Uzziël

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Oezziël)

Uzziël of Oezziël is in de Bijbel de naam van zes verschillende mannen.

Naam. De eigennaam betekent "God is mijn kracht"[1] en komt 16x in de Bijbel (Oude Testament) voor.

Verwijzingen. De naam verwijst naar:

1. de vierde zoon van Kahath, die een zoon van Levi was. Uzziël was daarmee een kleinzoon van Levi en een oom van de broers Mozes en Aäron.

Geslachtslijn
 
 
 
 
 
 
Jakob
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gersom
 
Kahath
 
Merari
 
Jochebed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amram
 
Jizhar
 
Hebron
 
Uzziël
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aäron
 
Mozes
 
Mirjam

Uzziël had drie zonen: Misaël, Elzafan en Sithri

Nageslacht van Levi

2. kleinzoon van Benjamin; nakomeling van Bela; familiehoofd.

3. of Azariël, een musicus, een der zonen van Heman, ten tijde van David;

4. een Simeoniet, een aanvoerder ten tijde van koning Hizkia van Juda;

5. een Leviet, uit de zonen van Jeduthin; een tijdgenoot van koning Hizkia van Juda;

6. zoon van Harhója, een der bouwers aan Jeruzalems muren onder Nehemía. Hij was waarschijnlijk priester en goudsmid[2].

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Uzziël' is onder wijziging verwerkt op 26 sept. 2022.

Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.