Prediker/Hoofdstuk 12

Uit Christipedia
Prediker > Hoofdstuk 12
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Prediker:


Hoofdstuk 12 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

6

Pre 12:6  Eer dat het zilveren koord ontketend wordt, en de gulden schaal in stukken gestoten wordt, en de kruik aan de springader gebroken wordt, en het rad aan den bornput in stukken gestoten wordt; (SV)

Deze gedachte wordt muzikaal vertolkt door een bekend lied:


Eens breekt in mij het zilv'ren koord. Gezongen door christelijk jongerenkoord 'Een nieuw lied'. Youtube.com: Stevan Vonk, 15 okt. 2022. Duur: 3 min. 58 sec.

7

Prediker 12:7  En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot God keert, Die hem gegeven heeft. (SV)
De tekst van dit vers op een gebouw van de Joodse begraafplaats in Doetinchem (2024).