Ezra (boek)/Hoofdstuk 10

Uit Christipedia
Ezra (boek) > Hoofdstuk 10
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Ezra (boek):


Hoofdstuk 10 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Ezr. 10:19

Ezr 10:19 En zij gaven hun hand, dat zij hun vrouwen zouden doen uitgaan; en schuldig zijnde, [offerden] [zij] een ram van de kudde voor hun schuld. (SV)

Een ram. Volgens Lev. 5:15-18 'een volkomen ram uit de kudde'. Zie ook Schuldoffer.