Iran

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Iraniërs)

Iran, officieel Islamitische Republiek Iran, vroeger Perzië geheten, is 2x zo groot als Frankrijk en telt 72,2 miljoen inwoners (2008). De helft van de bevolking is jonger dan 25 jaar[1]; de gemiddelde leeftijd is 27 jaar (2009). De hoofdtaal is Perzisch. Bijna de helft van de bevolking is echter niet-perzisch (anno 2012), zoals Azerbeidzjanen in het Noord-Westen en Arabieren in het Zuid-Westen van Iran. Het huidige regiem is een aartsvijand van Israël en streeft de vernietiging van de Joodse staat na, alsook de zuivering van het Midden-Oosten van westerse invloeden[2]. Hiertoe bedient het regiem zich van strijdgroepen als Hezbollah, Hamas en allerlei milities.

Hoofdstad. De hoofdstad van het tegenwoordige Iran is Teheran. Een journaliste die de stad in 2009 bezocht schreef: "Teheran is een plotse aanval op al je zintuigen. Vooral het geluid is oorverdovend: taxi's toeteren onophoudelijk, winkeliers schreeuwen naar hun collega's aan de overkant van de straat, en tussen al het kabaal door roept ook de muezzin nog eens op tot het gebed. Praten kan je hier niet; roepen is de boodschap."[3]

Islam. Binnen de islamitische wereld neemt Iran een unieke plaats in. Iran is géén Arabisch land. Het heeft zijn eigen taal bewaard en is het enige land waar het sji'isme, een minderheidsvariant van de Islam, de staatsgodsdienst is. Ca. 98% van de bevolking is moslim. Van de moslims is 90% sjiitisch, de rest soennitisch. Staat en godsdienst zijn verweven. De Islamitische wetgeving, de Sharia, wordt toegepast. Er is treedt een strenge zedenpolitie op. De soennieten mogen in Teheran geen moskee openen.[4]

De meest religieuze steden van het land zijn Masshad en Qom, waar de Islamitische revolutie haar oorsprong had.

Ayatollah. De opperste leider van Iran is een geestelijke leidsman: de conservatieve Ayatollah Ali Khamenei. De Ayatollah wordt beschouwd als Allah's vertegenwoordiger op aarde en heeft de meeste macht in Iran, meer macht dan de president. Gehoorzaamheid aan hem is een godsdienstige en wettelijke plicht. De ayatollah kan voorgestelde wetten tegenhouden, een zittende president ontslaan en een verkiezingsuitslag ongeldig verklaren. Hij benoemt militaire leiders, het hoofd van Radio en Televisie en zes leden van de Raad van Hoeders. Hij wordt bijgestaan door een staf van 600 raadgevers. Ayatollah Ali Khamenei is waarschijnlijk de meest invloedrijke man in het Midden-Oosten.

Raad van Hoeders. De Raad van Hoeders is een machtig orgaan dat de verworvenheden van de Islamitische Revolutie van 1979 bewaakt. De raad bestaat uit zes geestelijken benoemd door de ayatollah en zes juristen. Zij keurt alle wetgeving, doet de voorselectie van presidentskandidaten en houdt toezicht op eerlijke verkiezingen.

Censuur. Het Ministerie van Cultuur censureert onder andere boeken, films, muziek en advertenties.    

Energie. Iran heeft grote energiebronnen in de vorm van olie en gas.

Volkslied. De tekst van het nationale volkslied Hymne van de islamitische republiek (sinds 1990 in gebruik) luidt aldus:

Aan de horizon verschijnt de oostelijke zon,
Het licht in de ogen van hen die in waarheid geloven
In de maand Bahman ligt de almacht van ons geloof
Jouw boodschap, o imam, van onafhankelijkheid en vrijheid 
is in onze zielen geprent.
O martelaren! Jullie krijgskreet echoot in de oren van de tijd,
Voortdurend, aanhoudend en eeuwig:
De Islamitische Republiek Iran![5]

Feestdagen. 4 en 5 juni zijn nationale feestdagen. Op 4 juni wordt de dood van ayatollah Ruhollah Khomeini herdacht, de stichter van de Islamitische Republiek die in 1989 overleed. Op 5 juni wordt de Revolte van Khordad 15 herdacht, toen Khomeini in 1963 zijn vermaarde speech gaf tegen de shah en hem vergeleek met de beruchte Iraanse tyran Yazid. Khomeini ligt begraven in het Iman Khomeini mausoleum, even buiten Teheran, naast het beroemde kerkhof Behesht-e Zahra (Het paradijs van Zahra), waar miljoenen slachtoffers van de 8-jaar durende Iran-Irakoorlog begraven zijn.

Jaarlijks is er een nationele Dag van het Leger, waarop Iran zijn militaire mogendheid toont.

Binnenlandse politiek. De binnenlandse politiek van Iran wordt getekend door de strijd tussen hervormers en conservatieven. De hervormers willen meer vrijheid en staan meer open voor het Westen.

Mousavi ook kandidaat Iraans presidentschap

De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad krijgt stevige concurrentie bij de presidentsverkiezingen van 12 juni, want oud-premier Mirhossein Mousavi heeft zich ook kandidaat gesteld. Mousavi is een 68-jarige hervormer, die als belangrijke rivaal wordt gezien voor Ahmadinejad. Mousavi zegt dat het fundamentalistisch extremisme veel schade heeft berokkend aan Iran en hij hoopt het vertrouwen van de internationale gemeenschap terug te winnen.

Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 9 mei 2009

De Iraniërs zijn vriendelijk, beleefd en gastvrij en de burgers zijn veilig op straat. De Pasdaran (revolutionaire garde) is evenwel geducht en christenen ondervinden verdrukking (zie hieronder).

Een man behoort kortgeknipt haar te hebben. Een vrouw behoort een hoofddoek te dragen die al het haar bedekt en een jas die tot over de knie reikt[6]. Er is scheiding tussen mannen en vrouwen op diverse terreinen van het openbare leven.

Alcohol, bars en clubs zijn verboden[6].

