Tubal-Kaïn (= Stromend uit Kaïn), ook geschreven Tubalkaïn, Toeval Kaïn en Thubal-Kajin, was de zoon van Lamech en Zilla. Hij was de uitvinder van gereedschappen en (wellicht) wapens, van koper en ijzer vervaardigd; de eerste metaalbewerker, metaalarbeider. Hij wordt genoemd in Gen. 4: 22.

De Hebreeuwse naam is תובל קין, Toebal Qayin, en betekent "Stromend uit Kaïn"[1], "Je zult door Kain worden gebracht"[2]. Vader Lamech kende zijn voorvader Kaïn en noemt hem zelfs bij name (gen. 4:24). De naam zou echter ook kunnen betekenen "Metaalsmid"[3], "Metaalbewerker"[4] Eén uitlegger[3], die de betekenis 'Metaalsmid' opgeeft, herleidt tot het Perzische Tupal (= schuim of mengsel van het metaal) en Kajin, dat in het Perzisch en Arabisch Smid betekent. De naam komt 2x voor in de Bijbel. Het Strongnummer is 08423. In het Engels (King James vertaling) is de naam: Tubalcain.

Hij was een afstammeling van Kaïn en derhalve indirect uit hem voortgekomen.

Adams nageslacht

Zijn zus heette Naëma.

Gezin van Lamech
Ada
 
Lamech
 
Zilla
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jabal
 
Tubal-Kaïn
 
 
Jubal
 
Naëma

Hij was een metaalbewerker, een leermeester (instructeur) van iedere werker in brons en ijzer (Gen. 4:22).

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Tubal-Kaïn' is op 20 maart 2020 onder wijziging verwerkt.

Voetnoten

  1. Lexique Hébrue (numéros Strong), onderdeel van de Online Bible (Importantia), heeft "tu seras apporté de Caïn", "coulant de Caïn", d.w.z. "Je zult uit Kaïn worden gehaald (van Kaïn gebracht)", "Stromend (vloeiend) uit "(van) Kaïn".
  2. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  3. 3,0 3,1 S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Thubal-Kajin. Van Ronkel was hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler.
  4. P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866.