Gapinge/NdGK/Dopen 1631-1640

Uit Christipedia
< Gapinge‎ | NdGK
Gapinge > NdGK > Dopen 1631-1640

Deze pagina bevat een lijst van dopelingen van de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Gapinge uit de periode 1631-1640.

Volgnr doopaangifte, doopdatum en naam van kind, met patroniem – ouder(s) – getuigen (g.)

Cursief: aanvullende opmerking van de schrijver

1024 12 jan 1631 Adriaen Pietersen Lambrechts – Pieter Lambrechts – g. Pieternelle Pieters

1025 26 jan 1631 Geeraert Laureysse – dyckgrave Laureys Gerrits – Isebrant Pieters, Maeyken Jans

1026 23 febr 1631 Evert Pieterse – Pieter Paulus – g. Cornelis Luyte, Neelken Jans, Lisebeth Everts

1027 23 mrt 1631 Rachel Jacobse Neringhs – Jacob (Maertensen) Neringhs – g. Daniel Speck, Susanne Neringhs

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 23 febr 1620 Maerten – Jacob Nerings

12 ged 14 mei 1623 Heindrick – Jacob Nerings

13 ged 21 aug 1624 Tanneken – Jacob Neringhs

14 ged 17 okt 1627 Anna – Jacob Neringhs

15 ged 14 okt 1629 Abigail – Jacob Neringhs

16 ged 23 mrt 1631 Rachel – Jacob Neringhs

Jacob was een zoon van Maerten Neeringhe en ….. Vleeschouwer, resp overl 27 jan 1621 en 23 juli 1621.

1028 30 mrt 1631 Janneken Wouters – Wouter Adriaenssen – g. Neelken Adriaens

1029 27 apr 1631 Maeyken Isebrants – Isebrant Pieterssen – g. Maerten Blauwaert, Cornelis Janssen, Maeyken Poppe, Adriaenken Leyns

1030 27 apr 1631 Cornelis Heindricks – Heindrick Laureyssen – g. Claes Pieters, Jan Willemssen Heutinck, Adriaenken Beke

1031 27 apr 1631 David Abrahamssen – Abraham Maertenssen – g. David de Steur, Abraham Seeuws, Maeyken Andries

1032 6 mei 1631 Janneken Jansen – Jan Willemssen – g. Jorine Wilms

(zie ook bij 846)

1033 25 mei 1631 Jan Anthonissen – Anthonius Corn. – g. Maeyken Cornelis

1034 27 juli 1631 Willem Maertens – Maerten Willemssen – g. Cornelis Bongius, Adriaenken Willems

1035 27 juli 1631 Tanneken Cornelissen – Cornelis Thyssen – g. Hubrecht Janssen Oote, Adriaenken Hubrechts

1036 3 aug 1631 Maeyken Maertens – Maerten Corn. – g. Pieter Corn., Jan de Carreman, Susanne Mels, Tanneken Mels

1037 26 aug 1631 Judith Jacobse de Steur – Jacob de Steur – g. Abraham Maertens, Leyn Janssen

1038 16 sept 1631 Neelken Janssen – Jan Meeussen – g. Maeyken Leyns

(de moeder wordt niet vermeld)

11 ged 5 aug 1618 Leunken – Jan Meeussen

12 ged 21 mrt 1621 Meeus – Jan Meeussen

13 ged 27 febr 1624 Lisebeth – Jan Meeussen

14 ged 19 nov 1625 Leyn – Jan Meeussen

15 ged 28 nov 1628 Heylken – Jan Meeussen

16 ged 16 sept 1631 Neelken – Jan Meeussen

1039 19 okt 1631 David Corijnsen – Corijn Marinissen – g. Ariesken Suyders

1040 14 dec 1631 Claes Jacobsen – Jacob Meeussen – g. Adriaenken Claes

1041 28 dec 1631 Simon Salomonse Segers – Salomon Segers

1042 18 jan 1632 Francynken Hubrechtsen – Hubrecht Willemssen – g. Cornelis Kiens, Esther Jacobs

1043 21 jan 1632 Johannes Jansen Storms – Jan Stor ms – g. Maeyken Claes

Lidm. Gapinge; 31 aug 1630 hebben belijdenis des geloofs gedaan Jan Janssen Storm (no 201) en zijn huysvrouw Janneken Claes (no 202)

11 ged 21 jan 1632 Johannes – Jan Stor ms en Janneken Claes

1044 8 febr 1632 Adriaen Simonsen – Simon Janssen – g. Jan Sentssen, Leynken Adriaens, Neelken Claes

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 31 okt 1627 Jan – Simon Janssen

12 ged 11 mrt 1629 Maeyken – Simon Janssen

13 ged 8 febr 1632 Adriaen – Simon Janssen

1045 29 febr 1632 Cornelis Jasperssen Segers – Jasper Segers – g. Andries Corn., Claes Adriaenssen, Maeyken Willems, Leinken Cornelis

1046 2 mrt 1632 Christynken Adriaensen Seeu – Adriaen Seeu – g. Sara Jacobs

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 28 jan 1625 Adriaen – Adriaen Willemssen Seeu

12 ged 1 febr 1628 Willem – Adriean Wilm Seeus

13 ged 2 mrt 1632 Christynken – Adriaen Seeu

Opm.: het is niet duidelijk in hoeverre sprake is van dezelfde Adriaen Willemsen, zie bij no 883, 10 mrt 1624 en bij no 1162, 15 sept 1637.

