Gapinge/NdGK/Dopen 1621-1630

Uit Christipedia
< Gapinge‎ | NdGK
Gapinge > NdGK > Dopen 1621-1630

Deze pagina bevat een lijst van dopelingen van de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Gapinge uit de periode 1621-1630.

Volgnr doopaangifte, doopdatum en naam van kind, met patroniem – ouder(s) – getuigen (g.)

Cursief: aanvullende opmerking van de schrijver

807 24 jan 1621 Gerken Janssen – Jan Corynssen – g. Catelynken Leunis

Eerste huwelijk: (de moeder wordt niet vermeld, maar was Dieverken Adriaens, overleden 30 apr 1613)

11 ged 18 sept 1611 Trynken – Jan Corynssen

Tweede huwelijk: (de moeder wordt niet vermeld, maar was Janneken Cornelissen Leerse)

12 ged 12 apr 1615 Herck – Jan Corynssen

13 ged 8 jan 1617 Dieber – Jan Corynssen

14 ged 28 jan 1618 Herck – Jan Corynssen

15 ged 24 febr 1619 Cornelis – Jan Corynssen

16 ged 24 jan 1621 Gerken – Jan Corynssen

(zie ook bij no 913, 2 nov 1625)

808-78 24 jan 1621 Wilm Simon Martens, bejaerd jonghman, gedoopt nadat hy eerst alhier in onse kerckenraet hadde gedaen belijdenisse des geloofs

809-79 31 jan 1621 Leunken Geleyns, een bejaerde jonge dochter, gedoopt na de bekentenisse haers geloofs, gedaen ter Vere

810 9 febr 1621 Paulus – Geert van de Velde

Eerste huwelijk:

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Elisabeth Lambrechtse Bonnard)

11 ged 22 jan 1595 Elias – Gillis de Schutter

12 ged 11 jan 1598 Tanneken – Gillis van Velde

13 ged 23 dec 1601 Elias – Gillis de Schutter

14 ged 11 jan 1604 Adriaenken – Gillis van Velde

15 ged 19 febr 1606 Sara – Giliis de Schutter

11 ged 22 sept 1613 Gerrit – Geert van Velde

12 ged 14 sept 1616 Gerrit – Gerrit van Velde

13 ged 29 okt 1617 David – Geert van Velde

Tweede huwelijk:

(de moeder wordt niet genoemd)

14 ged 9 febr 1621 Paulus – Geert van de Velde

811 7 mrt 1621 Adriaen Cornelissen Ollebrantssen – Corn. Ollebrantssen – g. Susanneken Veebrants

812 21 mrt 1621 Meeus Janssen – Jan Meeussen – g. Tanneken Meeus

813 21 mrt 1621 Barbara Heindricks – Heindrick Christiaenssen – g. Bongius Nachtegael

814 25 apr 1621 Maeyken Janse Beke – Jan Beke – g. Maeyken Leyns

815 9 mei 1621 Machelyne Pieters – Pieter Thijssen – g. Evert Jacobs, Jan Vink, Grietken Craeye

816 9 mei 1621 Jorynken Claessen – Claes Adriaenssen Vechters – g. Maeyken Corn.

817 16 mei 1621 Dingene Gysbrechtssen – Gysbrecht Wilms – g. Sacharias Corn., Janneken Jans, Grietken Wilms

818-80 20 juni 1621 Elisabeth Laureys, een bejaerde jonge dochter, gedoopt op de belijdenisse des christel geloofs, gedaen voor den kerckenraet ter Vere

819 27 juni 1621 Willem Laureysse – Laureys Willemssen – g. Wisse Gerrits, Marinis Schotte, Soetken Willems, Saerken Vleeschouwer

820 4 juli 1621 Willem Hubrechtssen – Hubrecht Willems

Hubrecht was gehuwd met Pryncken Frans.

821 11 juli 1621 Cornelis Gorissen – Goris Hubrechts – g. Philips Bastiaenssen, Jan Joossen, Leynken Philips

822 25 juli 1621 Sara Abrahamsen Clock – Abraham Clock ministerlori

823 22 aug 1621 Anneken Stevensen – Steven Gerritssen – g. Leunis Gerritssen, Catelynken (Duin?)roos, Catelynken Bastiaens

Steven was gehuwd met Neelken Jacobs (zie Aagtekerke Dopen 1 dec 1619 en Gapinge Lidmaten no 124/125). Zij hebben in Aagtekerke op 1 dec 1619 een zoontje Jacob laten dopen.

11 ged te Aagtekerke 1 dec 1619 Jacob – Steven Geertssen en Neelken Jacobs

12 ged te Gapinge 22 aug 1621 Anneken – Steven Gerritssen en Neelken Jacobs

824 3 okt 1621 Jooris Guiliaems – Guiliaems Jooris – g. Adriaen Janssen, Maeyken Poppe, Pierken Wilms

(de moeder was Maeyken Cornelisse)

825 3 okt 1621 Judith Pieterse – Pieter Paulus – g. Aelken Claes huysvr van Evert Jacobsen

826 2 nov 1621 Janneken Jacobssen – Jacob Adriaenssen

827 14 nov 1621 Joos Cornelissen – Corn. Joossen – g. Corn. Gysbrechts, Susanne Lambrechts

828 21 nov 1621 Cornelis Jansen Reyers – Jan Reyers de oude – g. Heindrick Steyaert, Catelynken Simons

829 12 dec 1621 Simon Cornelissen – Corn. Simonssen – g. Maeyken Dircx

830 21 dec 1621 Janneken Jansen Coole – Jan Pieterssen Coole – g. Leyn Lenaerts, Adriaen Lambrechtssen, Jaquemynken Corn., Adriaenken Jans

