Openbaring 5

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Openbaring 5 van de Openbaring van Johannes wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. De volgende hoofdstukken zijn samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Openbaring van Johannes: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22.

Samenvatting

In dit hoofdstuk zien wij een verzegeld boek en het Lam. Op de rechterhand van God is een boek verzegeld met zeven zegels. Niemand kan het openen dan alleen de Leeuw van Juda, die overwonnen heeft, ofwel het Lam van God, dat geslacht is. Als het Lam het boek genomen heeft, aanbidden de vier levende wezens en de 24 ouderlingen Hem. Ook de vele engelen, ja elk schepsel, brengt het Lam eer.

Opb. 5:5

Opb 5:5 En een van de oudsten zei tot mij: Ween niet, zie, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, heeft overwonnen om het boek en zijn zeven zegels te openen. (TELOS)

Leeuw. De leeuw is een zinnebeeld van kracht.

Spr 19:12 Des konings gramschap is als het brullen eens jongen leeuws; maar zijn welgevallen is als dauw op het kruid. (SV)

Opb. 5:8

Opb 5:8 En toen het dat boek had genomen, vielen de vier levende wezens en de vierentwintig oudsten voor het Lam neer; zij hadden elk een harp en gouden schalen vol reukwerken, welke zijn de gebeden van de heiligen. (TELOS)

Elk een harp. Het lied "Gouden harpen ruisen" uit de zangbundel van Johannes de Heer verwijst naar dit gedeelte.

Voor het muziekinstrument harp, zie Harp.

Opb. 5:9

Opb 5:9  En zij zingen een nieuw lied en zeggen: U bent waard het boek te nemen en zijn zegels te openen; want U bent geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk en natie, (Telos)

Uit elk geslacht en taal en volk en natie. De volgende muziekvideo geeft een impressie van de diversiteit van mensen die in de Heer Jezus geloven.


50 Countries Affected By COVID-19 Represented in One Song. Youtube.com: The Normal Christian Life, 26 mei 2020. Mensen uit 50 landen waar Covid-19 voorkomt, verenigden zich tot het zingen van het bekende lied 'Amazing Grace', dat gaat over Gods verbazingwekkende genade voor ellendige zondaars.

Opb. 5:12

Opb 5:12 en zij zeiden met luider stem: Het Lam dat geslacht is, is waard te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en lof. (TELOS)

Het Lam dat geslacht is. Dat is Jezus, die zijn leven overgaf voor ons.

Opb. 5:13

Opb 5:13 En elk schepsel dat in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem die op de troon zit, en het Lam, zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de macht tot in alle eeuwigheid. (TELOS)

Hem die op de troon zit, en het Lam. God de Vader, die Zijn Zoon als lam ten offer zond voor onze zonden.

Muziekvideo's

'Zie onze God'

In de volgende muziekvideo wordt God, die op zijn troon zit, gehuldigd om zijn macht en wijsheid en Jezus om zijn verlossingswerk.


Opwekking 827 - Zie onze God - CD 43 (life video). Youtube.com: Opwekking, 14 juni 2019. Duur: 5 min. 31 sec.

'Unto the Lamb' (Voor het Lam)

Unto the Lamb (Voor het Lam)

I can see Jesus, high and exalted.
  Ik kan Jezus zien, hoog en verhoogd.
My eyes are fixed upon his face,
  Mijn ogen zijn gericht op zijn gezicht,
It shines like the sun.
  Het schijnt als de zon[1].

I can see Jesus, clothed in glory.
  Ik kan Jezus zien, gekleed in heerlijkheid.
He is high and lifted up.
  Hij is hoog en verheven,
And his train fills the temple,
  En zijn zomen vervullen de tempel[2].

And all of the angles cry 'holy!',
  En al de engelen roepen 'heilig!'
All the saints cry 'holy!',
  Al de heiligen roepen 'heilig!'
All creation cries 'holy!',
  De hele schepping roept 'heilig!'
Holy is the Lamb (holy is the Lamb)!
  Heilig is het lam!
All praise unto the lamb who sits on the throne!
  Alle lof voor het lam dat zit op de troon!
Honor and power, dominion and praise!
  Eer en macht, heerschappij en lof!
Unto the lamb who was and is and is to come
  Voor het Lam, dat was en is en zal komen.
Hallelujah.


Unto the Lamb - Diana with Atlanta Chamber Choir (OFFICIAL VIDEO). Het lied Unto the Lamb, gezongen door Diana Pand met het Atlanta kamerkoor, 2010. Youtube.com: Exodus AD, 18 dec. 2012. Duur: 6 min. 20 sec.

Voetnoten

  1. Opb. 1:6
  2. Vgl. Jes. 6:1