Gapinge/NdGK/Dopen 1641-1650

Uit Christipedia
< Gapinge‎ | NdGK
Gapinge > NdGK > Dopen 1641-1650

Deze pagina bevat een lijst van dopelingen van de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Gapinge uit de periode 1641-1650.

Volgnr doopaangifte, doopdatum en naam van kind, met patroniem – ouder(s) – getuigen (g.)

Cursief: aanvullende opmerking van de schrijver

1228 1 jan 1641 Leynken Corynssen – Coryn Marinissen – g. Meeus Cole

1229/1230 1 jan 1641 (tweelingen) Goolken en Theunken Pietersen Soetelief – Pieter Soetelief – g. Maeyken de Roo, Leynken Hoveniers

1231 13 jan 1641 Pieter Pieterse Polderman – Pieter Polderman – g. Maeyken Jans

1232 13 jan 1641 Jeryna Abrahamsen Emery – Abraham Janssen Emery – g. Neelken Jans

1233 3 febr 1641 Geleyn Abrahamssen – Abraham Geleynssen – g. Leynken Geleyns

1234 3 febr 1641 Jan Leunissen – Leunis Leunissen – g. Isaac Simons, Cytken Thymes

1235 10 febr 1641 Josynken Lievens Haeck – Lieven Haeck – g. Adriaen de Vrient, Maeyken Pieters

1236 3 mrt 1641 Catelynken Laureysse (Wisse) – Laureys Gerritssen (Wisse) dycgrave – g. Christynken Pieters

1237 5 mrt 1641 Neelken Abrahamsen – Abraham Adriaenssen – g. Maeyken de Roo

1238 5 mrt 1641 Jacob Claessen Outermans – Claes Outermans – g. Carel de Jager, Lisebeth Bongius

1239 9 mrt 1641 Susanneken Pieters Slabbaert – Pieter Adriaenssen Slabbaert

1240 30 mrt 1641 Catelynken Bastiaenssen – Bastiaen Willemssen – g. Willem Willemssen Heutinck, Heindrick Schipsman (Schlosman?), Maris Rusters

1241 14 apr 1641 Maeyken Reyers Willemssen – Reyer Willemssen – g. Yesse Reyers, Leyntken Adriaens, Leuntken Prs.

1242 12 mei 1641 Cornelis Pieters – Pieter Cornelissen – g. Marten Jacob Neringhs

1243 26 mei 1641 Catelynken Andries Jansen Lambrechts – Andries Jan Pieter Lambrechts – g. Jan Andriessen, Pieter Jan Lambrechts, Catelynken Andries, Jacobmynken Matthys

1244 11 juni 1641 Cornelis Jasper Segers – Jasper Segers – g. Pieter Kersse, Willemyne Jans

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 19 mrt 1628 Adriaen – Jasper Segers

12 ged 26 juni 1629 Cornelis – Jasper Segers

13 ged 29 sept 1630 Catelynken – Jasper Segers

14 ged 29 febr 1632 Cornelis – Jasper Segers

15 ged 11 juni 1641 Cornelis – Jasper Segers

1245 23 juni 1641 Jaquemynken Anthonisse Jacobs – Mr Anthoni Jacobs – g. Abraham Vermaerssen, Lisebeth Cornelis

1246 27 aug 1641 Joos Cornelissen – Cornelis Andriessen – g. Abraham Wondergem

11 ged 11 sept 1635 Willemynken – Cornelis Andriessen (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 18 mei 1638 Leuntjen – Cornelis Andriessen

13 ged 18 jan 1640 Catelynken – Cornelis Andriessen

14 ged 27 aug 1641 Joos – Cornelis Andriessen

1247 22 sept 1641 Hubrecht Laureysse – Laureys Hubrechts – g. Pieter Hubrechts, Martyne Dingemans

(de moeder wordt niet vermeld)

11 ged 8 mei 1640 Hubrecht – Laureys Hubrechts

12 ged 8 mei 1640 Dingeken – Laureys Hubrechts

13 ged 22 sept 1641 Hubrecht – Laureys Hubrechts

1248 22 sept 1641 Johannes Jeremiasse – Jeremias Cornelissen – g. Catelyne Zacharias

1249 20 okt 1641 Antheunis Jorissen – Joris Antheunissen – g. Vynken Gillis

1250 20 okt 1641 Tanneken Dingemans – Dingeman Lenaertssen – g. Pieter Andriessen, Neelken Lenaerts

1251 3 nov 1641 Catelynken Adriaens – Adriaen Cornelissen – g. Janneken Cornelis

1252 24 nov 1641 Catelynken Hubrechts van Sluys – Hubrecht van Sluys

1253/1254 26 nov 1641 (tweelingen) Beelken en Maeyken Dircksen – Dirck Gillissen

1255 8 dec 1641 Catelynken Paulussen – Paulus Cornelissen – g. Cornelis Wouters, Magdeleenken Marinis, Tanneken Isaacx

1256/1257 24 dec 1641 (tweelingen) Cornelis en Tanneken Pieters – Pieter Meeus – g. Janneken Pieters, Willemyne Verstraete

1258 26 dec 1641 Jan Laureysse Plantefeber – Laureys Plantefeber – g. David Mailjaerts, Janneken Heindricx

1259 5 jan 1642 Jacob Pieterse de Boo – Pieter de Boo – g. Jaquemynken Delicaet

1260 2 febr 1642 Willem Willemssen jr – Willem Willemssen (Reyerse) – g. Jan Adriaenssen, Susanneken Cornelis, Passchijnken Pieters

1261 9 febr 1642 Johannes Arnoutsen – Arnout Carelssen

11 ged 22 jan 1640 Geertken – Arnout Carelssen (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 9 febr 1642 Johannes – Arnout Carelssen

1262 11 mrt 1642 Tanneken Pieters bij Westen – Pieter Claessen by Westen

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Pieryncken Francoisse Robijn)

11 ged 4 okt 1620 Catelynken – Pieter Claessen Provoost

12 ged 8 apr 1624 Magdaleenken – Pieter Claessen

13 ged 18 sept 1639 Claes – Pieter Claessen

14 ged 11 mrt 1642 Tanneken – Pieter Claessen by Westen

1263 16 mrt 1642 Cornelis Janssen van Hoeve – Jan Corn van Hoeve – g. Geert van Wondergem, Paulus Corn., Durfken Cornelis, Adriaenken Pieters

1264 30 mrt 1642 Reyer Janse Reyers – Jonge Jan Reyers – g. Cornelis Pieters, Passchynken Pieters

1265 21 apr 1642 Laureys Janssen – Jan Laureys – g. Willeboort Laureys, Jaquemynken Suyders (Snyders?)