Eerste huwelijk:

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Florken Antheunisse)

11 ged 28 apr 1613 Josynken – Jan Pieterssen Coole

12 ged 18 sept 1615 Willemynken – Jan Coole

13 ged 18 sept 1615 Neelken – Jan Coole

Tweede huwelijk:

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Maeyken Willemse)

14 ged 21 dec 1621 Janneken – Jan Pieterssen Coole

831 16 jan 1622 Martynken Dingemanse Jongepiers – Dingeman Jongepiers

(de moeder wordt niet vermeld)

11 ged 24 mei 1615 Pieter – Dingeman Pieterssen

12 ged 19 febr 1617 Leunken – Dingeman Jongepiers

13 ged 27 okt 1619 Neelken – Dingeman Jongepiers

14 ged 16 jan 1622 Martynken – Dingeman Jongepiers

832 30 jan 1622 Cornelis Brixis – Brixis Cornelissen – g. Adriaen van Ceters, Jan Janssen, Anna vander Hoogten, Leynken Cornelis

833 6 febr 1622 Laureys Pieterssen by Westen – Pieter Janssen by Westen

Een zekere Pieter Jansen is ged te Gapinge 25 aug 1591. Misschien dezelfde?

Volgens het lidmatenregister hebben op 29 aug 1615 belijdenis des geloofs gedaan no 55 Pieter Janssen X 56 Vincentken Codde – Pieter, de sone van Jan Jacobsen, met syn huisvr Vincentken of Quirentken?). Pieter is gestorven 20 sept 1625. Vincentken gestorven 13 febr 1625. Hij is dus waarschijnlijk Pieter Jansen by Westen.

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Vincentken Codde)

11 ged 6 dec 1615 Leunken – Pieter Janssen

12 ged 1 okt 1617 Laureys – Pieter Janssen by Westen

13 ged 26 dec 1617 Christynken – Pieter Janssen by Westen

Laureys en Christijnken, beide kinderen van Pieter Jansen bij Westen, zijn kort na elkaar gedoopt.

Of is er sprake van een vergissing? Is een van de kinderen van Pieter Jansen (no 675, 30 apr 1616) of van Pieter Jansen bij Oosten (zie bij no 900, 9 febr 1625)?

14 ged 29 sept 1619 Floris – Pieter Janssen bij Westen

15 ged 6 febr 1622 Laureys – Pieter Jansen by Westen

834 15 febr 1622 Laureys Cornelissen – Corn. Paulus – g. Theunis Cornelis, Heindrick Corn., Sara Coryns, Cytken Moresch, Sara Jans

835 15 febr 1622 Elisabeth Jansen – Jan Adriaenssen – g. Janneken Jans

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Anneken Jacobse)

11 ged 16 apr 1617 Lisebeth – Jan Adriaenssen

12 ged 16 apr 1617 Pieternelle – Jan Adriaenssen

13 ged 4 aug 1619 Adriaenken – Jan Adriaenssen

14 ged 4 aug 1619 Pieternelle – Jan Adriaenssen

15 ged 15 febr 1622 Elisabeth – Jan Adriaenssen

836 6 mrt 1622 Passchynken Corynssen – Coryn Marinissen – g. Magdaleenken Marinis

837 6 mrt 1622 Christynken Pietersen – Pieter Joorissen – g. Philips Adriaens, Corn. Mattheussen, Janneken Willem Seeus, Neelken Jans

838 13 mrt 1622 Adriaenken Pieterse by Oosten – Pieter Jansen by Oosten – g. Stoffelynken Marinis

839 15 mei 1622 Janneken Willemsen Suyders – Wilm Janssen Suyders (Snyders?) – g. Adriaen Janssen, Adriaen Date de Jonge, Adriaenken Simons, Barsabe Segers

(de moeder wordt niet vermeld, maar was Jacquemynken Michiels, zie ook bij 11 sept 1611)

Opm.: Had Willem Janse Suyder nog een dochter Catharina (zie bij 25 okt 1609) ?

11 Catharina – Willem Suyders

12 ged 24 okt 1598 Michiel – Willem Janssen Suyder

13 ged 14 juli 1602 Cornelis – Willem Janssen Suyder

14 ged 30 jan 1605 Maeyken – Willem Janssen Suyders

15 ged 10 dec 1606 Cornelia – Willem Jan Suyders

16 ged 20 sept 1609 Janneken – Wilm Janssen Suyder

17 ged 24 juli 1612 Jan – Willem Janssen Suyder

18 ged 17 aug 1614 Gillis – Wilm Janssen Suyder

19 ged 12 nov 1617 Maeyken – Wilm Janssen Suyder

1(10) ged 15 mei 1622 Janneken – Wilm Janssen Suyders

840/841 12 juni 1622 (tweelingen) Lisebeth en Martynken Cornelissen van Hove – Corn. Janssen van Hove – g. Grietken Goverts, Betken Lowys

842 14 juni 1622 Jan Janssen Duyvecot – Jan Ariessen Duyvecot – g. Neelken Jaspers

Jan Andriesse Duyvecot was eerst gehuwd met Maeyken Leunisse. Deze Jan, die in juni 1622 werd gedoopt, is een zoontje uit het tweede huwelijk met een onbekende vrouw.

843 15 juni 1622 Janneken Pieters Vermaers – Pieter Vermaers – g. Adriaen Corn., Jaquemynken Suyders

844 22 juni 1622 Arnout Michielsen Staele – Michiel Staele – g. Lisabeth Corn.

