Geschiedenis

Uit Christipedia

Geschiedenis betekent ‘het gebeuren, geschiedenis, wording, lotgevallen, geschiedverhaal’[1]. Het wordt zowel gebruikt voor het gebeurde als voor het verhaal van iets dat gebeurd is. Een geschiedverhaal - synoniem: historie - is met name een geloofwaardig en geregeld verhaal[1]

Christus is "het middenpunt en de spil der wereldgeschiedenis"[2]. Wij verdelen de geschiedenis 'vóór Christus' en 'na Christus'. Wij leven in het jaar ... 'ná Christus'. 

"De geschiedenis der wereld zal niet in Occident, maar in Oriënt beslist worden." (Napoleon)[3]

De volgende artikelen gaan in op verschillende eeuwen voor en na Christus. 

Vóór Christus' geboorte Na Christus' geboorte
3e millennium voor Chr.

2e millennium voor Chr.

Zie ook

Bijbelse geschiedenis | Geschiedenis van Israël | Geschiedenis van Nederland | Wereldse geschiedschrijving

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 Aldus Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie, jaar 2000.
  2. G. van Noort, De Christus; zijn persoon en zijn werk (Amsterdam: C.L. van Langenhuysen, 1914) blz. 7
  3. Aangehaald in Johannes de Heer, Het Joodsche vraagstuk (Zeist: Het Zoeklicht, 1933.), blz. 32.