Antiochië

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Pisidische Antiochië)

Antiochië verwijst in de Bijbel naar twee gelijknamige steden:

1. Antiochie (Syrië): de toenmalige hoofdstad van Syrië, waar spoedig een aanzienlijke Christelijke gemeente ontstond. Hier werden de gelovigen het eerst Christenen genoemd. De stad was de voorraadschuur van het Oosten;

2. Antiochië (Pisidië): een stad in Pisidië, waar Paulus een gemeente stichtte.
Ligging van de beide steden Antiochië
Paulus en Barnabas vertrokken voor hun zendingsreis uit het Syrische Antiochië en bezochten het Pisidische Antiochië.
Eerste zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 13:4-14:27), later gevolgd door een tweede en derde reis.

Route: Antiochië (Syrië)SeleuciëSálamisPafosPergeAntiochië (Pisidië)IconiumLystraDerbeLystraIconiumAntiochië (Pisidië)PergeAttalíaAntiochië (Syrië).

Hnd 13:14 Zij nu gingen van Perge verder en kwamen in het Pisidische Antiochië aan; en zij gingen in de synagoge op de sabbatdag en namen plaats. (TELOS)
Paulus' tweede zendingsreis begon ook in het Syrische Antiochië.
Tweede zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 15:36-18:22), volgend op een eerste en gevolgd door een derde.

Route: Antiochië (Syrië)SyriëCiliciëDerbeLystraFrygië, GalatiëMysiëTroasSamothráceMacedoniëNeápolisFilippiAmfipolisApolloniaThessaloníkaBeréaAtheneKorintheKenchreeënEfezeCaesarea (Maritima)JeruzalemAntiochië (Syrië)

Alsook de derde zendingsreis:

Derde zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 18:23-21:26), volgend op de eerste en tweede.

Route: Antiochië (Syrië)GalatiëFrygiëEfezeMacedoniëGriekenlandMacedonië: o.a. FilippiTroasAssusMityleneChiosSamosMileteCosRhodusPataraTyrusPtolemaïsCaesarea_(Maritima)Jeruzalem

Paulus schrijft in zijn laatste, ons in het Nieuwe Testament bewaard gebleven brief aan Timotheüs:
2Ti 3:11 mijn vervolgingen, mijn lijden, zoals mij is overkomen in Antiochië, in Iconium, in Lystra, zulke vervolgingen als ik heb verdragen, en uit alle heeft de Heer mij gered. (TELOS)
Hij verwijst in dit vers naar Antiochië in Pisidië.

In 303 of 304 stierf de diaken Romanus van Caesarea de marteldood in Antiochië.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Antiochië' is op 30 okt. 2015 verwerkt.Deze pagina bestaat nog niet. Verrijk de Christipedia.nl door uw kennis toe te voegen.