1266 11 mei 1642 Jorynken Abrahamse Immeri – Abraham Janssen Immeri – g. Maeyken Wylocx

1267 1 juni 1642 Abraham Janssen – Jan Michielssen – g. Jan Logierssen, Susanne Jans

1268 15 juni 1642 Adriaenken Pieters de Vos – Pieter Adriaenssen de Vos – g. Adriaenken Jans, Adriaenken Stoffels

1269 24 juni 1642 Pieter Arnoutssen Slabbaert – Arnout Adriaenssen Slabbaert – g. Maerten Slabbaert, Josynken Krickaerts

1270 29 juni 1642 Maeyken Gertsen van Luken – Gert van Luken – g. Lucas Pieters, Mattheus Matthyssen, Tanneken Boudewyns

1271 17 aug 1642 Thonynken Pieterse Soetelief – Pieter Corn. Soetelief – g. Lisebeth Joos, Thomas Carreman

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 6 nov 1639 Cornelis – Pieter Cornelissen Soetelief

12 ged 1 jan 1641 Goolken – Pieter Soetelief

13 ged 1 jan 1641 Theunken – Pieter Soetelief

14 ged 17 aug 1642 Thonynken – Pieter Corn. Soetelief

1272 17 aug 1642 Francois Pieterssen – Pieter Fransen – g. Maeyken Cornelis

1273 2 sept 1642 Neelken Wouters – Wouter Gillissen

1274 21 sept 1642 Johannes Joossen – Joos Cornelissen – g. Aechtken Willems

1275 21 sept 1642 Pieter Pieterse Cornelissen – Pieter Cornelissen – g. Frederyck Pieters, Maeyken Joris

1276 28 sept 1642 Meynaert Pieterse – Pieter Meynaerts – g. Leunken Logiers

1277 5 okt 1642 David Corynssen – Coryn Marinissen

(de moeder wordt niet vermeld, maar was Adriaenken Pieterse)

11 ged 6 mrt 1622 Passchynken – Coryn Marinissen

12 ged 24 sept 1623 Passchynken – Coryn Marinissen

13 ged 22 febr 1626 Marinis – Coryn Marinis

14 ged 12 juni 1628 Abraham – Coryn Marinissen

15 ged 15 jan 1630 Pieter – Coryn Marinis

16 ged 19 okt 1631 David – Corijn Marinissen

17 ged 25 sept 1633 Passchynken – Coryn Marinissen

18 ged 20 nov 1635 Leynken – Coryn Marinissen

19 ged 20 okt 1637 Pieter – Cryn Marinissen

1(10) ged 1 jan 1641 Leynken – Coryn Marinissen

1(11) ged 5 okt 1642 David – Coryn Marinissen

1278 13 okt 1642 Cornelis Jasperssen – Jasper Cornelissen – g. Cornelis Janssen, Maeyken Cornelis, Maeyken Christiaens

1279 2 nov 1642 Floris Jansse Pieterssen – Jan Pieterssen – g. Floris Pieters, Adriaenken Leyns

1280 2 dec 1642 Maeyken Reyers – Reyer Willemssen – g. Cornelis Pietersen, Leynken Adriaens

1281 14 dec 1642 Catelynken Dingemans – Dingeman Lenaerts – g. Joos Cornelissen, Jaquemynken Matthys

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 20 okt 1641 Tanneken – Dingeman Lenaertssen

12 ged 14 dec 1642 Catelynken – Dingeman Lenaerts

1282 16 dec 1642 Clasynken Danielssen – Daniel Janssen – g. Daniel Jacobs, Janneken Dirckx, Tanneken Willems

1283/1284 23 dec 1642 (tweelingen) Jacob en Catelynken Pieterse de Boo – Pieter de Boo – g. Jan Janssen, Maeyken Claes

1285 28 dec 1642 Wisse Cornelisse Wisse – Cornelis Wisse – g. Leyn Claessen, Maeyken Wisse

1286 18 jan 1643 Aelken Cornelissen Steenbacker – Cornelis Jacobs Steenbacker – g. Pieter Heindricx

1287 18 jan 1643 Hubrecht Cornelissen – Cornelis Pieterssen – g. Simon Hubrechts, Lisebeth Adriaens

1288 20 jan 1643 Mahui Janssen – Jan Mahui – g. Mailljaert Rogierssen, Maeyken Mahuis

1289 8 febr 1643 Susanne Bastiaenssen – Bastiaen Willemssen – g. Jan Willemssen Heutinck, Balts de Bruyne, Maeyken Willems, Prynken Willems

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 30 mrt 1641 Catelynken – Bastiaen Willemssen

12 ged 8 febr 1643 Susanne – Bastiaen Willemssen

1290 8 febr 1643 Joos Pietersen Slabbaert – Pieter Adriaensen Slabbaert – Dominicus Krockaert

1291 8 febr 1643 Susanne Bastiaenssen – Bastiaen Willemssen – g. Jan Willemssen Heutinck, Balts de Bruyne, Maeyken Willems, Prynken Willems

1292 24 febr 1643 Josynken Stoffels Fockaert – Stoffel Fockaert

1293 6 apr 1643 Simon Isaacs Schuit – Isaac Simonssen Schout – g. mr. Anthoni Jacobs, Maeyken Eduwaerts, Catelynken Lucas

1294 10 mei 1643 Jonas Philipse Paree – Philips Paree – g. Jan Gadis, Proonken van Knocke

1295 31 mei 1643 Adriaenken Pieterse Duyvecot – Pieter Janssen Duyvecot – g. Cornelis Duyvecot, Leunken Corn Bors

1296 7 juni 1643 Lieven Marinissen – Marinis Lievenssen – g. Jacob cornelissen, Susanneken Lievens

1297 29 juni 1643 Simon Jansen de Smit – Jan de Smit – g. Jacob van Hoecke, Adriaen van Houte, Pirynken Pieter Claessen wed.

