Gapinge/NdGK/Dopen 1611-1620

Uit Christipedia
< Gapinge‎ | NdGK
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 29 mrt 2020 om 19:04
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Gapinge > NdGK > Dopen 1611-1620

Deze pagina bevat een lijst van dopelingen van de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Gapinge uit de periode 1611-1620.

Volgnr doopaangifte, doopdatum en naam van kind, met patroniem – ouder(s) – getuigen (g.)

Cursief: aanvullende opmerking van de schrijver

563 2 jan 1611 Elisabeth Franssen – Frans Pieterssen – g. de broeder van Frans Pieters en Claerken Pieters

564 9 jan 1611 Janneken Bartholomeussen – Bartholomeus Claessen – g. Laureys Simonssen, Maeyken Lenaerts

565-45 9 jan 1611 Franchynken Philips, een bejaerde jonge dochter na gedaene belijdenisse haers geloofs ter Vere

566 16 jan 1611 Pieter Marinissen – Marinis Pier Leynssen – g. Maerten Luyte, Trynken Jans

567 16 jan 1611 Willem Leynsse – Leyn Claessen – g. Claerke Pieters

568-46 24 apr 1611 Adriaen Adriaenssen, een bejaert jongman nadat hy voor de kerckenraet ter Vere hadde gedaen belijdenisse des geloofs

569 8 mei 1611 Catharina Cornelissen – Cornelis Reyerssen

570 5 juni 1611 Janneken Laureysse – Laureys Simonssen – g. Marinis Claessen, Moey Ariaenken

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 1 aug 1593 Pierken – Laureys Simonssen

12 ged 5 juli 1598 Neelken – Laureys Simonssen

13 ged 16 mei 1603 Cornelis – Laureys Simonssen

14 ged 29 mrt 1609 Simon – Laureys Simonssen

15 ged 5 juni 1611 Janneken – Laureys Simonssen

571-47 19 juni 1611 Levynken Bommenee, een bejaerde jongedochter, na datse eerst was in de hooftstucken der christel religie ondersocht door de broeders van Middelburg

572 3 juli 1611 Claes Cornelissen – Corn. Dirckxsen – g. Clasynken Claes, Maeyke Gerrits, Leynken Claessen

573 24 juli 1611 Adriaenken Jacobse de Vriese – Jacob Corn de Vriese – g. Adriaen Marcus, Neelken Jaspers, Trynken Adriaens

574 7 aug 1611 Pieter Willemse Rycquaert – Mr. Willem Rycquaert – g. Jaquemyncken Clock

575 29 aug 1611 Cornelia Marcusse – Marcus Adriaenssen – g. Antheunis Theunissen, Janneken Pauwels, Trynken Jacobs

576 11 sept 1611 Martynken Cornelissen van Hove – Corn. Janssen van Hove – g. Wilm Maertssen, Neelken Jacobs, Janneken Lenaerts, Tryn Vechters

577 11 sept 1611 Maeyken Cornelissen – Cornelis Renierssen – g. Jaquemynken Michiels, huysvr van Wilm Janssen Suyders (Snyders?)

578 18 sept 1611 Trynken Janssen – Jan Corynssen – g. Pieter Corn., Durf Pieters, Durf Cornelis

579 25 sept 1611 Jan Laureysse Codde – Laureys Codde – g. Laureys Joossen, Jacob Janssen, Janneken Leyns, Jaquemynken Heindricx

580 2 okt 1611 Josias Logierse Nachtegael – Logier Nachtegael – g. Leunis Roose, Janneken Claes, Jacob ….. Jans, en de huysvr van Corn de Roock

581-48 25 dec 1611 Catharina Mels , een bejaerde jonge dochter, na datse voor de kerckenraet alhier haer geloove hadde beleden

582 1 jan 1612 Neelken Adriaense – Adriaen Marcus – g. Antheunis Theunissen, Claes van Belle, Janneken Marcus, Grietken Jans

11 ged 24 nov 1607 Cornelis – Adriaen Marcus (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 28 juni 1609 Neelken – Adriaen Marcus

13 ged 1 jan 1612 Neelken – Adriaen Marcus

583 22 jan 1612 Adriaenken Janse Passchiers – Jan Passchiers – Pierken Leunis

11 ged 21 nov 1604 Passchier – Jan Passchiers (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 24 juni 1607 Marinis – Jan Passchiers

13 ged 17 mei 1609 Esther – Jan Passchiers

14 ged 22 jan 1612 Adriaenken – Jan Passchiers

584 26 febr 1612 Johannes Pieterssen – Pieter Janssen – g. Jan Maertssen, Neelken Landvelts

585a/585b 4 mrt 1612 (tweelingen) Lisebeth en Sara Willemse – Willem Leunisse – g. Theunis Geertssen, Pieter Pieterssen, Corn. Reyniers, Maeyken Leunis

(Het doopboek maakt hier een telfout, doordat het de tweeling maar één keer meetelt)

586 4 mrt 1612 Cornelis Pieterse – Pieter Corn. (Lambrechts) – g. Jan Corynssen, Pieter Kommerssen, Maeyken Pancras, Janneken Willems

587 11 mrt 1612 Johannes Jorisse de Jager – Jooris de Jager – g. Simon Dane, Laureys Janssen Verdieu, Lydia Christiaens, Maeyken Jaspers

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Passchijne van Dalen)

11 ged 27 mei 1601 Jeremias – Joris de Jager

12 ged 11 mrt 1612 Johannes – Jooris de Jager

588 25 mrt 1612 Jacob Cornelissen – Corn. Jacobssen – g. Maeyken Leyns

Is Cornelis Coppe Leynssen dezelfde als Cornelis Jacobssen, zie bij 30 nov 1603.