1047 2 mrt 1632 Lisebeth Pietersen – Pieter Meeussen – g. Leynke Adriaens

1048/1049 16 mrt 1632 (tweelingen) Lisebeth en Willemynken Leynssen – Leyn Leynssen – g. Janneken Willems

1050 21 mrt 1632 Maeyken Cornelissen – Cornelis Simonssen – g. Leunken Logiers

1051 21 mrt 1632 Leuntgen Lievense de Meyer – Lieven de Meyer – g. Maeyken Aries

1052 28 mrt 1632 Janneken Dirckssen – Dirck Gillis – g. Catelynken Vechters

1053 4 apr 1632 Janneken Mahu du Fleur – Mahu du Fleur – g. Abraham Janssen, Machelynken Loosens

1054 18 juli 1632 Lieven Maertense van Hysten – Maerten van Hijften – g. Jan Onderdaels, Maeyken Keysers

Maerten van Hijften was gehuwd met Vijntie de Baets.

1055 18 juli 1632 Willem Maertense – Maerten Willemssen – g. Maeyken Willems

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Maeyken Clements)

11 ged 27 juli 1631 Willem – Maerten Willemssen

12 ged 18 juli 1632 Willem – Maerten Willemssen

1056 20 juli 1632 Pieter Janssen – Jan Willemssen – g. Susanne Mailjaerdts

(zie ook bij 846)

(de moeder wordt niet vermeld)

11 ged 6 mei 1631 Janneken – Jan Willemssen

12 ged 20 juli 1632 Pieter – Jan Willemssen

1057 10 okt 1632 Janneken Anthonissen – Anthonis Theunissen

1058 7 nov 1632 Adriaenken Cornelissen – Cornelis Paulus – g. Christiaen Arnouts, Janneken Ariessen, Catelyne van Surendonck

1059 21 nov 1632 Johannes Leynssen – Leyn Jacobssen – g. Adriaen Willemssen, Willemynken Wilms, Aechtken Wilms

1060 12 dec 1632 Jan Jacobssen – Jacob Adriaenssen – g. Maeyken Steyaerts

(de moeder wordt niet vermeld)

11 ged 26 jan 1616 Adriaen – Jacob Adriaenssen

12 ged 18 juni 1617 Maeyken – Jacob Adriaenssen

13 ged 3 sept 1619 Adriaen – Jacob Adriaenssen

14 ged 2 nov 1621 Janneken – Jacob Adriaenssen

15 ged 27 febr 1624 Lisebeth – Jacob Adriaenssen

16 ged 22 juli 1625 Maeyken – Jacob Adr. Jac.

17 ged 22 juli 1625 Jaquemynken – Jacob Adr. Jac.

18 ged 1 dec 1626 Jacob – Jacob Adriaenssen

19 ged 6 jan 1630 Lenaert – Jacob Adriaenssen

1(10) ged 12 dec 1632 Jan – Jacob Adriaenssen

1061/1062 9 jan 1633 Jan en Lisebeth Joorissen – Joris Antheunissen – g. Roelant van Maldegem, Jolynken Verstraete, Janneken Verstraete

1063 1 febr 1633 Ariesken Jacobs – Jacob Steur – g. Jan Steur, Pieter van Bossche, Adriaenken Aries

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Maeyken Andriesse)

11 ged 26 aug 1631 Judith – Jacob de Steur

12 ged 1 febr 1633 Ariesken – Jacob Steur

1064 20 febr 1633 Aechte Janse Reyers – Jonge Jan Reyers – Maeyken Pieters

1065 27 febr 1633 Heindrick Claessen – Claes Janssen – g. Piryne Heindricx

1066 13 mrt 1633 Geleyn Laureyssen Gerritssen – Laureys Gerrits dyckgrave g. Willem Adriaenssen, Maeyken Leyns

1067 20 mrt 1633 Catelynken Anthonissen – Anthonius Corn. – g. Cytken Marisch

1068 20 mrt 1633 Wentken Heindricks – Heindrick Laureys – g. Pieter Paulus, Boudewijn Laureys, Adriaenken Beke, Janneken Pieters

1069 10 apr 1633 Maeyken Isebrants – Isebrant Pieters – g. Marinis Claessen, Maeyken, Jaquemynken Cornelis

1070 8 mei 1633 Jacob Marinissen – Marinis Lenaerts

1071 8 mei 1633 Lisebeth Leynssen – Leyn Leynssen – g. Maeyken Steyaerts

1072 11 juni 1633 Lisebeth Janssen – Jan Jacobssen – g. Joos Arnouts, Abraham Jacobs, Pirynken Frans, Ariesken

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 14 juni 1620 Janneken – Jan Jacobssen

12 ged 24 nov 1624 Jacob – Jan Jacobssen

13 ged 29 okt 1628 Jacob – Jan Jacobssen de Vriese

14 ged 11 juni 1633 Lisebeth – Jan Jacobssen

1073 19 juni 1633 Maria Maertense Malpon – Maerten Malpon – g. Hubrecht Willemssen, Laureys Plantefeber, Maria Anthonis, Susanna Flousaers

1074 12 juli 1633 Adriaenken Pieters – Pieter Meeussen – g. Maeyken Wouters

1075 2 aug 1633 Durfken Adriaense Maresch – Adriaen Maresch – g. Mares Cornelissen, Cytken Maresch

1076/1077 14 aug 1633 (tweelingen) Tanneken en Dina Adriaenssen – Adriaen Rogierssen – g. Logier Marinissen, Tanneken Laureys, Lydia Tobiassen

1078 14 aug 1633 Mattheus Cornelissen – Cornelis Simonssen – g. Lisebeth Willems

1079 11 sept 1633 Francijnken Willems – Willem Willemssen Heutinck – g. Jan Goverts, Adriaenken Heindricx

Eerste huwelijk:

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 1 dec 1613 Willem – Willem Willemssen Huetinck

12 ged 25 okt 1615 Coppemynken – Willem Willemssen Huetinck

13 ged 11 juli 1617 Bastiaen – Willem Willemssen Huetinck

14 ged 22 jan 1619 Cornelis – Willem Willemssen Huetinck

15 ged 18 dec 1622 Maeyken – Willem Wilms Huetinck

Tweede huwelijk:

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Janneken Laureysse)

16 ged 30 aug 1626 Laureys – Willem Willemse Huetinck

17 ged 11 sept 1633 Francijnken – Willem Willemssen Heutinck

Lidm. Gapinge no 197 heeft belijdenis des geloofs gedaen Janneken Laureys, gehuwd met Willem Heutinck.

