Titus 2

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.
Titus, hoofdstuk: 1 2 3

Hoofdstuk Titus 2 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

Titus moet aan oud en jong en aan de slaven een christelijke wandel voorhouden (1-10); want de genade van God is geopenbaard opdat wij rein, rechtvaardig en godvruchtig zouden leven, in de verwachting van Christus' heerlijke verschijning (11-15).

8

Ti 2:8  een gezond, onaanvechtbaar woord, opdat de tegenstander beschaamd wordt, daar hij niets kwaads van ons te zeggen heeft. (Telos)

Een gezond ... woord. Gezond voedsel is voedsel dat de gezondheid niet schaadt en goed is met het oog op de gezondheid van de mensen.

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Titus 2 is onder wijziging verwerkt op 16 jan. 2020.