Gapinge/NdGK/Lidmaten 1608-1634

Uit Christipedia
< Gapinge‎ | NdGK
Gapinge > NdGK > Lidmaten 1608-1634

Deze pagina bevat een lijst van lidmaten van de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Gapinge uit de periode 1608-1634.

Van de Jaere onses Heeren Jesu Christi 1608 de maent octob

Minister Abrahamis Clockius Antwerpianus gecommen in plaetse van Jacobo Miggrodio ende in den kerckendienst alhier bevestiget van Johanno Miggrodio den XXVI octob ano 1608

Naemen van de persoonen die haer hier soo met voorgaende belijdenisse haers gelooffs als met attestatie tot des Heeren Avontmael hebben begeven.

9 nov 1608

Hebben belijdenisse des gelooffs gedaen voort h avontmael, gehouden den 9 Novem. 1608

1 Jan Crijnssen X (no. 5 Diwerken Adriaens)Jan is geboren van Gapinge, overleden 17 jan 1615. Zijn vrouw is overleden 1 sept 1615

2 Jacob de Voocht – j.g. van Gi..... Vlaenderen

3 Neelken Pieters – Teruggekomen met attestatie van West-Souburg.

1 febr 1609

Hebben bel des gel gedaan voor het h avontmael gehouden 1 febr 1609.

4 Marinis Jacobssen – j.g. van Cleuwerskrck, overl febr 1615

5 Diwerken Adriaans – zie bij 1

3 mei 1609

Hebben bel des gel gedaan voor het h avontmael gehouden 3 mei 1609

6 Claes Cornelis ….. – overleden 22 juli 1628

7 Susanna Maillaerd – Geh met Cornelis Meeussen, Aangecomen met attestatie van der Vere. Overleden 9 jannuari 1647.

2 aug 1609

Hebben bel des gel gedaan voor het h avontmael gehouden 2 aug 1609

8 Marinus Adriaans – j.g. van Sandijck. Overleden 9 apr 1619.

9 Neelke Gerrits – j.d. van Zirickzee

1 nov 1609

Hebben bel des gel gedaan voort H. avontmael gehouden den 1 nov 1609

10 Jan Stoffelsen – Gestorven 3 Julio 1610 of 1620

11 Jan Passchiers

12 Jaquemyncken Surbach – vrouw van ….. Marinis, gestorven 1615 ….. met attestio van Arnemuiden

7 febr 1610

Heeft bel des gel gedaen voort H. avontmael 7 febr 1610

13 Pieternella Cornelis – j.d. van Brouwershaven

1 aug 1610

Syn tot des H. avontmael, gehouden den eerste Augusti 1610, toegelaten met attestatie

14 Dingenken Adriaens – vertrokken met attestatie

15 Commerken Jans – vertrokken

7 nov 1610

Heeft bel des gel gedaen voort H. avontmael gehouden 7 nov 1610

16 Michiel Marinissen – overl 10 dec 1615

6 febr 1611

Hebben bel des gel gedaen voort H avontmael 6 febr 1611

17 Pieter Willemsen de Wolff – vertrokken m a n

18 Leunken Gerrits – met att naar Middelburg

19 Neelken Jans Landtuyten – vertrokken met att naar Vere

20 Jaquemynken Brakemans – aangekomen met att van Oostersouburg. Overleden 15 jan 1612

21 Cornelis Jansen van Hove – met attestatie van Middelburg. Overl 10 febr 1638

1 mei 1611

Hebben belijdenisse des geloofs gedaen voort H. avontmael gehouden 1 mei 1611

22 Cornelis Reynirssen – overleden 14 dec 1640

23 Stoffelijnken Marinis – met att naar …

31 juli 1611

Syn tot den h. avontmaele, gehouden den lesten july 1611, toegelaten met attestatie

24 Aeghtken de Vos – overleden 29 febr 1619

25 Susanneken Cornelis – overleden 13 febr 1612

5 febr 1612

Heeft bel des gel gedaen voor h. avontmael gehouden 5 febr 1612

26 Catharina (Mels?) – Vertrokken naar den polder. Is wederom gekomen. Overleden 2 jan 1614

5 aug 1612

Hebben bel des gel gedaen voor het h avontmael gehouden 5 aug 1612

27 Pieter Janssen X 28 Sara Joris – Pieter is met att vertrokken naar ….. (opm. waarschijnlijk na het overlijden van Sara). Sara overleden 1 febr 1625