Televisie is erg populair: 80% van de bevolking kijkt regelmatig (2009). De meest bekeken omroep is de jeugdomroep (2009), de derde staatsomroep van het land. Er zijn 23 miljoen internetgebruikers (2008). Internet is het voornaamste platform voor kritische stemmen. Pornografische en anti-Islamitische sites worden geblokkeerd. Bioscoopfilms worden gecensureerd.[7]

De zanger Benyamin is in Iran een superster. Zijn muziek verraadt westerse invloeden en zijn liedjes zijn echte meezingers (2009). Heavy metal muziek is verboden.

Christendom

Het Christendom is een erkende godsdienstminderheid. Er zijn ca. 300.000 christenen (0,4% van de bevolking)[8]. Hun aantal daalt.

Evangelisatie. Ook in Iran wordt het evangelie verkondigd en op het heil van Christus gewezen. Het evangelie bereikt Iraniers onder meer via christelijke satelliet-uitzendingen. De Heer Jezus openbaart zich aan niet-gelovigen onder andere in dromen. Hierdoor zijn  drugsverslaafden bevrijd en zieken genezen[4].

De volgende video verhaalt van Iraanse vrouwen die de Heer Jezus vonden dankzij een christelijke tv-uitzending.


'Day of Prayer Highlights Stories of the Persecuted'. Youtube.com: gepubliceerd door Made in England, 4 nov. 2011.

Verdrukking. Het is moeilijk om een bijbel te verkrijgen. De overheid gaat de instroom van christelijke lectuur tegen (anno 2010)[9]. Iran stond in 2008 op de derde plaats op de Open Doors' ranglijst Christenvervolging. Het is alleen Armeense en Assyrische christenen toegestaan om samen te komen in kerken (anno 2011). Dopen en "halleluja" roepen is verboden. Wie het doet, kan gearresteerd worden. Christenen kunnen noch bij de overheid noch bij bedrijven carrière maken.

Moslims uitnodigen om een kerkdienst bij te wonen is niet toegestaan (anno 2011). Moslims die christen worden kunnen zonder opgaaf van redenen worden opgepakt en gefolterd worden. Een christen die eerder een oprechte, praktiserende moslim was, kan volgens de islamitische wetten ter dood veroordeeld worden. Op afvalligheid van de islam kan de doodstraf worden opgelegd.

"Er wordt hard op de deur gebonkt. Voorganger Houmayoun kijkt verschikt op. Hij is samengekomen in zijn huis om met zijn vrouw, zoon en enkele kerkleden te bidden. De lraanse geheime politie komt schreeuwend binnen en slaat Houmayoun in de boeien. Ineens is hij alle houvast kwijt. Houmayoun, zijn gezin en kerkgenoten belanden in de gevangenis. Ondanks bedreiqinqen blijven ze evangeliseren. Ze komen daarom op een plaats terecht die `de hel' wordt genoemd: het gevaarlijkste gedeelte van de gevangenis."

Bron: Stichting De Ondergrondse Kerk, brief van 4 maart 2020.
De Iraanse christen Farshid Fathi schreef uit de gevangenis: "God roept ons op om met Hem te wandelen en vlekkeloos te zijn, zoals Hij zei tegen Abraham. Tot nu toe is wandelen met Hem heerlijk en spannend. Ik ervaar beproevingen, ontberingen, rampen, mishandeling, gevangenschap, slapeloze nachten, honger, onschuld. Maar ook kennis, geduld, vriendelijkheid, de heilige Geest, echte liefde, eerlijke taal en de kracht van God."

Bron: Stichting De Ondergrondse Kerk, nieuwsbrief van 16 jan 2014.

Ondanks de druk die op christenen wordt uitgeoefend en het verbod op afval van de Islam, neemt de belangstelling voor het christelijk geloof toe. Ongenoegen over het Islamitische regime en de Islamitische leiders leidt (anno 2010) tot twijfel aan de Islam en tot meer openheid voor het evangelie[9].

Meer informatie

 • Marziyeh Amirizadeh, Maryam Rostamour, Gevangen in Iran. Kampen: Kok, 2013. Pagina's: 320. De vriendinnen Maryam en Mariziyeh werden in 2009 gearresteerd in Iran wegens afvalligheid van de Islam en het verbreiden van het christendom. Ze werden overgebracht naar de beruchte Evin-gevangenis in Teheran. In het boek vertellen zij van hun wonderlijke tijd daar. De plaats werd een plek van liefde en hoop voor velen. Tot ieders verrassing werden zij na 259 dagen vrijgelaten. Veel mensen hadden voor hen gebeden. Hun persoonlijke getuigenissen zijn te zien en te horen op SDOK.nl.
 • Christianity in Iran: Maryam’s Story. Youtube.com: Open Doors USA, 10 sept. 2018. Duur: 3 min. 15 sec. Getuigenis van Maryam, die lerares was in Iran. Omdat ze een actieve christin was, moest ze vier jaar de gevangenis in. Er werden haar brieven uit het buitenland gezonden, die ze pas na haar vlucht uit Iran te lezen kreeg.
 • Uitgelicht! 3 januari 2020 - Mojtaba over christenvervolging in Iran. Youtube.com: Family7, 3 jan. 2020. Duur: 15 min. Vraaggesprek met de Iraanse broeder Mojtaba over geloven als christen in Iran. Mojtaba was moslim, bekeerde zich tot het christendom en werd gearresteerd omdat hij een huiskerk leidde. God gebruikte hem in de Iraanse gevangenis.

Andere niet-Islamitische godsdiensten

Het Jodendom is een erkende godsdienstminderheid. Er zijn 30.000 joden (in 2007). Hun aantal neemt af.

Ook aanhangers van andere godsdiensten worden onderdrukt, zoals bijvoorbeeld de Baha'i.

Leger en Revolutionaire Garde

Er zijn twee militaire hoofdorganisaties in Iran: het leger en de Islamitische (of: Iraanse) Revolutionaire Garde (IRG). Het leger heeft een land-, zee- en luchtmacht.

De IRG is een parallelle militaire organisatie. Het is het militaire elitekorps. Zij is opgericht in 1979, vlak na de Islamitische Revolutie in het land, omdat de geestelijk leider het leger niet vertrouwde en bang was voor een coup. De IRG begon als een organisatie van vrijwilligers, die de Ayatollah en zijn regime moesten beschermen.

