Mattheüs 20

Uit Christipedia

Mattheüs 20, een hoofdstuk van het Evangelie naar Mattheüs, wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages ervan worden becommentarieerd.

Hoofdstukken die zijn samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:
Mattheüs: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28

Samenvatting

1-16 Gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard: de laatsten worden de eersten. Na de gelijkenis gaat de Heer op naar Jeruzalem. 17-19 Hij kondigt voor de derde keer zijn overlevering, lijden, dood en opstanding aan. 20-28 Grootheid van leerlingen. 20:29 Genezing van twee blinden bij Jericho.

3

3 En omstreeks het derde uur ging hij naar buiten en zag anderen werkloos staan op de markt. (Telos)

Het derde uur. 8 tot 9 uur 's morgens is het derde uur, gerekend vanaf 6 uur. Wijzelf rekenen vanaf middernacht. 0 tot 1 is dan het eerste uur.

6

6 Omstreeks het elfde uur nu ging hij naar buiten en vond anderen staan en zei tot hen: Waarom staat u hier de hele dag werkloos? (Telos)  

Het elfde uur. 16.00 tot 17.00 uur in onze tijdrekening, zie vs. 3. Om 17.00 was de werkdag ten einde (vs. 12).

10

10  En toen de eersten kwamen, meenden zij dat zij meer zouden krijgen; en ook zij kregen elk de denaar. (Telos)

Ook zij kregen elk de denaar. Het loon van een dagarbeider. Een gelovige, opgegroeid in een christelijk gezin, die van kindsbeen af de Schriften kent en de Heer Jezus al vanaf zijn jeugd navolgt en voor Hem werkt; en een gelovige uit een moslimgezin, die pas later de Heer heeft leren kennen en dienen; en een zondaar die zich in zijn laatste jaren bekeerd en voor Christus gaat werken; en een gelovige vrouw die de Heer dient in haar jeugd, maar vervolgens jarenlang bedlegerig is en verstandelijk beperkt - ze krijgen alle hetzelfde loon. Dat is genade, goedertierenheid.

12

12 met de woorden: Deze laatsten hebben één uur gewerkt, en u hebt hen met ons gelijk gesteld die de last van de dag en de hitte gedragen hebben. (Telos) 

Eén uur gewerkt. Van 16.00 - 17.00 uur is het elfde uur. In dat uur werden zij geroepen. Stel dat ze geroepen werden om 16.30 uur en terstond aan het werk gingen, dan hebben ze gewerkt tot 17.30 uur. Moesten ze een kwartier lopen naar de wijngaard, dan hebben ze gewerkt tot 17.45.

22

22 Jezus antwoordde echter en zei: U weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die Ik zal drinken? Zij zeiden tot Hem: Wij kunnen het. (Telos) 

U weet niet. "U" is in de grondtekst in het meervoud: "ulieden" of "gijlieden" (Statenvertaling) zouden wij vroeger vertalen.

23

23 Hij zei tot hen: Mijn drinkbeker zult u wel drinken, maar het zitten aan mijn rechterhand en aan mijn linkerhand is niet aan Mij om dat te geven, maar is voor hen wie het door mijn Vader is bereid. (Telos)  

Mijn drinkbeker zult u wel drinken. Een lijden als van Jezus ondergaan. Jakobus stierf de marteldood in 44 n.C. Johannes werd verbannen naar het eiland Patmos.

28

28 zoals de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. (Telos) 
Losprijs voor velen. Vergelijk:
1Ti 2:5 Want er is een God en een middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, 1Ti 2:6 die Zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen, volgens het getuigenis op zijn eigen tijd; (TELOS)
"Voor" in "voor velen" (Mt. 20:28) is de vertaling van het Griekse woord anti, dit betekent "in plaats van". Niet wij, Hij betaalde de losprijs. "Voor" in "voor allen" (1 Tim. 2:5) is de vertaling van het Griekse huper, d.i. "ten behoeve van, terwille van". De losprijs is een aanbod dat zich uitstrekt tot allen, is er ten behoeve van allen. Helaas nemen niet allen het aanbod van verlossing aan.