29 Neelken Laureys – vertrokken naar middelburg

30 Maerten Mariniss X 31 Mayken (?) Vleeschouwers – Syn aengecommen met attestatio van West-Souburg. Maerten is overl 27 jan 1621, Mayken (?) is overleden 23 juli 1643

2 mrt 1613

Hebben bel des gel gedaen voor het houden van des heeren H. avontmael den 2 mrt 1613

32 Jan Beke – overleden 6 mei 1627

33 Maeyken Jans – met att vertrokken naar …

34 Tanneken Claes

1 juni 1613

Hebben bel des gel gedaen voor het houden van des heeren h. avontmael 1 juni 1613

35 Ariesken Corijns – is vertrokken naar Serooskerke

36 Maeyken Cornelis ….poorten

Zijn aangekomen met attestatie van Breskesande

37 Jan Reyerssen X 38 Janneken Jansse – Jan is overleden 26 sept 1638, Janneken is overl 29 nov 1613

39 Gabriel de Roo X 40 Cateleyne – Gabriel is overleden 22 dec 1615. Catelyne kwam met attestatie van Oostcappel. Ze is overleden 27 dec 1620

31 aug 1613

Heeft bel des gel gedaen voor het houden van des heeren h. avontmael den 31 augusti 1613

41 Lisebeth Hubrechts ( X Jan Leunissen) – Lisebeth is overl 17 nov 1646

30 nov 1614

Hebben bel des gel gedaen voor het houden des h. Avontmaels den lesten novembris 1613

42 Lisebeth Cornelis – overleden 14 apr 1620

43 Pieternella Cornelis ( X Floris Pieters) – Pieternella is overl 19 dec 1618.

1 mrt 1614

Hebben bel des gel gedaen voor het houden des h Avontmaels den eersten martii 1614

44 Geert van Velde

45 Janneken Pieters ( X Cornelis Volkaerts) – Janneken is overl mrt 1629

31 aug 1614

Is tot den H avontmael, gehouden den lesten Augusti 1614, toegelaten met attestatie

46 Janneken Cornelis ( X Jan Quirijnssen) – Janneken is overl 11 jan 1625

30 nov 1614

Zijn tot den H.Avontmaele, gehouden den lesten november 1614, toegelaten met attestatie

47 Tanneken Pieters ( X Maerten Merinys) – Tanneken is overl 23 dec 1618

48 Claesynken Dircx – met att naar …...

1 mrt 1615

Is tot des heeren H. Avontmael, gehouden den eersten martij 1615, toegelaten met attestatie van Neusen

49 Heyelken Willems – overleden 11 apr 1616

30 mei 1615

Heeft bel des gel gedaen voor het houden des H. Avontmaals den 30sten meij 1615

50 Janneken Jacobs – Echtgenote van Jan Reyerssen

29 aug 1615

Hebben bel des gel gedaen voor het houden des H. Avontmaels den 29 augusti 1615

51 Jacob Danielsen X 52 Trynken Jans – Jacob is overleden 8 nov 1620, Trynken gestorven 12 apr 1625

53 is overgeslagen, na 52 komt 54

54 Magdalena Cornelissen – huisvr van Claes Reyersen. Magdalena gestorven 1 juli 1648

55 Pieter Janssen X 56 Quirentken Codde – Pieter, de sone van Jan Jacobsen, met syn huisvr Quirentken. Pieter is gestorven 20 sept 1625. Quirentken gestorven 13 febr 1625

57 Noe Hautery schoolmeester deser parochie en zijn huisvr Cateline (no 58). Zij kwamen samen met att van Middelburg. Hij is overleden 3 okt 1634

58 Cateline van Surendonck – huisvr van Noe Hautery. Cateline is overleden 12 juni 1634

5 dec 1615

Hebben belijdenisse des geloofs gedaen voor het houden van des Heeren H. avontmael, den 5den decemb. 1615

59 Willem Reyerssen

60 Jobken Crijnssen

28 mei 1615

Hebben bel des gel gedaen voor het houden van des Heeren H. Avontmaal den 28 may 1616

61 Jan Gerritsen X 62 Susanna Pieters – Jan is overl 11 apr 1638, Susanna Pieters is overl 28 nov 1641

63 Digneman Jongepierssen – Is met att van Vere teruggekomen, overl 24 martij 1625

3 sept 1616

Hebben bel des gel gedaen voor het houden van des Heeren H. avontmael den 3 sept 1616

