Ezra (boek)

Uit Christipedia
Ezra leest de Wet voor bij de herbouwde tempel. - Neh. 8-9

Het boek Ezra is het 15de boek in de Bijbel. Oorspronkelijk vormt het één geheel met Nehemia, en het is het 10de en voorlaatste boek in de Ketoebim (de Geschriften). Het boek beschrijft de terugkeer van de ballingen uit Babylon naar Juda en Jeruzalem onder leiding van Zerubbabel, Ezra en Nehemia (persoon). Het beschrijft de herbouw van het altaar, het huis van God en de muur rondom Jeruzalem.

Auteur

Volgens de Joodse traditie zijn beide boeken geschreven door de schriftgeleerde Ezra, een nakomeling van de hogepriester Aäron.

    Zie Ezra (persoon) over het hoofdartikel over hem.

Dat Ezra de auteur is, is niet met zekerheid vast te stellen. Wel zeer aannemelijk is dat de boeken zijn opgeschreven vrij kort nadat de hierin beschreven gebeurtenissen plaats vonden. Beide boeken hebben gedeelten die geschreven zijn in de ik-persoon, zowel in Ezra als in Nehemia. Mocht er een andere auteur zijn geweest die beide boeken heeft samengesteld, dan heeft deze in ieder geval gebruik gemaakt van verslagen die zowel Ezra als Nehemia zelf op schrift gesteld hebben. Ook de profeten Haggaï en Zacharia worden in het boek Ezra genoemd. Ook zij leefden in die tijd en van elk hunner is een Bijbelboek in de canon opgenomen.

De Joden keren terug naar Jeruzalem in de tijd van Kores

Sleutelwoord

"Het woord van de Heer." Er wordt een zeer sterke nadruk gelegd op het belang van Gods woord, dat ook onder verschillende benamingen ter sprake komt: Woord van de Heer - de wet - de geboden van de God van Israël - het boek van Mozes - de wet van de Heer - de wet van Mozes - de wet van uw God - de woorden van de God van Israël, enz. Uit alles blijkt dat hier een wetgeleerde aan het woord is, die diep doordrongen is van de waarde van Gods woord.

Indeling en overzicht

Het boek telt 10 hoofdstukken:

Deel 1. Ezra 1-6 De terugkeer naar Jeruzalem, onder Zerubbabel, en de herbouw van Gods huis.

  • Ezra 1 Kores laat de Joden terugkeren uit Babel
  • Ezra 2 Opsomming der teruggekeerde Joden
  • Ezra 3. Offerdienst hersteld. Grondslag van de tempel.
  • Ezra 4 Verhindering in de bouw van Gods huis
  • Ezra 5 Hervatting van de tempelbouw
  • Ezra 6 Voortzetting, voltooiing en inwijding

Deel 2. Ezra 7-10 De terugkeer van Ezra en de heiliging van het volk, door verwijdering van de vreemde vrouwen.

  • Ezra 7 Ezra komt met aanbevelingsbrief
  • Ezra 8 De reis van Ezra naar Jeruzalem
  • Ezra 9 Ezra bedrijft rouw en bidt tot God
  • Ezra 10 De vreemde vrouwen weggezonden

Voor de samenvatting per hoofdstuk, zie Ezra (boek)/Samenvatting.

Geschiedenis

Het boek Ezra gaat over gebeurtenissen in de periode 538-450 v.C. Het boek Nehémia betreft de periode 445-430 v.C. De boeken Ezra en Nehemia gaan, samen genomen, over een periode van meer dan 100 jaar, te beginnen bij het edict van Kores, die de Joodse bellingen toestemming gaf terug te keren naar hun land (538 v. Chr.) tot en met het tweede verblijf van Nehemia in Jeruzalem (ca.  430 v. Chr.). 

Over de geschiedkundige achtergrond en loop der gebeurtenissen in het boek Ezra, zie het hoofdartikel Ezra (Bijbelboek)/Geschiedenis

Commentaar en samenvatting

Op de volgende pagina's van Christipedia worden passages of onderwerpen behandeld:

Opmerkelijke zaken

Het boek wordt doorademd van leer, leven en prediking van de gepassioneerde schriftgeleerde Ezra. Hij was een nakomeling van de hogepriester Hilkia, die optrad tijdens de regering van koning Josia. Hij was de hogepriester die het verloren gegane wetboek van God terugvond. (2 Kronieken 34:14.)

