1 Korinthiërs 9

Uit Christipedia

1 Korinthiërs 9 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd. De volgende hoofdstukken van 1 Korinthiërs zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

1 Korinthiërs, hoofdstuk: 12345678910111213141516

Dit hoofdstuk gaat over de rechten van een apostel. Blijkbaar was er aanleiding om tegenover de gelovigen te Korinthe voor die rechten op te komen.

1 Kor. 9:1

1Co 9:1 Ben ik niet vrij? Ben ik geen apostel? Heb ik niet Jezus onze Heer gezien? Bent u niet mijn werk in de Heer? (TELOS)

Ben ik niet vrij? Vergelijk:

1Co 9:19 Want terwijl ik vrij ben van allen, heb ik mij allen tot slaaf gemaakt om er zoveel mogelijk te winnen. (TELOS)

Paulus is niet gemuilband (vgl. vers 9). Hij is vrij om te eten en te drinken, vrij om een vrouw mee te nemen, vrij om zijn tijd geheel voor het evangelie en het onderwijs te besteden.

1Co 9:4 Hebben wij niet het recht te eten en te drinken? 1Co 9:5 Hebben wij niet het recht een zuster als vrouw mee te nemen, evenals de andere apostelen en de broers van de Heer en Kefas? 1Co 9:6 Of hebben alleen ik en Barnabas niet het recht niet te werken? (TELOS)

1 Kor. 9:5

1Co 9:5 Hebben wij niet het recht een zuster als vrouw mee te nemen, evenals de andere apostelen en de broers van de Heer en Kefas? (TELOS)

De broers van de Heer. Zie Jezus Christus#Zijn familie

1 Kor. 9:21

1Co 9:21 hun die zonder wet zijn, als zonder wet (hoewel ik niet zonder wet voor God ben, maar aan Christus wettelijk onderworpen), om hen die zonder wet zijn te winnen. (TELOS)

Hun die zonder wet zijn. Dat zijn de heidenen, de niet-Joden.