64 Cornelis Simonssen X 65 Maeyken Theus – Cornelis is overl 8 nov 1637, Maeyken is overl 22 apr 1646

66 Catelynken Pieters – vertrokken met att.

67 Lisebeth Leyns – overl 28 okt 1616

68 Maeyken Jans – overl 30 dec 1631

Is met att uit Serooskerke overgekomen:

69 Josynken Gerraets – overl 9 july 1619

Is met attestatio van Oostcappel overgekomen:

70 Jan Qurijnssen X 71 Susanna

3 dec 1616

Hebben bel des gel gedaen voor het houden des h. avontmaels 3 dec 1616:

72 Andries Janssen

73 Leuntje Logiers

74 Clara Pieters – overl 25 apr 1620

75 Neelken Absaloms

76 Abraham van Hove – kwam m.a.v. West-Souburg (niet helemaal duidelijk of deze opmerking sloeg op Neelken Absoloms)

5 mrt 1617

Syn tot des heeren h avontmael, gehouden den 5 mrt 1617, toegelaten met attestatie:

77 Elisabeth Mels – uxor ministri (echtgenote van de predikant). Ze is overl 9 juni 1652

78 Cornelis Joos Prs X 79 Catalyne Adriaens – Cornelis is overl 6 apr 1621, Catalyne is overl 12 juli 1638

3 mei 1617

Hebben belijdenis des geloofs gedaan voor het houden des h. avontmaels 3 mei 1617:

80 Abraham Janssen – de knape bij Wisse Gerrits. Abraham is overl 3 mei 1624

81 Maeyken Joos – overl 6 mei 1618

82 Lisabeth Lambrechts – overl 25 apr 1619

83 Maeyken Michiel de Vos – ze ging m.a.n Oostkapelle

4 sept 1617

Syn tot des h Avontmael, gehouden den 4 sept 1617, toegelaten met attestatie:

84 Andries Philipsen X 85 Geertken Simons

86 Catelijnke Onoff ( X Claes Weute)

3 mrt 1618

Hebben belijdenis des geloofs gedaen voor het houden des h avontmaels 3 mrt 1618

87 Claes Adriaansen Vechters – overl 11 apr 1627

88 Susanna Jans – bij Michiel g...... Susanna is overl 21 apr 1630

89 Neelken Janse Storms – overl 5 jan 1625

2 juni 1618

Hebben belijdenis des geloofs gedaan voor het houden des h Avontmaels den 2 juni 1618

90 Janneken Cornelissen van Hube

91 Neelken Leyns

Syn tot het gebruyck des h avontmaels toegelaten met attestatie

92 Janneken de Duyck

93 Jan Simons – overl 26 aug 1624

94 Andriesken Cosijns – overl 13 juli 1621

95 Pieter Matthijssen – overl 24 mei 1629

96 Francijnken (Maes ?) – overl 16 juli 1623

1 sept 1618

Is tot des Heeren h. avontmael toegelaten den 1 sept 1618 met att van Domb

97 Maeyken Joris – wed van Cornelis Schouwenaer ten huyse van Maerten ….

2 juni 1619

Syn toegelaten op haer attestatie tot het gebruik des h avontmaels gehouden den 2 juni 1619

98 Jan Crijnsen X 99 Jaquemyncken Salomons

100 Pryncken Frans X 103 Hubrecht Willemsen – Hubrecht is overl 2 aug 1638

101 David Marinissen X 102 Tanneken Jooris

31 aug 1619

Heeft bel des gel gedaan voor het houden des h nachtmaels den 31 aug 1619

103 Hubrecht Willemsen (zie bij no 100)

31 nov 1619

Heeft belijdenisse des geloofs gedaen voor het houden des H. nachmaels den 31 nov 1619

104 Jacob Nierings

Syn tot het gebruik van des Heeren H. avontmael toegelaten met attestatie

105 Joos F......?

106 Catharina de Muniers

107 Adriaenken Simons – overl 19 apr 1624

108 Adriaen Willemssen

109 Maeyken Jans – overl 16 juni 1621

110 Pieter Lambrechts – de huysvr van Willem Suyders (?). Pieter is overleden 23 juli 1652

1 mrt 1620

Is toegelaten met attestatie tot des Heeren H. Avontmael gehouden den 1ste mrt 1620