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 30 nov 1603 Letke – Cornelis Jacobssen

12 ged 30 jan 1605 Susanna – Cornelis Jacob Leynssen

13 ged 19 mrt 1606 Janneken – Cornelis Coppe Leynssen

14 ged 22 mrt 1609 Beelken – Cornelis Jacobssen

15 ged 25 mrt 1612 Jacob – Corn. Jacobssen

589 8 apr 1612 Claes Leynsen – Leyn Claessen – g. Maeyken Willems

590 13 mei 1612 Johannes Adriaenssen – Adriaen Wilms – g. Lydia Cornelis

591 17 juni 1612 Claes Jacobs Alartpoot – Jacob Alartpoot – g. presentibus parentibus

592 1 juli 1612 Jacob van Coutre – Vincent van Coutre – g. Pieter Omars, Jan de Keyser, Grietken Hoveniers, Janneken Aries

593-49 8 juli 1612 Jacob, een bejaert jonghman, op de belijdenis syns geloofs gedaen voor de E broeders ter Vere

594 24 juli 1612 Jaquemynken Abrahamse Clock – Abraham Clock ministr loci – g. Mr Johannes Santberge, Jan Lucas, Jaquemynken Hervets

595 24 juli 1612 Jan Willemsen Suyder (Snyder?) – Willem Janssen Suyder (Snyder?) – g. Corn. Reynierssen, Evert Jacobssen, Maeyken Pieters huysvr van Willem Janssen Seruve

596-50 29 juli 1612 Yeman Lodewycx en Willemynken Adriaens, twee bejaerde personen, 597-51 na het belijden van haer geloove voor de E broeders ter Vere

598 30 sept 1612 Pieter Salomons Segers – Salomon Segers – g. Leyn Jonge Piers, Joos Arnouts, Jan Bocks, Foorken Ingels

599 14 okt 1612 Stoffel Jacobsen – Jacob Stoffelssen

600 9 dec 1612 Maillaert Cornelissen – Cornelis Meeussen – Judith Mailjaerts

601 16 dec 1612 Janneken Jacobsen Meulenaere – Jacob Janssen Meulenaere – g. Claes Corn. Wente, Adriaen Luyte, Janneken Claes, Maeyken Corn., Commerijne Marinis

11 ged 15 aug 1610 Neelken – Jacob Janssen (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 16 dec 1612 Janneken – Jacob Janssen Meulenaers

602 23 dec 1612 Willem Willemse Reyers – Willem Reyers – g. Maeyken Jongeboers

603 6 jan 1613 Jan Cornelissen van Hove – Corn. Janssen van Hove – g. Antheunis Corn., Adriaenken Jacobs

604 13 jan 1613 Maeyken Claesse Vechters – Claes Adrs. Vechters – g. Leyn Poppe, Catelynken van Vere, een dochter van Middelburch

605 13 jan 1613 Maeyken Stevens – Steven Matthijssen van Stuyvesant – g. Logier Martssen, Abraham Laureyssen, Maeyken Schouts, Catelynken Pier Huge

606 20 jan 1613 Cornelis Jacobs de Vriese – Jacob de Vriese – g. Neelken Jans de huysvr van Salomon Segers

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Grietken Janse)

11 ged 17 mei 1592 Cornelis – Jacob Cornelisse de Vriese

12 ged 20 febr 1594 Janneken – Jacob de Vriese

13 ged 24 sept 1595 NN – Jac Corn. De Vriese

14 ged 16 mei 1603 Adriaen – Jacob Cornelis

15 ged 15 mei 1605 Willem – Jacob de Vriese

16 ged 7 mrt 1610 Cornelis – Jacob Cornelissen

17 ged 24 juli 1611 Adriaenken – Jacob Corn de Vriese

18 ged 20 jan 1613 Cornelis – Jacob de Vriese

Op 4 aug 1630 wordt Grietken Jans de wed van Jacob de Vriese genoemd.

607 10 mrt 1613 Arent Heindrickxsen – Heindrick Arentssen – g. Tanneken Claes

608 14 apr 1613 Jooris Antheunissen – Antheunis Theunissen – g. Andries Janssen, Adriaen Marcus, Tryne Jans, Lisebeth Lambrechts

609 28 apr 1613 Josynken Janse Coole – Jan Pieterssen Coole – g. Janneken Pieters

610 9 juni 1613 Jooris Pieterse – Pieter Janssen – g. Joris de Coster, Wouter Heindricx, Betken Ostens, Grietken Jans

611 9 juli 1613 Maeyken Jansen – Jan Gerritssen en Tanneken Denaes (of Donaes?) – g. Cornelis Denaes, Maeyken Denaes

612 4 aug 1613 Jacob Marinissen – Marinis Pier Leynssen – g. Catelyne de huysvr van Gabriel de Roo

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Geertken Govertse)

11 ged 14 sept 1608 Jacob – Marinis Pierleynssen

12 ged 16 jan 1611 Pieter – Marinis Pier Leynssen

13 ged 4 aug 1613 Jacob – Marinis Pier Leynssen

613 18 aug 1613 Josias Logierse Nachtegael – Logier Nachtegael – g. Catelyne Mels

614 15 sept 1613 Johannes Cornelissen – Corn. Stoffelssen – g. Pieter Thyssen, Catelyne Leunis

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 24 okt 1610 Stoffelynken – Corn. Stoffelssen

12 ged 15 sept 1613 Johannes – Corn. Stoffelssen

615 22 sept 1613 Gerrit Geertse van Velde – Geert van Velde – g. Adriaen Marcus, Anthonius Blomke, Neelken Lambrechts, Logierken Jacobs

616 6 okt 1613 Jacob Leunisse – Leunis Jacobssen – g. Theunis Theunissen, Hans Segers, Sara Craeye, Maeyken Bastiaen Huigens

617 3 dec 1613 Willem Willemssen Huetinck – Willem Willemssen Huetinck – g. Maeyken Willems, Leunken Cornelis

618-52 8 dec 1613 Paulus de Wolff, een bejaert jongman, na dat hy hier voor de kerckenraet hadde syn geloove beleden, present syn broeder

619-53 29 dec 1613 Catharynken Matheus, een bejaerde vrouwspersoon, na datse eerst ter Vere was ondersocht van haer geloove

620 14 jan 1614 Cornelis Pieterse de Keyser – Pieter Corn de Keyser – g. Simon Corn., Matheus Jacobssen, Maeyken Gerrits, Ariesken Jan Suyders

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 26 dec 1605 Marinis – Pieter de Keyser

12 ged 14 jan 1614 Cornelis – Pieter Corn de Keyser

621 9 febr 1614 Pieternelleken Hubrechts – Hubrecht Jan Hoote – g. Pieter Jobssen, Freek de Wagenmaker, Jobken Claes

622 16 febr 1614 Adriaen Claessen Vechters – Claes Adrs Vechters – g. Corn Joossen, Laureys Gillissen, Trynken Adriaens

623 16 febr 1614 Jan Janssen – Jan Leunissen – g. Willem Suyders (Snyders?), Maeyken Willem Leunissen huysvr, Maeyken Leunis

Eerste huwelijk:

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Dingenken Jans, zie ook bij 14 dec 1602)

11 ged 26 apr 1600 Adriaen – Jan Leunissen

12 ged 1 juni 1603 Janneken – Jan Leunissen en Dingenken

13 ged 9 apr 1605 Abraham – Jan Leunissen

Tweede huwelijk:

(Lidmaten no 41 Jan Leunissen gehuwd met Lisebeth Hubregts.)

