Pi-Hachiroth

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Pi-Hachiroth (ook gespeld Pi-Hachirot) was een plaats ten westen van de Schelfzee, tussen Migdol en de Schelfzee. Het was de derde rustplaats van de Israëlieten na hun vertrek uit Egypte en de laatste legerplaats vóór de doortocht door de Schelfzee. De naam betekent: ‘plaats waar zegge groeit’. De locatie is niet met zekerheid te bepalen. Zie Ex. 14:2,9; Num. 33:7,8.

Ex 14:2 Spreek tot de kinderen Israëls, dat zij wederkeren, en zich legeren voor Pi-hachiroth, tussen Migdol en tussen de zee, voor Baäl-zefon; daar tegenover zult gij u legeren aan de zee. (SV)

Kaart: Mogelijke ligging van Pi_Hachiroth aan de golf van Akaba. Anderen plaatsen Pi-Hachiroth aan de golf van Suez, de linker tak van de Rode Zee.