Spreuken/Hoofdstuk 17

Uit Christipedia
Bijbelboeken: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · MalMt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb

Spreuken:


Hoofdstuk 17 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Spr. 17:26

Spr 17:26 Het is niet goed de rechtvaardige ook te laten boeten, niet recht is het edelen te slaan. (Christipedia)

Dit vers kan op dé Rechtvaardige, dé edele mens, onze Heer en Heiland, worden toegepast.