Prediker/Hoofdstuk 12

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Prediker:


Hoofdstuk 12 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

6

Pre 12:6  Eer dat het zilveren koord ontketend wordt, en de gulden schaal in stukken gestoten wordt, en de kruik aan de springader gebroken wordt, en het rad aan den bornput in stukken gestoten wordt; (SV)

Deze gedachte wordt muzikaal vertolkt door een bekend lied:


Eens breekt in mij het zilv'ren koord. Gezongen door christelijk jongerenkoord 'Een nieuw lied'. Youtube.com: Stevan Vonk, 15 okt. 2022. Duur: 3 min. 58 sec.