1298 5 juli 1643 Sara Anthonisse Jacobs – Anthony Jacobs – g. Isaac Mantes, Joris Antheunis, Lisebeth Cornelis, Maeyken Tielemans

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Anna Claessen)

11 ged 21 okt 1635 Lisebeth – Anthony Jacobs

12 ged 29 nov 1637 Boudewijn Antony Jacobs

13 ged 5 juni 1639 Abraham – Anthony Jacobs

14 ged 23 juni 1641 Jaquemynken – Anthoni Jacobs

15 ged 5 juli 1643 Sara – Anthony Jacobs

1299 9 aug 1643 Adriaenken Pieterssen – Pieter Meeussens wed – g. Janneken Jacob Meeussens huysvr

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 1 aug 1628 Bartholomeus – Pieter Meeussen

12 ged 27 aug 1630 Janneken – Pieter Meeussen

13 ged 2 mrt 1632 Lisebeth – Pieter Meeussen

14 ged 12 juli 1633 Adriaenken – Pieter Meeussen

15 ged 27 febr 1635 Adriaen – Pieter Meeussen

16 ged 27 apr 1636 Pieter – Pieter Meeussen

17 ged 2 juni 1637 Adriaen – Pieter Meeussen

18 ged 24 dec 1641 Cornelis – Pieter Meeus

19 ged 24 dec 1641 Tanneken – Pieter Meeus

1(10) ged 9 aug 1643 Adriaenken – Pieter Meeussen

1300 6 sept 1643 Theunken Paulusse – Paulus Corn. – g. Pieter de Boo, Leunken Stevens

1301 8 sept 1643 Cornelis Paulusse de Waard – Paulus Corn de Waard – g. Geert Wondergem, de huysvr van Pieter Willems

1302 13 sept 1643 Maeyken – Joris Antheunissen – g. Anthoni Jacobs, Joline Gerrits Timmermans, Josine Cents

1303 13 sept 1643 Jaquemynken Maertense Commewel – Maerten Commewel – g. Hubrecht van Sente, Lisebeth Jans

1304 13 okt 1643 Anna Jansen van de Voorde – Jan van de Voorde – g. Cornelis Jaspers, Abraham Willems, Maeyken Salomons

1305 15 nov 1643 Heindrick Arentssen – Arent Heyndricx – g. Heyndrick Dommissen, Geert Heindrickx, Janneken Laureys

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 1 apr 1640 Pieter – Arent Heindricx

12 ged 15 nov 1643 Heindrick – Arent Heyndricx

1306 22 nov 1643 Christynken Arnouts – Arnout Arnoutssen – g. Bar... Heindricx, Leuntgen Theus, Maeyken Melis

1307 24 nov 1643 Johannes Danielssen – Daniel Janissen – g. Janneken Corn.

1308-88 1 dec 1643 Pieternelle Pieters, een bejaerde jonge dochter, op de belijdenisse haers gelooffs, alhier bij ons gedaen, getuigen Maerten Willemssen, Gillis Kersse

1309 13 dec 1643 Jacob Adriaenssen – Adriaen Jacobs – g. Joris Antheunissen, Dingeman Leerse, Vintjen Jans, Maeyken Jacobs

1310 13 dec 1643 Willem Dircksen – Dirrick Gillissen – g. Willem Staenpaert, Susanne Pieters

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 28 mrt 1632 Janneken – Dirck Gillis

12 ged 28 jan 1635 Catelynken – Dirck Gillis

13 ged 15 febr 1637 Beelken – Dirck Gilissen

14 ged 30 mei 1638 Gabriel – Dirck Gillis

15 ged 18 jan 1640 Pieter – Dirck Gillis

16 ged 26 nov 1641 Beelken – Dirck Gillissen

17 ged 26 nov 1641 Maeyken – Dirck Gillissen

18 ged 13 dec 1643 Willem – Dirrick Gillissen

1311 24 jan 1644 Johannes Jansen van Hove – Jan Corn van Hove – g. Philips Paré, Martynken Corn. Van Hove, Neelken kersse

1312 2 febr 1644 Maeyken Janssen Codde – Jan Laureysse Codde – g. Isaac Fournier, Michiel Suyders, Stevelyne Codde

1313 28 febr 1644 Hubrecht Jansen Mahui – Jan Mahui – g. Mahui Mahuissen, Pieter Balthesen, Leuntjen Dingemans

1314 13 mrt 1644 Sara Jaspersen – Jasper Cornelissen – Cornelis Janssen Loockman, Pieternelleken Huygens

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 13 okt 1642 Cornelis – Jasper Cornelissen

12 ged 13 mrt 1644 Sara – Jasper Cornelissen

1315 29 mrt 1644 Cornelis Willemse Reyers – Willem Reyers – g. Cornelis Pieters, Susanneken Cornelis

1316 17 apr 1644 Piernelleken Laureysse Wisse – Laureys Gerritssen (Wisse) dyckgrave – g. Adriaen Wisse, Passchynken Marinis

1317 17 apr 1644 Adriaenken Isebrants – Isebrant Pieters – g. Marten Adriaenssen, Jan Leunissen, Janneken Meeussen, Maeyken Salomons

Samen met zijn vrouw Pieternella Leyns deed hij belijdenis des geloofs 4 mrt 1623 (lidm. Gapinge no 142/143)