845 26 juni 1622 Susanne Janse Beke – Jan Beke

846 17 juli 1622 Wentgen Janssen Huetinck – Jan Willemssen Huetinck – g. Trynken Willems

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 2 juni 1620 Maeyken – Jan Willemssen Huetinck

12 ged 17 juli 1622 Wentgen – Jan Willemssen Huetinck

(zie ook bij no 1032)

847 17 juli 1622 Adriaen Mattheussen – Mattheus Jacobssen – g. Griete Stevens

848 2 aug 1622 Andries Gillissen Vechters – Gillis Vechters – g. Betken Cornelis Paulus huysvrouw

849 16 aug 1622 Johannes Laureysse – Laureys Willems – g. Pieter Janssen, Maeyken Lombarts

11 ged 27 juni 1621 Willem – Laureys Willemssen (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 16 aug 1622 Johannes – Laureys Willems

850 25 sept 1622 Neelken Antheunissen – Antheunis Corn. – g. Janneken Cornelis

851 2 okt 1622 Maeyken Jacobsen – Jacob Janssen – g. Maeyken Jans

852 2 okt 1622 Paulus Noe Hautery – Noe Hautery schoolmr – g. Susanne van Suerendonck

853 9 okt 1622 Cornelis Leunissen – Leunis Corn. – g. Joos Jacobssen, Tanneken Simons Lems

854 20 nov 1622 Willemynken Gysbrechts – Gysbrecht Wilms – g. Dirck Gerrits, Lisebeth Hubrechts

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Lisebeth Lenaertse)

11 ged 16 mei 1621 Dingene – Gysbrecht Wilms

12 ged 20 nov 1622 Willemynke – Gysbrecht Wilms

855 27 nov 1622 Johannes Laureysse – Laureys Gillis – g. Simon Corn by Suyden, Jan Gerrits, Griete Wilms, Janneken de huysvr van Pieter Cornelis

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Maeyken Jonge Jaap)

11 ged 9 okt 1616 Gillis – Laureys Gillissen

12 ged 27 nov 1622 Johannes – Laureys Gillis

856 27 nov 1622 Gillis Claessen Vechters – Claes Adrs Vechters

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 13 jan 1613 Maeyken – Claes Adrs Vechters

12 ged 16 febr 1614 Adriaen – Claes Adrs Vechters

13 ged 3 dec 1617 Tryncken – Claes Adriaenssen

14 ged 30 jan 1618 Pieryncken – Claes Adr Vechters

15 ged 9 mei 1621 Jorynken – Claes Adriaenssen Vechters

16 ged 27 nov 1622 Gillis – Claes Adrs Vechters

857 27 nov 1622 Adriaen Cornelissen de Vlaminck – Corn. De Vlaminck – g. Commeryne Marinis

858 11 dec 1622 Corn. – Claes Reyers – g. Lisebeth Hubrechts

859 18 dec 1622 Leunis Wisse – Wisse Gerrits

860 18 dec 1622 Maeyken Willemsen Huetinck – Willem Wilms Huetinck – g. Adriaenken Pieters, Govert Pieterssen

861 26 dec 1622 Geertken Janssen – Jan Geertssen – g. Simon Corn., Logier Laureysse, Adriaenken Jan Ivens, Pieryncken Paulus

Eerste huwelijk:

11 ged 9 juli 1613 Maeyken – Jan Gerritssen en Tanneken Denaes

Tweede huwelijk:

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Susanna Pieterse)

12 ged 14 nov 1617 Pieter – Jan Gerritssen

13 ged 24 nov 1620 Maeyken – Jan Gerritssen

14 ged 26 dec 1622 Geertken – Jan Geertssen

862 15 jan 1623 Lisebeth Pieterssen – Pieter Thyssen – g. Corn. Thyssen, Catelynken Floris

863 12 mrt 1623 Pierken Cornelissen – Corn. Simonssen – g. Adriaenken Willem Leunissen huysvr

864 19 mrt 1623 Maria Abrahamse Clock – Abraham Clock ministreori – g. Mayeken Mels Bouwens dochter

865 19 mrt 1623 Cornelis Claesse – Claes Corn. Weute – g. Cornelis Willeboorts, Aegtken Jacobs

(Claes Corn. Weute was gehuwd met Catelijntje Onoffs)

866 21 mrt 1623 Leynken Hubrechtse Vincke – Hubrecht Pieterse Vincke – g. Samuel de Vos, Jan Philipssen, Tanneken Simons, Neelken Adriaens

867 9 apr 1623 Leunken Maertense van Straete – Maerten van Straete – g. Leunis Jacob Leynssen , Arnout de Puit, Janneken de Loey, Leunken Jans

868 23 apr 1623 Willem Pieterse – Pieter Paulus – g. Carel Mels, Abraham Daniels, Adriaenken Simonsen ….. , Grietken Craeye

869 14 mei 1623 Heindrick Jacobsen – Jacob Nerings – g. Grietken Vleeschouwers

870 31 mei 1623 Corn. Marinissen – Marinis Corn. – g. Adriaenken Pieters

871 3 sept 1623 Pieter Pietersen Vermaers – Pieter Vermaers – g. Maeyken Wilms

11 ged 9 juni 1619 Cornelis – Pieter Vermers (de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 15 juni 1622 Janneken – Pieter Vermaers

12 ged 3 sept 1623 Pieter – Pieter Vermaers

872 10 sept 1623 Lenaert Heindrickxen – Heindrick Christiaenssen – g. Janneken Lenaerts

11 ged 21 mrt 1621 Barbara – Heindrick Christiaenssen (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 10 sept 1623 Lenaert – Heindrick Christiaenssen