14 ged 16 febr 1614 Jan – Jan Leunissen

624 23 febr 1614 Lisabeth Andriessen – Andries Janssen – g. Adriaen Marcus, Heindrick Standaert de Jonge, Grietken Faes, Janne Theune

625 6 apr 1614 Adriaen Salomonse Segers – Salomon Segers – g. Heindrick Heindricxsen, Pieter Leynssen, Sentgen Floris, Maeyken Schouts

Salomon Segers was gehuwd met Neelken Jans (zie 20 jan 1613 en 28 jan 1618)

11 ged 30 sept 1612 Pieter – Salomon Segers en Neelken Jans

12 ged 6 apr 1614 Adriaen – Salomon Segers en Neelken Jans

(zie bij no 1179, 28 nov 1638)

626 15 juni 1614 Jan Corn Dirckxsen – Corn. Dirckxsen, gesyt Bongius – g. Wilm Pieterssen, Frans Pieterssen, Lisebeth Laureys, Neelken Wilms

627 27 juli 1614 Adriaenken Andriessen Schalk – Andries Janssen Schalk – g. Wilm Snyder, Jasper Geertssen, Janneken Adriaens

628 17 aug 1614 Gillis Willemse Suyder (Snyder?) – Wilm Janssen Suyder (Snyder?) – g. Andries Janssen Schalk, Pieter Aries, Lisebeth Hubrechts, Trynken Pieters

629-54 7 sept 1614 Elisabeth Wilms en Leunken Schotte, twee bejaerde jonge dochters,

630-55 gedoopt op de belijdenisse des geloofs, gedaen ter Vere

631 14 sept 1614 Aechtken Pieterse de Wolff – Pieter de Wolff – g. Jacob Theune, Catharina Jaspers huysvr van Adriaen Theune

632 26 okt 1614 Martha Abrahamse Clock – Abraham Clock ministr loci – g. de ambachtsheer Arnout van Ceters, Capiteyn Charel de Cock, Elisabeth Teerlincx

633 20 nov 1614 Magdalena Stevense Stuyvesant – Steven Stuyvesant – g. Jan Thijssen, Jacob Jolijt, Maerten Logierssen, Martynken Bernaerts, Janneken van Penen (Perren?)

634 23 nov 1614 Neelken Franssen – Frans Pieterssen – g. Susanne Pieters

635 25 nov 1614 Cornelis – Wisse Gerrits

636-56 14 dec 1614 Pieter Willemssen, bejaerd jongman, gedoopt op de belijdenisse des geloofs, gedaen binnen ter Vere

637 21 dec 1614 Jan Cornelisse Volckaerts – Cornelis Volckaerts – g. Janneken Jans

11 ged 11 juni 1596 Maritken – Cornelis Volckaerts (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 29 mei 1605 Johannes – Cornelis Volckaerts

13 ged 10 nov 1607 Maeyken – Cornelis Volckaerts

14 ged 26 juli 1609 Catelyne – Cornelis Volckaerts

Volgens het lidmatenregister blijkt Cornelis Volckaerts op 1 mrt 1614 gehuwd te zijn met Janneken Pieters

15 ged 21 dec 1614 Jan – Cornelis Volckaerts en Janneken Pieters

638 28 dec 1614 Abraham Cornelisse Meeussen – Cornelis Meeussen – g. Jan Gerritssen , Elisabeth Laureys

639-57 25 jan 1615 Laureys Marinissen en Dina Huge, twee bejaerde jongelieden,

640-58 gedoopt na voorgaende belijdenisse haers geloofs, gedaen voor de kerckenraet ter Vere

641 8 febr 1615 Janneken Janse Reyers – Jonge Jan Reyers – g. Jan Reyers de oude, Maerten Jacobs, Griete Jans, Maeyken Wilms

642 22 febr 1615 Maeyken Pieterse – Pieter Janssen – g. Joris de Coster de jonge, Adriaenken van de Viver, Maeyken Corn.

643 22 mrt 1615 Maeyken Logierse Nachtegael – Logier Nachtegael – g. Corn de Cock, Hubrecht Huevick, Ariesken Suyders

11 ged 4 apr 1610 Antheunis – Logier Nachtechael (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 2 okt 1611 Josias – Logier Nachtegael

13 ged 18 aug 1613 Josias – Logier Nachtegael

14 ged 22 mrt 1615 Maeyken – Logier Nachtegael

644-59 29 mrt 1615 Jacob, een bejaerd jongman, gedoopt nadat hy voor de E broeders ter Vere hadde syb geloove beleden

645 12 apr 1615 Jacob Cornelissen van Hove – Cornelis Janssen van Hove – g. Griete Jacobs

646 12 apr 1615 Herck Janssen – Jan Corynssen – g. Leyn Poppe, Janne Daelders

647 26 apr 1615 Willem Gerritsen – Gerrit Adriaenssen – g. Hubrecht Willems, Maeyken Simons

648 3 mei 1615 Adriaenken Jansen Beke – Jan Beke

649 24 mei 1615 Pieter Dingemanse – Dingeman Pieterssen – g. Jan Simonssen, Pieter Theunissen, Jaquemynken Suyders, Pieternelle Simon

650 7 juni 1615 Aechtken Willems – Willem Leunissen – g. Pieter Willemssen Coene, Jan Heindricx, Commerijne Marinissen, Catelyne Wilms

651 21 juni 1615 Maeyken Laureyssen Codde – Laureys Codde – g. de huysvr van Pieter Janssen

652-60 3 juli 1615 Maeyken, een bejaerde jonge dochter, gedoopt na datse haer geloove hadde beleden ter Vere

653 12 juli 1615 Pieter Leunissen – Leunis Pieterssen – g. Evert Jacobssen, Jan van Gelder, Tanneken Leunis, Grietken Crijns

654-61 12 juli 1615 Dingeken Dieuwe, een bejaerde jonge dochter, gedoopt na datse voor de E kerckenraet ter Vere haere geloove hadde beleden

655 19 juli 1615 Jan Cornelissen – Cornelis Reynierssen – Dingeman Jonge Piers, Gabriel de Roo, Nelle jans, Maeyken Wilm Leunis huysvr

656-62 19 juli 1615 Catharina Baliaerts, een bejaerde jonge dochter, gedoopt na datse voor de kerckenraet tot Middelburg hadde gedaen belijdenisse des gelooffs

657 2 aug 1615 Francijnken Franssen – Frans Pieterssen – g. Susanna Maillaerdts

658 23 aug 1615 Maeyken Gabrielse de Roo – Gabriel de Roo – g. Corn. Reynierssen, Mr Andries Leunissen, Adolf Cruys, de huysvr van Christiaen Wilms, de huysvr van Simon Janssen

Gabriel de Roo was gehuwd met Catelyne. Hij overleed 22 nov 1615.