De IRG staat los van het Iraanse leger en valt rechtstreeks onder de geestelijk leider van Iran, dus niet onder de president. De rol van de Garde werd belangrijker in de Irak-Iranoorlog. Na de oorlog, tijdens de wederopbouw, werd de Garde al maar belangrijker. Ze stichtte bedrijven en verdiende daarmee veel geld. Ze beheren een belangrijk deel van de Iraanse economie.

De Garde is de machtigste militaire organisatie van Iran. Ze heeft haar eigen landmacht, speciale eenheden, luchtmacht en marine. De IRG bestaat uit 125.000 manschappen. De IRG is verantwoordelijk voor :

 • Bescherming van het Islamitische regime
 • Bescherming van de landsgrenzen
 • Iraanse politie en de geheime dienst.
 • Bescherming van hoge functionarissen
 • Nucleair programma
 • Iraanse militaire industrie
 • Ruimtevaartprogramma, raketprogramma
 • Militaire operaties en steun in het buitenland.
Bouw van de kerncentrale in Bushehr (1979).

Het nucleaire programma van Iran is sinds 2005 in handen van de IRG. Een onderdeel van het atoomprogramma is de bouw van de kerncentrale in Bushehr, in het zuidwesten van Iran, een streek die vroeger tot het koninkrijk Elam behoorde.

De Basij vormen een paramilitair onderdeel van de IRG. Ze hebben miljoen vrijwilligers. In vredestijd fungeren ze als zedenpolitie. Zowel de IRG als de Basij hebben grote belangen in de Iraanse economie.

De Qoeds-brigade is de buitenlandse tak van de revolutionaire garde. 'Qoeds' verwijst naar het Islamitische heiligdom in Jeruzalem, de derde heilige stad in de Islam. Deze elite-eenheid heeft de opdracht om de buitenlandse invloed van Iran te vergroten. Aan deze 'Jeruzalem-brigade' nemen Afghanen, Pakistanen, Jemenieten, Irakezen, Syriërs, en ook Afrikanen (o.a. Nigerianen). Er is (anno 2023) geen land op aarde met zo'n grote parallelle militaire organisatie[2].

Zij is actief met soldaten, militaire planners en adviseurs in het buitenland, waar zij samenwerkt met Hezbollah, Hamas en sjiitische milities in Irak. Zij laat deze organisaties het zichtbare werk doen. De brigade heeft de Syrische dictator Assad mede aan de macht gehouden en de opmars van Islamitische Staat in Irak gestopt. De eenheid wordt mede verantwoordelijk gehouden voor de aanslag door Hezbollah in 1994 te Buenos Aires op het joods cultureel centrum daar.

Meer informatie over de Iraanse Revolutionaire Garde:

Iran en de wereld

De nieuwsgierigheid van Iraniërs naar de buitenwereld is groot.

Export. Iran exporteert olie en gas. Het is (anno 2011) de op twee na grootste olieproducent ter wereld.

Vanaf het begin van de Iraanse revolutie in 1979 streefde de geestelijk leider Ayatollah Khomeini ernaar de Iraanse Revolutie uit te voeren naar andere landen. Deze omwenteling moest een einde maken aan het bewind van Arabische leiders in het Midden-Oosten, die Khomeini minachtend „lakeien van Amerika” noemde. In 1982 richtten leden van de Iraanse Revolutionaire Garde Hezbollah in Libanon op. Volgens de opperste leider van Iran, Ayatollah Ali Khamenei is het exporteren van de Islamitische Revolutie gelijk het glinsteren van de zon, welks stralen de wereld verlichten.

Westen. Iran poogt de invloed van de decadente westerse cultuur tegen de gaan, bijv. in de reclame en de menswetenschappen (2010).

Simpsons in de ban in Iran

De strijd tegen de oprukkende westerse cultuur in Iran heeft een nieuw slachtoffer geeist: The Simpsons. De populaire tekenfilmfiguren verdwijnen op last van het Instituut voor de Intellectuele Ontwikkeling van het Kind uit de schappen van speelgoedwinkels in Iran. Een woordvoerder van de staatsinstelling gaf geen uitleg over de redenen voor de maatregel. Eerder werden eigenaren van Iraanse speelgoedwinkels al gedwongen om de verkoop van barbiepoppen te staken. Superman en Spiderman ontkomen vooralsnog aan een verbod. Deze cartoonfiguren komen namelijk op voor de onderdrukten, aldus de zegsman van de Iraanse kinderspeelgoedwaakhond.

Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht van 6 februari 2012.

Uitvoer van de Islamitische revolutie. Iran doet gewapende interventies in buurlanden, rechtstreeks en via organisaties en bewegingen, die bewapend en getraind worden door Iran. Iran financiert terroristische organisaties. Iran staat bekend als 's werelds grootste staatssponsor van terrorisme. Er gaat een destabiliserende werking van Iran in de Arabische wereld uit.

Verenigde Staten. Iran is fel anti-Amerikaans. Anti-Amerikaanse uitingen zijn te zien op straat. Vóór de Islamitische revolutie in 1979 was Mohammad Reza, de shah van Perzië, een belangrijke bondgenoot van de Verenigde Staten in de regio. Maar spoedig na de revolutie werden de diplomatieke betrekkingen verbroken; ze zijn tot op heden (anno 2010) nog niet hersteld. Iran ziet de Amerikaanse troepen in de regio als een bedreiging en wil dat ze vertrekken. Volgens de Iraanse president Ahmadinejad (2010) is hun aanwezigheid de oorzaak van de instabiliteit in de regio. Volgens de ayatollah (2009) worden de Verenigde Staten diep gehaat in het Midden-Oosten. Iran wil dat de VS de steun aan Israël stoppen en zich niet bemoeien met de landen in het Midden-Oosten. De VS zijn in de ogen van Iran 'de grote satan' (Israël 'de kleine satan'). President Ahmadinejad zei in een toespraak: "Met Gods zegen zal het laatste uur van de duivelse macht van America zijn geslagen."[10]

President Bush van de VS verklaarde in 2002 dat Iran deel uitmaakt van de ‘as van het kwaad’. De VS beschuldigen Iran van het ondermijnen van hun opbouwwerk in Irak en het in het geheim ontwikkelen van nucleaire wapens.