873 24 sept 1623 Passchynken Corynssen – Coryn Marinissen – g. Anneken Bogardts

874 1 okt 1623 Simon Claessen – Claes Simon Lems – g. Maerten Luyts, Marinis Claessen, Lisebeth Willems, Janneken Leunis

(Claes Simons Lems was gehuwd met Janneken Willems)

875 8 okt 1623 Maeyken Abrahamsen – Abraham Janssen

876 10 okt 1623 Janneken Jansen – Jan Janssen – g. Maeyken Jans

877 10 dec 1623 Laureys Heindricksen – Heindrick Laureysse – g. Hubrecht Jans Oote, Daniel Jacobs, Tanneken Govert Davids huysvr, Maeyken Laureys

878 21 jan 1624 Jan Abrahamse – Abraham Janssen

879 18 febr 1624 Reyer Claessen – Claes Reyers – g. Sara Simons

880 27 febr 1624 Lisebeth Jacobsen – Jacob Adriaenssen

881 27 febr 1624 Simon Janse Beke – Jan Beke

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 3 mei 1615 Adriaenken – Jan Beke

12 ged 28 jan 1618 Cornelis – Jan Beke

13 ged 14 okt 1618 Simon – Jan Beke

14 ged 25 apr 1621 Maeyken – Jan Beke

15 ged 26 juni 1622 Susanne – Jan Beke

16 ged 27 febr 1624 Simon – Jan Beke

882 27 febr 1624 Lisebeth Jansen – Jan Meeussen

883 10 mrt 1624 Willem Adriaenssen – Adr. Willemssen – g. Antheunis Theunissen, Sentken Codde

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 13 mei 1612 Johannes – Adriaen Wilms

12 ged 30 jan 1618 Abraham – Adriaen Willemssen

13 ged 18 nov 1618 Neelken – Adriaen Willemssen

14 ged 26 jan 1620 Jacob – Adriaen Willemssen

15 ged 10 mrt 1624 Willem – Adr Willemssen

Opm.: het is niet duidelijk in hoeverre sprake is van dezelfde Adriaen Willemsen, zie bij no 249, 21 nov 1599

884 8 apr 1624 Magdeleenken Pieters – Pieter Claessen – g. Janneken Gillis

885 8 apr 1624 Maeyken Isebrants – Isebrant Pieterssen – g. Jan Adr Soetelief, Janne Daelders, Leynken Pieters

886 20 apr 1624 Cornelis Cornelissen – Cornelis Joossen – g. Maeyken Pieters

887 30 apr 1624 Maeyken Cornelissen – Cornelis Paulus – g. Jan Valentijn, Ariessken Paulus

888-81 1 juni 1624 Martyne Gabriels, een bejaerde jonge dochter, gedoopt na datse eerst in onse kerckenraet alhier hadde haer geloove beleden

889 30 juni 1624 Cornelis Antheunis – Antheunis Corn. – g. Neelken Cornelis

890 21 aug 1624 Tanneken Jacobs – Jacob Neringhs

891 27 aug 1624 Jacob Cornelissen van Hove – Corn Janssen van Hove – g. Stevelyne Laureys

892 8 sept 1624 Lisebeth Pietersen – Pieter Thyssen – g. Janneken Thys

893 15 sept 1624 Maeyken Pieterse – Pieter Paulus – g. Claes Jacobssen, Willem Michielssen, Neelken Wilms, Neelken Jans

894 6 okt 1624 Cornelis Volckaerts – Volckaert Cornelissen – g. Wilm Reyers, Janneken Pieters

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 12 jan 1620 Magdaleenken – Volckaert Corn.

12 ged 6 okt 1624 Cornelis – Volckaert Cornelissen

895 10 nov 1624 Simon Cornelissen – Cornelis Simonssen – g. Adriaenken Simons

896 17 nov 1624 Claes Janse Reyers – oude Jan Reyers – g. Sara Steyaerts

897 24 nov 1624 Jacob Janssen – Jan Jacobssen – g. Pieter Jacobs, Griete de Vriese

898 24 dec 1624 Cornelis Mattheussen – Mattheus Jacobs – g. Maeyken Theus

899 28 jan 1625 Adriaen Adriaenssen – Adriaen Willemssen Seeu – g. Janneken Wilms

900 9 febr 1625 Johannes Pietersen by Oosten – Pieter Janssen bij Oosten – g. Adriaenken Laureys

11 ged 29 dec 1619 Abraham – Pieter Jansen bij Oosten

12 ged 13 mrt 1622 Adriaenken – Pieter Jansen by Oosten

13 ged 9 febr 1625 Johannes – Pieter Janssen by Oosten

(zie ook bij no 833, 6 febr 1622)

901 17 febr 1625 Cornelis Albrechtsen – Albrecht Olofsen

902 4 mei 1625 Gerrit Wisse – Wisse Gerrits

903-82 17 juni 1625 Maria …....

904-83 Catharina Nachtegaels

Twee bejaerde jonge dochters, gedoopt op de belijdenisse des geloofs, gedaen voor de broeders van Middelburg

905 Elisabeth Nachtegaels, noch onderjaersch zijnde

906 29 juni 1625 Jaquemynken Cornelissen – Cornelis Meeussen – g. Adriaen Leynssen, Jacob Leunissen, Judith Mailliaerts

(de moeder wordt niet genoemd), maar was Susanna Maillaertsen)

11 ged 21 nov 1610 Bartholomeus – Corn. Meeussen

12 ged 9 dec 1612 Maillaert – Cornelis Meeussen

13 ged 28 dec 1614 Abraham – Cornelis Meeussen

14 ged 27 mrt 1616 Abraham – Cornelis Meeussen

15 ged 17 mrt 1619 Pieter – Cornelis Meeussen

16 ged 29 juni 1625 Jaquemynken – Cornelis Meeussen

907 6 juli 1625 Tanneken Janssen de …..uycker – Jan de …...uycker – g. Claes Reynierssen, Adr. Wilms, Leunken Jobs

908 13 juli 1625 Cornelis Abrahamse Willeboortssen – Abraham Willeboortssen – g. Neelken Lievens

909/910 22 juli 1625 (tweelingen) Maeyken en Jaquemynken Jacobssen – Jacob Adr. Jac. – g. Maria ….. , Esther de Buck

(Is Jacob Adriaense dezelfde als geb te Bredamme, otr/tr te Gapinge/St.Laurens 23 sept/1 dec 1618 met Anneken Jacobse?)