659 8 sept 1615 Willemynken Willemse Rycquaerts – schoolmeester Willem Rycquaerts – g. Gommer Willemssen, Willem Matheussen, Sara de huysvr van Andries Cruispenninck, de huysvr van Pieter de Grave

('Willemynken tkint van den overleden schoolmr Willem Rycqaert')

11 ged 21 mrt 1607 Maeyken – Willem Rycquaert (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 4 juli 1610 Pieter – Willem Ryckaert

13 ged 7 aug 1611 Pieter – Willem Rycquaert

14 ged 8 sept 1615 Willemynken – Willem Rycquaerts

Willem Ryquaert is overleden voor 8 sept 1615

660/661 18 sept 1615 (tweelingen) Willemynken en Neelken Janssen Coole – Jan (Pieterse) Coole – g. Simon Corn., Maerten Jacobssen, Crijn Lambrechts, Willemynken Pieters, Saerken Leunis, Jaquemynken Pieters

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Florken Antheunisse)

11 ged 28 apr 1613 Josynken – Jan Pieterssen Coole

12 ged 18 sept 1615 Willemynken – Jan Coole

13 ged 18 sept 1615 Neelken – Jan Coole

662 25 okt 1615 Coppemynken Willemssen – Willem Willemssen Huevinck – g. Marinis Marinissen

663/664 1 nov 1615 (tweelingen) Adriaenken en Aeff Willemssen – Willem Reyerssen – g. Maeyken Reyers, Leunken Corn.

665 6 dec 1615 Leunken Pieterse – Pieter Janssen – g. Leunis Corn., Jan Pieterssen

666 26 dec 1615 Pieter Cornelissen – Corn. Heindricxsen – g. Gommer Jacobsen, Corn. Jaspers, Adriaenken Ingels, Janne Pieters

667 26 dec 1615 Cornelis Leynssen – Leyn Claessen – g. Adriaenken Corn. Leerssen

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Maeyken Poppe)

11 ged 26 dec 1599 Maeyken – Leyn Claessen

12 ged 8 apr 1602 Pieternelleke – Leyn Claessen

13 ged 18 mei 1608 Catelynken – Leyn Claessen

14 ged 16 jan 1611 Willem – Leyn Claessen

15 ged 8 apr 1612 Claes – Leyn Claessen

16 ged 26 dec 1615 Cornelis – Leyn Claessen

668 26 jan 1616 Adriaen Jacobsen – Jacob Adriaenssen – g. Adriaen Adriaenssen Brocke, Wilm Corn. Demper, Lisebeth de huysvr van Pieter Polderman, Maeyken Theus

669/670 2 febr 1616 (tweelingen) Janneken en Reyer Cornelissen – Corn. Reyers – g. de huysvr van Reyer Janssen, Maeyken Wilms, Leunken Corn.

11 ged 25 jan 1609 Aefken – Cornelis Reyers (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 8 mei 1611 Catharina – Cornelis Reyerssen

13 ged 2 febr 1616 Janneken – Corn. Reyers

14 ged 2 febr 1616 Reyer – Corn. Reyers

671 7 febr 1616 Geerten Heindricksen – Heindrick Arentssen – g. Maeyke Leyns

672 14 febr 1616 Gerrit Gerritsen van Velde – Gerrit van Velde – g. Claes claessen, Lisebeth Leyns

673 1 mrt 1616 Jan Passchiers – Passchier Pieterssen – g. Claesyne Dirckx

674 27 mrt 1616 Abraham Cornelissen – Cornelis Meeussen – g. Adriaen Leynssen, Trynken de Ruyter

675 30 apr 1616 Willemynken Pieters – Pieter Janssen – g. Wilm Adriaenssen, Maeyken Pieters

Volgens het lidmatenboek (5 aug 1612) was een zekere Pieter Jansen gehuwd met Sara Joris. Sara is overleden 1 febr 1625

11 ged 26 febr 1612 Johannes – Pieter Janssen en Sara Joris.

12 ged 9 juni 1613 Jooris – Pieter Janssen

13 ged 22 febr 1615 Maeyken – Pieter Janssen

14 ged 30 apr 1616 Willemynken – Pieter Janssen

(zie bij no 833, 6 febr 1622)

676 8 mei 1616 Lisebeth Antheunis – Antheunis Theunissen – g. Tobias de Volder, Jan Janssen, Logierken Jacobs, Tanneken Leunis

677 24 juli 1616 Neelken Michiels Staelen – Michiel Staelen – g. Hubrecht Willems, Leyn Bom

678-63 24 juli 1616 Antheunis Claessen, een bejaerde jonghman, gedoopt nadat hy eerst syn geloofsbekentenisse gedaen hadde ter Vere

679 31 juli 1616 Aefken Jansen – Jan Reyers d'oude – g. Jan van de Vivre, Pieter Steyaerts, Susanne Mailliaerts, Maeyken Wilms

680 14 aug 1616 Cornelis Antheunisse – Antheunis Hubrechts

681 9 okt 1616 Gillis Laureysse – Laureys Gillissen – Pieter Corn., Claes Vechters, Alphaert Janssen, Maeyken Gerrits, Maeyken Corn.

682 18 okt 1616 Geertken Wisse – Wisse Gerrits – g. Tanneken Laureys

683 26 dec 1616 Leunken Stevense Stuyvesandt – Steven Stuyvesandt – g. Adriaen Blauwaert, Maeyken Pieters

11 ged 13 jan 1613 Maeyken – Steven Matthijssen van Stuyvesant (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 20 nov 1614 Magdalena – Steven Stuyvesant

13 ged 26 dec 1616 Leunken – Steven Stuyvesandt

684 26 dec 1616 Neelken Cornelissen – Cornelis Reynierssen – g. Tanneken Jans

11 ged 12 apr 1609 Jacob – Corn. Reynierssen (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 11 sept 1611 Maeyken – Cornelis Renierssen

13 ged 19 juli 1615 Jan – Cornelis Reynierssen

14 ged 26 dec 1616 Neelken – Cornelis Reynierssen

685 8 jan 1617 Diever Jansen – Jan Corynssen – g. Claes Dirckx, Leunken Corn. Pieternella Marinis

686 19 febr 1617 Leunken Dingemans – Dingeman Jongepiers

687 26 febr 1617 Janneken Gerritsen – Gerrit Janssen te Schellacht – g. David Govaertssen, Hans Laureyssen, Leunken Mattheus, Mayken Corn.

