna – Jacob Fredricx

216 11 mei 1598 Catelynken Willems – Willem Michielssen – g. Lieven Lievenssen Haek, Janneken Cornelis

217 14 juni 1598 Janneken Pieterse Meynaert – Pieter Meynaert – g. Leyn Leynssen, Reinoutken de huysvr van Zyrick Janssen

Pieter Meynaerts geb ca 1570, overl 27 dec 1602.

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Neelken Janse (geb te Berckhout NH). Ze wordt genoemd bij de doop van 9 mei 1595)

11 ged 26 juni 1592 Grietgen – Pieter Meynaerts

12 ged 12 juni 1594 Maeyken – Pieter Meynaers en Nele

13 ged 21 jan 1596 Meynaert – Pieter Meynaerts en Neelken

14 ged 14 juni 1598 Janneken – Pieter Meynaert

218 14 juni 1598 Adriaenken Cornelisse Soetelief – Cornelis Adriaense Soetelief – g. Adriaen Hollebrantssen, Corn Nobis, Anna Jacob Fredricx

(de moeder wordt niet vermeld, maar was Aechtken Jacobse)

11 ged 11 jan 1597 Adriaen – Cor nelis Adriaenssen

12 ged 14 juni 1598 Adriaenken – Cor nelis Adriaense Soetelief

Cornelis Adriaense Soetelief (de jonge) is 9 sept 1601 te Gapinge overleden. Hij is dus niet dezelfde als genoemd bij no 444, 27 jan 1607.

219 5 juli 1598 Neelken Laureysse Simonssen – Laureys Simonssen – g. Thijs Willemssen, Maeyken Cornelis Meeus huysvr., Antheunis Geertssen, Maeyken Coppe Leynssens vrouwe

220 11 aug 1598 Janneken Lievens Haeck – Lieven Lievenssen Haeck – g. Geertruydt de huysvr van Joos Haeck, attestante

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 27 juli 1597 Catharina – Lieven Lievenssen Hack

12 ged 11 aug 1598 Janneken – Lieven Lievenssen Haeck

221 20 sept 1598 Maeyken Jorissen – Joris Dircxssen – g. Maeyken Dircx huysvr van Gerrit Janssen

222 28 sept 1598 Adriaenken Pieters – Pieter Janssen – g. Leyn Bouwensse, Pier Leunissen, Catelyne huysvr van Corn. Janssen, Leuntken, huysvr van Andries Janssen

223 28 sept 1598 Pieter Adriaenssen – Adriaen Pauwelssen – g. Simon Corn., Geertken Jans

224 4 okt 1598 Thomas Gillissen – Gillis Lauwycx – g. Mahieu Mortier, Christynken Jacobs

225 24 okt 1598 Michiel Willemssen Suyder – Willem Janssen Suyder – Catelyne Willems

226 7 nov 1598 Jacobmynken Albrechts – Albrecht Jacobs – g. Lieven Lievens Haeck, Hubrecht Pieterssen, Andriesken Jans, Janneken Cornelis

227 10 nov 1598 Aechtken Cornelissen Neve – Cornelis Janssen Neve – g. Cornelis Janssen Swaeff, en de huysvr van … Hans Cock

228/229 17 nov 1598 (tweelingen) Janneken en Maeyken Cornelissen – Cornelis Heindricxssen – g. Andries Janssen, Leuntken Joos Janssens huysvr., Leunis Mels, Jaquemynken de huysvr van Leyn Bouwenssen

230/231/232 22 nov 1598 (drie kinderen, waarvan leeftijd onbekend is) Petrus, Soetken en Janneken Lievens – Lieven Cornelissen

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 22 nov 1598 Petrus (leeftijd onbekend) – Lieven Cornelissen

12 ged 22 nov 1598 Soetken (leeftijd onbekend) – Lieven Cornelissen

13 ged 22 nov 1598 Janneken (leeftijd onbekend) – Lieven Cornelissen

233 22 nov 1598 Martynken Leunissen – Leunis Maertssen

234 5 dec 1598 Johannes Michielssen – Michiel Marinissen

235 20 dec 1598 Cornelis, volwassen jongman op verzoek van de kerk van Vere.

