Mattheüs 6

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Mattheus 6)

Mattheüs 6, een hoofdstuk van het Evangelie naar Mattheüs, wordt hier samengevat en/of een of meer passages ervan worden becommentarieerd.

Hoofdstukken die zijn samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:
Mattheüs: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28

Samenvatting

1-15 Over weldadigheid en bidden. 16-18 Over het vasten. 19-21 Over het verzamelen van schatten. 22-23 Over het oog. 24 Over het dienen van twee heren. 25-34 Over bezorgdheid over voedsel, drank, kleding en de dag van morgen.

22-23

Mattheüs 6:22 De lamp van het lichaam is het oog; als dan uw oog eenvoudig is, zal uw hele lichaam verlicht zijn; Mattheüs 6:23 maar als uw oog boos is, zal uw hele lichaam duister zijn. Als dan het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is de duisternis! (TELOS)

Als mijn oog helder is, is mijn lichaam verlicht; ik zie mijn leden en kan mijn voeten juist plaatsen. Als mijn oog een kwaal (of een splinter) heeft waardoor ik mijn oog niet kan openen of niet kan zien, dan zijn mijn leden in duisternis gehuld, ik zie mijn voeten niet en kan ze niet juist plaatsen. Een eenvoudig oog is een oog dat geopend is voor het licht van de wereld, het licht van de zon; een oog zonder vuil.

Vergelijk:

Johannes 11:9 Jezus antwoordde: Zijn er niet twaalf uren in de dag? Als iemand overdag wandelt, struikelt hij niet, omdat hij het licht van deze wereld ziet; (TELOS)

24

Mt 6:24  Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de een haten en de ander liefhebben, of zich aan de een hechten en de ander verachten. U kunt niet God dienen en Mammon. (Telos)

Dienen ... Mammon. Mammon betekent 'rijkdom'. Het dienen van Rijkdom leidt tot verzamelen van geld en schatten. Vgl. vers 26: "in schuren verzamelen".

Gezien het volgende vers, dat met 'Daarom' begint, lijkt het dienen van Mammon voort te spruiten uit bezorgdheid.

Het gevolg van de Mammondienst wordt aangewezen door dit vers:

1Ti 6:9  Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in vele onverstandige en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. (Telos)

25

Mt 6:25  Daarom zeg Ik u: weest niet bezorgd voor uw leven, wat u eten of wat u drinken zult, ook niet voor uw lichaam, waarmee u zich zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? (Telos)

Daarom. Geeft een reden, die verband houdt met het vorige vers, met het zoeken van rijkdom.

26

Mt 6:26  Kijkt naar de vogels van de hemel, dat zij niet zaaien, niet maaien en niet in schuren verzamelen, en uw hemelse Vader voedt ze. Gaat u ze niet ver te boven? (Telos)

In schuren verzamelen. Om een voorraad aan te leggen.

Maar ook zij die rijk willen worden (vers 24), verzamelen, te weten hun geld en kostbaarheden.

30

Mt 6:30  Als nu God het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in een oven wordt geworpen, zo bekleedt, zal Hij niet veel meer u bekleden, kleingelovigen? (Telos)

Kleingelovigen. Dit woord suggereert dat bezorgdheid voortkomt uit kleingeloof.

33

Mt 6:33  Zoekt echter eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. (Telos)

Zoekt echter eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Hoe zoek je dat? Door te trachten God wil te verstaan en die te doen.

Efe 5:17  Weest daarom niet onverstandig, maar verstaat wat de wil van de Heer is. (Telos)

Al deze dingen. Voedsel, drank, kleding (31).