911 7 aug 1625 Pieter Jacobssen – Jacob Meeussen – g. Wilm Leunissen, Passchyne Wilms, Anna van (H?)oogen

912 28 okt 1625 Willem Jasperse – Jasper Corn. – g. Esther de Pourck

913 2 nov 1625 Adriaenken Janssen – Jan Corynssen – g. David Salomons, Lisebeth Cornelis

Jan de Oude Corynse woonde onder Sandijck en was gehuwd met Jacomijnken Salomonse.

11 ged 22 okt 1617 Coryn – Jan Corynssen

12 ged 12 apr 1620 Maeyken – Jan Corynssen

13 ged 2 nov 1625 Adriaenken – Jan Corynssen

914 19 nov 1625 Grietken Jacobs – Jacob Janssen – g. Cornelis Gysel

915 19 nov 1625 Leyn Janssen – Jan Meeussen

916 19 nov 1625 Neelken Adriaens – Adriaen Cornelissen – presente matre (de moeder present)

917 4 jan 1626 Jooris Pieterssen – Pieter Joorissen – g. Pieter Leunissen, Maeyken Schouts

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 6 mrt 1622 Christynken – Pieter Joorissen

12 ged 4 jan 1626 Jooris – Pieter Joorissen

918 18 jan 1626 Janneken Janssen – Jan Laureyssen – g. Wouter Adriaenssen, Jaques de Sundt, Maeyken Laureys, Tanneken Cuypers

919 25 jan 1626 Maeyken Cornelissen – Cornelis Paulus – g. Cornelis Janssen van Hove, Leunken Paulus

920 15 febr 1626 Paulus Pieterssen – Pieter Paulus – g. Jacob Janssen, Lenaert Corn., Grietken Corn., Geertken Ingels, Adriaenken Pieters

921 22 febr 1626 Marinis Corynsen – Coryn Marinis

922 22 mrt 1626 Elizabeth Abrahamse Clock – Abraham Clock ministreori – g. Glammina Wilms

923 31 mei 1626 Lisebeth Antheunissen – Anthonius Corn. – g. Corn. Paulus, Pieternelleken Michiels, Adriaen Mooresch

924 31 mei 1626 Jacob Leynssen – Leyn Jacobssen – g. Rochus Corn. , Jan Sobbels(?), Ariesken Suyders, Neelken Wilms

925 1 juli 1626 Jaquemynken Cornelissen – Corn. Simonssen – g. Adriaenken Simons

926 26 juli 1626 Corynken Michielssen Staele – Michiel Pieterssen Staele – g. Jacob Leunissen, Pieter Thyssen, Tanneken Coryns, Susanne Loupens

927 26 juli 1626 Lisebeth Pieterssen – Pieter Thyssen – g. Susanne Mailliaerts

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Francijnken Melse Ruyshage))

11 ged 29 sept 1619 Matthys – Pieter Thyssen

12 ged 9 mei 1621 Machelyne – Pieter Thyssen

13 ged 15 jan 1623 Lisebeth – Pieter Thyssen

14 ged 8 sept 1624 Lisebeth – Pieter Thyssen

15 ged 26 juli 1626 Lisebeth – Pieter Thyssen

928 26 juli 1626 Bastiaen Jasperssen – Jasper Bastiaenssen – g. Pieternelle Pieters

(de moeder was Grietken Schellekens)

929 30 aug 1626 Laureys Willemse Huetinck – Willem Willemse Huetinck – g. Jan Dirckxsen, Tanneken Ritters

930 11 okt 1626 Maeyken Hendricks – Hendrick Laureyssen – g. Lisebeth Laureys

931 15 nov 1626 Pieter Alphaerts – Alphaert Janssen – g. Huebrecht Huebick, Pieter Wilmssen, Adriaen Janssen, Lowyse Huebickssen, Griete Oliviers

(de moeder was Tryncken Adriaense Vechters)

932 22 nov 1626 Job Willemssen – Willem Adriaenssen – g. Gillis Gijselinck, Pierken Paulus, Catelyne Andries

933 24 nov 1626 Jan Marinissen – Marinis Marinissen – g. Simon Corn., Grietken Wilms

934 1 dec 1626 Jacob Jacobssen – Jacob Adriaenssen – Presentibus parentibus (de ouders aanwezig)

935 17 dec 1626 Leunken Claessen Reyers – Claes Reyers – g. Maeyken Willem Reyers huysvr

936/937 24 jan 1627 (tweelingen) Cornelis en Jacob Cornelissen van Hove – Corn. Janssen van Hove – g. Corn. Paulus, Christiaen Anthonis, Adriaenken Marinis, Andriesken Aries

938 31 jan 1627 Geertken Laureysse – Laureys Geertssen – g. Leyn Claessen, Maeyken Willem Geertssen huysvr

939 21 mrt 1627 Maeyken Pieters – Pieter Lambrechts

940 11 apr 1627 Lenaert Pieters – Pieter Heindricx – g. Ariesken Christiaens

941-84 2 mei 1627 Adriaen Corn., een bejaert jongman, gedoopt na voorgaende belijdenisse des geloofs binnen ter Vere gedaen.

