Inhoudsmaten in de Bijbel

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Inhoudsmaat)

Inhoudsmaten als de Hebreeuwse efa en onze liter zijn maten voor het bepalen van de hoeveelheid droge of natte waren.

Droge waren zijn bijvoorbeeld tarwe en gerst. Natte waren zijn bijvoorbeeld olie en wijn. De hoeveelheid droge waren werd in vroeger tijden gemeten met behulp van de handen. Voorbeeld:

Hij moet het naar de priester brengen, en  de priester moet daarvan een handvol nemen, als gedenkoffer, en het op het altaar in rook laten opgaan, boven de vuuroffers van de HEERE. Het is een zondoffer. (HSV)

Naast de handvol komen in de Bijbel andere en ook nauwkeuriger maten voor. Sommige inhoudsmaten werden vooral of alleen voor vaste stoffen  gebruikt, zoals de efa; andere maten vooral of alleen voor vloeistoffen, zoals de bath en de log. Ezelsbruggetje: om te houden dat de bath voor natte waren is, denk bij 'bath' aan een bad water.

Het is erg moeilijk de oude maten om te zetten in moderne inhoudsmaten als liters.

De grootste inhoudsmaat voor droge stoffen was de homer of ezelslast.

Inhoudsmaten in het Oude Testament

In het Oude Testament worden de volgende inhoudsmaten genoemd:

Oude Testament Kor/Homer/Mud Efa Bat(h) Hin Liter
Kor/Homer/Mud

(Ezelslast)

= ± 400 liter
Efa = 1/10 homer = ± 40 liter
Bat(h) = 1/10 homer = ± 40 liter
Schepel, maat = 1/3 efa = ± 13 liter
Hin = 1/6 bath = ± 6,5 liter
(G)omer = 1/10 efa = ± 4 liter
Pond (=kab) = 1/3 hin = ± 2 liter
Log (Maat) = 1/12 hin = ± 0,5 liter

Inhoudsmaten in het Nieuwe Testament

Nieuwe Testament Liter
Mud = ± 400 liter
Metreet = ± 40 liter
Rantsoen, Portie (Gr. choinix), = ± 1,1 liter

Rekenvoorbeeld

Een rekenvoorbeeld: voor de toekomstige vorst van Israël zal het volgende hefoffer moeten worden gebracht:

Eze 45:13 Dit is het hefoffer dat u [de vorst] moet brengen: een zesde van een efa van een homer tarwe, en u moet een zesde van een efa van een homer gerst geven. (HSV)

Dat is in liters omgerekend een hoeveelheid van 1/6 efa x ca. 40 liter (of 1/6 efa x 1/10 homer x ca. 400 liter) = ca. 6,7 liter.

Gebod van zuiverheid

Het gebruik van inhoudsmaten moest eerlijk, de inhoudsmaten moesten zuiver zijn. De Israëliet mocht geen onrecht doen met de inhoudsmaat:

Le 19:35 U mag geen onrecht doen in de rechtspraak, met de lengtemaat, met het gewicht en met de inhoudsmaat. Le 19:36 U moet een zuivere weegschaal hebben, zuivere gewichten, een zuivere efa en een zuivere hin. Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte geleid heeft. (HSV)

Eze 45:10 U moet een zuivere weegschaal, een zuivere efa en een zuivere bath hebben. Eze 45:11 De efa en de bath moeten een vaste [inhouds] maat hebben, zodat een bath een tiende van een homer bevat, en [ook] een efa een tiende deel van een homer. De maat ervan moet volgens de homer zijn. (HSV)

Bron

Artikel Inhoudsmaten op RondomDeBijbel.nl, een site van het Nederlands Bijbelgenootschap, geraadpleegd 28 jan. 2013.