Salamis

Uit Christipedia

Salamis was een zeestad in het oostelijk deel van het eiland Cyprus, met een zeer goede haven. De apostel Paulus kwam er tijdens zijn eerste zendingsreis.

Eerste zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 13:4-14:27), later gevolgd door een tweede en derde reis.

Route: Antiochië (Syrië)SeleuciëSálamisPafosPergeAntiochië (Pisidië)IconiumLystraDerbeLystraIconiumAntiochië (Pisidië)PergeAttalíaAntiochië (Syrië).

Ligging van Salamis op Cyprus
De stad was vroeger zetel van machtige koningen en ook later een van de voornaamste plaatsen van dit eiland. De apostel Paulus kwam in de stad tijdens zijn eerste zendingsreis. Hij verkondigde er het evangelie in de synagogen.
Hnd 13:4 Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, kwamen in Seleucie en voeren vandaar af naar Cyprus. Hnd 13:5 En toen zij in Salamis kwamen, verkondigden zij het woord van God in de synagogen van de Joden; zij nu hadden ook Johannes als dienaar. (TELOS)

Nadat Salamis door een aardbeving ten tijde van Constantijn de Grote verwoest was, werd zij door deze keizer hersteld en droeg sedert de naam van Constantia.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Salamis' is op 14 feb. 2018 verwerkt.