236 27 jan 1599 Claes Claessen – Claes Cornelis – g. Geert Marinissen, Willeboort Jan Heyne, Maeyken Claes

237 14 febr 1599 NN – Corn. De Smit – g. Isebrandt Simons, Johannes Belosius, Tanne een Jonckwijf bij Pieter Marinissen

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 5 febr 1595 Abraham – Cornelis de Smit

12 ged 23 febr 1597 Isaac – Cornelis de Smit

13 ged 14 febr 1599 NN – Corn. De Smit

238 21 febr 1599 Cornelis Janssen – Jan Reiniersen – g. Willem Thyssen, Lisebeth Thys Mathyssens huysvr

239 21 mrt 1599 Pirynken Marinissen – Marinis Janssen – g. Marts Andriessen, Grietken Simons, Adriaenken Jan Martssens huysvr

240 28 mrt 1599 Adriaen Cornelisse Poppe – Cornelis Adriaenssen Poppe – g. Thys Willemssen, Jaquemynken Michiels, Janne Theunis

241 4 apr 1599 NN – Stoffel Janssen – g. Jeryne Jooris

242 9 mei 1599 Christiaen Paulusse – Paulus Daniels – g. Pieter Bey, Laureys Herevoort, Tanneken Nolets wed van Corn. Adriaens, Barbelken Jans huysvr van Jan de Cock

243 16 mei 1599 Pieter Isebrantssen – Isebrant Simonssen – g. Simon Cornelis Suiden, Maeyken Jacobs, Trijn Jans

11 ged 14 mei 1595 Willem – Isebrant Simonssen (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 12 okt 1597 Cornelis – Isobrant Simonssen

12 ged 16 mei 1599 Pieter – Isebrant Simonssen

244 5 juni 1599 Machlynken Thomassen – Thomas Janssen

245 20 juni 1599 Jan Jansen Doveman – Jan Deelman – g. Jan Jacobsen, Marcus Spruyt, Corn. Poppe, Tanne de huysvr van Claes Leynssen, Maeyken Poppe, Leyn Claessen vrouwe

246 24 juli 1599 Anna Simonssen – Simon Cornelissen van Suijden – Trynken Meynaerts

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 30 nov 1596 Janneken – Simon Cornelis van Suiden

12 ged 24 juli 1599 Anna – Simon Cornelissen van Suijden

(zie ook bij no 455, 10 juni 1607 en no 317, 21 apr 1602)

XXXX Ministro Jacobo Miggrodio (predikant)

247 24 okt 1599 Cornelis Hubrechtssen – Hubrecht Antheunissen – g. Simon Cornelissen

248 14 nov 1599 Cornelis Adriaensen Hollebrantssen – Adriaen Hollebrantssen

249 21 nov 1599 Herman Adriaansen – Adriaen Willemsen – g. Magriete de dochter van Jan Adriaense Neve, Adriaenken de dochter van Simon Cornelissen

11 ged 22 juli 1597 Maerten – Adriaen Willemssen

12 ged 21 nov 1599 Herman – Adriaen Willemsen

(zie bij no 883,10 mrt 1624)

250/251 28 nov 1599 (tweelingen) Maria en Eva Reynierse – Reynier Janssen – g. Reynier Govaertssen, Marcus Adriaenssen

252/253 28 nov 1599 (tweelingen) Cornelis en Martken Willems – Willem Martssen – g. Isobrant Simons

254 26 dec 1599 Maeyken Leynssen – Leyn Claessen

255 23 jan 1600 Catharina Pieterssen – Pieter Govaertsen – g. Maeyken Feys

256 12 mrt 1600 Francois Pieterssen – Pieter Pieterssen – g. Willem Janssen Suijden, Cornelis Dircx, de dochter van Willem Martssen, Marcus Adr. Huysvr

257 19 mrt 1600 Marinis Marinissen – Marinis Janssen – g. Simon Cornelis, Isobrant Simonssen, Margarite de dochter van Jan Neve, de huysvr van Adriaen Wouterssen Brocke

258 26 apr 1600 Adriaen Janssen – Jan Leunissen – g. Claes Michielssen

259 4 juni 1600 Maeyken Hubrechts – Hubrecht Huevick – g. Louwysken de huysvr van Olivier de Pourck

260 24 juni 1600 Loys Janssen – Jan Loyssen – g. Willem Pieters, Pieter Hubrechts, Jacob Leynssen, de huysvr van Corn. Adriaenssen Poppe, Maeyken Jans, alias Vlamincq huysvr van Simon Lems

261 17 sept 1600 Synken Simonssen – Simon Roelssen – sonder getuigen van moeder ten doope gepresenteert

262 8 okt 1600 Jan Cornelisse Poppe – Cornelis Poppe – g. Gillis Claessen, Ariesken Jans de huisvr van Corn. Adr. Poppe

263/264 12 nov 1600 de tweelingen Marinis en Grietken Claessen – Claes Claessen – sonder getuigen

265 17 dec 1600 Martynken – Maeyken Willeboorts – Martyne Lambrechts, Blasyne Stevens, Laureys, Simon Leyns sone

266 31 dec 1600 Willem Cornelissen Poppe – Corn. Adriaensen Poppe – g. Olivier de Pourck, Floris Pieterssen, Maeyken Gillis de huysvr van Pauwels de brandewijnman