Markus 16

Uit Christipedia

Markus 16 van het Evangelie naar Markus wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. De volgende hoofdstukken van het Evangelie naar Markus zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Markus, hoofdstukken: 123456891013141516.

Marc. 16:7

Mr 16:7  Maar gaat heen, zegt aan zijn discipelen en aan Petrus: Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien, zoals Hij u heeft gezegd. (Telos)

En aan Petrus. Zijn naam wordt uitdrukkelijk genoemd. Wellicht moest de engel dit ook doen. Petrus kon menen dat de Heer hem niet meer als discipel wilde hebben, doch de Heer wilde hem bewaren en herstellen.

Andere hoofdstukken

De volgende hoofdstukken van het Evangelie naar Markus zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Markus, hoofdstukken: 123456891013141516.