111 Maeyken Joos

6 juni 1620

Hebben belijdenis des geloofs gedaen voor het houden des H. Avontmaels op den 6den juni 1620

112 Wouter Adriaenssen X 113 Janneken Gillis – Wouter is overl 11 mei 1633, Janneken is overleden 22 jan 1635

114 Magdeleenken Marinis

Met attestatie van den Polder tot het gebruik des avontmaels toegelaten

115 Cornelis Paulus X 116 Betken Bricx – Betken is overl 17 mrt 1647

6 sept 1620

Is toegelaten op haer attestatie tot het gebruyck des H. Avontmaels, gehouden 6 sept 1620

117 Stevelyne Matthys

6 mrt 1621

Heeft belijdenis gedaen voor het houden des H. avontmael op den 6 mrt 1621

118 Jacob Adriaenssen – Jacob is overl 5 jan 1652

5 juni 1621

Hebben belijdenis des geloofs gedaen voor het houden van des Heeren H avontmael op den 5den juni 1621

119 Cornelis Ollebrants

120 Gysbrecht Willemssen – wegh gegaen van een seker ongeluk van …., die hy eerst heeft geslagen. (?)

121 Jacob Mattheussen – overl 1 juni 1626

Syn tot het gebruik tot des Heeren ( ) toegelaten met attestatie van Oudelande

122 Andries Eeuwoutssen X 123 Lisebeth Jaspers

Met attestatie van St. Aagtekerke

124 Steven Geeraertssen X 125 Neelken Jacobs – Neelken is overleden apr 1649.

4 sept 1621

Hebben belijdenisse des geloofs gedaen voor het houden van des Heeren h avontmael den 4 sept 1621

126 Evert Jacobsen (X Heylken Claes, zie bij no 128)

127 Catelynken Simons

Is met attestatie van Middelburg aengecommen

128 Heylken Claes – echtgenote van Evert Jacobse (no 126). Dopen Gapinge 3 okt 1621: getuige Aelken Claes huysvrouw van Evert Jacobsen

Met att van Seraeskercke

129 Elisabeth Vleeschouwers – Elisabeth is overleden 5 aug 1622

4 dec 1621

Heeft belijdenis des geloofs gedaen voor het houden des h avontmaels op den 4den dec 1621

130 Maeyken Willems Jonge (boers)? – Maeyken is overleden 15 mei 1639

5 mrt 1622

Hebben belijdenisse des geloofs gedaen voor het houden van Christi h Avontmael op den 5 mrtij 1622

131 Laureys Willemssen

132 Claes Reyers – overl 27 apr 1636

133 Heindrick Laureys – overl 4 aug 1636

134 Lisebeth Lenaerts – vertrokken met haar man Gysbrecht Wilms

135 Eylken Pieters

136 Maeyken Theus

137 Susanne Willems

138 Pierken Willems – overl 1625 ?

5 juni 1622

Is toegelaten met attestatie tot het gebruyck van des Heeren h avontmael, gehouden den 5 juni 1622

139 Catelyntje Vermeulen

4 sept 1622

Zijn toegelaten met attestatie tot het gebruyck van des Heeren h Avontmael, gehouden den 4den sept 1622

140 Hubrecht Pieterssen Vincke X 141 Maeyken Adriaens – Hubrecht is overl 28 nov 1628

4 mrt 1623

Hebben belijdenis des geloofs gedaen voor het houden des Heeren h Avontmael op den 4 mrt 1623

142 Isebrant Pieterssen X 143 Pieternella Leyns

2 nov 1623

Hebben belijdenis des geloofs gedaen voor het houden des Heeren h Avontmael op den 2den nov 1623

144 Jan Danielssen

145 Jan Willemssen Heutinck

146 Lisebeth Willems

2 mrt 1624

Hebben belijdenis des geloofs gedaen voor het houden des h avontmaels op den 2den martij 1624

147 Adriaenken Pieters – gehuwd met Crijn Marinissen

148 Corynken Coryns

149 Maeyken Willems

150 Maeyken Steyaerts – overl 27 aug 1650 (?)

151 Sara Steyaerts

152 Leynken Heindrickx

Met attestatie aangecomen

153 Bartholoneus …... X 154 Pirynken Arnouts

155 Jan Corynssen Stay...... X 156 Jaquemynken Salomons – Jan is overl 5 mrt 1626, Jaquemynken is overl 7 aug 1632

157 Grietken Claes – huysvr van Pieter Vermaersch

7 juni 1624

Hebben belijdenis des geloofs gedaen voor het houden des h Avontmael den 7den junij 1624

