Kwestie

Uit Christipedia

Het woord kwestie (van Lat. Quaestio) betekent volgens het online woordenboek van Van Dale[1]

  1. zaak waarmee men zich bezighoudt: “de persoon in kwestie” betekent: “de bewuste persoon”
  2. (moeilijk) vraagstuk, probleem: “een netelige kwestie”
  3. aangelegenheid, zaak: “dat is een kwestie van fatsoen”

Formulering. Een kwestie kan worden uitdrukt door een vraag, bijvoorbeeld “Is er leven ergens anders in het heelal, op een andere planeet?” of “Is abortus geoorloofd?”, of een uitspraak als “Of abortus geoorloofd is”.

Hoedanige kwesties. 'Kwestie' kan betekenen een (moeilijk) vraag, probleem (zie boven). Een moeilijk vraagstuk waarover de meningen botsen wordt een controversiële kwestie, een strijdpunt, een twistvraag of een geschil genoemd. Op de kwestie (vraag) worden tegengestelde antwoorden (beweringen) gegeven en de sprekers of schrijvers elkaar trachten te overtuigen. In het Engels spreekt men van een 'issue'.

Een moeilijk dringend probleem heet een brandende kwestie.

Voor velen is de klimaatverandering en de uitstoot van CO2, dat voor de belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering wordt gehouden, een brandende kwestie. De vraag naar de oorzaken van de klimaatverandering is een controversiële kwestie. Ook de evolutietheorie is een controversiële kwestie.

Kwestie versus onderwerp. Een kwestie kan worden geformuleerd als een vraag of een uitspraak (zie boven) en moet onderscheiden worden van een onderwerp. “Abortus” is de naam van een onderwerp. “Is abortus geoorloofd?” is een vraag. “Leven op een andere planeet” is een onderwerp. “Is er leven op een andere planeet?” is een vraag.

Kwesties in de christenheid

In de vroege kerk. Voorbeelden van kwesties die in de vroege christelijke kerk speelden en in het Nieuwe Testament worden genoemd: of je offervlees mag eten, of je de wet moet houden, of bekeerde heidenen besneden moeten worden. De apostel Paulus behandelt in zijn brieven diverse strijdpunten.

De behandeling van kwesties in het Nieuwe Testament geeft licht voor de behandelingen van andere en latere vraagstukken.

Moderne kwesties die christenen in de westerse wereld bezighouden zijn onder meer:

Scheuringen. Een kwestie waarover de meningen fel botsen, kan leiden tot een scheuring. De kwestie die thans tot het meest tot scheuring van christelijke kerken leidt is homoseksualiteit. Een andere kwestie die makkelijk tot een scheuring leidt is de vraag naar de aard en toelaatbaarheid van sommige verschijnselen in de charismatische beweging (‘vallen in de Geest’).

Meer informatie

Boeken die gewijd zijn aan de behandeling van kwesties:

  • John MacArthur, De juiste koers in een wereld op drift. Veenendaal: Grace Publishing House, 2010. 304 pag. Over internetdating, echtscheiding en hertrouwen, rampen en epidemieën, euthanasie en zelfdoding, illegale immigratie, God en het probleem van het kwaad, entertainment en videogames, homoseksualiteit en homohuwelijk, milieubeweging en opwarming van de aarde, abortus, geboortebeperking en draagmoederschap.
  • Nicky Gumbel, Brandende kwesties. Gideon, 1998. 168 pag. Over het lijden, andere, godsdiensten, seks voor het huwelijk, New Age, homoseksualiteit, geloof en wetenschap, de Drieëenheid

Bron

Critical Thinking: Issues, Claims, Arguments. Youtube.com: Fayetteville State University, 25 jan. 2011. Duur: 42 min. 45 sec. Les van Dr. Sadler over o.a. kwesties.

Voetnoten

  1. Zie www.VanDale.nl. De voorbeelden zijn ontleend aan het woordenboek van Van Dale.