1080 11 sept 1633 Janneken Michielssen Huyshers – Michiel Huyshers

1081 25 sept 1633 Passchynken Corynssen – Coryn Marinissen – g. Betken Cornelis

1082 2 okt 1633 Johannes Melsen – Mels Leynssen en Janneken Willems – g. Leynken Willems

11 ged 14 okt 1629 Leyntgen – Mels Leynssen

12 ged 2 okt 1633 Johannes – Mels Leynssen en Janneken Willems

1083 9 okt 1633 Catelynken Cornelissen Doornaert – Cornelis Janssen Doornaert – g. Jan Coutre, Lydia Luyte

1084 9 okt 1633 Leynken Salomons Segers – Salomon Segers – g. Maerten Janssen Blauwaert

1085 9 okt 1633 Johannes Janssen – Jan Janssen – g. Catelyne, de nicht van Anneken Potters

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 6 mei 1618 Janneken – Jan Janssen

12 ged 13 dec 1620 Trynken – Jan Janssen

13 ged 10 okt 1623 Janneken – Jan Janssen

14 ged 28 sept 1628 Willem – Jan Janssen van Hoogelande

15 ged 9 okt 1633 Johannes – Jan Janssen

1086 26 dec 1633 Jan Anthonisse – Anthonius Theunissen – g. Janneken Verstraete

1087 5 jan 1634 Janneken Jorissen – Joris Antheunissen – g. Mels Landtvelt

1088 12 mrt 1634 Daniel Pieters – Pieter Pauwels – g. Meeus Andriessen, Cornelis Laureyssen, Aelken Prs., Grietken Prs.

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Janneken Evertse)

11 ged 3 okt 1621 Judith – Pieter Paulus

12 ged 23 apr 1623 Willem – Pieter Paulus

13 ged 15 sept 1624 Maeyken – Pieter Paulus

14 ged 15 febr 1626 Paulus – Pieter Paulus

15 ged 30 jan 1628 Maeyken – Pieter Paulus

16 ged 23 febr 1631 Evert – Pieter Paulus

17 ged 12 mrt 1634 Daniel – Pieter Pauwels

1089 23 apr 1634 Simon Cornelissen – Cornelis Simonssen van Sandyck – g. Samson Maertens (Maessen?), Dingeman Lenaerts, Syntken Jacobs, Neelken Costiaens

1090 7 mei 1634 Susanneken Jeremiasse – Jeremias Janssen – g. Laureys Plantefeber, Pieter Adriaenssen, Pierynken Frans, Leuntjen Heindricx, Adriaen Pieterssen

1091 21 mei 1634 Pieternelleken Mailjaerts Coninck – Mailjaert Coninck – g. Dingeman, wonende met de weduwe van de vaandrager tot Sandijck, Janneken Pieters

1092 28 mei 1634 Pieter Roelant van Maldegem – Roelant van Maldegem – g. Janneken Verstraete

1093 30 juli 1634 Johannes Leynssen – Leyn Jacobssen – g. Jan Laureys, Mels Leynssen, Maria Biesmans

1094 8 aug 1634 Jacob Antheunissen – Antheunis Corn. – Maeyken Keysers

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 23 juli 1617 Cytgen – Antheunis Cornelis

12 ged 30 sept 1618 Adriaenken – Antheunis Cornelissen

13 ged 24 nov 1619 Cytken – Antheunis Corn.

14 ged 25 sept 1622 Neelken – Antheunis Corn.

15 ged 30 juni 1624 Cornelis – Antheunis Corn.

16 ged 31 mei 1626 Lisebeth – Anthonius Corn.

17 ged 3 dec 1628 Maeyken – Anthonius Corn.

18 ged 27 jan 1630 Cornelis – Anthonis Corn.

19 ged 25 mei 1631 Jan – Anthonius Corn.

1(10) ged 20 mrt 1633 Catelynken – Anthonius Corn.

1(11) ged 8 aug 1634 Jacob – Antheunis Corn.

1095 22 okt 1634 Catelynken Pieters – Pieter Michielssen – g. Dingeman Lenaerts, Michiel Simonssen, Josynken Marinus, Maeyken Maertens

1096 22 okt 1634 Francynken Hubrechts – Hubrecht Willemssen Venne – g. Dommis Willems, Maeyken Cornelis, Maeyken Adriaens

Eerste huwelijk:

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Perijnken Fransse)

11 ged 27 okt 1619 Maeyken – Hubrecht Wilms

12 ged 4 juli 1621 Willem – Hubrecht Willems

Tweede huwelijk:

Lidm. Gapinge no 210: Belijdenis des geloofs door Esther Jacobs, huysvr van Hubrecht Willems

13 ged 10 febr 1630 Tanneken – Hubrecht Willemssen en Esther Jacobs

14 ged 18 jan 1632 Francynken – Hubrecht Willemssen en Esther Jacobs

15 ged 22 okt 1634 Francynken – Hubrecht Willemssen en Esther Jacobs

1097 31 okt 1634 Maeyken Adriaensen Maresch – Adriaen Maresch – Cornelis Janssen van Hove, Susanne Ollebrants

