Kenaz

Uit Christipedia

Kenaz verwijst in de Bijbel naar onderscheidene mannen:

Kleinzoon van Ezau

Een zoon van Elifaz (Gen. 36:11, 15; 1 Kron. 1:36) en een kleinzoon van Ezau, naar wie een van de Edomitische stammen genoemd werd.

Ezau
 
Ada
 
Basmath
 
Judith
 
Mahalath
 
Aholibama
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elifaz
 
Rehuel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jehus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaelam
 
 
 
 
Teman
 
Nahath
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korah
 
 
 
 
Omar
 
Zerah
 
 
 
 
Zefo
 
Samma
 
 
 
 
Gaetam
 
Mizza
 
 
 
 
Kenaz
 
 
 
 
 
 
Amalek
 
 

Vader van Othniël

De vader van de richter Othniël en naar het schijnt de jongere broer van Kaleb (Richt. 1:13; 3:9).

Joz 15:17  Othniel nu, de zoon van Kenaz, den broeder van Kaleb, nam haar in; en hij gaf hem Achsa, zijn dochter, tot een vrouw. (SV)

Ri 1:13  Toen nam Othniel haar in, de zoon van Kenaz, broeder van Kaleb, die jonger was dan hij; en [Kaleb] gaf hem Achsa, zijn dochter, tot een vrouw. (SVV)

Ri 3:9  Zo riepen de kinderen Israëls tot den HEERE; en de HEERE verwekte den kinderen Israëls een verlosser, die hen verloste, Othniel, zoon van Kenaz, broeder van Kaleb, die jonger was dan hij. (SV)

Ri 3:11  Toen was het land veertig jaren stil, en Othniel, de zoon van Kenaz, stierf. (SVV)

De kinderen van Kenaz waren Othniël en Seraja.

1Kr 4:13  En de kinderen van Kenaz waren Othniel en Seraja; en de kinderen van Othniel, Hathath. (SV)

Geslachtslijn Kaleb (1)

Volgens een andere verklaring is Kenaz een voorvader van Othniël en Othniël de broer van Kaleb.

Stamboom Kaleb (2)

Een derde verklaring ziet Kenaz als een 'broer' in de zin van naast familielid van Kaleb:

Geslachtslijn Kenaz

Kleinzoon van Kaleb

Zoon van Ela en kleinzoon van Kaleb.

Geslachtslijn Kaleb (1)

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Kenaz' is op 10 april 2020 onder wijziging verwerkt.