158 Martyne Gabriels

159 …..yne Gabriels

160 Maeyken Laureys

31 mei 1625

Hebben belijdenis des geloofs gedaen voor het houden des H Avontmael den lesten may 1625

161 Dirck Gerrits X 162 Grietken Willems – Dirck is overl 1630

Aengecommen met attestatie

163 Adriaen van der Straete – op de hofstede van Claes de Wal. Adriaen is overl 31 jan 1630

164 Magdeleenken Marinis

6 sept 1625

Heeft belijdenis gedaen voor het houden des H avontmael den 6den sept 1625

165 Adriaenken Leyns

28 febr 1626

Hebben belijdenis des geloofs gedaen voor het houden des Heeren Avontmael den 28 febr 1626

166 Adriaenken Aries – ancilla (dienstmeisje) van dyckgrave

167 Adriaenken Jobs

168 Saerken Gillis

6 juni 1626

Heeft belijdenis des geloofs gedaen voor het houden des Heeren Avontmael den 6den juni 1626

169 Lauwrynken Jans – overl 15 febr 1628

5 sept 1626

Zijn toegelaten tot des Heeren h avontmael den 5den september 1626 met attestatie

170 Roelant van Maldegem X 171 Willemynken Verstraete – Roelant is overl 2 nov 1640

172 Laureys Geertssen

173 Jan van Hove X 174 Judith van Buren – zie ook bij 240/241

6 mrt 1627

Heeft belijdenisse des geloofs gedaen voor het houden des Heeren Avontmaels den 6den mrt 1627

175 David Salomons

Aengecommen met attestatie

176 Jan Jorissen int velt X 177 Syntgen Philips – Syntgen overl 6 huni 1628

178 Pieternelle Andries – overl 27 juli 1645

5 juni 1627

Zijn toegelaten op haere attestatie tot des Heeren h Avontmael op den 5den juny 1627

179 Maeyken Salomons

180 Johan Arnoutsen Coorde X 181 Lauwrynken Cornelis – Johan is overleden febr 1629

4 sept 1627

Heeft belijdenis des geloofs gedaen voor het houden des h avontmaels 4 sept 1627

182 Simon Simonssen

Aangecommen met attestatie

183 Neelken Velle

4 dec 1627

Hebben belijdenis des geloofs gedaen voor het houden des h Avontmaels den 4den dec 1627

184 Jacob Cornelissen

185 Maeyken Adriaenssen Laus – overl 22 okt 1629

3 juni 1628

Heeft belijdenis des geloofs gedaen voor het houden des h Avontmaels den 3den juni1628

186 Catelynken Leyns

2 sept 1628

Hebben belijdenis des geloofs gedaen den 2den sept 1628

187 Leynken Jans

188 Lisebeth Willems (gehuwd met Jan Jorissen)

2 juni 1629

Hebben belijdenis des geloofs gedaen voor het houden des h Avontmaels den 2den juni 1629

189 Lauken Steyaerts – overl 4 dec 1632

190 Pieter Steyaert – overl 5 mrt 1635

191 Joos Cornelissen

1 sept 1629

Syn aengecomen met attestatie voor het houden des h Avontmaels den 1sten 1629

192 Salomon Segers X 193 Maeyken Leyns – Salomon is overl 17 febr 1648, Maeyken is overl 11 apr 1639

Hebben belijdenis des geloofs gedaen

194 Thomas Proher – overl 30 jan 1631

195 Jan Willemssen

1 dec 1629

Aangecomen met attestatie voor het houden des h Avontmaels 1 dec 1629

196 Maeyken Keysers – (zie bij no 203)

Heeft belijdenis des geloofs gedaen

197 Janneken Laureys – geh met Willem Heutinck

2 mrt 1630

Hebben belijdenis des geloofs gedaen voor het houden des h Avontmaels den 2den mrt 1630

198 Jorynken Willems

199 Jacquemynken Clock

31 aug 1630

Hebben belijdenis des geloofs gedaan voor het houden des h Avontmaels den 31sten aug 1630