1098 12 nov 1634 Cornelis Michielssen – Michiel Corn. – g. Abraham van Serooskerke, Janneken Joos

1099 12 nov 1634 Tanneken Janssen Vlaminck – Jan Janssen Vlaminck – g. Tanneken Goossens

1100 26 nov 1634 Cornelis Joossen – Joos Cornelis – g. Maria Biesmans, Janneken Cornelis

1101 28 nov 1634 Hubrecht Pieterse Lambrechts – Pieter Lambrechts

(de moeder wordt niet vermeld)

11 ged 21 mrt 1627 Maeyken – Pieter Lambrechts

12 ged 18 febr 1629 Lambrecht – Pieter Lambrechts

13 ged 12 jan 1631 Adriaen – Pieter Lambrechts

14 ged 28 nov 1634 Hubrecht – Pieter Lambrechts

1102 5 dec 1634 Maeyken Isaacs – Isaac Mantens – g. Jan Andriessen, Ariesken Suyders, Neelken Mantens

1103 14 jan 1635 Anna Martens Malpon – Marten Malpon – g. Anthonius Arnouts, Anna Antheunissen

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 19 juni 1633 Maria – Maerten Malpon

12 ged 14 jan 1635 Anna – Marten Malpon

1104 21 jan 1635 Lisebeth Heindricks – Heindrick Laureyssen – g. Lisebeth Laureys

1105 28 jan 1635 Catelynken Dircks – Dirck Gillis – g. Janneken Cornelis

1106 28 jan 1635 Johannes Cornelissen – Cornelis Paulus – g. Neelken Keysers

De vrouw van Cornelis Paulus heet Betken (zie bij 2 aug 1622), Betken Beins (Blind of Baene; zie ook bij 27 jan 1630).

11 ged 13 febr 1622 Laureys – Corn. Paulus en Betken

12 ged 30 apr 1624 Maeyken – Cornelis Paulus en Betken

13 ged 25 jan 1626 Maeyken – Cornelis Paulus en Betken

14 ged 14 mei 1628 Jaquemynken – Cornelis Paulus en Betken

15 ged 7 nov 1632 Adriaenken – Cornelis Paulus

16 ged 28 jan 1635 Johannes – Cornelis Paulus

1107 27 febr 1635 Adriaen Pieterssen – Pieter Meeussen – g. Neelken Leyns

1108 25 mrt 1635 Pieter Isebrantse – Isebrant Pieterssen – g. Claes Leynsen, Jan Cornelissen, Maeyken Salomons

1109 8 apr 1635 Mels Jacobsen – Jacob Reynierssen – g. Ariesken Suyders

1110 22 apr 1635 Heindricxken Heindricks – Heindrick (Dirckse) Bongius – g. Jan Danielssen, Pieter Franssen, Maeyken Frans, Adriaenken Gerrits

(de moeder wordt niet vermeld, maar was Lijsebeth Janse)

11 ged 9 juni 1630 Commerken – Heindrick Dircxssen

12 ged 22 apr 1635 Heindricxken – Heindrick Bongius

1111 22 mei 1635 Adriaenken Cornelissen van Hove – Cornelis Janssen van Hove – g. Magdeleenken Marinis

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Sijtken Moresch)

11 ged 11 sept 1611 Martynken – Corn. Janssen van Hove

12 ged 6 jan 1613 Jan – Corn. Janssen van Hove

13 ged 12 apr 1615 Jacob – Cornelis Janssen van Hove

14 ged 20 okt 1619 Durfken – Corn. Janssen van Hove

15 ged 12 juni 1622 Lisebeth – Corn. Janssen van Hove

16 ged 12 juni 1622 Martynken – Corn. Janssen van Hove

17 ged 27 aug 1624 Jacob – Corn. Janssen van Hove

18 ged 24 jan 1627 Cornelis – Corn. Janssen van Hove

19 ged 24 jan 1627 Jacob – Corn. Janssen van Hove

1(10) ged 22 mei 1635 Adriaenken – Cornelis Janssen van Hove

1112 22 mei 1635 Grietken Janse van Eede – Jan van Eede – g Reynken Maertens

1113-86 27 mei 1635 Johan Cornelissen, een bejaert jongman, op de belijdenisse syns geloofs, gedaen voor de E broeders des kerckenraets ter Vere

1114 17 juni 1635 Pieter Cornelissen – Cornelis Janssen woonachtig in Noortmonster ten Proyen

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Janneken Heyndrickse)

11 ged 16 juni 1630 Pieter – Cornelis Janssen

12 ged 9 okt 1633 Catelynken – Cornelis Janssen Door naert (geb te Doornhert)

13 ged 17 juni 1635 Pieter – Cornelis Jansen wonend Noortmonster

1115 3 juli 1635 Paulus Lauwereysse Wisse – Lauwereys Gerrits (Wisse) dyckgrave – g. Maerten Janssen Blauwaert, Claes Leynssen, Geertken Wisse

1116 15 juli 1635 Jan Lauwreysse Plantefeber – Lauwreys Plantefeber – g. Pieter Jan Lambrechts, Christiaen Claessen, Janneken Jans, Forynken Davids

1117 22 juli 1635 Jan Janse Reyers – Jonge Jan Reyers – g. Carel de Croock, Pieter Antheunissen, Janneken Cornelis

1118 11 sept 1635 Willemynken Cornelissen – Cornelis Andriessen – g. Susanne Pieters

