Iconium

Uit Christipedia

Iconium of Ikonium was ten tijde van de apostel Paulus een volkrijke stad in Klein-Azië, het huidige Turkije. Paulus kwam er tijdens zijn eerste zendingsreis, nadat hij en Barnabas uit het Pisidische Antiochië waren verdreven. Te Iconium ontstond een christelijke gemeente (Hand. 14).

Eerste zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 13:4-14:27), later gevolgd door een tweede en derde reis.

Route: Antiochië (Syrië)SeleuciëSálamisPafosPergeAntiochië (Pisidië)IconiumLystraDerbeLystraIconiumAntiochië (Pisidië)PergeAttalíaAntiochië (Syrië).

Iconium lag in een vruchtbare vlakte aan de voet van de Taurus. Oorspronkelijk tot Phrygië gerekend, werd zij later de hoofdstad van Lycaonië, en behoorde na die tijd aan het naburige Pisidië.

Gemeente. Hier ontstond door de dienst van de apostel Paulus, ondanks de grote tegenstand van Joden en heidenen, op zijn eerste zendingsreis een christelijke gemeente (Hand. 14).

Ligging van Iconium in Lycaonië. 

Paulus. In zijn laatste, ons in het Nieuwe Testament bewaard gebleven brief aan Timotheüs, schreef de apostel:

2Ti 3:11 mijn vervolgingen, mijn lijden, zoals mij is overkomen in Antiochie, in Iconium, in Lystra, zulke vervolgingen als ik heb verdragen, en uit alle heeft de Heer mij gered. (TELOS)

Huidige stad: Konya. Iconium was in het Romeinse rijk de Latijnse naam van de stad die tegenwoordig Konya heet, Het is de hoofdstad van de gelijknamige provincie Konya in Turkije en (anno 2015) de op zes na grootste stad van Turkije.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Ikonium' is op 30 okt. 2015 verwerkt.