Jefunne

Uit Christipedia

Jefunne of Jefoenne is in de Bijbel de naam van twee mannen:

1. de vader van Kaleb, de verspieder. Hij was een Keniziet (of Keneziet), Num. 32:12, Joz. 14:6, 14. Misschien was hij ook de vader van Kenaz (zie daar).

Geslachtslijn Kaleb (1)

2. een Aseriet.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Jephunne' is op 9 apr. 2020 onder wijziging verwerkt.