1119 16 sept 1635 Tanneken Cornelissen – Cornelis Pietersen – g. Christine Simons, Cornelis Leenaerts

1120 30 sept 1635 Pieternella Jorissen – Joris Antheunissen – g. Jolyntken Verstraete

1121 21 okt 1635 Lisebeth Anthonissen – Mr Anthony Jacobs – g. Lisebeth Cornelis

1122 11 nov 1635 Lisebeth Simons – Simon Laureyssen – g. Mattheus Hubrechtssen, Tanneken Geersen

1123 20 nov 1635 Leynken Corynssen – Coryn Marinissen – g. Neelken Jans

1124 4 dec 1635 Jan Janse Reyers de Oude – Jan Reyers de Oude – g. Syntken Tol, Maeyken Jacobs

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Janneken Jacobsen Steyaert. Mogelijk was hij eerst gehuwd geweest met Janneken Janse, overl 1613, zie bij lidmaten no 37/38)

11 ged 31 juli 1616 Aefken – Jan Reyerssen d' Oude

12 ged 9 dec 1618 Maeyken – Jan Reyerssen de Oude

13 ged 20 apr 1620 Trynken – Jan Reyers

14 ged 21 nov 1621 Cornelis – Jan Reyers de oude

15 ged 17 nov 1624 Claes – oude Jan Reyers

16 ged 19 nov 1628 Trynken – oude Jan Reyers

17 ged 4 dec 1635 Jan – Jan Reyers de Oude

1125 25 dec 1635 Adriaenken Cornelissen – Cornelis Simons – g. Leyntjen Logiers

1126 22 jan 1636 Neelken Claessen – Claes Janssen – g. Jan Jasperssen, Jobken Adriaens

1127 29 jan 1636 Bastiaen Aelbrechts – Aelbrecht Olofs – g Maeyken Cornelis

11 ged 17 febr 1625 Cornelis – Albrecht Olofs (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 29 jan 1636 Bastiaen – Aelbrecht Olofs

1128 10 febr 1636 Adriaen Marinissen – Marinis Marinissen – g. Esther Jans

1129 26 febr 1636 Abraham Cornelissen – Cornelis Jaspers – g. Pryne (Saens?)

1130 2 mrt 1636 Cornelis Cornelisse Roosebeke – Cornelis Roosebeke – g. Maeyken de Roo

1131 15 mrt 1636 Catelynken Salomonse Segers – Salomon Segers – g. Catelyne Leyns

1132 25 mrt 1636 Maeyken Joos – Joos Paulus – g. Maeyken Paulus

1133 25 mrt 1626 Alexander Platen jr – Alexander Platen (Plateu?)

(Alexander Platen sr was gehuwd met Francijne Moreel)

1134 1 apr 1636 Josynken Cornelissen – Cornelis Thyssen – g. Tanneken Adriaens

1135 27 apr 1636 Pieter Pieterse Meeussen – Pieter Meeussen – g. Neelken Leyns

1136 18 mei 1636 Durfken Adriaens Maresch – Adriaen Maresch

(de moeder is onbekend)

11 ged 2 aug 1633 Durfken – Adriaen Maresch

12 ged 31 okt 1634 Maeyken – Adriaen Maresch

13 ged 18 mei 1636 Durfken – Adriaen Maresch

1137 15 juni 1636 Willem Abrahamsen – Abraham Willemssen (Seeu) – g. Aechtken Willems

1138 20 juli 1636 Maeyken Adriaensen – Adriaen Willemssen – Leuntjen Dingemans

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 2 mrt 1632 Christynken – Adriaen Seeu

12 ged 20 juli 1636 Maeyken – Adriaen Willemssen

1139 17 aug 1636 Cornelis Laurisse Gerrits Wisse – Laureys Gerrits dyckgrave – g. Cateleyne Leyns

1140 24 aug 1636 Jacob Jacobse Meeussen – Jacob Meeussen – g. Jan Willemssen Heutinck, Janneken Laureys

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Janneken Claesse)

11 ged 7 aug 1625 Pieter – Jacob Meeussen

12 ged 19 sept 1627 Meeus – Jacob Meeussen

13 ged 25 juni 1630 Lisebeth – Jacob Meeussen

14 ged 14 dec 1631 Claes – Jacob Meeussen

15 ged 24 aug 1636 Jacob – Jacob Meeussen

1141 30 aug 1636 Cornelis Leynssen – Leyn Jacobssen – g. Leuntjen Logiers

1142 5 okt 1636 Cornelis Jeremiasse – Jeremias Cornelis – g. Pieter Jan Lambrechts, Maeyken Jans, Catelynken Sacharias

1143 19 okt 1636 Dingeman Pieterse – Pieter Dingemans – g. Pieter Lambrechts, Jan Leunissen, Catelynken Simons

1144 16 nov 1636 Willemynken Antheunissen – Antheunis Theunissen – g. Willemyne Verstraete

1145 26 nov 1636 Heindricxken Claessen – Claes Janssen – g. Geertruyt Heindricx

1146 14 dec 1636 Pieternelleken Jorissen – Joris Antheunissen – g. Vyne Verstraete

1147 18 jan 1637 Adriaenken Cornelissen – Cornelis Pieters – g. Vyntken Laureys

1148 15 febr 1637 Beelken Dircksen – Dirck Gillissen – g. Gabriel Sterck, Catelynken Edens

1149 1 mrt 1637 Jan Abrahamsen – Abraham Janssen Emri g. Anneken Mattheus

1150 15 mrt 1637 Heindricxken Heindricks – Hendrick Laureys (weduwnaar?) – g. Lysebeth Laureys

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Aeltje Pieterse))