(Gerrit Jansen was gehuwd met Tanneken Mattheusse)

688-64 9 apr 1617 Jan Hancke, bejaert jonghman, gedoopt nadat hy eerst de gronden des geloofs hadde beleden voor de E broeders der kerckenraet ter Vere

689/690 16 apr 1617 (tweelingen) Lisebeth en Pieternelle Jansen – Jan Adriaenssen – g. Adriaenken Lenaerts

691 28 mei 1617 Willem Evertsen – Evert Jacobssen – g. Adriaen Adriaenssen, Leunis Pierssen, Neelken Reyers, Janneken Thys

Eerste huwelijk:

uit een weesakte blijkt hij uit een eerder huwelijk met Maeyken Willemse de volgende kinderen te hebben: Janneken, Grietken, Jacob, Maeyken, Lisebeth en Willem.

Tweede huwelijk:

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Aelken Claes)

11 ged 16 apr 1605 Elisabeth – Evert Jacobssen

12 ged 28 mei 1617 Willem – Evert Jacobssen

Op 3 okt 1621 blijkt Aelken Claes de huysvrouw van Evert Jacobsen te zijn

692-65 13 juni 1617 Guiliaemis en Jacobus Nachtegaels, twee bejaerde jongmans,

693-66 nadatse binnen Middelburg voor de kerckenraet aldaer haer geloove hadde beleden

694 18 juni 1617 Maeyken Jacobs – Jacob Adriaenssen – g. Adriaen Luyte, Philippynken Adriaens, Leynken Jans

695 2 juli 1617 Claesynken Fransen – Frans Pieterssen – g. Maeyken Theus

Eerste huwelijk:

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Abigael Meeuwsse, zie bij no 433, 15 mei 1606)

11 ged 2 jan 1611 Elisabeth – Frans Pieterssen

12 ged 23 nov 1614 Neelken – Frans Pieterssen

13 ged 2 aug 1615 Francijnken – Frans Pieterssen

Tweede huwelijk:

(de moeder wordt niet genoemd)

14 ged 2 juli 1617 Claesynken – Frans Pieterssen

696 11 juli 1617 Bastiaen Willemse Huetinck – Willem Willemssen Huetinck – g. Jasper Jacobssen roote, Heindrick Pere, Janneken Wouters, Leunken Corn.

697 23 juli 1617 Cytgen Antheunissen – Antheunis Cornelis – g. Jan Janssen, Cytgen

Moresch

698 27 aug 1617 Logier Matheussen – Matheus Jacobssen – g. Adriaenken Moeys

699 27 aug 1617 Brecht Cornelissen – Corn. Bastiaenssen – g. Judith Herberts

700 10 sept 1617 Marcus Claessen – Claes Marcus – g. Adriaen Marcus, Adriaen Pieterssen

701 1 okt 1617 Laureys Pieterssen – Pieter Janssen by Westen – g. Neelken Joris, Catelyne Mels

702 15 okt 1617 Lisebeth Govaertssen – Govaert Absalons – g. Leunis Maertssen, Abraham van Hove, Adriaenken Pieters, Judith Rogierssen

703 15 okt 1617 Jan Andriessen – Andries Janssen – g. Ariesken Jan Suyders

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 4 juli 1593 Jacobmynken – Andries Janssen

Leuntken huysvr van Andries Janssen (28 sept 1598).

12 ged 1 okt 1603 Adriaenken – Andries Janssen

13 ged 24 nov 1607 Maeyken – Andries Janssen

14 ged 23 febr 1614 Lisabeth – Andries Janssen

15 ged 15 okt 1617 Jan – Andries Janssen

704 22 okt 1617 Coryn Janssen – Jan Corynssen de Weert – g. Johannes de Pagter, Jan de Cock, Maeyken Jans

705 29 okt 1617 David Gerritse van Velde – Geert van Velde – g. Hubrecht Jan Oote, Pieter de Grave, Janneken Jacobs

706 29 okt 1617 Pieter Abrahamse van Hove – Abraham van Hove

707 12 nov 1617 Maeyken Willemsen Suyder (Snyder?) – Wilm Janssen Suyder (Snyder?) – g. Pieter Simons, Catelynken Onoffs

708 12 nov 1617 Johannes Simonssen Maes – Simon Maes – g. Jan Jacobs, Lysken huysvr van Corn. Dingemans

(Simon Janse Maes was gehuwd met Catelyn Michielse)

709 14 nov 1617 Melchior Abrahamse Clock – Abraham Clock ministr loci – g. Adriaen Maertssen, Maeyken Ingels, Elisabeth Miggrode

710 14 nov 1617 Pieter Janssen – Jan Gerritssen – g. Pieter de Vlaminck, Cryn Geleynssen, Maeyken Dirckx

711 3 dec 1617 Tryncken Claessen – Claes Adriaenssen – g. Johannes van Hage, Catelynken Adriaens

712 5 dec 1617 Marinis Antheunissen – Antheunis Hubrechtssen – g. Claes Corn. Weute (Wente?), David Maillaerdts, Adriaen Ingelssen, Grietken Claes

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Maeyken Cornelisse)

11 ged 14 aug 1616 Cornelis – Antheunis Hubrechts

12 ged 5 dec 1617 Marinis – Antheunis Hubrechtssen

713 26 dec 1617 Neelken Cornelis – Cornelis Heindricxsen – g. Maeyken Hubrechts

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 17 nov 1598 Janneken – Cornelis Heindricxssen

12 ged 17 nov 1598 Maeyken – Cornelis Heindricssen

13 ged 18 mrt 1607 Jan – Corn. Heindricx

14 ged 1 dec 1609 Heindrick – Cornelis Heindricxsen

15 ged 1 dec 1609 Willem – Cornelis Heindricxsen

16 ged 26 dec 1615 Pieter – Corn. Heindricxsen

17 ged 26 dec 1617 Neelken – Cornelis Heindricxsen

714 26 dec 1617 Christynken Pieterse by Westen – Pieter Janssen by Westen – g. Jan Verburck, Maeyken Codde

715 26 dec 1617 Leuntgen Cornelisse Bongius – Corn. Bongius – g. Faes Hugenssen, Philips Corn., Nelleken Jans, Josynken Corn.