Arabische naties. Meerdere Arabische naties zijn bezorgd over de Iraanse expansiedrift en over het Iraanse nucleaire programma. Syrië echter is (anno 2011) zeer bevriend met Iran. In Libanon is de anti-Israëlische Sjiitische Hezbollah nauw verbonden met Iran. Iran steunt de militaire tak van Hezbollah, die door de EU is aangemerkt als terreurbeweging. Daarnaast steunt Iran verschillende milities in Irak en Syrië met geld, wapens en militaire adviseurs. Iran steunt de rebellerende Houthi's in Jemen.

Rusland. Iran heeft goede banden met Rusland. Rusland heeft kernreactoren in Iran gebouwd. Iran voert zijn nucleaire programma uit met hulp van Rusland. Rusland heeft verklaard dat een aanval door Israël op Irans kernreactoren gelijk staat aan een aanval op Rusland[11].

Veel naties in de wereld keuren het nucleaire programma en Irans houding tegenover de VS en Israël af.

Iran en Israël

Erkenning. Iran was na Turkije het tweede moslimland dat de staat Israël erkende.

Antizionistisch. Iran is echter fel anti-zionistisch geworden en ontkent het bestaansrecht van Israël. Het is 's werelds grootste vijand van de Joodse staat. De Ayatollah Ali Khamenei noemde (2009) Israel een kankergezwel in het hart van de moslimwereld. 'Het zionistische regime is onwettig, een bastaard', zei hij in november 2013[12]. Iran wil de Joodse staat van de kaart wegen. Het uiteindelijk doel is volgens de opperste leider (2011) de bevrijding van heel Palestina[13]. De Ayatollah liet in september 2011 weten dat Iran meer openlijk aan de vernietiging van Israël zou gaan werken. In november 2013 noemde hij Israël de 'dolle hond van de regio' en verklaarde hij dat 'het zionistische regime gedoemd is tot uitsterven'[14]. In november 2014 schreef hij: 'Dit barbaarse en wolfachtige regime van kindermoordenaars van Israël, dat geen misdaad nalaat, is niet te genezen maar moet worden vernietigd'. En: 'De enige manier om een barbaars regime zoals Israël aan te pakken is [de Palestijnen] te bewapenen'.[15]

In 2012 verklaarde de stafchef van de Iraanse strijdkrachten, generaal Firouzabadi, dat Iran 'de volledige vernietiging van Israël' nastreeft[16]. Een hoge officier in het Iraanse leger zei in mei 2016 dat de Islamitische Republiek over de middelen beschikt om heel Israël binnen enkele minuten te vernietigen.  

Ahmadinejad, de vroegere president van Iran, zei in een toespraak: "Het zionistische regime is vastgelopen. Met Gods zegen zal jullie wens uitkomen en zal deze bron van ellende voorgoed van de aardbodem verdwijnen."[10] Volgens Ahmadinejad (2011) is de verdwijning van het 'zionistische regiem' noodzakelijk voor rust in het Midden-Oosten[17]. In 2012 zei hij: “Een ieder die vrijheid en gerechtigheid bemint, moet streven naar de vernietiging van het Zionistische regime ten einde de weg te banen voor gerechtigheid en vrede in de wereld."[18]. In dat jaar zei hij ook dat de oplossing van de Palestijnse kwestie een verenigd Islamitisch besluit vereist om "de Zionistische entiteit" van de kaart te verwijderen[19]. En volgens hem (2009) is de Holocaust een leugen, bedoeld als rechtvaardiging voor de oprichting voor de staat Israël. Iran steunt militante Palestijnse en Libanese groepen die Israël bestrijden. Een tweestatenoplossing van het Palestijns-Israelische conflict vindt president Ahmadinejad een 'satanisch plan gedoemd om te mislukken' (2011)[17].

Om de vernietiging van Israël te bereiken bedient Iran zich van strijdgroepen als Hamas, Islamitische Jihad, Hezbollah en het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Deze worden met raad, daad, geld en wapens geholpen. Deze strijdgroepen moeten Israël omsingelen; en dat gebeurt en wel vanuit het noorden (Libanon, Syrië), het zuidwesten (Gazastrook) en het oosten (Westoever).[2]

Het optreden van de hoogste leiders van Iran doet denken aan de vijandschap van Haman in het Perzische rijk ten tijde van Esther. Haman zocht het volk van de Joden uit te roeien. God echter bewaarde het volk en Haman werd gedood.

Jeruzalemdag. Op de jaarlijkse Jeruzalemdag in Teheran wordt solidariteit met de Palestijnen betuigd en tegen Israël geprotesteerd. Het anti-Zionistische evenement werd in 1979 gesticht door Ayatollah Khomeini (1902-1989). De dag valt op de laatste vrijdag van de vastenmaand Ramadan. Volgens president Mahmoud Ahmadinejad (2012) is Jeruzalemdag niet louter "een strategische oplossing voor het Palestijnse probleem", maar ook "een sleutel voor het oplossen van de wereldproblemen"[18]. Op Jeruzalemdag van het jaar 2012 noemde de president Israël een kankergezwel. Grootayatollah Ali Khamenei, de hoogste leider van Iran, zei dat Israël zal verdwijnen. De leider van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, zei „verbijsterd” te zijn door de opmerkingen van de Iraanse leiders tegen Israël. Hun uitlatingen zijn in strijd zijn met het handvest van de VN.

Ahmadinejad: Israël is kankergezwel

De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad heeft de toch al beroerde relatie met Israël verder verslechterd door het land een 'kankerachtig gezwel' te noemen dat spoedig vernietigd zal worden. Hij zei dit tijdens een demonstratie tegen het bestaan van de joodse staat, aldus de staatstelevisie. 'De naties in de regio zullen de zionistische overweldiger in het Palestijnse land spoedig afmaken', zei Ahmadinejad. De president heeft herhaaldelijk laten weten Israël van de kaart te willen vegen. Israël is momenteel bezig voorbereidingen te treffen voor een eventueel gewapend conflict met Iran. In de media wordt gespeculeerd over een op handen zijnde aanval op het atoomprogramma van Iran.

Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht van 17 aug. 2012

Geschiedenis

Iran heette tot 1935 Perzïë. Perzië was één van de grootste rijken in de oudheid. In de Bijbel is sprake van het koninkrijk van Perzië.
2Kr 36:20 Ook voerde hij hen die aan het zwaard ontkomen waren, naar Babel, en zij werden hem en zijn zonen tot slaven, totdat het koninkrijk van Perzie de heerschappij verkreeg; (...) 2Kr 36:22 Maar in het eerste jaar van Kores, de koning van Perzie, wekte de HERE, opdat het woord des HEREN, door Jeremia verkondigd, zou worden voltrokken, de geest van Kores, de koning van Perzie, op, om door zijn gehele koninkrijk, ook in geschrifte, deze oproep te doen uitgaan: 2Kr 36:23 Zo zegt Kores, de koning van Perzie: alle koninkrijken der aarde heeft de HERE, de God des hemels, mij gegeven en Hij heeft mij opgedragen Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Wie nu onder u tot enig deel van zijn volk behoort, de HERE, zijn God, zij met hem, hij trekke op.
In de tijd van het Oude Testament was Iran het land van de Perzen en de Meden.

In de moderne geschiedenis van Iran bevorderde de sjah van Perzië verwesterlijking en modernisering van Iran. Hij vervreemdde zich echter van religieuze en politieke krachten in het land. In de stad Qom houdt de geestelijk leider ayatollah Khomeini in 1963 een ziedende speech tegen de sjah. Khomeini zegt onder meer dat wanneer de shah op de ingeslagen weg verder zou gaan, het volk dankbaar zou zijn wanneer hij het land op een dag zou verlaten.

Khomeini wordt in 1964 verbannen uit Qom, maar de conservatieve geestelijken blijven zich vanuit de stad tegen het bewind van de shah verzetten. In Qom heeft de Islamitische Revolutie van 1979 haar oorsprong.

1967. Na de Zesdaagse oorlog, terwijl andere landen Israël olie onthouden, voert Iran olie uit naar Israël.

1969. Iran, waar een grote Joodse gemeenschap is, is Israëls beste vriend en meest actieve handelspartner in het Midden-Oosten[20].

1979: Er komt een einde aan het pro-Amerikaanse regime van Sjah Mohammad Reza Pahlavi. De Islamitische republiek wordt uitgeroepen. Het regime van de Sjah maakt plaats door dat van een geestelijk leider: de Ayatollah. Studenten bezetten de ambassade van de Verenigde Staten. De sjah gaat in ballingschap. Iran en de Verenigde Staten hebben sinds 1979 geen diplomatieke banden meer (2009). De stichter van de Islamitische republiek van Iran, Groot-Ayatollah, stelt in hetzelfde jaar Al Qoeds-dag in, een jaarlijks evenement tegen het Zionisme en vóór een onafhankelijke Palestijnse staat.

1980: Van 1980 tot 1988 is Iran verwikkeld in een oorlog met Irak.

1989: geestelijk leider Khomeini (geboren 1902), de stichter van de islamitische republiek, overlijdt. Sinds 1989 wordt de macht gedeeld door de geestelijk leider en de gekozen president.

1997: De hervormingsgezinde Mohammed Khatami wint de presidentsverkiezingen. Hij is president tot 2005. Grote veranderingen kan hij niet doorvoeren, omdat de conservatieven die tegenstaan.

2000: Na de parlementsverkiezingen in 2000 krijgen de hervormingsgezinden meer macht. Conservatieve tegenkrachten blijven echter sterk.

2002: De Amerikaanse president Bush verklaart dat Iran behoort tot "de as van het kwaad". Washington beschuldigt Iran ervan dat het het werk van de VS in Irak ondermijnt en nucleaire wapens tracht te ontwikkelen.

2005: Mahmoud Ahmadinejad (geboren 1956), de conservatieve burgemeester van Teheran, wordt president. Hij is officier van de Revolutionaire Garde en provinciaal gouverneur geweest. Hij was actief betrokken bij de Islamitische Revolutie in 1979. De nieuwe president zegt voor vrede en gematigdheid te zijn. Hij wil het nucleaire programma, dat door de Verenigde Naties afgewezen wordt, doorzetten.

In dat jaar verklaart Ahmadinejad dat de staat Israël van de kaart geveegd moet worden.  

2006: De regering verklaart dat Iran erin geslaagd is uranium te verrijken. De president Ahmadinejad stelt dat de natie "een onvervreemdbaar recht" heeft om nucleaire brandstof te produceren.

2008: Er worden parlementsverkiezingen gehouden. Meer pragmatische conservatieven zijn tegen Ahmadinejads confronterende houding tegenover het Westen. De kritiek op Ahmadinejads economische beleid neemt toe.

2009. In dit jaar vinden presidentsverkiezingen plaats, waarin Ahmadinejad voor een tweede ambsttermijn gekozen wordt, hoewel onder zijn bewind vanaf 2005 de prijzen sterk zijn gestegen, de inflatie flink is opgelopen, evenals de werkeloosheid, en de persoonlijke vrijheden zijn verminderd. De economie was het hoofdthema in de verkiezingscampagne. Alle vier presidentskandidaten, inclusief de zittende president, vinden dat Iran omwille van de economie meer open moet staan voor het Westen. Vrouwenrechten en de verhouding tot het buitenland waren ook belangrijke onderwerpen. Alle vier kandidaten - twee conservatieven en twee hervormers - vinden dat Iran het recht heeft op nucleaire techologie[21]. Ahmadinejad wint de verkiezingen met een ruime meerderheid en krijgt bijna twee maal zoveel stemmen als zijn hervormingsgezinde rivaal Mousavi. Op het vermoeden van stembusfraude breken onlusten uit. De openlijke uitingen van kritiek op het Iraanse leiderschap zijn de grootste sinds jaren. De wekenlange protesten doven uit na gewelddadig optreden van het veiligheidsapparaat en regeringsgezinde milities.

2010. In augustus begint Iran met het opstarten van zijn eerste kernreactor. Het vrijkomende plutonium zal naar Rusland gaan. Door deze afdracht kan Iran het verrijkte uranium niet voor de bouw van kernwapens gebruiken. Internationaal blijven er grote zorgen over tien andere uraniumverrijkingsprojecten die Iran heeft aangekondigd en die volgens de natie alleen maar bedoeld zijn voor de elektriciteitsvoorziening.

