Kahath

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Kohath)

Kahath, Kehath, Kehat of Kohath, was de tweede zoon van Levi en dus een kleinzoon van Jakob.

Hij was de vader van Amram, Jizhar, Hebron en Uzziël, en dus de stamvader van de vier geslachten der Kahathieten (Kohathieten of Kehatieten). Kahath werd 133 jaren oud.

Geslachtslijn
 
 
 
 
 
 
Jakob
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gersom
 
Kahath
 
Merari
 
Jochebed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amram
 
Jizhar
 
Hebron
 
Uzziël
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aäron
 
Mozes
 
Mirjam

De nakomelingen van Amram werden tot de bekleding van het priesterambt geroepen, terwijl aan de afstammelingen van Kahaths drie andere zonen reeds in de woestijn de zorg opgedragen was voor de ark van het verbond, de tafel van de toonbroden, de gouden kandelaar en andere voorwerpen, welke bij de eredienst gebruikt werden.

Hun aantal blijkens de telling in Numeri 4:

Telling van de Levieten (Num. 4):
mannen van 30 tot 50 jaar oud
Kohathieten 2750
Gersonieten 2630
Merarieten 3200
Totaal 8580

Na de verovering van Kanaän ontvingen de Kahathieten tien steden in Efraïm, Dan en half-Manasse ter bewoning. In het vervolg van de tijd vinden wij hen bij de tempel te Jeruzalem werkzaam, die zij onder Hizkia en Josia helpen reinigen. Zij treden ook wel als zangers op. 

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Kahath' is op 20 jan. 2018 verwerkt.