11 ged 8 apr 1624 Maeyken – Isebrant Pieterssen en Pieternella Leyns

12 ged 12 juni 1628 Grietken – Isebrant Pieterssen

13 ged 27 apr 1631 Maeyken – Isebrant Pieterssen

14 ged 10 apr 1633 Maeyken – Isebrant Pieters

15 ged 25 mrt 1635 Pieter – Isebrant Pieterssen

16 ged 22 mrt 1637 Geleyn – Isebrant Pieters

17 ged 8 juli 1640 Cornelis – Isebrant Pieters

18 ged 17 apr 1644 Adriaenken – Isebrant Pieters

1318 17 apr 1644 Isaac Lauereysse Plantefeber – Lauereys Franssen Plantefeber – g. Willem Hubrechts, Maeyken Frans

1319 24 apr 1644 Heindrick Cornelissen Steenbacker – Cornelis Jacobssen Steenbacker

1320 31 mei 1644 Claesyne Wouters – Wouter Gillis

1321 19 juni 1644 Neelken Janssen – Jan Michielssen – g. Maeyken Cornelis

1322 17 juli 1644 Jan Pieterse Duyvecot – Pieter Duyvecot – g. Susanne Jans, Jan Andriessen Duyvecot, mr. Lambrecht Cornelissen

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 31 mei 1643 Adriaenken – Pieter Janssen Duyvecot

12 ged 17 juli 1644 Jan – Pieter Duyvecot

1323 7 aug 1644 Matthys Andriessen Lambrechts – Andries Jan Lambrechtsen – g. Reyer Willemssen, Maeyken Jans

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Maeyken Matthijsse, Maeyken overl voor 1651)

11 ged 9 apr 1640 Johannes – Andries Jan Pieter Lambrechts

12 ged 26 mei 1641 Catelynken – Andries Jan Pieter Lambrechts

13 ged 7 aug 1644 Matthys – Andries Jan Lambrechtsen

1324 11 sept 1644 Paulus Jeremiasse – Jeremias Cornelissen – g. Maeyken Aries

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 5 okt 1636 Cornelis – Jeremias Cornelis

12 ged 15 aug 1638 Jobken – Jeremias Corn.

13 ged 22 sept 1641 Johannes – Jeremias Cornelissen

14 ged 11 sept 1644 Paulus – Jeremias Cornelissen

1325 18 sept 1644 Maeyken Apollony Marinissen – Apollony Marinis – g. Jan Adriaenssen, Leynken Adriaens Tappaerts, Maeyken Adriaens

Apollony Marinis was gehuwd met Leunken Pieter Lambrechts, dochter van Pieter Jan Lambrechts en Maeyken Marinis. Maeyken, de moeder van Leunken Pieters is overl ca1622. Haar vader, Pieter Jan Lambrechts, is daarna gehuwd met Leyntje Adriaens Tappers, wed van Jan Adriaense Huisman (Landvierschaar Veere no. 10 fol 6v, 22 juni 1655; Las 1288 fol 163a, 2 dec 1655). Leyntje Adriaens Tapper is dus de tweede moeder van Leunken Pieter Lambrechts.

1326 16 okt 1644 Willemynken Reyer Willemssen – Reyer Willemssen – g. Willem Willemssen, Maeyken Matthijs

1327 1 nov 1644 Tanneken Arnoutsen Slabbaert – Arnout Slabbaert – g. Tanneken Claes

1328 13 nov 1644 Hubrecht Hubrechtsen van Sluys – Hubrecht van Sluys – g. Cornelis de Roo, Catelyne de Roo

1329 27 nov 1644 Joos Janssen – Jan Joossen – g. Christiaen Joossen, Martynken Cornelis

1330 20 dec 1644 Grietken Adriesse – Adries Janssen – g. Simon Janssen Huyse, Adriaenken Jans

1331 8 jan 1645 Leynken Bartholomeussen – Bartholomeus Janssen – g. Woutert Laureys, Janneken Blockx

1332 15 jan 1645 Mattheus Pietersen Meynaerts – Pieter Meynaerts – g. Cornelis Mattheussen, Lisebeth Hugens

1333 5 febr 1645 Blasynken Abrahamsen Emmeri – Abraham Emmeri – g. Catelynken Cornelis

1334 15 febr 1645 Cornelis Maresch – Maresch Cornelissen – g. Magdeleenken Marinis

1335 19 febr 1645 Cornelis Pieterssen – Pieter Cornelissen (de Decker) – g. Arnout Christiaensen, Maeyken Joris, Tanneken Pieters

1336 19 febr 1645 Lea Philipsen Paree – Philips Paree – g. Isaac Simons, Lisebeth Agard

1337 26 febr 1645 Cornelis Paulusse – Paulus Cornelis – g. Daniel Laureys, Jesse van Ceters, Tanneken Claes

1338 26 febr 1645 Cornelis Cornelisse Pieters – Cornelis Pieters – g. Antheunis Corn, Susanne Hubrechts

1339 5 mrt 1645 Simon Cornelisse Wisse – Cornelis Wisse – g. Adriaen Wisse, Adriaenken Antheunis

1340 7 mrt 1645 Vynken Jansen Geertsen – Jan Geertssen – g. Paulus Cornelissen, Betken Beens

1341 14 mrt 1645 Jan Pieterse de Boo – Pieter de Boo – g. Lisebeth de Hase

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 18 jan 1640 Isaac – Pieter de Boo

12 ged 5 jan 1642 Jacob – Pieter de Boo

13 ged 23 dec 1642 Catelynken – Pieter de Boo

14 ged 23 dec 1642 Jacob – Pieter de Boo

15 ged 14 mrt 1645 Jan – Pieter de Boo

1342 17 apr 1645 Marinis Marinissen – Marinis Marinissen – g. Claes Andriessen, Meeus Paulus, Janneken Snyders, Maeyken Clocke

zie bij no 128

Marinis Marinissen was geh met Pieternelleken Andries (overl 27 juli 1645), dr van Andries Jonge Pier Sijmons geseijt Schout (alias Andries Jongepier) en Dingenken Adriaens Vromert. (zie 'Van Zeeuwse Stam' nr 135, dec 2006)