942 21 mei 1627 Ariesken van Adriaenken Moeys – g. Commeryne Marinis

943 17 aug 1627 Cuneure Abrahamse Clock – Abraham Clock ministre loci (alhier dienaar van het Woord) – g. Captyn …..., Frans Jacobs, Cuneure Bouwens

Eerste huwelijk met Jaquemynken Surbach

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 6 juli 1610 Guiliaem – Abraham Clock

12 ged 24 juli 1612 Jaquemynken – Abraham Clock

13 ged 26 okt 1614 Marthijn – Abraham Clock

Tweede huwelijk met onbekende moeder

14 ged 14 nov 1617 Melchior – Abraham Clock

15 ged 9 apr 1619 Eylken – Abraham Clock

16 ged 25 juli 1621 Sara – Abraham Clock

17 ged 19 mrt 1623 Maria – Abraham Clock

18 ged 22 mrt 1626 Elizabeth – Abraham Clock

19 ged 17 aug 1627 Cuneure – Abraham Clock

944 19 sept 1627 Jasper Hubrechtsen Vincke – Hubrecht Pieterssen Vincke

Hubrecht werd 4 sept 1622 samen met zijn vrouw Maeyken Adriaens met attestatie lidm te Gapinge (lidm Gapinge no 140/141)

11 ged 21 mrt 1623 Leynken – Hubrecht Pieterse Vincke en Maeyken Adriaens

12 ged 19 sept 1627 Jasper – Hubrecht Pieterssen Vincke

945 19 sept 1627 Meeus Jacobssen – Jacob Meeussen

946 22 sept 1627 Gerrit Dirckxsen – Dirck Gerrits – g. Simon Corn., Adriaen Moresch, Lisebeth Willems

947 26 sept 1627 Francyncken Cornelisse Luyte – Corn. Luyte – g. Lisebeth Laureys, Maeyken Steyaerts

948 28 sept 1627 Jacob Mattheussen – Mattheus Jacobssen – g. Willemynken Cornelis

949 10 okt 1627 Joos Janssen – Jan Joossen - g. Jaquemynken Pieters

950 17 okt 1627 Anna Jacobse Neringhs – Jacob Neringhs

951 31 okt 1627 Jan Simonssen – Simon Janssen – g. Jan Soetelief, Isaac Lambrechts, Maeyken Claes, Janneken Jans, Maeyken Jacobs

952 14 nov 1627 Claes van Maeyken Claes – g. Tanneken Keysers

953 11 dec 1627 Janneken Cornelissen – Cornelis Simonssen – g. Leuntken Logiers

954 13 dec 1627 Jan Jacobssen – Jacob Janssen – g. Neelken Pieter Claessen

11 ged 24 nov 1620 Janneken – Jacob Janssen (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 2 okt 1622 Maeyken – Jacob Janssen

13 ged 19 nov 1625 Grietken – Jacob Janssen

14 ged 13 dec 1627 Jan – Jacob Janssen

955 13 dec 1627 Willem Leynssen – Leyn Jacobssen – g. Willem Janssen, Maeyken Adriaen Laus

956 30 jan 1628 Aegtken Davids – David Salomons – g. Mailliaerdt Woutermans, Lydia Cratsers

957 30 jan 1628 Maeyken Pieters – Pieter Paulus – g. Leunis Maertssen, Jacob Evertssen, Tanneken Corn., Maeyken Jacobs

958 1 febr 1628 Leunken Cornelis Joossen – Corn. Joossen – g. Cytken Moresch

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Catelynken Adriaense Vechters)

11 ged 28 apr 1619 Joos – Corn. Joossen

12 ged 14 nov 1621 Joos – Corn. Joossen

13 ged 20 apr 1624 Cornelis – Corn. Joossen

14 ged 1 febr 1628 Leunken – Corn. Joossen

959 1 febr 1628 Willem Adriaenssen Seeus – Adriaen Wilm Seeus – g. Lisebeth Willems

960 2 febr 1628 Wisse Wisse Gerrits – We (weduwe) van Wisse Gerrits – g. Marinis Gerrits, Adriaenken Leyns

Wisse Geerts Wisse was gehuwd met Cathalijntje Adriaens Dommis.

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 19 mrt 1606 Geeraert – Wisse Gerrits

12 ged 17 juni 1607 Geert – Wisse Gerrits

13 ged 25 okt 1609 Adriaen – Wisse Gerrits

Wisse Gerrits is na het overlijden van Cathalijntje ca 1612 gehuwd met Maeyken Cornelis

14 ged 25 nov 1614 Cornelis – Wisse Gerrits

15 ged 18 okt 1616 Geertken – Wisse Gerrits en Maeyken Cornelis

16 ged 17 febr 1619 Paulus – Wisse Gerrits en Maeyken Cornelis

17 ged 9 aug 1620 Paulus – Wisse Gerrits en Maeyken Cornelis

18 ged 9 aug 1620 Leunis – Wisse Gerrits en Maeyken Cornelis

Inventaris van de Archieven der Besturen van het Eiland Walcheren 1511-1870-C. De Waard, Middelburg 1914: Wisse Gerrits volgde 21 apr 1622 Jan Pier Lammense op als gezworene van de Oostwatering

19 ged 18 dec 1622 Leunis – Wisse Gerrits en Maeyken Cornelis

1(10) ged 4 mei 1625 Gerrit – Wisse Gerrits en Maeyken Cornelis

1(11) ged 2 febr 1628 Wisse – Wisse Gerrits en Maeyken Cornelis

Wisse Gerrits is overleden voor 2 febr 1628

961 5 mrt 1628 Sara Roelants van Maldegem – Roelant van Maldegem – g. Jolynken Verstraete

962 19 mrt 1628 Adriaen Jaspers – Jasper Segers

963 26 mrt 1628 Pieter moses Pietersen – Moses Pieters – g. Faes Wilms, Maeyken Heindricx

964 11 apr 1628 Maeyken Cornelisse Jaspers – Cornelis Jaspers – g. Jaquemynken Goverts

965 18 apr 1628 Cornelis Janssen – Jan Joorissen – g. Lauwerken Corn.

