Markus 1

Uit Christipedia

Markus 1 van het Evangelie naar Markus wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. De volgende hoofdstukken van het Evangelie naar Markus zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Markus, hoofdstukken: 123456891013141516.

12

Mr 1:12  En terstond voerde de Geest Hem uit naar de woestijn. (CP[1])

Terstond. Of 'dan'[2].

Voerde. Gr. ekballei. De meeste vertalingen hebben: "dreef uit". Maar het Griekse woord kan hier ook betekenen: "bracht uit, voerde uit, zond uit". Omdat 'drijven' iets dwingends heeft en de gedachte van dwang door de Geest ten opzichte van de Zoon vreemd is, heeft 'voerde uit" de voorkeur.[2] De vertaling van Het Boek heeft 'gestuurd': "Onmiddellijk daarna werd Jezus door de Heilige Geest naar de woestijn gestuurd".

45

Mr 1:45 Maar toen hij was weggegaan, begon hij het zeer te verkondigen en de zaak te verbreiden, zodat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen; maar Hij was buiten in woeste plaatsen; en zij kwamen naar Hem toe van alle kanten. 

De stad. Kapernaüm, zie volgende vers.

Voetnoten

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Telos-vertaling.
  2. 2,0 2,1 Did Jesus Need to be Driven into the Desert? (Mark 1:12). Youtube.com: Bill Mounce, 26 mrt. 2018. Duur: 3 min. 55 sec.