Gomorra

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 9 mrt 2020 om 09:15
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Gomorra was één van de vijf steden in de vlakte of het dal Siddim, die in opstand kwamen tegen de Elamitische koning Kedorlaomer, die daarop de steden aanviel en mensen en buit wegvoerde. De gevangenen werden gered door Abram, omdat Lot onder hen was. Later is Gomorra om de slechtheid van haar inwoners door God verwoest (Gen. 10:19; 13:10; 19:24-28).  

De naam luidt in het Hebreeuws: Amorah. Engelse spelling: GomorrahGomorrha. De naam betekent 'vereniging', van Hebr. amôr, 'te zamen drukken, binden', voornamelijk van garven[1]; of 'onderdompeling'[2]. De plaatsnaam wordt 19 keer in de Bijbel genoemd. 

Het is niet bekend waar Gomorra en Sodom precies lagen, behalve dat ze gelegen waren in de buurt van de Dode Zee.

Mogelijke ligging van Gomorra in het zuidoosthoek van de tegenwoordige Dode Zee.

Omdat de boosheid van de steden zeer groot was, werden ze, met uitzondering van de kleine stad Zoar, verwoest door een goddelijke strafgericht van vuur en zwavel uit de hemel.

'De verwoesting van Sodom en Gomorra', schilderij van John Martin (1789-1854), 1852

Sodom wordt steeds verbonden met Gomorra in de vermeldingen van die vernietiging. Deze beide steden worden zowel in het O.T. als in de N.T. voorgehouden als een waarschuwend voorbeeld van Gods rechtstreeks handelen in oordeel (Gen. 14, 18, 19; 2 Petr. 2:6; Judas 7).

In Jes. 1:10 was Israël zo diep gevallen, dat de profeet hen aanspreekt als 'gij oversten van Sodom', 'gij volk van Gomorra'. 

Babel, de hoofdstad van het Babylonische rijk, zou verwoest worden, gelijk als God Sodom en Gomorra heeft omgekeerd.

Jes 13:19  Alzo zal Babel, het sieraad der koninkrijken, de heerlijkheid, de hovaardigheid der Chaldeën, zijn gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft. (SV)

De toekomstige dag van het oordeel. Hoewel het oordeel ernstig en volledig was, zei de Heer Jezus dat het voor deze steden dragelijker zou zijn in het dag van het oordeel dan voor de steden waarin Hij zijn machtige werken gedaan had en die had niettemin verworpen hadden (Matth. 10:15.)

Bron

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. GomorrahLevites. Hieruit is op 23 juli 2012 tekst genomen, vertaald en verwerkt.

Voetnoten

  1. Aldus S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Amorah. Van Ronkel was destijds hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëedigd vertaler.
  2. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.