Johannes 15

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Johannes 15 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd. De volgende hoofdstukken van het Evangelie naar Johannes zijn op Christipedia samengevat en/of becommentarieerd.

Johannes: 123456789101112131415161718192021
Johannes, onderwerpen: TekenenDiverse onderwerpen

Samenvatting

De Heer noemt zich de ware wijnstok. Hij spreekt over blijdschap en bidden.

Joh. 15:16

Joh 15:16 U hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, 
en Ik heb u gesteld dat u zou heengaan en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven, 
opdat alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam, Hij u dat geeft. (TELOS)

Heengaan. In de wereld, die Jezus' leerlingen kan haten (vers 18).

Dat uw vrucht zou blijven. Dat de leerlingen niet vruchteloos zouden worden. Dat de ranken niet zouden verdorren (vers 2, 5). Om blijvend vrucht te dragen, moet ik in Hem blijven en Hem gehoorzamen.

Opdat ... Hij u dat geeft. Vruchtdragen leidt tot, is een voorwaarde voor de verhoring van gebeden in Jezus' naam.

Joh. 15:17

Joh 15:17 Dit gebied Ik u, dat u elkaar liefhebt. (TELOS)

Elkaar liefhebt. De vrucht van de Geest is onder meer - en door Paulus in de eerste plaats genoemd - liefde.

Joh. 15:18

Joh 15:18  als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u heeft gehaat. (TELOS)

De wereld was voor de Heer Jezus een leefomgeving waarin haatgevoelens jegens Hem waren. Het was geen 'nice place to be'. God heeft de wereld liefgehad (Joh. 3:16), maar de wereld heeft Zijn Zoon gehaat.

Joh. 15:19

Joh 15:19 Als u van de wereld was, zou de wereld het hare liefhebben; 
maar omdat u niet van de wereld bent, 
maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, 
daarom haat de wereld u. (TELOS) 

De wereldhaat heeft twee redenen: 1) de gelovigen zijn niet van de wereld, ze horen er niet bij, ze zijn anders; 2) ze zijn door de Heer Jezus uit de wereld uitverkoren, ze zijn met Hem verbonden, ze horen bij Hem. Vgl. vers 21 "dit alles zullen zij u doen om mijn naam".

Liefhebben. De wereld der mensen kan dus liefhebben. Er is liefde én haat te vinden.

Joh. 15:21

Joh 15:21 Maar dit alles zullen zij u doen om mijn naam, 
omdat zij Hem niet kennen die Mij heeft gezonden. (TELOS)

Dit alles. U, mijn leerlingen, haten, vervolgen.

Om mijn naam. Vergelijk vers 19. "omdat ... Ik u uit de wereld heb uitverkoren".

Joh. 15:26

Joh 15:26  Maar wanneer de Voorspraak is gekomen, die Ik u zal zenden van de Vader, 
de Geest van de waarheid die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen. (TELOS)

De Geest van de waarheid. Ook de Zoon is de waarheid. "Ik ben de weg, de waarheid en het leven".

Die van de Vader uitgaat. Evenals de Zoon van de Vader is uitgegaan.

Joh. 15:27

Joh 15:27 En u zult ook getuigen, omdat u van het begin af bij Mij bent. (TELOS)

Ze kunnen van Hem getuigen, omdat ze in zijn nabijheid hebben geleefd en Hem hebben leren kennen.