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 24 nov 1626 Jan – Marinis Marinissen

12 ged 25 juni 1628 Aries – Marinis Marinissen

13 ged 10 dec 1630 Cornelis – Marinis Marinissen

14 ged 10 febr 1636 Adriaen – Marinis Marinissen

15 ged 24 jan 1638 Pieter – Marinis Marinissen

16 ged 17 apr 1645 Marinis – Marinis Marinissen

(Opm.: een andere opgave spreekt over een zekere Debora Cornelisse als zijnde echtgenote van Marinis Marinisse)

1343 17 apr 1645 Cornelis Gillissen – Gillis Corn. – g. Jacob Jacobssen Connick, Pieternelleken Pieters

1344 25 apr 1645 Gillis – Wouter Gillis

1345 21 mei 1645 Maeyken Joosse Cornelissen – Joos Cornelissen – g. Aechtken Willems

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 26 nov 1634 Cornelis (of Cornelia) – Joos Cornelis

12 ged 25 mrt 1640 Sent – Joos Cornelissen

13 ged 21 sept 1642 Johannes – Joos Cornelissen

14 ged 21 mei 1645 Maeyken – Joos Cornelissen

1346 11 juni 1645 Joris Jacobsen de Wolff – Jacob de Wolff – g. Jacob de Wolff, Arnout de Wolff, Tanneken laureys

1347 23 juli 1645 Gertynken Pieterse Slabbaert – Pieter Adriaenssen Slabbaert, Grietken Joos

1348 3 sept 1645 Jan Lenaertsen Jobsen – Lenaert Jobssen – g. Leynken Adriaens

1349 5 sept 1645 Pirynken Stoffels Vockart – Stoffel Vockart – g. Pieter Claessen, Heindrynken Kakelaer

1350 1 okt 1645 Janneken Claessen – Claes Janssen – g. Laureys Faessen, Janneken Steyaerts, Jan Reyers

1351 21 nov 1645 Maeyken Daniels – Daniel Janssen – g. Lieven Dorsselaer, Maeyken Charels

1352 28 nov 1645 Joos Arnoutsen Slabbaert – Arnout Adriaenssen Slabbaert – g. Josynken Knockaerts

1353 3 dec 1645 Sentyne Janssen – Jan Pieterssen – g. Paulus Marinissen, Leynken Tappaerts

1354 16 jan 1646 Maeyken Janse Reyers – Jonge Jan Reyers

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Maeyken Janse)

11 ged 4 juli 1628 Maeyken – Jonge Jan Reyers

12 ged 4 juli 1628 Aeff – Jonge Jan Reyers

13 ged 12 mei 1630 Cornelis – Jonge Jan Reyers

14 ged 20 febr 1633 Aechte – Jonge Jan Reyers

15 ged 22 juli 1635 Jan – Jonge Jan Reyers

16 ged 23 aug 1637 Leuntjen – Jonge Jan Reyers

17 ged 22 febr 1639 Leuntjen – Jonge Jan Reyers

18 ged 9 apr 1640 Willem – Jonge Jan Reyers

19 ged 30 mrt 1642 Reyer – Jonge Jan Reyers

1(10) ged 16 jan 1646 Maeyken – Jonge Jan Reyers

1355 18 febr 1646 Pieter Isaacse Schout – Isaac Simonssen Schout – g. Maeyken Cornelis

1356 20 febr 1646 Janneken Andriessen – Andries Janssen – g. Passchyne Pieters

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 20 dec 1644 Grietken – Adries Janssen

12 ged 20 febr 1646 Janneken – Andries Janssen

1356 25 febr 1646 Janneken Jansen van Hoeve – Jan Corn. van Hoeve – g. mr. Anthoni Jacobs, Catelynken Meprè

(Het doopboek van Gapinge maakte hier een vergissing in de nummering.)

1357 18 mrt 1646 Willemynken Jorissen – Joris Antheunissen – g. Dingeman Leerse, Maeyken Cornelis

1358 25 mrt 1646 Adriaen Adriaenssen – Adriaen Jacobssen – g. Juffvrou Resens, Vynken Roelants

1359 1 apr 1646 Jan Janssen Michiels – Jan Michielssen – g. Daniel Geertssen, Maeyken Michiels

1360-89 1 mei 1646 Maeyken Stevens en Neelken Stevens van Steven Gerrits. Twee jonge 1361-90 dochters na belijdenis van het geloof. Getuigen: Geert Colaert, Abraham Corn. Lapoort, Jan van Hasels, Lowys Couterman, Josynken Wouters

1362 24 juni 1646 Claes Maertense Smit – Maerten Claessen Smit – g. mr. Anthoni Jacobs, abraham Willemssen, Lisebeth Jaspers, Neelken Joos

1363 8 juli 1646 Adriaenken Joossen van Kerckvoort – Joos van Kerckvoort – g. Johannes Verlip, Christynken Meroes

1364 15 juli 1646 Dingemans Janssen – Jan Mahuissen – g. Pieter Lambrechts

1365 2 sept 1646 Heindrick Cornelissen – Cornelis Jacobs – g. Steenbacker, Sara Sys

1366 30 sept 1646 Wentje Wouters – Wouter Gillissen – g. Pieternella Leyns

1367 7 okt 1646 Cornelia Janssen Codde – Jan Laureysse Codde – g. Isaac Simons, Jaquemynken Cornelis

1368 21 okt 1646 Pieter Cornelissen Soetelief – Cornelis Janssen Soetelief – g. Josynken Marinis

1369 18 nov 1646 Francois Gillissen van Royen – Gillis van Royen – g. Lieven Arnouts, Christijnken Pieters

1370 9 dec 1646 Sanneken Janssen – Jan Joossen – g. Maes Corn., Anneken Buysroosen, Adriaenken Aries

1371 9 dec 1646 Leunken Paulusse – Paulus Corn op 's ambachtsheers hofstede – g. Geert Arentssen, Heindrick Thomassen (Chomers?), Magdaleenken Marinis, Bordynken Corn.