2012-2013. Als reactie op het instellen van economische sancties door de VS, vallen Iraanse hackers in 2012 en 2013 Amerikaanse computernetwerken aan. Getroffen worden onder meer de Bank of America en de beurs in New York.

2015. Atoomakkoord. Al jaren is bekend dat Iran een uraniumverrijkingsprogramma heeft. Hoogverrijkt uranium is de belangrijkste stof voor een atoombom. Voor het maken van een atoombom is 90% verrijkt uranium nodig. Iran houdt vol dat het verrijkt uranium slechts inzet voor energie en medische toepassingen, en dat het helemaal niet bezig is met het ontwikkelen van een nucleaire wapens. Tegelijkertijd weigerde het land de afgelopen jaren vergaande inspecties. Het Westen is dan ook bang dat het land nucleaire wapens ontwikkelt. Iran zucht onder de sancties die het Westen oplegt en wil ervan af. Op 14 juli sluit Iran een overeenkomst met de zes grote mogendheden (Rusland, China, de VS, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland) en de Europese Unie: Iran belooft het kernprogramma af te bouwen en in ruil daarvoor trekt het Westen economische sancties tegen het land in. Iran moet afstand doen van het overgrote deel van zijn voorraad verrijkt uranium: de aanwezige 10.000 kilogram moeten worden teruggebracht naar 300 kilo. Het land mag uranium nog maar tot 3,67 procent verrijken, voor onderzoek en energie. Ook het overgrote deel van centrifuges, waarin uranium wordt verrijkt, moet weg.[22] De bijna 20.000 centrifuges moeten worden verminderd tot zo'n 5000. Israël noemt de overeenkomst een gigantische fout.

2017. Eind december gaan in verscheidenen steden veel mensen de straat op om te demonstreren tegen de regering. Ze zijn ontevreden over de slechte economische situatie in het land, de stijgende prijzen van voedsel en brandstof, de corruptie en de strenge regels die de geestelijk leiders van Iran hebben opgelegd. In 2009 werd voor het laatst op grote schaal geprotesteerd.

2018. In mei trekken de VS zich terug uit het nucleaire akkoord, omdat Iran zich niet aan de afspraken zou houden. Zij voeren de sancties tegen Iran op. De EU en de andere ondertekenaars van het atoomakkoord blijven vasthouden aan het verdragen.

2019. Iran vindt dat de EU en andere landen van het atoomverdrag te weinig doen om de Iraanse economie te beschermen tegen de Amerikaanse sancties en breidt zijn atoomprogramma daarom uit.

In april bestempelt het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten de Iraanse Revolutionaire Gard en de Qoeds-brigade als een 'buitenlandse terroristische organisatie'.

De Iraanse autoriteiten verbieden hun landgenoot judoka Saeid Millaei in de halve finale van de Wereldkampioenschappen Judo in Tokio (augustus) te winnen, om te voorkomen dat hij uiteindelijk tegen de Israëlische judoka Sagi Muki zou uitkomen. Daarop vluchtte Mollaei naar Duitsland en schorste de Internationale Judofederatie de Judofederatie van Iran geschorst van alle activiteiten van de internationale organisatie.

In september belde Mollaei zijn vriend Muki tijdens een interview met de Duitse nieuwsuitzending Deutsche Welle, bedankte hem voor zijn steun en zei dat hij hoopt hun vriendschap buiten competities te “verlengen”. In november feliciteerde Muki Mollaei met zijn competitiedebuut als onderdeel van het Grand Slam Osaka Refugee Team in het Judo Grand Slam in Osaka, Japan. Mollaei antwoordde door de Israëliër zijn ‘beste vriend’ te noemen en zei: ‘Het maakt niet uit wie wint, het gaat erom vriendschap.’ (Bron: Brabosh.com, nieuwsbericht van 12 feb. 2020. 

In november wordt begonnen met de bouw van een tweede kerncentrale in Bushehr, een Zuid-Iraanse stad aan de Perzisch Golf. De bouw zal naar verwachting in 2025 worden voltooid. Er zijn ook plannen voor een derde centrale.

Op 27 december komt bij een aanval van pro-Iraanse milities in een Iraakse stad een Amerikaan om het leven. Daarop bombarderen Amerikanen pro-Iraanse milities, waarbij 25 personen omkomen.

2020. De Amerikaanse aanval op pro-Iraanse milities leidt op 1 januari tot gewelddadige protesten bij de Amerikaanse ambassade in de Iraakse hoofdstad Bagdad.

Op 3 januari wordt luitenant generaal Soleimani[23], de commandant van de Quds-brigade, de buitenlandse tak van de Revolutionaire Garde, gedood door een Amerikaanse raketaanval bij de luchthaven van de Iraakse hoofdstad Bagdad. Hij was na de geestelijk leider de machtigste man in Iran. Hij zou volgens de Amerikanen plannen maken om Amerikaanse diplomaten en mensen van het leger in Irak en in de regio aan te vallen. De Amerikanen houden hem verantwoordelijk gehouden voor de dood van honderden Amerikanen en leden van de internationale coalitie. De afgelopen maanden zou hij aanvallen op bases in Irak hebben geregisseerd. Ook zou hij zijn goedkeuring hebben gegeven aan de aanval op de Amerikaanse ambassade in Irak op 1 januari. Soleimani was geliefd binnen Iraanse regeringskringen, bij veel Iraniërs en onder buitenlandse sjiitische verzetsgroepen, maar ook gehaat bij tegenstanders van het regiem en van de invloed van Iran in het Midden-Oosten. Behalve Soleimani kwamen bij de raketaanval ook een vooraanstaande pro-Iraanse Iraakse militieleider om het leven en echt anderen.[24]

Op 5 januari trekt Iran zich volledig terug uit het internationale atoomakkoord, dat in 2015 werd gesloten met de VS, Rusland, China, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland.

Op 14 augustus stemt de VN-Veiligheidsraad stemt vóór opheffing van het 13-jarige wapenembargo tegen het Iraanse regime, het embargo wordt niet verlengd. De Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten (Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten) pleitte voor verlenging van het Iraanse wapenembargo.

