Markus 8

Uit Christipedia

Markus 8 van het Evangelie naar Markus wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. De volgende hoofdstukken van het Evangelie naar Markus zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Markus, hoofdstukken: 123456891013141516.

Marc. 8:36

Mr 8:36  Want wat baat het een mens de hele wereld te winnen en zijn ziel erbij in te boeten? (Telos)

De hele wereld te winnen. Dat zal het Beest uit de zee gelukken. Christus, het Lam, werd verworpen, maar het Beest zal de gunst van de wereld verkrijgen. Doch het zal hem niet baten, hij zal zijn ziel erbij in boeten.

Andere hoofdstukken

De volgende hoofdstukken van het Evangelie naar Markus zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Markus, hoofdstukken: 123456891013141516.