Seleucië

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Seleucie)

Seleucië was een zeer sterke, bijna onneembare stad van Syrië, aan de Middellandse Zee, met een goede haven. Op zijn eerste zendingsreis voer Paulus vandaar af naar Cyprus (Hand. 13:4).

Eerste zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 13:4-14:27), later gevolgd door een tweede en derde reis.

Route: Antiochië (Syrië)SeleuciëSálamisPafosPergeAntiochië (Pisidië)IconiumLystraDerbeLystraIconiumAntiochië (Pisidië)PergeAttalíaAntiochië (Syrië).

Daar in Syrië onderscheidene steden van dezelfde naam gevonden werden, droeg deze de bijnaam Piëria, naar de berg Piërius, of ad mare, dat is "aan de zee".

Ligging van Seleucië (Seleucia Pieria) aan de Middellandse Zee.

Zij was hoofdplaats van het gewest Seleucis, ongeveer 60 jaren vóór Chr. een vrije stad, in het eerste boek der Makkabeeën en in de Handelingen der Apostelen vermeld.

Hnd 13:4 Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, kwamen in Seleucië en voeren vandaar af naar Cyprus. (TELOS)

Zij was gebouwd of versterkt door de Syrische koning Seleukus Nikator, die er ook begraven is.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Seleucië' is op 14 feb. 2018 verwerkt.