1372 16 dec 1646 Syntken Marinissen – Marinis Joossen – g. Jan Joossen, Francynken Cornelis

1373 26 dec 1646 Willem Reyers – Reyer Willems – g. Pieter Janssen, Adriaenken Corn., Leunken Pieters

1374 20 jan 1647 Corn. Willeboortssen – Willeboort Laureyssen – g. Adriaen Janssen, Matheus Corn., Leunken Logiers, Maeyken Corn.

1375 5 febr 1647 Johannes Laureysse (Wisse) – Laureys Geertssen (Wisse) dyckgrave – g. Johannes Laureys, Pieternelle Leyns

Gen.info.: de dijkgraaf Laureys Geertse Wisse was gehuwd met Adriaenken Leyns

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 31 jan 1627 Geertken – Laureys Geertssen

12 ged 8 okt 1628 Maeyken – Laureys Gerrits

13 ged 26 jan 1631 Geeraert – Laureys Gerrits

14 ged 13 mrt 1633 Geleyn – Laureys Gerrits

15 ged 3 juli 1635 Paulus – Lauwereys Gerrits

16 ged 17 aug 1636 Cornelis – Laureys Gerrits

17 ged 2 jan 1639 Paulus – Laureys Gerritssen

18 ged 3 mrt 1641 Catelynken – Laureys Gerritssen

19 ged 17 apr 1644 Piernelleken – Laureys Gerritssen

1(10) ged 5 febr 1647 Johannes – Laureys Geertssen

1376 12 febr 1647 Maeyken Guiliaemse Perdoen – Guiliaem Perdoen – g. Joos van Vere, Pirynken Michiels

1377 24 febr 1647 Catelynken Pieterse Meynaert – Pieter Meynaerts – g. Abraham Willemssen, Jaquemynken Corn.

1378 5 mrt 1647 Anthoni Danielsen – Daniel Janssen – g. Anthonij Jacobs, Jacob Jacobssen de ionge, Maeyken Wisse

1379 17 mrt 1647 Willemynken Cornelissen – Cornelis Pieters – g. Reyer Willemssen, Willemynken Pieters

1380 31 mrt 1647 Neelken Claessen – Claes Claessen – g. Adriaen Rogierssen, Aechtken Claes, Maeyken Pieters

1381 21 apr 1647 Lisebeth Janssen – Jan Geertssen – g. Geert van Wondergem, Leynken Marinis

1382 23 juli 1647 Francois Arnoutssen Slabbaert – Arnout Adriaenssen Slabbaert, Francois Clement, Pirynken Robbyns

1383 25 aug 1647 Maeyken Laureysse Plantefeber – Laureys Plantefeber – g. Cornelis Pieterssen, Joos Plantefeber, Pirynken Philips

1384/1385 4 sept 1647 (tweelingen) Janneken en Catelynken Jacobssen de Wolff – Jacob de Wolff – g. Arnout de Wolff, Neelken Celis, Catelynken Joris

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 11 juni 1645 Joris – Jacob de Wolff

12 ged 4 sept 1647 Janneken – Jacob de Wolff

13 ged 4 sept 1647 Catelynken – Jacob de Wolff

1386 22 sept 1647 Pier Gillissen Kersse – Gillis Kersse – g. Jan Mahieussen, Maeyken Pieters

1387 6 okt 1647 Bastiaen Mahuissen – Mahui Mahuissen – g. Machelynken Mahuissen

1388 13 okt 1647 Jan Hubrechtsen van Sluys – Hubrecht van Sluys – g. het werckwijf van Hubrecht van Sluys

1389 27 okt 1647 Leynken Leynssen – Leyn Leynssen – g. Cornelis Janssen, Neelken Simons

1390 17 nov 1647 Neelken Bartholomeussen – Bartholomeus Janssen – g. Paulus Corn de Weert, Cryn Stevenssen, Leuntjen Jans, Magdeleenken Stevens

1391 1 dec 1647 Francois Gillissen van Royen – Gillis van Royen – g. Catelynken Christiaens

1392 8 dec 1647 Aelken Cornelissen Steenbacker – Cornelis Janssen Steenbacker – g. David van Velde, Christynken Christiaens

1393 15 dec 1647 Maeyken Paulusse – Paulus Corn. – g. Neelken Leyns

11 ged 1 apr 1640 Marinis – Paulus Corn. (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 1 apr 1640 Neelken – Paulus Corn.

13 ged 8 dec 1641 Catelynken – Paulus Cornelissen

14 ged 6 sept 1643 Theunken – Paulus Corn.

15 ged 26 febr 1645 Cornelis – Paulus Cornelis

16 ged 15 dec 1647 Maeyken – Paulus Corn.

1394 5 jan 1648 Jaquemynken Laureysse de Birc – Laureys de Birc – g. Maeyken Ho....ls

1395 7 jan 1648 Joos Stoffels Foccart – Stoffel Foccart – g. presentibus parentibus

1396 12 jan 1648 Maeyken Cornelisse Wisse – Cornelis Wisse – g. Salomon Segers, Janneken Salomons

1397-91 4 febr 1648 Hubrecht Adriaenssen Case, een bejaert jongman, gedoopt na voorgaende belijdenisse des gelooffs ter Gapinge gedaen.