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Maeyken Claesse)

11 ged 18 jan 1604 Neelken – Cornelis Dirckx

12 ged 31 sept 1607 Janneken – Corn. Dircxsen

13 ged 24 jan 1610 Leunken – Cornelis Dircxsen

14 ged 3 juli 1611 Claes – Corn. Dirckxsen

15 ged 15 juni 1614 Jan – Corn. Dirckxsen, gesyt Bongius

16 ged 26 dec 1617 Leuntgen – Corn. Bongius

Corn. Dirckxsen is overl 15 okt 1620

716 28 jan 1618 Herck Janssen – Jan Corynssen – g. Christiaen Arentssen

717 28 jan 1618 Cornelis Jansen Beke – Jan Beke – g. Neelken Jans de huysvr van Salomon Segers

718 28 jan 1618 Leuntgen Pieterse – Pieter Willemssen – g. Maeyken Hugens

719 30 jan 1618 Abraham Adriaenssen – Adriaen Willemssen – g. Maeyken Wilms

720 30 jan 1618 Pieryncken Claesse Vechters – Claes Adrs Vechters – g. Alphaert Janssen, Jan Janssen, Anna Jans, Maeyken Jacobs

721/722 4 febr 1618 (tweelingen) Willeboort en Jan Laureysse – Laureys Willeboorts – g. Laureys Simon Lems, Maeyken Theus, Maeyken Simons

723 4 febr 1618 Daniel Jacobsen – Jacob Danielsen – g. Andries Janssen, Adriaen Marcus, Dingene Dirckx, Claesyne Dirckx

724 11 febr 1618 Neelken Pieters – Pieter Corn (Lammens/Lambrechts) – g. Laureys Gillissen, Leuntgen Cornelis

Eerste huwelijk:

(de moeder wordt niet vermeld, maar was Adriaenke Jacobs)

11 ged 21 apr 1602 Maeyken – Pieter Cornelis

12 ged 5 aug 1603 Cornelis – Pieter Cornelissen

13 ged 2 juni 1607 Tanneken – Pieter Cornelis

14 ged 10 okt 1610 Neelken – Pieter Cornelis

15 ged 4 mrt 1612 Cornelis – Pieter Corn.

16 ged 11 febr 1618 Neelken – Pieter Corn.

Tweede huwelijk met Leynke Willem Cops, geb Meliskerke, geh 1626

725 4 mrt 1618 Adriaenken Marcusse – Marcus Adrs – g. Wouter Adriaenssen, Christiaen Michielssen, Jaquemynken Michiels, Willemynken Cornelis

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 12 apr 1609 Neelken – Marcus Adriaenssen

12 ged 29 aug 1611 Cornelia – Marcus Adriaenssen

13 ged 4 mrt 1618 Adriaenken – Marcus Adrs

(zie bij no 108, 4 sept 1594)

726-67 18 mrt 1618 Janneken Kiens, een bejaerde jonge dochter, gedoopt op de belijdenisse haeres geloofs gedaen ter Vere

727 1 apr 1618 Johannes Hautein – Noe Hautein schoolmeester – g. Adriaen Bastiaenssen, Syderick Hautein, Cytgen Gerrits, Catelynken de Moniers

728 6 mei 1618 Janneken Janssen – Jan Janssen – g. Cornelis Joossen, Maeyken Jans, Barbara Gillis

729 11 mei 1618 Catelynken Willems – Willem Leunissen – g. Dingenken Jonge Piers, Adriaenken

Eerste huwelijk:

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Maeyken)

11 ged 18 mei 1608 Dingeman – Willem Leunisse

12 ged 12 apr 1610 Abraham – Willem Leunis

13 ged 4 mrt 1612 Lisebeth – Willem Leunisse

14 ged 4 mrt 1612 Sara – Willem Leunisse

Volgens doop 16 febr 1614 en 19 juli 1615 was Maeyken de huysvr van Willem Leunissen

15 ged 7 juni 1615 Aechtken – Willem Leunissen en Maeyken

16 ged 11 mei 1618 Catelynken – Willem Leunissen

Tweede huwelijk:

Willem Leunissen blijkt op 12 mrt 1623 gehuwd te zijn met Adriaenken

730 1 juli 1618 Willeboort Laureysse Codde – Laureys Janssen Codde – g. Jonas Pallet, Adriaen Roose, Sara Adriaens, Maeyken Theunis

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 28 okt 1601 Adriaenken (of Adriaan?) – Laureys Janssen

12 ged 2 mrt 1603 Adriaenken – Laureys Janssen Codde

13 ged 5 mrt 1606 Stevelynken – Laureys Codde

14 ged 12 apr 1609 Janneken – Laureys Codde

15 ged 21 sept 1611 Jan – Laureys Codde

16 ged 21 juni 1615 Maeyken – Laureys Codde

Laureys Jansz Codde werd 7 okt 1616 gezworene van de Oostwatering, samen met Jan Pier Lammense (bron: zie 17 febr 1619).

17 ged 1 juli 1618 Willeboort – Laureys Janssen Codde

731-68 1 juli 1618 Leuntgen, een bejaerde jonge dochter op de bekentenisse haers geloofs voor de kerckenraet ter Vere

732 3 juli 1618 Janneken Passchiers – Passchier Pieterssen – g. Marcelus Pieterssen, Jan Dirckx, Lauwerynken Jans, Janneken Lenaerts

11 ged 1 mrt 1616 Jan – Passchier Pieterssen (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 3 juli 1618 Janneken – Passchier Pieterssen

733 5 aug 1618 Leunken Janssen – Jan Meeussen – g. Jacob Meeussen, Grietken Stevens

734 26 aug 1618 Wenken Janssen – Jan Danielssen – g. Trynken Jans, huysvr van Jacob Danielssen

735 30 sept 1618 Adriaenken Antheunissen – Antheunis Cornelissen – g. Jan Geersen, Pieter Corynssen, Maeyken Pier-Ariessen, Pierken Jacobs

736 7 okt 1618 Reyer Janssen Reyers – Jonge Jan Reyers – g. Marie Reyers

(zie ook 16 jan 1646, no 1354)

737 14 okt 1618 Simon Janse Beke – Jan Beke

738 28 okt 1618 Pieter Michielssen Staele – Michiel Staele – g. Hubrecht Janssen Hoote, Gerrit van Velde, Catharine Simons, Lisebeth Wilms