11 ged 10 dec 1623 Laureys – Heindrick Laureysse

12 ged 11 okt 1626 Maeyken – Hendrick Laureyssen

13 ged 6 aug 1628 Pieter – Heindrick Laureyssen

14 ged 27 apr 1631 Cornelis – Heindrick Laureyssen

15 ged 20 mrt 1633 Wentken – Heindrick Laureys

16 ged 21 jan 1635 Lisebeth – Heindrick Laureyssen

17 ged 15 mrt 1637 Heindrick – Heindrick Laureys

1151 15 mrt 1637 Slabbaert Adriaensen – Adriaen Pieters (Pieter Adriaens Slabbaert?) – g. Jonas Dammekens, Neelken Wouters

(zie bij no 1470)

1152 22 mrt 1637 Geleyn Isebrant Pieterse – Isebrant Pieters – g. Leyn Claessen, Jan Cornelissen, Maeyken Salomons

1153 5 apr 1637 Johannes Janse van Eede – Jan van Eede

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Judith van Buren)

11 ged 22 mei 1635 Grietken – Jan van Eede

12 ged 5 apr 1637 Johannes – Jan van Eede

1154 26 apr 1637 Jaquemynken Jacobs – Jacob Reyniers – g. Jan Melsen, Maeyken Claes

11 ged 8 apr 1635 Mels – Jacob Reynierssen

12 ged 26 apr 1637 Jaquemynken – Jacob Reyniers

1155/1156 26 mei 1637 (tweelingen) Lisebeth en Dingenken Jacobsen van Sluys – Jacob van Sluys

1157 31 mei 1637 Willem Thyssen – Thys Willemssen – g. Trynken Cornelis

1158 2 juni 1637 Adriaen Pietersen – Pieter Meeussen – Janneken Jacob Meeussen

1159 2 aug 1637 Simon Cornelissen – Cornelis Simons

Lidm.: Hebben bel des gel gedaen voor het houden van des Heeren H. avontmael den 3 sept 1616

no 64 Cornelis Simonssen X 65 Maeyken TheusCornelis is overl 8 nov 1637, Maeyken is overl 22 apr 1646

11 ged 1 sept 1619 Pieter – Corn. Simonssen en Maeyken Theus

12 ged 12 dec 1621 Simon – Corn. Simonssen en Maeyken Theus

13 ged 12 mrt 1623 Pierken – Corn. Simonssen en Maeyken Theus

14 ged 10 nov 1624 Simon – Cornelis Simonssen en Maeyken Theus

15 ged 1 juli 1626 Jaquemynken – Corn. Simonssen en Maeyken Theus

16 ged 11 dec 1627 Janneken – Cornelis Simonssen en Maeyken Theus

17 ged 4 nov 1629 Janneken – Cornelis Simonssen en Maeyken Theus

18 ged 21 mrt 1632 Maeyken – Cornelis Simonssen en Maeyken Theus

19 ged 14 aug 1633 Mattheus – Cornelis Simonssen en Maeyken Theus

1(10) ged 25 dec 1635 Adriaenken – Cornelis Simons en Maeyken Theus

1(11) ged 2 aug 1637 Simon – Cornelis Simons en Maeyken Theus

(Het is niet duidelijk, of hij dezelfde is als de bij no 1089 genoemde Cornelis Simonse van Sandijck.De doopdatum van Simon ligt betrekkelijk kort na de doop van Mattheus.)

1160 23 aug 1637 Leuntjen Jonge Jan Reyers – Jonge Jan Reyers – g. Janneken Jans

1161 30 aug 1637 Susanne Gerritsen Woudrijn – Gerrit Woudrijn – g. Willemynken Christiaens

1162 15 sept 1637 Cornelis Adriaensen – Adriaen Willemssen – g. Magdeleenken Marinis, Maeyken Seeus

(de moeder wordt niet genoemd)

14 ged 20 juli 1636 Maeyken – Adriaen Willemssen

15 ged 15 sept 1637 Cornelis – Adriaen Willemssen

Opm.: het is niet duidelijk in hoeverre sprake is van dezelfde Adriaen Willemsen, zie bij no 883, 10 mrt 1624 en bij no 1046, 2 mrt 1632.

1163 4 okt 1637 Cornelis Philipssen – Philips Cornelissen – g. Sara Steyaerts

1164 11 okt 1637 Willem Cornelissen Lambrechts – Cornelis Pieter Lambrechts – g. Maeyken Claessen

1165 20 okt 1637 Pieter Crynssen – Cryn Marinissen – g. Magdaleenken Marinis

1166 15 nov 1637 Willemynken Roelands van Maldegem – Roeland van Maldegem – g. Jolynken Verstraete

11 ged 5 mrt 1628 Sara – Roelant van Maldegem (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 8 dec 1630 Joos – Roelant van Maldegem

13 ged 28 mei 1634 Pieter – Roelant van Maldegem

14 ged 15 nov 1637 Willemynken – Roelant van Maldegem

1167 15 nov 1637 Janneken Willemssen – Willem Marinissen – g. Evert Maertssen, Jan Janssen, Jan Corn., Ariesken Willems

1168 29 nov 1637 Boudewijn Anthonisse – Mr Antony Jacobs – g. Isaac Simonssen, Jaquemynken Jacobs

1169 6 dec 1637 Grietken Janse de Roo – Jan de Roo – g. Pieter de Roo, Vyntjen Gabriels, Griete Aelbrechts

1170 24 jan 1638 Simon Michielssen – Michiel Cornelissen – g. Jan Jorissen, Catelynken Duosse ?

