Pi-Hachiroth

Uit Christipedia

Pi-Hachiroth (ook gespeld Pi-Hachirot) was een plaats ten westen van de Schelfzee, tussen Migdol en de Schelfzee. Het was de derde rustplaats van de Israëlieten na hun vertrek uit Egypte en de laatste legerplaats vóór de doortocht door de Schelfzee. Zie Ex. 14:2,9; Num. 33:7,8.

Ex 14:2 Spreek tot de kinderen Israëls, dat zij wederkeren, en zich legeren voor Pi-hachiroth, tussen Migdol en tussen de zee, voor Baäl-zefon; daar tegenover zult gij u legeren aan de zee. (SV)

De route van het volk Israël van Egypte naar Kanaän.

Egypte (vertrek 14e dag van 1e mnd) → Pi-HachirothSchelfzeeSurMaraElimWoestijn Sin (aankomst 15e van 2e mnd) → Rafidim → woestijn Sinaï (aankomst in de 3e mnd) → TaberaKibroth-TaävaHazeroth → woestijn Paran, Kades → omzwerving gedurende 38 jaren → KadesHorObothIjje-AbarimZeredArnonBeërMattanaNahaliëlBamothPisgaHesbon → vlakke velden van Moab → ... → Kanaän (aankomst 40 jaar na uittocht).

Naam. De naam betekent: ‘plaats waar zegge groeit’.

Ligging. De locatie is niet met zekerheid te bepalen.

Kaart: Mogelijke ligging van Pi_Hachiroth aan de golf van Akaba. Anderen plaatsen Pi-Hachiroth aan de golf van Suez, de linker tak van de Rode Zee.