28 okt 1618 gedoopt de gebroeders

739-69 Jan Thomassen

740-70 Bouwen Thomassen

741-71 Adriaen Thomassen

742-72 Cornelis Thomassen

op haere gedaene belijdenisse des geloofs ter Vere

743 18 nov 1618 Neelken Adriaensen – Adriaen Willemssen – g. Jacob Adriaenssen

744 18 nov 1618 Simon Hubrechtsen – Hubrecht Jan Oote – g. Geert van Velde, Aechtken Christiaens, Maeyken Lenaerts

(de moeder wordt niet vermeld, maar was Tanneken Simons Lem)

11 ged 9 febr 1614 Pieternelleken – Hubrecht Jan Hoote

12 ged 18 nov 1618 Simon – Hubrecht Jan Oote

745 27 nov 1618 Michiel Christiaenssen – Christiaen Michielssen – g. Jan Janssen, Antheunis Theunissen, Cornelis Corn., Adriaenken Michiels

746 9 dec 1618 Maeyken Jansen Reyers – Jan Reyerssen de Oude – g. Adriaenken Joos Pauwelse weduwe

747 22 jan 1619 Cornelis Willemssen Huetinck – Willem Willemssen Huetinck – g. Jaquemynken Cornelisse

748 17 febr 1619 Paulus Wisse Geerts – Wisse Gerrits – g. Maeyken Jans huysvr van Marinis Gerrits

749 17 febr 1619 Pieter Hubrechtsen – Hubrecht Huevick

(de moeder wordt niet genoemd)

11 ged 15 febr 1598 Pieter – Hubrecht Huevickx

12 ged 4 juni 1600 Maeyken – Hubrecht Huevick

13 ged 9 mrt 1603 Abraham – Hubrecht Huevick

14 ged 1 jan 1606 Isaac – Hubrecht Huevick

15 ged 17 febr 1619 Pieter – Hubrecht Huevick

750 24 febr 1619 Cornelis Janssen – Jan Corynssen – g. Jan Soetelief, Lisebeth Hubrechts, Catelyne Michiels

751 24 febr 1619 Anna Jacobssen – Jacob Danielsen – g. Janneken Marcus

752 17 mrt 1619 Pieter Cornelissen – Cornelis Meeussen – g. Mailliaert Woutermans, Durfken Pieters

753 17 mrt 1619 Pieternelle Pieterse – Pieter Willemssen (van Noortmonster) – g. Jacob Adriaenssen, Tryn Wilms

Is Pieter Willemssen dezelfde als genoemd bij 14 dec 1614?

14 dec 1614 Pieter Willemssen, bejaerd jongman, gedoopt op de belijdenisse des geloofs, gedaen binnen ter Vere

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Janneken Jacobse)

11 ged 28 jan 1618 Leuntgen – Pieter Willemssen

12 ged 17 mrt 1619 Pieternelle – Pieter Willemssen

754 9 apr 1619 Eylken Abrahamse Clock – Abraham Clock ministr loci – g. Wouter Bouwenssen, Maeyken Oorts, Agnietken Snoucks

755 21 apr 1619 Pieternelleken Mattheussen – Mattheus Jacobssen – g. Maeyken Theus

756 28 apr 1619 Joos Cornelissen – Corn. Joossen – g. Claesynken de huysvr van Jan Wedan

757 21 mei 1619 Johannes Jansen Simonsen – Jan Simonssen – g. Pieter Claessen, Wouter Corn., Willemyne Wilms, Lisebeth de huysvr van Jonas Boechoute

758 9 juni 1619 Cornelis Pietersen Vermers – Pieter Ver mers – g. Wilm Suyders, Josias de Vleeschouwer, Catelynken Onoff, Corynken Rommers, Corynken Corn.

759 7 juli 1619 Pieryncken – David Marinissen

David Marinissen was gehuwd met Tanneken Joris.

760 14 juli 1619 Neelken Heindrickssen – Heindrick Arentssen – g. Maeyken Poppe

11 ged 10 mrt 1613 Arent – Heindrick Arentssen (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 7 febr 1616 Geerten – Heindrick Arentssen

13 ged 14 juli 1619 Neelken – Heindrick Arentssen

761/762 4 aug 1619 (tweelingen) Adriaenken en Pieternelle Janssen – Jan Adriaenssen – g. Haefken Simons, Susanne Adriaens

763 25 aug 1619 Johannes Maertense Luyte – Maerten Corn. Luyte – g. Jan Pardy, Philips Glorye, Grietken Gabriels

Van Maerten Luyte zijn twee kinderen bekend, gedoopt te Veere,uit een tweede huwelijk, waarvan de moeder onbekend is.

11 ged te Veere 16 juni 1615 Maria – Maerten Corn. Luyte

12 ged te Veere 28 juli 1620 Neelken – Maerten Corn. Luyte

764 25 aug 1619 Roelandt Abrahamse van Hove – Abraham van Hove – Roelant van Hove, Daniel Uiterschout, Lisebeth Absalons, Janneken Costers

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Elisabeth Melse)

11 ged 29 okt 1617 Pieter – Abraham van Hove

12 ged 25 aug 1619 Roelandt – Abraham van Hove

765 1 sept 1619 Pieter Cornelis Simonsen – Corn. Simonssen – g. Adriaen Jacobs, claes Marinissen, Maeyken Lenaerts, Leuntken Logiers

766 3 sept 1619 Adriaen Jacobsen – Jacob Adriaenssen – g. Betken Matthijs

767 29 sept 1619 Floris Pietersen bij Westen – Pieter Janssen bij Westen – g. Floris Laureyssen Codde, Jan Jacobssen, Sara Adriaens, Abigail Janssen

768 29 sept 1619 Matthys Pietersen – Pieter Thyssen – g. Sara Mels

769 6 okt 1619 Cornelis Lambrechtsen – Lambrecht Corn. – g. Jan Adriaenssen Eype, Coppemynken Leunis, Adriaenken Jacobs, Adriaenken Pieters

770/771 6 okt 1619 (tweelingen) Pieter en Jan Olivier Laureyssen – Olivier Laureyssen – g. Jan Ryckaert, Adriaen Date, Martynken Arnouts, Adriaenken Pieters

(de moeder was Pieryncken Claesse)

772 20 okt 1619 Durfken Cornelisse van Hove – Corn. Janssen van Hove – g. Marinis Pier Leynssen, Pieter Lenaerts, Maeyken Codde, Haefken Lenaerts

773 27 okt 1619 Maeyken Hubrechts – Hubrecht Wilms – g. Jan Jacobs, Maeyken Joos

774 27 okt 1619 Neelken Dingemans – Dingeman Jongepiers

775 24 nov 1619 Cytken Antheunissen – Antheunis Corn. – g. Jacob Corn., Cytken Moresch

776 1 dec 1619 Reyer Willems – Willem Reyers – g. Abigail Meeusen

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Maeyken Willemse)

11 ged 23 dec 1612 Willem – Willem Reyers

12 ged 1 nov 1615 Adriaenken – Willem Reyerssen

13 ged 1 nov 1615 Aeff – Willem Reyerssen

14 ged 1 dec 1619 Reyer – Willem Reyers

Volgens de doopaantekening van 17 dec 1626 was Willem Reyers (toen althans) gehuwd met Maeyken.