In november wordt de belangrijkste Iraanse nucleaire wetenschapper Mohsen Fakhrizadeh vermoord, waarschijnlijk door Israël.

2021. Begint oktober verklaart een woord­voerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken: "De oorlog met Israël is al begonnen. Israël heeft nucleaire weten­schappers vermoord en het Iraanse volk schade berokkend."[25]

Toekomst

Elam

Volgens de Bijbel zal God in het laatste der dagen de gevangenis van Elam, thans een deel van Iran, wenden.
Jer 49:39  Maar het zal geschieden in het laatste der dagen, dat Ik Elams gevangenis wenden zal, spreekt de HEERE. (SV)
Volgens sommigen moet de profetie tegen Elam in Jer. 49:34-39 nog vervuld worden. Zie Jeremia 49.

Onder Gog naar Israël

Voorts, volgens de Bijbel zal "in het laatste der jaren" (Ezech. 38:8), "in het laatste der dagen" (Ezech. 38:16) de vorst Gog samen met Perzen en andere volkeren ten strijde optrekken tegen het land Israël. Bij Perzen mogen wij denken aan Iraniërs.

Eze 38:3 En zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik [wil] aan u, o Gog, gij hoofdvorst van Mesech en Tubal! Eze 38:4 En Ik zal u omwenden, en haken in uw kaken leggen, en Ik zal u uitvoeren, mitsgaders uw ganse heir, paarden en ruiteren, die altemaal volkomen wel gekleed zijn, een grote vergadering, [met] rondas en schild, die altemaal zwaarden handelen; Eze 38:5 Perzen, Moren en Puteers met hen, die altemaal schild en helm [voeren]; Eze 38:6 Gomer en al zijn benden, en het huis van Togarma, [aan] de zijden van het noorden, en al zijn benden; vele volken met u. (...) Eze 38:15 Gij zult dan komen uit uw plaats, uit de zijden van het noorden, gij en vele volken met u; die altemaal op paarden zullen rijden, een grote vergadering, en een machtig heir; Eze 38:16 En gij zult optrekken tegen Mijn volk Israel, als een wolk, om het land te bedekken; in het laatste der dagen zal het geschieden; dan zal Ik u aanbrengen tegen Mijn land, opdat de heidenen Mij kennen, als Ik aan u, o Gog! voor hun ogen zal geheiligd worden. (SV)

De Perzen en andere volken die met Gog meegekomen zijn, zullen geoordeeld worden in het land Israël. Dan zullen zij de God van Israël erkennen.

Eze 38:19 Want Ik heb gesproken in Mijn ijver, in het vuur Mijner verbolgenheid: Zo er niet, te dien dage, een groot beven zal zijn in het land Israels! (...) Eze 38:21 Want Ik zal het zwaard over hem roepen op al Mijn bergen, spreekt de Heere HEERE; het zwaard van een ieder zal tegen zijn broeder zijn. Eze 38:22 En Ik zal met hem rechten, door pestilentie en door bloed; en Ik zal een overstelpenden plasregen, en grote hagelstenen, vuur en zwavel regenen op hem, en op zijn benden, en op de vele volken, die met hem zullen zijn. Eze 38:23 Alzo zal Ik Mij groot maken, en Mij heiligen, en bekend worden voor de ogen van vele heidenen; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben. (...) Eze 39:4 Op de bergen Israels zult gij vallen, gij en al uw benden, en de volken, die met u zijn; Ik heb u aan de roofvogelen, aan het gevogelte van allen vleugel, en aan het gedierte des velds ter spijze gegeven. Eze 39:5 Op het open veld zult gij vallen; want Ik heb het gesproken, spreekt de Heere HEERE. (...) Eze 39:7 En Ik zal Mijn heiligen Naam in het midden van Mijn volk Israel bekend maken, en zal Mijn heiligen Naam niet meer laten ontheiligen; en de heidenen zullen weten, dat Ik de HEERE ben, de Heilige in Israel. (...) Eze 39:11 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik aan Gog aldaar een grafstede in Israel zal geven, het dal der doorgangers naar het oosten der zee; en datzelve zal den doorgangers [den] [neus] stoppen; en aldaar zullen zij begraven Gog en zijn ganse menigte, en zullen het noemen: Het dal van Gogs menigte. (...) Eze 39:21 En Ik zal Mijn eer zetten onder de heidenen; en alle heidenen zullen Mijn oordeel zien, dat Ik gedaan heb, en Mijn hand, die Ik aan hen gelegd heb. (SV)

Divers


Rick Steves' Iran. Youtube.com: gepubliceerd door Rick Steves' Europe, 14 mei 2014. De Amerikaan Rick Steves maakt kennis met cultuur en mensen van Iran.

De Amerikaanse zendeling Dan Baumann werd in Iran opgepakt toen hij de grens wilde oversteken. Daarna hing boven zijn hoofd de doodstraf wegens missionaire activiteit en spionage. Toen hij wanhopig en verbroken in de cel was, verschijnt de Heer aan hem:


Video: Imprisoned in Iran ~ Dan Baumann. Youtube.com: gepubliceerd door 812ljpromo op 22 aug. 2013. Duur: 9 minuten. Engels gesproken. Dan Baumann zat 9 weken in een Iraanse cel. De Heer Jezus versterkte hem.

