Romeinen 13

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Romeinen 13 is een hoofdstuk van de Brief van Paulus aan de Romeinen. Het wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. De volgende hoofdstukken zijn samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Romeinenbrief, hoofdstukken: 12345678911121316.

Samenvatting

8-14 Hebt elkaar lief. De liefde doet de ander geen kwaad en vervult de wet. De dag (van Christus) is nabij, laten wij daarom te meer liefhebben en, als op de dag, welvoeglijk wandelen.  

Rom. 13:12

Ro 13:12 De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij. Laten wij dan de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. (Telos)

De dag is nabij. De dag van Christus, wanneer hij komt.

Heb 10:37 Want nog een zeer korte tijd en ‘Hij die komt, zal komen en niet uitblijven. (Telos)

De werken van de duisternis. In vers 13 worden enkele genoemd.

Afleggen. Gelijk een kleed. En daarentegen aandoen onze Heer Jezus Christus (vers 14) met zijn deugden.

Rom. 13:14

Ro 13:14 maar doet de Heer Jezus Christus aan, en wijdt geen zorg aan het vlees om aan begeerten te voldoen. (Telos)

Doet de Heer Jezus Christus aan. Wordt aan Hem gelijkvormig. Trek het kleed van zijn gedragingen aan. Laat door uw gedrag Hem zien. Vergelijk:

Pre 9:8 Laat uw klederen te allen tijd wit zijn, en laat op uw hoofd geen olie ontbreken. (SV)

Wijdt geen zorg aan het vlees om aan begeerten te voldoen. Negeer de begeerten van het vlees, opdat u niet aan zijn begeerten voldoet. De gelovige blijft dus de begeerten van het vlees, of althans de bron waaruit deze begeerten voortkomen, bij zich houden.