Hoewel Ezra door geboorte deel uitmaakte van de priesterstam, kon hij als balling in Babylonië zijn priesterlijke taken niet uitvoeren. Daarom legde hij zich met veel ijver toe op het bestuderen van Gods Woord (Ezra 7:10.) Hij legde zich toe op onderzoeken, onderhouden en onderwijzen daarvan. Door de ijver van Ezra kreeg het woord van God voor het eerst de plaats binnen Israël, die het toekwam. De opwekking die onder Ezra plaats vond was een opwekking tot bijbelstudie en het toepassen van de gevonden waarheden, en deze activiteiten hebben in later tijd voor een groot gedeelte het ontstaan van de synagogen tot gevolg gehad.

In het boek onderstreept Ezra als hoofdpersoon het belang van de kracht van Gods woord in het godsdienstige, sociale en burgerlijke leven van zijn volk. Daarom is het ook voor ons nog steeds een boek met zeer waardevolle lessen omtrent leven uit, prediken over en toepassen van het woord van God in het leven van alle dag.

Delen van het boek zijn niet in het Hebreeuws, maar in het Aramees geschreven, de ambtelijke taal toendertijd. Te weten: Ezra 4:8-6:18 en 7:12-26.

Meer weten

Artikelen

John Nelson Darby, Ezra, in: Synopsis, deel 2. Een uitgave van Uit het Woord der Waarheid. Pagina's: 13. Download (pdf-formaat) van DeBijbelVoorJou.nl

Artikelen over onderwerpen of hoofdstukken van het boek Ezra op OudeSporen.nl

Boeken

W. Kelly, Lezingen over de boeken Ezra en Nehemia. Winschoten: H.L. Heijkoop, zonder jaar. Pagina's: 49. 

H. Rossier, Beschouwingen over het boek Ezra. Oude Sporen, 2009. Pagina's: 62. Download (pdf-formaat) van OudeSporen.nl. 

H. Rossier, Bouwen en Bewaren. Beschouwingen over het boek Ezra, Nehemia, Esther. Apeldoorn: Uitgeverij Medema. Uit het Frans vertaald door J.G. van Moosel.

J.A. Vellekoop, Het boek Ezra. Oude Sporen, 2012. Pagina's: 92. Download (pdf-formaat) van OudeSporen.nl. Oorspronkelijk als een serie artikelen verschenen in Bode des Heils in Christus, 1914-1915.  

E. Dennet, J.A. Vellekoop, Overdenkingen over Ezra, Nehemia en Esther. Aalten: Stichting Uit het Woord der Waarheid, 2001. Pagina's: 125. Bevat drie eerder verschenen boeken: 1. E. Dennet, Terugkeer (Den Haag: J.N. Voorhoeve, z.j.); 2. E. Dennet, Arbeid en Strijd (J.N. Voorhoeve, Den Haag, z.j.); 3. J.A. Vellekoop, Door Gods hand bewaard (Den Haag: J.N. Voorhoeve, z.j.).  

Ger de Koning, Ezra en Nehemia, Toegelicht & toegepast 15 en 16. Uitgeverij Daniel, 2013, 1e druk. Pagina's: 326. Nu lezen op kingcomments.com. Download pdf van oudesporen.nl. E-book ePub-formaat. E-book Mobi-formaat. Productinfo over de papieren versie.

Lezingen

Lezingen (geluidsbestanden) over onderwerpen of hoofdstukken van het boek Ezra op OudeSporen.nl

Lezingen (geluidsbestanden) over Ezra op DeBijbelVoorJou.nl

Duits

Ger de Koning, Esra, Ausgelegt & Angewandt 15. Jetzt lesen auf kingcomments.com. Download pdf von oudesporen.nl. Seiten: 93. E-book ePub-format. E-book Mobi-format.

Engels

Ger de Koning, Ezra, Explained & Applied 15. Read now on kingcomments.com. Download pdf from oudesporen.nl. Pages: 84. E-book ePub Format. E-book Mobi Format.

Bronnen

Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901). Dit bijbelcommentaar is onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Aan dat werk is enige tekst ontleend voor een overzicht van de inhoud. 

Wikipedia.nl, enkele artikelen over bepaalde jaren, geraadpleegd op 11 jan. 2016. 

Bijbel met uitleg (Apeldoorn: B.V. Uitgeverij de Banier, 2015); geraadpleegd de tijdlijn bij Ezra.