Meer informatie

Getuigenissen van bekeerlingen

 • Ex-Muslim: Why I chose Christianity and what Jesus told me. Youtube.com: 100huntley, 21 jan. 2012. Duur: 8 min. 48 sec. Getuigenis van Sohayla Courtin over haar de geestelijke geboorte. Zij was een jonge Iranese die met haar moslimouders emigreerde naar Canada en daar tot geloof in Jezus kwam.
 • This muslim woman had an unexpected encounter with Jesus. Youtube.com: Işık Abla, 27 nov. 2017. Duur: 5 min. 43 sec. Miriam, een Iraanse vrouw, is opgevoed met verachting voor christenen en haat jegens Joden. Met haar man verhuist ze naar de VS om hoger onderwijs te volgen. Hij radicaliseert, sloot haar op en mishandelt haar. Na enige tijd vertrekt hij naar Iran, met medeneming van hun zoontje. Mariam trouwt opnieuw. In nood krijgt ze een verschijning van Jezus, aan Wie ze helemaal niet dacht. Ze besluit christin te worden. Later volgt haar man.
 • Iranian Muslim chanted “death to Israel” Now speaks life! Youtube.com: One for Israel Ministry, 17 okt. 2018. Duur: 5 min. 49 sec. Een Iraanse man, die geleerd had Israël te haten, vlucht naar Groot-Brittannië om een beter leven te krijgen. Hij doet alsof hij een vervolgde christen is, maar wordt door de kerk ontmaskerd. Hij roept God oprecht aan, komt tot bekering, wordt later verhoord en mag in Groot-Brittannië blijven. Zijn haat jegens Israël is veranderd in sympathie.
 • Yasra Muslim Girl from Iran met Jesus...Lovely Testimony. Youtube.com: strongtower27, 19 nov. 2020. Duur: 5 min. 13 sec. Yasra, een moslima uit Iran, verloor op haar 19e haar vader, vluchtte naar Cyprus en leerde daar bij familie de Heer Jezus en God als liefhebbende Vader kennen.

Toekomst van Iran

 • Dato Steenhuis, Profetische boodschap over Iraniërs, lezing te Veenendaal dd. 17 april 2007. Over Iran in de toekomst. Over Elam, Meden en Perzen, de leeuwenkuil van Daniel, Haman, Mordechai en Esther. Download audiobestand (53 minuten, mp3). Vragenbespreking na de lezing: download audiobestand (17 minuten, mp3). Bron: GroeienInGeloof.com
 • Mark Hitchcock, Iran en Israël. Oorlogen en geruchten van oorlogen. Pagina's: 175. Boek over de laatste ontwikkelingen in het conflict tussen Iran en Israël in een duidelijk Bijbels perspectief. Een bijgewerkte uitgave van het boek verscheen in 2013 in het Engels bij Harvest House Publishers.
 • Mark Hitchcock, De krachtmeting met Iran. Uitgeverij CBC 't Gulden Boek B.V., 2020. Pagina's: 164.

Zie ook over de toekomst van Elam (koninkrijk).

Engels

Zie ook

Elam (koninkrijk).

Bronnen

Geraadpleegd zijn onder meer:

Voetnoten

 1. De bronnen geven echter verschillende cijfers: 70% jonger dan 25 jaar; 70% jonger dan 35 jaar; de helft jonger dan 25 jaar.
 2. 2,0 2,1 2,2 Aldus de Iraans-Nederlandse hoogleraar Afshin Elian in een podcast van 3 dec. 2023: https://joopsoesan.podbean.com/e/nieuws-podcast-van-vandaag-3-december-2023-met-afshin-elian/
 3. Aldus journaliste Ann De Craemer in een Iran-reisverslag uit 2009, zie haar weblogartikel
 4. 4,0 4,1 Nieuwsartikel Iran: Muslime werden nach Jesus-Traümen Christen, op Idea.de dd. 26 maart 2010.
 5. Bron: Artikel Sorood-e_Jomhoori-e_Eslami op Wikipedia
 6. 6,0 6,1 Zie Daisy Mohr, De jeugd in Iran verveelt zich, artikel op AD.nl dd. 2 jan. 2006
 7. Over massamedia en hun gebruik in Iran, zie Country Profile: Iran, artikel op News.BBC.co.uk
 8. Het Internationale Genootschap voor Mensenrechten schatte in 2010 het aantal traditioneel christenen (christenen die geen ex-moslims zijn) op 250.000. zie Nieuwsartikel Iran: Muslime werden nach Jesus-Traümen Christen, op Idea.de dd. 26 maart 2010.
 9. 9,0 9,1 Aldus het artikel 'Geestelijke revolutie', in: Stem van vervolgde christenen, een uitgave van Stichting De Ondergrondse Kerk dd. maart/april 2010.
 10. 10,0 10,1 Het desbetreffende filmfragment van de toespraak werd vertoond in het Nederlandse tv-programma EénVandaag, 8 nov. 2011.
 11. Hal Lindsey on the Russian Invasion. Youtube.com: Hal's Pals, 23 feb. 2022. Vanaf 10 min. 50 sec.
 12. Bron: IsraelToday.nl, nieuwsbericht, 18 dec. 2013.
 13. Iran Suggests The Destruction Of Israel As Jewish State. nieuwartikel op www.TheJerusalemGiftShop.com, 1 okt. 2011.
 14. Bron: IsraelToday.nl, nieuwsbericht 21 nov. 2013.
 15. Iran bedreigt Israël na brief VS over samenwerking. Nieuwsbericht op IsraelToday.nl, 9 nov. 2014.
 16. Top Commander Reiterates Iran's Commitment to Full Annihilation of Israel, nieuwsbericht op FarsNews.com, 20 mei 2012.
 17. 17,0 17,1 Nieuwartikel 'No calm in Mideast as long as Israel exists', Ynetnews.com, 4 juni 2011.
 18. 18,0 18,1 Aangehaald in: Iran Amps Up Its Genocidal Rhetoric, nieuwsartikel op TheJerusalemGiftShop.com, 3 aug. 2012
 19. Arabisch nieuwsartikel op AlArab.net, nov. 2012.
 20. Hal Lindsey on the Russian Invasion. Youtube.com: Hal's Pals, 23 feb. 2022. Vanaf 10 min. 5 sec.
 21. Iranians head to polls in crucial vote, artikel op CNN.com dd. 12 juni 2009. Rivalen Iran eisen beiden zege op, artikel op RefDag.nl dd. 12 juni 2009.
 22. https://nos.nl/artikel/2230678-week-...-met-iran.html, nieuwsbericht dd. 6 mei 2018.
 23. Over het leven ende rol van Soleimani, zie Wie was de gedode Iraanse generaal Soleimani? NOS.nl, 3 jan. 2020.
 24. Dood Soleimani is 'enorme escalatie' van spanningen tussen VS en Iran, NOS.nl, 3 jan. 2020.
 25. Iran: De oorlog met Israël is al begonnen, op: IsraelToday.nl, 5 okt. 2021.