1171 24 jan 1638 Pieter Marinissen – Marinis Marinissen – g. Aelken Clocks, Jan Gerritsen

1172 28 febr 1638 Tanneken Isaacse Simonsen – Isaac Simonssen Mantens – g. Adriaen Slabbaert, Sara Cornelissen

1173 14 mrt 1638 Adriaen Pietersen Slabbaert – Pieter Adriaensen Slabbaert – g. Adriaen Slabbaert, Sara Cornelissen

1174 18 mei 1638 Leuntjen Cornelissen – Cornelis Andriessen – g. Adriaenken Coryns

1175 30 mei 1638 Gabriel Dirckssen – Dirck Gillis – Janneken Hedens

1176/1177 4 juli 1638 (tweelingen) Cornelis en Josynken Cornelissen – Cornelis Thyssen

Eerste huwelijk:

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Sara Melse)

11 ged 15 mrt 1620 Lisebeth – Cornelis Thyssen

12 ged 23 sept 1629 Tanneken – Cornelis Thyssen

13 ged 27 juli 1631 Tanneken – Cornelis Thyssen

Tweede huwelijk:

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Lysabeth Willemse)

14 ged 1 apr 1636 Josynken – Cornelis Thyssen

15 ged 4 juli 1638 Cornelis – Cornelis Thyssen

16 ged 4 juli 1638 Josynken – Cornelis Thyssen

1178 15 aug 1638 Jobken Jeremiasse – Jeremias Corn. – g. Jan Corn., Claes Kempe, Cornelis Joossen, Jobken Paulus

1179 28 nov 1638 Simon Salomonse Segers – Salomon Segers

(Is Salomon Segers dezelfde als genoemd bij 6 apr 1614?)

Salomon Segers was gehuwd met Neelken Jans (zie 20 jan 1613 en 28 jan 1618)

11 ged 30 sept 1612 Pieter – Salomon Segers en Neelken Jans

12 ged 6 apr 1614 Adriaen – Salomon Segers en Neelken Jans

(Is Salomon Segers dezelfde als genoemd bij 24 mrt 1630?)

Lidm. Gapinge 1 sept 1629 no 192/193: Syn aengecommen met attestatie Salomon Segers en zijn echtgenote Maeyken Leyns

13 ged 24 mrt 1630 Simon – Salomon Segers en Maeyken Leyns

14 ged 28 dec 1631 Simon – Salomon Segers en Maeyken Leyns

15 ged 9 okt 1633 Leynken – Salomon Segers en Maeyken Leyns

16 ged 15 mrt 1636 Catelynken – Salomon Segers en Maeyken Leyns

17 ged 28 nov 1638 Simon – Salomon Segers en Maeyken Leyns

1180 2 jan 1639 Paulus Laureysse Wisse – dyckgrave Laureys Gerritssen (Wisse) – g. Maeyken Salomons

1181 18 jan 1639 Philips Cornelissen – Cornelis Jaspers

1182 18 jan 1639 Daniel Abrahamse Emery – Abraham Janssen Emery – g. Geertken Jacobsen

1183-87 6 febr 1639 Cent Rycx, een bejaert jongman, na dat hy belijdenisse des geloofs hadde gedaen voor de E kerckenraet ter Vere

1184 20 febr 1639 Elisabeth Pieterse – Pieter Arnoutssen – g. Abraham Arnoutssen, Jan Melssen, Sara Mathijs, Susanne Maertens

1185 20 febr 1639 Lisebeth Boudewijnse – Boudewijn Laureys – g. Corn. Marinissen, Willem Cornelissen, Aelken Pieters

1186 22 febr 1639 Leuntjen Janse Reyers – Jonge Jan Reyers – g. Janneken Jans

1187 27 mrt 1639 Antheunis Antheunissen – Antheunis Theunissen (Gijselaere) – g. Maeyken Verstraete

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Geleynken Verstraete)

11 ged 10 okt 1632 Janneken – Anthonis Theunissen

12 ged 26 dec 1633 Jan – Anthonius Theunissen

13 ged 16 nov 1636 Willemynken – Antheunis Theunissen

14 ged 27 mrt 1639 Antheunis – Antheunis Theunissen

1188 27 mrt 1639 Dingeman Leynssen – Leyn Jacobssen (Goedertier) – g. Pieter Meynaerts, Martynken

Segers

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Susanna Willems)

11 ged 31 mei 1626 Jacob – Leyn Jacobssen

12 ged 13 dec 1627 Willem – Leyn Jacobssen

13 ged 29 apr 1629 Maeyken – Leyn Jacobs

14 ged 24 nov 1630 Martynken – Leyn Jacobssen

15 ged 21 nov 1632 Johannes – Leyn Jacobssen

16 ged 30 juli 1634 Johannes – Leyn Jacobssen

17 ged 30 aug 1636 Cornelis – Leyn Jacobssen

18 ged 27 mrt 1639 Dingeman – Leyn Jacobssen

1189 3 apr 1639 Dinghenken Jacobse van Sluys – Jacob van Sluys – g. Lisebeth Lange Claes weduwe

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 26 mei 1637 Lisebeth – Jacob van Sluys

12 ged 26 mei 1637 Dingenken – Jacob van Sluys

13 ged 3 apr 1639 Dinghenken – Jacob van Sluys

1190 12 apr 1639 Jan Janse de Huyschers – Jan de Huyschers (Huysheere?)

