Rhodus

Uit Christipedia
Rhodus, Rhodos of Rodos is het oostelijkste eiland van de Egeïsche zee, op de kust van Klein-Azië. De apostel Paulus kwam bij Rhodus, tijdens zijn derde zendingsreis, op weg naar Jeruzalem.
Hnd 21:1 ... liepen wij recht op Cos aan, gingen de dag daarna naar Rhodus en vandaar naar Patara. (TELOS)
Derde zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 18:23-21:26), volgend op de eerste en tweede.

Route: Antiochië (Syrië)GalatiëFrygiëEfezeMacedoniëGriekenland, waar Paulus 3 maanden is → Macedonië: o.a. Filippi → reis van 5 dagen → Troas, waar Paulus 7 dagen is → AssusMityleneChiosSamosMileteCosRhodusPataraTyrus, waar Paulus 7 dagen is → Ptolemaïs, waar Paulus 1 dag is → Caesarea_(Maritima), waar Paulus vele dagen is → Jeruzalem

Naam. Het Griekse woord in het Nieuwe Testament is Ροδος, Rodos (klemtoon op de eerste lettegreep Ro-), waarschijnlijk van rhodon = roos, en betekent "roosachtig"[1]. De naam komt in de Bijbel 1x voor. Het Strongnummer is 4499.

Het eiland lag tegenover Karië (Lat. Caria) en Lycië (Lat. Lycia), 150 km zuidoostelijk van het eilandje Cos. Het eiland is 80 km lang en 38 km[2] breed en heeft een oppervlakte van 1398 km2, iets kleiner dan de Nederlandse provincie Utrecht (1449 km2).

Ligging van Rhodus

Het eiland is rijk aan water en bos. De hoofdstad draagt dezelfde naam als het eiland. Deze stad Rhodus is een havenstad en ligt op de noordelijke punt van het eiland.

Reeds vroeg waren de Rhodiërs een voorname zeemogendheid.

Rhodus was in de oudheid zeer beroemd, onder anderen door het kolossale standbeeld van de Griekse zonnegod Helios, dat 33 meter hoog was en aan de ingang van de haven stond. Het beeld, dat tot de zeven wonderen van de antieke oudheid wordt gerekend, werd in de 3e eeuw v.C. vernield door een aardbeving.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Rhodus' is op 9 juni 2018 verwerkt.

Voetnoot

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. https://nl.wikipedia.org/wiki/Rodos_(eiland)