200 Marinis Marinissen – overl 19 juni 1648

201 Jan Janssen Storm X 202 Janneken Claes

203 Neelken Janssen – dochter van Maeyken Keysers (zie bij no 196). Neelken is overl 30 mrt 1636.

30 nov 1630

Hebben belijdenis des geloofs gedaen

204 Maeyken Andries Schalcks

205 Maeyken Jans

206 Maeyken Verstraete

207 Tanneken Mels – overl 31 dec 1641

1 mrt 1631

Heeft belijdenis des geloofs gedaen

208 Adriaen Maresch

31 mei 1631

aengecomen met attestatie

209 Pieter Andriessen

Belijdenis des gelooffs gedaen

210 Esther Jacobs – huysvr van Hubrecht Willems

6 sept 1631

Hebben belijdenis des gelooffs gedaen voor het houden des h Avontmaels den 6den sept 1631

211 Maeyken Cornelis

212 Elisebeth Willems

Aengecomen met attestatie

213 Jolyntken Jans

6 dec 1631

Hebben belijdenis des geloofs gedaen voor het houden des h Avontmaels op den 6den dec 1631

214 Joris Theune

215 Susanne Neeringhs

216 Janneken Cornelis – overl 13 febr 1638

6 mrt 1632

Hebben belijdenis des geloofs gedaen voor het houden des h Avontmaels op den 6den martij 1632

217 Jan Adriaenssen – zie bij no 232

218 Adriaen Wisse

219 Willemynken Jans – (geh met Dirck de Smit), Willemynken is overl 8 apr 1648

Aengecomen met attestatie van Polder

220 Martyne Gabriels – overl 24 mei 1649

29 mei 1632

Hebben belijdenis des geloofs gedaen voor het houden des H Avontmaels den 29sten meie 1632

221 Dirck Gillissen – overl 21 juli 1648

222 Martha Clocke

4 sept 1632

Syn aengecomen met attestatie voor het houden des H Avontmaels den 4den sept 1632

223 Gillis Leynssen X 224 Neelken Adriaens

4 dec 1632

Hebben belijdenis des geloofs gedaen voor het houden des H Avontmaels den 4den dec 1632

225 Maeyken Dirckx

226 Catelynken Passchiers

227 Adriaen Cornelissen

Aengecommen met attestatie van Breskens

228 Jan Pieterssen Roo

5 mrt 1633

Heeft belijdenis des geloofs gedaen voor het houden des H Avontmael den 5den mrt 1633

229 Esther Jans

Met attestatie aengecommen van Wester Souburgh

230 Anneken Ridders – overl 15 nov 1644

4 mei 1633

Heeft belijdenis des geloofs gedaen voor het houden des H Avontmaels den 4den mei 1633

231 Pierynken Jans – huysvr van Leyn Claessen

Met attestatie van Serooskercke

232 Beeltje Cornelissen – huysvr van Jan Adr.

3 sept 1633

Hebben belijdenisse des geloofs gedaen voor het houden des H Avontmaels den 3 sept 1633

233 Alexander Platen X 234 Francijne ….. – Alexander is overl 30 jan 1636

3 dec 1633

Aengecommen met attestatie voor het houden des H Avontmaels den 3 dec 1633

235 Reyntjen Maertens

236 Josynken Joos – huijsvr van Corn. Coppemels

4 mrt 1634

Hebben belijdenisse des geloofs gedaen voor het houden des H Avontmaels den 4 mrt 1634

237 Pieter Meynaerts – de knecht van dyckgrave

238 Aechtken Willems

239 Maeyken Jooris – huysvr van Jan …...

Met attestatie aengecommen van Middelburg

240 Jan van Hoven X 241 Judith van Buren – zie ook bij 173/174

3 juni 1634

Hebben belijdenis des geloofs gedaen voor het houden des H Avontmaels den 3 juni 1634

242 Jeronimus Cornelissen

243 Maeyken Jans Flandra

Naemen van de lidtmaeten der Gemeynte binnen ter Gapinge gestelt na de order van den A.B.C.