11 ged 18 apr 1628 Cornelis – Jan Joorissen (de moeder wordt niet genoemd)

Lidm. Gapinge no 188: heeft belijdenis des geloofs gedaen Lisebeth Willems, echtgenote van Jan Jorissen.

966 14 mei 1628 Jaquemynken Cornelissen – Cornelis Paulus – g. Mr Noe Hautery, Janneken Paulus

967 12 juni 1628 Grietken Isebrants – Isebrant Pieterssen – g. Laureys Geertssen, Salomon Segers, Jan Duyvecot, Catelyne Beke

968 12 juni 1628 Abraham Corynssen – Coryn Marinissen – g. Lette Cornelis

969 25 juni 1628 Leyntken Marinissen – Marinis Corn. – g. Janneken Marinis

970 25 juni 1628 Aries Marinissen – Marinis Marinissen – g. Janneken Aries

971/972 4 juli 1628 (tweelingen) Maeyken en Aeff Janssen Reyers – Jonge Jan Reyers – Jasper Segers, Hubrecht Bastiaenssen, Catelynken Simons, Lisebeth Wilms

973 4 juli 1628 Passchynken Hautein – Noe Hautein schoolmr – g. David Gideons, Corn. Paulus, Lisebeth Mels, Maeyken Jans

Op 29 aug 1615 kwam Noe Hautery met zijn vrouw Cateline van Surendock met attestatie van Middelburg naar Gapinge. Noe Hautery is overleden 3 okt 1634, Cateline is overleden 12 juni 1634 (zie Lidmatenboek no 57 en 58)

11 ged 1 apr 1618 Johannes – Noe Hautery en Cateline van Surendonck

12 ged 24 mei 1620 Catharina – Noe Hautery en Cateline van Surendonck

13 ged 2 okt 1622 Paulus – Noe Hautery en Cateline van Suerendonck

14 ged 4 juli 1628 Passchynken – Noe Hautein

974 10 juli 1628 Pieter Janssen, een knechtje, gedoopt op het versouck van de E broeders van Vere

975 1 aug 1628 Bartholomeus Pieterssen – Pieter Meeussen

976 6 aug 1628 Pieter Heindrickxsen – Heindrick Laureyssen – g. Cornelis (Seyx, seyp, Slyp?), Maeyken Jans

977 10 sept 1628 Maris – Aeff (Jeff?) Reyers

978 28 sept 1628 Willem Janssen – Jan Janssen van Hoogelande – g. Mosis Arnouts, Jan Willemssen, Pieternelle Jans, Susanne Willems

979 8 okt 1628 Maeyken Laureysse Gerrits – Laureys Gerrits – g. Salomon Segers, Dingene Adriaens, Leynken Bastiaens, Maeyken Poppe

11 ged 31 jan 1627 Geertken – Laureys Geertssen (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 8 okt 1628 Maeyken – Laureys Gerrits

980 22 okt 1628 Gillis Janssen – Jan Gillissen – g. Adriaen Gommers, Theunken Coryns

981 29 okt 1628 Jacob Janssen de Vriese – Jan Jacobssen de Vriese – g. Hubrecht Janssen Oote, Maeyken Kyns

982 19 nov 1628 Trynken Janse Reyers – oude Jan Reyers – g. Pieter Hamers, Janneken Jans, Tanneken van …...

983 28 nov 1628 Heylken Janssen – Jan Meeussen

984 3 dec 1628 Maeyken Anthonissen – Anthonius Corn. – g. Lisebeth Cornelis

985 17 dec 1628 Willem Pieterssen – Pieter Joorissen

11 ged 6 mrt 1622 Christynken – Pieter Joorissen (de moeder wordt niet vermeld)

12 ged 17 dec 1628 Willem – Pieter Joorissen

986 18 febr 1629 Lambrecht Pieters – Pieter Lambrechts – g. Maeyken Willem Leunissen huysvr

987 11 mrt 1629 Maeyken Simonsen – Simon Janssen

988 29 apr 1629 Maeyken Leynssen – Leyn Jacobs

989 13 mei 1629 Neelken Albrechts – Albrecht Jacobssen – g. Jan Barentssen, Grietken Craeye, Catelynken Floris

990 26 juni 1629 Cornelis Jaspersen Segers – Jasper Segers – g. Laureys Janssen, Neelken Suyders, Maeyken Dingemans

991 1 juli 1629 Grijtken Dirrickssen – Dirrick Antheunissen – g. Geert Stoffelssen, Willem Danielssen, Janneken Willems, Pieternelle Leunis

992 3 juli 1629 Andries – Sy..... Andriessen – g. Corn. Cnopmaker. Marten Laureys, Leunken Claes, Janneken Andries

993 22 juli 1629 Maeyken Dirckse – Dirck Gerrits – g. Susanne Gerrits

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Grietken Willemse)

