Pafos

Uit Christipedia

Pafos of Phaphos is een stad op het eiland Cyprus, die bezocht is door de apostel Paulus, Barnabas en Johannes Markus tijdens de eerste zendingsreis van de apostel.

Eerste zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 13:4-14:27), later gevolgd door een tweede en derde reis.

Route: Antiochië (Syrië)SeleuciëSálamisPafosPergeAntiochië (Pisidië)IconiumLystraDerbeLystraIconiumAntiochië (Pisidië)PergeAttalíaAntiochië (Syrië).

Ligging van Pafos

Tijdens het Hellenistische tijdperk was Pafos lange tijd hoofdstad van het eiland geweest, in plaats van Salamis (zie kaart), de vroegere hoofdstad.

In Pafos bestrafte Paulus de tovenaar Barjezus of Elymas (Hand. 13: 6, 13) en kwam de proconsul Sergius Paulus tot geloof.
Archeologisch park van Pafos.

Men onderscheidde op Cyprus twee steden van deze naam, Oud- en Nieuw-Pafos (Palaepaphos en Nea Paphos). Het oude Paphos was in de oudheid beroemd als zetel van de dienst van Venus. Nieuw Pafos lag 1,5 à 2 uren noord-westwaarts van het oude, aan de westkust van het eiland. Zij had een goede haven en fraaie tempels en was de zetel van den Romeinse proconsul. Thans ligt op haar plaats Baffa met belangrijke ruïnes.

Bron

W. Moll, P. J. Veth, F. J. Domela Nieuwenhuis e.a., Bijbelsch woordenboek voor het christelijk gezin. Derde deel O – Z. Amsterdam: P.N. van Kampen, 1859. Tekst van het lemma Phaphos is op 26 feb. 2018 verwerkt.