1191 25 apr 1639 Janneken Cornelissen – Cornelis Pieterssen – g. Simon Hubrechts, Maeyken Pieters

1192 5 juni 1639 Abraham Anthonisse Jacobs – Mr Anthony Jacobs – g. Mr Abraham Clock, Tanneken Eduaerts

1193 11 sept 1639 Abraham Laureysse Plantefeber – Laureys Plantefeber – g. Jasper Segers, Jeremias Corn., Maeyken Hubrechts

1194 18 sept 1639 Claes Pieterssen – Pieter Claessen – g. Jolyntjen Verstraete

1195 6 nov 1639 Pieter Janssen van Roos – Jan van Rooij – g. Jan Jorissen, Leynken Davids, Maeyken Moeys

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 6 dec 1637 Grietken – Jan de Roo

12 ged 6 nov 1639 Pieter – Jan van Rooij

1196 6 nov 1639 Cornelis Pieterssen Soetelief – Pieter Cornelissen Soetelief – g. Gert van Luken, Janneken Laureys, Jaquemynken Adriaens, Janneken Joos

1197 20 nov 1639 Maeyken Jorissen – Joris Antheunissen – g. Simon (Willems ?), Tanneken Claes

1198/1199 (tweelingen) 3 jan 1640 Jacob en Cornelis Philipsen – Philips Cornelissen – g. Janneken Jacobs, Neelken Meeus

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 4 okt 1637 Cornelis – Philips Cornelissen

12 ged 3 jan 1640 Jacob – Philips Cornelissen

13 ged 3 jan 1640 Cornelis – Philips Cornelissen

1200 18 jan 1640 Isaac Pieterse de Boo – Pieter de Boo

1201 18 jan 1640 Pieter Dircksse – Dirck Gillis – g. Jan Cornelis, Maria Gillissen, Maeyken Theeus

1202 18 jan 1640 Catelynken Cornelissen – Cornelis Andriessen – g. Tanneken Jans

1203 22 jan 1640 Geertken Arnoutsen – Arnout Carelssen – g. Jacob van Sluys, Neelken Dingemans

1204 5 febr 1640 Joos Pieterssen – Pieter Adriaenssen Slabbaert – g. Neelken Wouters: Joos overleed voordat de doopsbediening zou plaats hebben. (Obyt ante acceptu baptisuum)

1205 7 febr 1640 Maeyken Marinissen – Marinis Janssen – g. Cornelis Janssen, Bastiaen Willemssen, Lisebeth Jan Stevens

1206 21 febr 1640 Maeyken Jansen van Hove – Jan Corn. Van Hove – g. Magdeleenken Marinis

1207 11 mrt 1640 Simons Isaacs Mantens – Isaac Mantens – g. Mr. Anthoni Jacobs, Diina Lodewijcx

1208 25 mrt 1640 Sent Joossen – Joos Cornelissen – g. Leuntjen Logiers

1209/1210 1 apr 1640 (tweelingen) Marinis en Neelken Paulusse – Paulus Corn. – g. Neelken Heindricx, Janneken Cornelis

1211 1 apr 1640 Pieter Arents – Arent Heindricx – g. Heindrick Arentssen, Leyn Lenaertssen, Clasynken Cornelis

1212 9 apr 1640 Willem Janse Reyers – Jonge Jan Reyers – g. Willem Willemssen, Pieter Fransen, Pieternelle Hubrechts

1213 9 apr 1640 Johannes Andriessen Lambrechts – Andries Jan Pieter Lambrechts – g. Lieven Arnouts, Jan Andriessen Crins, Leynken Adriaens Tappers, Maeyken Pieters

1214 22 apr 1640 Cornelis Cornelisse Lambrechts – Corn. Pieter Lambrechts – g. Cornelis Reyniers, Leynken Tapperts

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Maeyken Cornelis. Ze huwde na het overlijden van Cornelis in 1640 met Jan Laureysse Codde)

11 ged 11 okt 1637 Willem – Cornelis Pieter Lambrechts

12 ged 22 apr 1640 Cornelis – Cornelis Pieter Lambrechts

1215 1 mei 1640 Susanne Janse michielsen – Jan Michielssen – g. Michiel Goudeloofs, Susanne Mailjaerts

1216/1217 8 mei 1640 (tweelingen) Hubrecht en Dingeken Laureysse – Laureys Hubrechts (Pere) – g. Leunken hubrechts, Neelken Dingemans

1218 15 mei 1640 Philips Cornelissen – Cornelis Jaspers – g. Maeyken Thomas

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Maeyken Philipse Denijs, overl 1645)

11 ged 11 apr 1628 Maeyken – Cornelis Jaspers

12 ged 26 febr 1636 Abraham – Cornelis Jaspers

13 ged 18 jan 1639 Philips – Cornelis Jaspers

14 ged 15 mei 1640 Philips – Cornelis Jaspers

1219 17 juni 1640 Catelynken Pieters – Pieter Adriaenssen – g. Claes Andriessen, Jan Jacobs, Pieternelle Andries, Jaquemyne Jacobs

1220 19 juni 1640 Johannes Arnoutsen Slabbaert – Arnout Adriaenssen Slabbaert g. Pieter Slabbaert, Sara Cornelis

1221 1 juli 1640 Janneken Cornelissen – Cornelis Pieters – g. Judith Mels

1222 8 juli 1640 Cornelis Isebrants – Isebrant Pieters – g. Cornelis Janssen, Janneken Pieters

1223 8 juli 1640 David Pieterse – Pieter …..

1224 16 sept 1640 Matthys Geertssen – Geert …... – g. Syntken Jans

1225 30 sept 1640 Samuel Cornelissen – Cornelis Jacobssen – g. Maris Jacobs

1226 30 okt 1640 Joos Jansen – Jan Paller – g. Arnout Adriaenssen Slabbaert, Francyne Moreels

1227 30 dec 1640 Claesynken Wouters – Wouter Gillissen – g. Neelken Wouters