11 ged 22 sept 1627 Gerrit – Dirck Gerrits

12 ged 22 juli 1629 Maeyken – Dirck Gerrits

994 5 aug 1629 Reyer Claessen – Claes Reyers – g. Leunken Cornelis

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Magdalena Cornelissen)

11 ged 11 dec 1622 Cornelis – Claes Reyers

12 ged 18 febr 1624 Reyer – Claes Reyers

13 ged 17 dec 1626 Leunken – Claes Reyers

14 ged 5 aug 1629 Reyer – Claes Reyers

995 23 sept 1629 Tanneken Cornelissen – Cornelis Thyssen – g. Willem Michielssen, Christiaen oortssen, Jan Soeteloef, Machelynken Claes

996 14 okt 1629 Abigail Neringhs – Jacob Neringhs -g. Jasper Segers, Janneken Aries

997 14 okt 1629 Leyntgen Melse – Mels Leynssen – g. Cryn Janssen, Jaquemynken Salomonssen

998 21 okt 1629 Maeyken Jacobssen – Jacob Evertssen – g. Jasper Segers, Pieter Paulus, Leynken Andries, Maeyken Jacobs

999 28 okt 1629 Adriaenken Govaertssen – Govaert Corn. – g. Pieter van Overwale (?), Corn. Adriaenssen, Jaquemynken Govaerts, Jozyne van Luyken

1000 4 nov 1629 Janneken Cornelis – Cornelis Simonssen – g. Leuntken Logiers

1001 6 jan 1630 Lenaert Jacobssen – Jacob Adriaenssen – g. presentibus parentibus

1002-85 6 jan 1630 Pieter Janssen, een bejaert jonghman, gedoopt nadat hij alhier voor den kerckenraet hadde gedaen belijdenisse syns gelooffs

1003 15 jan 1630 Pieter Corynssen – Coryn Marinis

1004 27 jan 1630 Cornelis Anthonisse – Anthonis Corn. – g. Betken Baene (?)

1005 10 febr 1630 Tanneken Hubrechtssen – Hubrecht Willemssen – g. Adriaenken

1006 12 febr 1630 Jan Willemse de Grave – Wilm de Grave – g. Corn. Ponce, Lisebeth Michiels

1007 24 mrt 1630 Simon Salomons Segers – Salomon Segers – g. Maerten Pieters, Laureys Gerritssen, Samuel Cornelissen, Adriaenken Jans, Magdeleenken Jans

1008/1009 31 mrt 1630 (tweelingen) Logier en Janneken Mattheussen – Mattheus Jacobsen

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 27 aug 1617 Logier – Matheus Jacobssen

12 ged 21 april 1619 Pieternelleken – Mattheus Jacobssen

13 ged 17 juli 1622 Adriaen – Mattheus Jacobssen

14 ged 24 dec 1624 Cornelis – Mattheus Jacobs

15 ged 28 sept 1627 Jacob – Mattheus Jacobssen

16 ged 31 mrt 1630 Logier – Mattheus Jacobsen

17 ged 31 mrt 1630 Janneken – Mattheus Jacobsen

1010 2 apr 1630 Cornelis Marinissen – Marinis Cornelis

11 ged 31 mei 1623 Cornelis – Marinis Corn. (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 25 juni 1628 Leyntken – Marinis Corn.

13 ged 2 apr 1630 Cornelis – Marinis Cornelis

1011 12 mei 1630 Cornelis Janse Reyers – Jonge Jan Reyers – g. Janneken Jacobs

1012 9 juni 1630 Commerken Heindricks – Heindrick Dircxssen – g. Abraham Dirckxsen, Corn. Lenaertssen, Lisebeth Pieterssen, Maeyken Corn.

1013 16 juni 1630 Pieter Cornelissen – Cornelis Janssen – g. Pieter Heindricx, Tanneken Marinis

1014 25 juni 1630 Lisebeth Jacobssen – Jacob Meeussen

1015 30 juli 1630 Anthonie, een knechtken van omtrent thien jaeren out, twelck door onverstand van syne ouders was ongedoopt gebleven; doch door de moeye en moeder ten doope gepresenteert – g. Susanne Bartholomeus, Abraham Droogenbroot

1016 4 aug 1630 Janneken Michielssen Stael – Michiel (Pieterse) Stael – g. Grietken Jans wed van Jacob de Vriese

(de moeder wordt niet vermeld, maar was Maeyken Crijnse))

11 ged 24 juli 1616 Neelken – Michiel Staelen

12 ged 28 okt 1618 Pieter – Michiel Staele

13 ged 22 juni 1622 Arnout – Michiel Staele (Arnout of Amant?)

14 ged 26 juli 1626 Corynken – Michiel Pieterssen Staele

15 ged 4 aug 1630 Janneken – Michiel Stael

1017 27 aug 1630 Janneken Pieterssen – Pieter Meeussen – g. Adriaenken Adriaens

1018/1019 8 sept 1630 (tweelingen) Maeyken en Pieternelleken Michielssen Casse – Michiel Pieterssen Casse – g. Pieter Pieterssen, Carel Baptiste, Maeyken Jans, Willemynken Joos

1020 29 sept 1630 Catelynken Jasperse Segers – Jasper Segers – g. Pieter Corn. , Heindrick Pieterssen, Janneken Segers, Susanne Dingemans

1021 24 nov 1630 Martynken Leynssen – Leyn Jacobssen – g. Dirck Corn., Lysebeth Willems

1022 8 dec 1630 Joos Roelants van Maldegem – Roelant van Maldegem – g. Maeyken Verstraete

1023 10 dec 1630 Cornelis Marinissen – Marinis Marinissen – g. Maeyken Cornelis