man = met attestatie vertrokken naar

A

Abraham Clock minister der plaetse // Adriaenken Jans (X Jan Maertenssen) – man Vlissingen // Arnout Janssen Troch // Anna Adriaenssen (wed van Jan Claessen) – vertrokken naar Holland // Albrecht Wichtman – overl 11 febr 1611 // Adriaen Willemssen // Adriaenken Clock – man Arnemuyden // Adriaenken Simons (wed van Simon de Hollander) – man Middelburg // Adriaenken Cornelis Leerse – man St.Laurens // Adriaen Marcus – man Vere // Adriaen Aern....entsen – man Westcap. // Antheunis antheunissen – overl 13 mei 1641 // Ariesken Corijns // Abraham van Hove // Andries Janssen // Abraham Janssen de knape van Wisse – overl 3 mei 1624 // Andries Philipsen // Andriesken Corijns – overl 13 juli 1621 // Adriaen Willemssen // Adriaenken Simons – overl 19 apr 1624 // Andries Eeuwoutse // Adriaenken Pieters (X Cryn Marinis) // Adriaen van der Straete – overl 31 jan 1631 // Adriaenken Leyns // Adriaenken Jobs // Adriaenken Aries // Adriaen Maresch – overl 17 dec 1645 // Adriaen Wisse // Adriaen Cornelissen zoon van Corn. Joosse // Anneken Ridders – overl 15 nov 1644 // Alexander Plate – overl 30 aug 1636 // Aechtken Willems // Abraham Willemssen – overl 17 apr 1650 // Anthony Jacobs – schoolmeester // Anna Claessen // Abraham Janssen // Adriaenken Pieters – overl 21 nov 1641 // Aelken Clocke // Abraham Cornelissen // Ariesken Meeus // Abraham Adriaenssen // Adriaenken Theus // Adriaenken Andries // Aernout Adriaenssen Slabbaert // Adriaen Janussen Brocks // Adriaenken Salomons // Adriaen Philipssen // Adriaen Slabbaertssen // Adriaenken Heindricx (X Jan de Timmerman) // Arnout Christiaenssen // Aechtken Davids // Adriaenken Jacobs // d'heer ambachtsheer Arnoud van Ceters // Aelken Janssen Meeussen // Andries Pieterssen // Anna Stevens Gertssendochter // Adriaentje Coornelis // Adriaentje Adriaens // Adriaentje Willems // Adriaen Ponce // Arrijsje cornelis // Adriaentje Claes // Adriaentje Janssen Doelje // Adriaentje Gillis Geertsen // Abraham Aernouts (Penet?) // Abraham Isacx // Adriaentje Fredericx // Adriaentje Cornelis // Aernoudt Hermans // Abraham Lauris // Adriaen Lauwerssen // Aernoudt Abrams // Adriaentje Antheunis // Anneke Mathijssen // Anthonette Jans // Adriaen Adriaenssen Snoeck // Adriaen Andriessen // Abraham Janssen // Adriaentje Willebords // Adriaen Cornelis Lem // Anthonis de Kogge // Adriaentje Geerts Wisse // Adriaen Janssen // Adriaentje Jans Breedamme // Adriaentje Jans // Abraham Willemssen // Adriaentje Pieters // Abraham de Kuijser // Adriaentje A...tiessen // Adriaentje Jacobs Adamse // Abigael de Kuijsser // Antheunis Janssen

B

Betken Pieters – overl 7 juni 1639 (geh met Willem Soldaet) // Betken Mathijs Brocke – overl 15 febr 1622 // Bartholomeus Arnoutssen Meulenaere // Brechtken de Vos – overl 29 febr 1619 (misschien 1 maart?) // Betken Baene (Beens?) – overl 17 mrt 1647 (huysvr van Cornelis Paulus) // Bartholomeus de Prok – molenaer // Beelken Cornelis // Boudewijn Laureyssen // Bartholomeus Janssen // Beerent Geertssen // Beerent Cornelis // Bastiaen Willemssen // Barbara Colpaert

C

Cornelis Adriaenssen Poppe – overl 1 apr 1609 // Cornelis Dircxsen – overl 1620 // Claes Dircxsen – m.a.n. Vere // Catharynken Jans – overl jan 1617 (X Jan Landtuyt) // Claes Janssen – overl sept 1609 // Cornelis Volckaerts – overl 29 jan 1616 // Cornelis Meeussen – overl 14 mei 1626 // Cathalijnken Adriaens – overl 10 dec 1611 (X Wisse Geerts) // Cornelis Willemssen // Claes Cornelissen …... – overl 22 juli 1628 // Commerken Jans // Commerijnken Marinis – (X Hubrecht op ….hoff) man Arnemuyden // Cornelis Janssen Hove – overl 10 febr 1638 // Cornelis Reynierssen – overl 14 dec 1640