Gersom

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Gersjon)

Gersom, Gerson of Gersjon is in de Bijbel de naam van vier verschillende mannen.

Naam. De Hebreeuwse naam is גרשׁם, Geresjom. De Hebreeuwse uitspraak heeft een klemtoom op de laatste lettergreep. De eigennaam betekent "Vreemdeling"[1], van het woord Ger = vreemdeling en Som voor Sam = aldaar[2]. Ger komt van het werkwoord Gur = zich als vreemdeling ergens ophouden[2].

Ex 2:21  En Mozes bewilligde bij den man te wonen; en hij gaf Mozes zijn dochter Zippora;  Ex 2:22  Die baarde een zoon; en hij noemde zijn naam Gersom; want hij zeide: Ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. (SV)

Volgens anderen betekent Gersom: "Verdrevene", van het werkwoord Garosch = uitdrijven, verjagen[2].

De naam komt 14x in het Oude Testament voor. De Statenvertaling heeft 7x 'Gerson'. Het strongnummer is H1647. In het Engels is de naam: Gershom.

Verwijzingen. De naam in de Heilige Schrift verwijst naar:

1. Gersom of Gerson, oudste zoon en eerstgeborene van Levi, broer van Kahath en Merari en Jochebed.

Geslachtslijn
Jakob
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gersom
 
Kahath
 
Merari
 
Jochebed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libni
 
Simeï
 
Jahath

De drie zonen van Levi waren de stamvaders van de drie geslachten van de Levieten. De afstammelingen van Gerson heten Gersonieten. Over hun dienst en woonplaats, zie Gersonieten.

2. de eerstgeborene van Mozes en Zippora;

Ex 2:21  En Mozes bewilligde bij den man te wonen; en hij gaf Mozes zijn dochter Zippora;  Ex 2:22  Die baarde een zoon; en hij noemde zijn naam Gersom; want hij zeide: Ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. (SV)

Deze Gersom was de vader van de Leviet Jonathan, die een (onwettige) priester werd in de stam Dan (Richt. 28: 30).

Geslachtslijn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakob
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gersom
 
Kahath
 
Merari
 
Jochebed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amram
 
Jizhar
 
Hebron
 
Uzziël
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aäron
 
Mozes
 
Mirjam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gersom
 
Eliëzer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jonathan
 
Rehabja

3. een van de ballingen, met Ezra uit Babel teruggekeerd. Hij was een zoon van de priesterfamilie van Pinehas.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Gersom' is op 20 jan. 2018 verwerkt.

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. 2,0 2,1 2,2 S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835). Van Ronkel was hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler.