Openbaring 4

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Openbaring 4 van de Openbaring van Johannes wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. De volgende hoofdstukken zijn samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Openbaring van Johannes: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22.

Opb. 4:1

Opb 4:1  Hierna zag ik, en zie, een deur was geopend in de hemel, en de eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin, die met mij sprak, zei: Kom hier op en Ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren. (TELOS)

Stem ... als van een bazuin. Beide elementen, stem en bazuin, komen ook voor bij de opneming van de gemeente:

1Th 4:16  Want de Heer Zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel; en de doden in Christus zullen eerst opstaan; (Telos)

Kom hier op. Johannes stijgt op naar de hemel. Wellicht kan men in het opstijgen van Johannes een beeld zien van de opneming van de gemeente van Christus, ná de kerkgeschiedenis die in de hoofdstukken 2 en 3 is voorgesteld.

De oproep 'Kom hier op!' zal ook komen tot de twee opgewekte profeten. Zij zullen ten hemel opstijgen in een wolk.

Opb 11:12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Komt hier op! En zij stegen op naar de hemel in een wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. (Telos)