Korach

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Korachieten)

Korach (= 'Kaal'), ook geschreven Kore, was een een achterkleinzoon van Levi. Zijn nakomelingen heten Korachieten.

Korach was een zoon van Jizhar, de zoon van Kahath, de zoon van Levi (Num. 16:1). Hij was dus een achterkleinzoon van Levi en een neef van Mozes en Aäron.

Geslachtslijn van Levi tot Mozes
 
 
 
 
 
 
Jakob
 
Lea
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gersom
 
Kahath
 
Merari
 
Jochebed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amram
 
Jizhar
 
Hebron
 
Uzziël
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aäron
 
 
 
 
Korach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mozes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mirjam
 
 
 

Korach was een Leviet. De Levieten hielpen de priesters bij de uitoefening van hun priesterambt. Korach kwam in verzet tegen de instelling Gods dat alleen de kinderen van Aaron het priesterambt mochten vervullen. Korach verzamelde aanhangers en kwam in opstand. Als straf werden Korach en de zijnen door God verzwolgen door de aarde, die openspleet.

Ondergang van Korach, Dathan en Abiram

De drie zoons van Korach deden niet mee aan het oproer en bleven in leven.

Korachieten

Van Korach en zijn zonen stamt een belangrijk geslacht van de Levieten af, namelijk de Korachieten. Ze worden ook wel Korahieten of kinderen van Korach genoemd. Ze waren deurwachters in het heiligdom.

De profeet Samuël was ook een nakomeling van Korach. Een kleinzoon van Samuel was de zanger Heman, de dichter van psalm 88.

Onder de Korachieten waren uitstekende muziekmeesters en zangers.

2Kr 20:19 En de Levieten van de nakomelingen van de Kahathieten, en van de nakomelingen van de Korachieten, stonden op om de HEERE, de God van Israël, met luide stem ten hoogste te prijzen. (HSV)