1398 1 mrt 1648 Maeyken Cornelissen den Decker – Cornelis den Decker – g. Abraham Willemssen, Tanneken Claes

1399 8 mrt 1648 Jan Claessen – Claes Janssen de Meulenaer – g. Pieter Balthesen, Jan Janssen, Tanneken Isaacx, Francijnken Luyten

1400 15 mrt 1648 Barent Pietersen – Pieter Barentssen – g. Barent Pieterssen, Isaac Simonssen, Maeyken Cornelis, Grietken Barents

1401 17 mrt 1648 Claes Woutersen – Wouter Gillissen – g. Arnout Bartholomeussen de Coster, Maeyken Corn. Knopmakers

1402 22 mrt 1648 Neelken Maertenssen – Maerten Claessen – g. Logier Corn., Adriaen Claessen, Susanneken Claes, Maeyken Barents

1403 5 apr 1648 Willem Paulusse – Paulus Corn op 's ambachtsheers hofstede – g. Jan Laureyssen Codde, Heindrick Arentssen, Jaquemynken Corn., Vyne Roelants

1404 13 apr 1648 Maeyken Heindricks – Heindrick Jacobssen – g. Leyn Claessen, Willem Reyers, Leynken Salomons, Adriaenken Cornelis

1405 19 apr 1648 Cornelis Janssen – Jan Joossen – g. Martynken Kersse

1406 3 mei 1648 Johannes Janssen – Jan Pieterssen – g. Adriaen Wisse, Geertjen Laureys

1407 17 mei 1648 Philips Adriaenssen – Adriaen Philipssen – g. Machelyne Pieters

1408 10 juni 1648 Cornelis Janssen – Jan Cornelissen – g. Paulus Corn., Pieternelleken Willems

1409 5 juli 1648 Salomon Willemsen Reyers – Willem Willemssen Reyers – g. Reyer Willemssen, Adriaenken Salomons

1410 5 juli 1648 Anna Abrahamse Emmery – Abraham Janssen Emmery – g. Janneken van der Burcht, Maeyken de Roo

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Janneken Blaasse, overl ca 1650)

11 ged 1 mrt 1637 Jan – Abraham Janssen Emri

12 ged 18 jan 1639 Daniel – Abraham Janssen Emery

13 ged 13 jan 1641 Jeryna – Abraham Janssen Emery

14 ged 11 mei 1642 Jorynken – Abraham Janssen Immeri

15 ged 5 febr 1645 Blasynken – Abraham Emmeri

16 ged 5 juli 1648 Anna – Abraham Janssen Emmery

17 geb Cornelis – na het overlijden van Janneken, is Abraham gehuwd met Grijtken Andriesse, bij wie hij een zoon 'Cornelis' had.

1411 2 aug 1648 Bartholomeus Arnoutsen de Coster – Arnout de Coster – g. Wouter Gillissen, Pirynken Costers

1412 16 sept 1648 Adriaen Adriaenssen Timmerman – Adriaen Cor n Timmerman – g. Abraham Questroo, Martyne Jans

1413/1414 22 sept 1648 (tweelingen) Maeyken en Elisabeth Janssen Mahui – Jan Mahui g. Trynken Bastiaens, Syntjen Tols

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Martijnken Dingemanse)

11 ged 20 jan 1643 Mahui – Jan Mahui

12 ged 28 febr 1644 Hubrecht – Jan Mahui

13 ged 15 juli 1646 Dingemans – Jan Mahuissen

14 ged 22 sept 1648 Maeyken – Jan Mahui

15 ged 22 sept 1648 Elisabeth – Jan Mahui

1415 22 sept 1648 Pieter Isaacse Taverne – Isaac Taverne – g. Magdelene de huysvr van Pier Piers

1416 25 okt 1648 Pieter Reyerse Willemssen – Reyer Willemssen – g. Appolonius Marinis, Janneken Salomons

1417 27 okt 1648 Janneken Lauwereysse de Keyser – Lauwereys de Keyser – g. Geertken Heindricx, Jan van Moortel

1418 8 nov 1648 Maeyken Jacobsen – Jacob Pieterssen – g. Jan Corn van Hoeve, Adriaenken Pieters

1419 15 nov 1648 Johannes Janssen – Jan Michielssen – – g. Janneken Pieters

1420 29 nov 1648 Adriaen Janssen – Jan Adriaenssen – g. Adriaen Janssen, Jacob Adriaenssen, Maeyken Willeboorts

1421 29 nov 1648 Leynken Leynssen – Leyn Leynssen – g. Maeyken Stevens

1422 6 dec 1648 Janneken Hubrechtsen van Sluys – Hubrecht van Sluys – g. Martine Gabriels

1423 27 dec 1648 Leyn Claessen – Claes Leynssen – g. Laureys Geertssen, Jaquemyne Meeussen

1424 3 jan 1649 Lisebeth Jorissen – Joris Antheunissen – g. d' heer Jacob Rogierssen, Jan Codde, Cornelis Willeboortssen, Vintjen van Maldegem

1425 24 jan 1649 Janneken Gillissen van Royen – Gillis van Royen – g. Pirynken van Royen

1426 31 jan 1649 Jacob Laureysse Plantefeber – Laureys Plantefeber – g. Janneken Hubrechts

1427 14 febr 1649 Salomon Cornelisse Wisse – Cornelis Wisse – Willem Willemssen Reyers, Geertken Wisse

1428 14 mrt 1649 Willemynken Bastiaenssen – Bastiaen Willemssen – g. Marinis Corynssen, Janneken Theeus, Marten Claessen

1429 21 mrt 1649 Gillis Adriaenssen – Adriaen Jacobssen – g. Jonas de Pauw, Joos Roelantssen, Maeyken Verstaete

1430 30 mrt 1649 Isaac Arnoutsen Slabbaert – Arnout Slabbaert – g. Tanneken Isaacx

1431 1 apr 1649 Maeyken Claessen – Claes Janssen molenaere – g. Lambrecht Claessen, Johaes (Johannes?) Laureys, Catelynken Laureys, Sara Isaacx

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 27 febr 1633 Heindrick – Claes Janssen

12 ged 22 jan 1636 Neelken – Claes Janssen

13 ged 26 nov 1636 Heindricxken – Claes Janssen

14 ged 1 okt 1645 Janneken – Claes Janssen

15 ged 8 mrt 1648 Jan – Claes Janssen de meulenaer

16 ged 1 apr 1649 Maeyken – Claes Janssen molenaere

1432 24 mei 1649 Johannes Janssen – Jan Pieterssen – g. Pieternelle Jeremias

1433 20 juni 1649 Janneken Martens Smit – Marten Classen Smit – g. Maeyken Barents

1434/1435 4 juli 1649 (tweelingen) Claes en Gillis Woutersen – Wouter Gillissen – g. Isebrant Prs., Leunis Gillissen, Durfken Heindricx, Maeyken Gillis

1436 4 juli 1649 Adriaen Hubrechtssen Case – Hubrecht Adriaenssen Case – g. Jan Adriaenssen, Madeleenken Bartholomeus

1437 18 juli 1649 Jan Simonssen Block – Simon Block – g. Jan Block, Adriaenken Andries

1438 19 sept 1649 Marinis – Cornelis Pieterssen (Lammens) – g. Maeyken Lambrechts

1439 3 okt 1649 Catelina Janssen Sarles – Jan Sarles – Christiaen Sarles, Catryne Selfhage

1440 5 okt 1649 Cornelis Gillissen – Gillis Cornelissen – g. Martyne Kersse

1441 17 okt 1649 Jan Bartholomeussen – Bartholomeus Janssen – g. Adriaen heindricx, Eylken Jans

1442 31 okt 1649 Willem Isaacx Schout – Isaac Simonssen (Mantens) Schout – g. Pieter Eduwaerts, Johannes Meurs, Maria Daniels

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Tanneken Eduwaertse Pouwelse)

11 ged 5 dec 1634 Maeyken – Isaac Mantens

12 ged 28 febr 1638 Tanneken – Isaac Simonssen Mantens

13 ged 11 mrt 1640 Simon – Isaac Mantens

14 ged 6 apr 1643 Simon – Isaac Simonssen Schout

15 ged 18 febr 1646 Pieter – Isaac Simonssen Schout

16 ged 31 okt 1649 Willem – Isaac Simonssen Schout

1443 9 nov 1649 Maeyken Janssen – Jan Laureyssen – g. Jaquemynken Cornelis

1444 16 nov 1649 Maeyken Stoffels Fockaert – Stoffel Fockaert – g. Gillis Kersse ende de huysvr van Pieter Claessen

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 24 febr 1643 Josynken – Stoffel Fockaert

12 ged 5 sept 1645 Pirynken – Stoffel Vockart

12 ged 7 jan 1648 Joos – Stoffel Foccart

13 ged 16 nov 1649 Maeyken – Stoffel Fockaert

1445 28 dec 1649 Cornelia Janssen – Jan Geertssen

1446 16 jan 1650 Cornelis Pieter Meynaerts – Pieter Meynaerts – g. Janneken Mattheus

1447 23 jan 1650 Susanneken Joossen van Kerckvoorde – Joos van Kerckvoorde – g. Thomas Merou, Grietken Barres

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 8 juli 1646 Adriaenken – Joos van Kerckvoort

12 ged 23 jan 1650 Susanneken – Joos van Kerckvoorde

1448 20 febr 1650 Willem Willemse Reyers – Willem Reyers – g. Claes Lenaertssen, Leynken Salomons

1449 22 mrt 1650 Hubrecht Pietersen Barents – Pieter Barents – g. Jan de Ruyter, Neelken Jacobs, Maria Suteleyns

1450 3 apr 1650 Jacob Heyndrickse Raes – Heyndrick Raes – g. Stoffel Jorissen, Maeyken Salomons

1451 10 apr 1650 Johannes Janssen van Hove – Jan Corn van Hove – g. Martynken Cornelis, Maria Jacobs

1452 8 mei 1650 Cornelis Jacobssen Comby – Jacob Pieterssen Comby – g. Maeyken de Roo

1453 24 mei 1650 Catelynken Janssen – Jan Adriaenssen

1454 3 juli 1650 Maeyken Maertenssen – Maerten Claessen – g. Logier Cornelissen, Barent Engelssen, lisebeth Cornelis, Lisebeth Arents

1455 9 aug 1650 Lein Laureysse Agare – Laureys Agare – g. Abraham Gevri, Maria Boucheri

1456 14 aug 1650 Philips Leynssen (de Visser) – Leyn Philipssen (de Visser) – g. Cornelis Pieterssen, Catelyne Philips

1457 21 aug 1650 Laureys Willeboortssen – Willeboort Laureyssen – g. Jan Codde, Stevelynken Codde

1458 18 sept 1650 Heindrick Cornelissen Steenbacker – Cornelis Jacobssen Steenbacker – g. Neelken Andries

1459 18 sept 1650 Willemynken Guiliaemse Perdon – Guiliaem Perdon – g. Logier Perdos, Maeyken Vereycke

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 12 febr 1647 Maeyken – Guiliaem Perdoen

12 ged 18 sept 1650 Willemynken – Guiliaem Perdon

1460 4 okt 1650 Maeyken Laureysse Plantefeber – Laureys Plantefeber – g. Catelyne Jans

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Maeyken Janse)

11 ged 15 juli 1635 Jan – Lauwereys Plantefeber

12 ged 11 sept 1639 Abraham – Laureys Plantefeber

13 ged 26 dec 1641 Jan – Laureys Plantefeber

14 ged 17 apr 1644 Isaac – Lauereys Franssen Plantefeber

15 ged 25 aug 1647 Maeyken – Laureys Plantefeber

16 ged 31 jan 1649 Jacob – Laureys Plantefeber

17 ged 4 okt 1650 Maeyken – Laureys Plantefeber

1461 9 okt 1650 Passchynken Janssen – Jan Joossen – g. Janneken Joos

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 27 nov 1644 Joos – Jan Joossen

12 ged 9 dec 1646 Sanneken – Jan Joossen

13 ged 19 apr 1648 Cornelis – Jan Joossen

14 ged 9 okt 1650 Passchynken – Jan Joossen


1462 11 okt 1650 Maeyken Jansen Tack – Jan Tack – g. Isebrant Prs., Frans Passchierssen, Sara Tack

1463 16 okt 1650 Heindrick Janssen – Jan Cornelissen – g. Maeyken Heyndricx

1464 30 okt 1650 Laureys Janssen – Jan Laureyssen – g. Willeboort Laureys, Isaac de Bock, Janneken Laureys

1465 11 dec 1650 Janneken Jansen de Hont – Jan Janssen de Hont – g. Vynken Roelants