777 15 dec 1619 Catelynken Christiaenssen – Christiaen Michielssen – g. Jan Landtvelt, Cornelis Corn., Maeyken Landtvelt

11 ged 27 nov 1618 Michiel – Christiaen Michielssen (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 15 dec 1619 Catelynken – Christiaen Michielssen

22 dec 1619

778-73 Corn. Pancras

779-74 Aernout Pancras

780-75 Jeronimus Leeuw

Dry bejaerde jonghmans, gedoopt op de belijdenis des geloofs gedaen ter Vere.

781 29 dec 1619 Abraham Pieterse Janssen bij Oosten – Pieter Janssen bij Oosten – g. Martynken Loys

782 29 dec 1619 Simon Antheunissen – Antheunis Theunissen (Gyselaere) – g. Vincentken Codde

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Janneken Gillisse))

11 ged 26 apr 1594 Maeyken – Antheunis Antheunissen Gyselaers

12 ged 26 mei 1596 Michiel – Antheunis Antheunissen gyselaers

13 ged 22 febr 1598 Maeyken – Antheunis Theunissen

14 ged 30 juli 1603 Gillis – Antheunis Antheunissen

15 ged 2 jan 1605 Joris – Antheunis Theunissen

16 ged 16 dec 1607 Elisabeth – Antheunis Theunissen

17 ged 8 juni 1609 Gillis – Antheunis Antheunissen

18 ged 14 apr 1613 Jooris – Antheunis Theunissen

19 ged 8 mei 1616 Lisebeth – Antheunis Theunissen

1(10) ged 29 dec 1619 Simon – Antheunis Theunissen

783 12 jan 1620 Magdaleenken Volckaerts – Volckaert Corn. – g. Neelken Cornelis

784 14 jan 1620 Wentke Jacobs – Jacob Danielssen – g. Corn. Reiniers, Hubrecht Heuvick, Magdaleenken Marinis, Jaquemynken Michiels

Jacob was gehuwd met Trynken Jans.

11 ged 4 febr 1618 Daniel – Jacob Danielsen (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 24 febr 1619 Anna – Jacob Danielsen

13 ged 14 jan 1620 Wentke – Jacob Danielssen

Jacob Danielsen overl 8 mei 1620, Trynken overl 12 apr 1625

785 26 jan 1620 Jacob Adriaenssen – Adriaen Willemssen – g. Abigail Meeus

786 23 febr 1620 Maerten Jacobs – Jacob Nerings

787 23 febr 1620 Pieter Laureysse – Laureys Pieterssen

788 15 mrt 1620 Lisebeth Cornelissen – Corn. Thyssen – g. Jan Vink, Willem Pieterssen, Lisebeth Corn., Francynken Mels

789 31 mrt 1620 Michiel Meeussen – Meeus Michielssen – g. Magdaleenken Cornelis

790 12 apr 1620 Maeyken Janssen – Jan Corynssen (woonend onder Sandijck) – g. Josias Salomons, Cornelis Lambrechts, Susanneken Maertens, Berbelken Leunis

791 20 apr 1620 Trynken Jansen – Jan Reyers – g. Pieter Jacobssen, Leunis Maertssen, Neelken Melis, Tannken Meeus


792 21 apr 1620 Lucas Adriaenssen – Adriaen Lucassen – g. Ariesken Jans Snyders

793 24 mei 1620 Catharina Hautery – Noe Hautein, schoolmr – g. Corn van Surendonck, Govaertken Lenaerts, Maria huysvr van Jaques Hautein

794 24 mei 1620 Maeyken Janssen – Jan Gerritssen – g. Neelken Pieters

Eerste huwelijk:

11 ged 9 juli 1613 Maeyken – Jan Gerritssen en Tanneken Denaes (of Donaes?)

Tweede huwelijk:

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Susanna Pieterse)

12 ged 14 nov 1617 Pieter – Jan Gerritssen

13 ged 24 mei 1620 Maeyken – Jan Gerritssen

795 2 juni 1620 Maeyken Janssen Huetinck – Jan Willemssen Huetinck – g. Heylken Pieters Claes

796 14 juni 1620 Janneken Janssen – Jan Jacobssen – g. Pieryncken Frans

797 30 juni 1620 Elizabeth Andriessen Schellekens – Andries Janssen Schellekens – g. Herman Cornelis, Jan Passchiers, Magdeleenken Marinis, Janneken Thys

(de moeder wordt niet genoemd, maar was Janneken Jans)

11 ged 27 juli 1614 Adriaenken – Andries Janssen Schalk

12 ged 30 juni 1620 Elizabeth – Andries Janssen Schellekens

798-76 30 juni 1620 Ariesken, een bejaerdt jonge dochter, gedoopt na datse eerst alhier haer geloove hadde beleden

799 30 juni 1620 Josynken Segertsen – Segert Segertssen – g. Antheunis Corn. , Heindrick Heindrixsen

800/801 9 aug 1620 (tweelingen) Paulus en Leunis Wisse – Wisse Gerrits – g. Lambrechts Cornelis, Pieternelleken Simons, Celie Bleuve

802 20 sept 1620 Willem Willemssen – Willem Janssen en Willemynken Jans

803 4 okt 1620 Catelynken Pieterse Provoost – Pieter Claessen Provoost – g. Janneken Claes

804-77 10 nov 1620 Claes Pieterse Coole, een bejaert jonghman, gedoopt na dat hy alhier hadde gedaen belijdenisse des geloofs

805 24 nov 1620 Janneken Jacobssen – Jacob Janssen

806 13 dec 1620 Trynken Janssen – Jan Janssen – g. Catelynken Adriaens Vechters