Ezechiël 10

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Ezechiel 10)

Ezechiël 10 is een hoofdstuk van Ezechiël, een geschrift in de Bijbel, en telt 22 verzen.

Hoofdstukken van Ezechiël samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 38
Verzen van Ezechiël 10 becommentarieerd: · 2 · 4 · 6 · 7 · 8 · 11 · 13 · 14 · 15 · 16 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22

Samenvatting

1-3 Jahweh, van boven de cherubs, gelast de man met het schrijfgereedschap, van tussen de wielen bij de cherubs vuur te halen, om dit over de stad te strooien. 4-5 De heerlijkheid van Jahweh, van de cherub opgerezen, begeeft zich naar de drempel van het heiligdom. 6-7 Een cherub steekt een hand uit en reikt de man die vuur komt halen kolen over, waarmee hij heengaat. 8-11 De cherubs hadden mensenhanden onder de vleugels, en naast hen waren vier schitterende wielen, die zonder ooit te wenden altijd met de cherubs meegingen. 12-17 De cherubs waren rondom bezet met ogen. Elkeen had vier aangezichten. De wielen bewogen met hen mee. 18-19 De heerlijkheid van God plaatst zich weer boven de cherubs, die haar vervoeren naar de Oostpoort van Gods huis. 20-22 het was hetzelfde wezen dat de profeet aan de Chebar gezien had.

2

2 En Hij sprak tot de man bekleed met linnen, en Hij zei: Ga in tot tussen de wielen, tot onder de cherub, en vul uw vuisten met vurige kolen van tussen de cherubs, en strooi ze over de stad; en hij ging in voor mijn ogen. (CP[1]) 

De man bekleed met linnen. Vs. 6; 9:2, 3, 11.

Tussen de wielen, tot onder de cherub, en vul uw vuisten met vurige kolen van tussen de cherubs. Vs. 6, 7.

4

4 Toen hief zich de heerlijkheid des HEEREN omhoog van boven de cherub, op de dorpel van het huis; en het huis werd vervuld met een wolk, en het voorhof was vol van de glans der heerlijkheid van Jahweh. (CP[1]) 

Toen hief zich de heerlijkheid des HEEREN omhoog van boven de cherub, op de dorpel van het huis. Zie 9:3. Later zal de heerlijkheid terugkeren naar de plaats boven de cherubs (18).

6

6 Het geschiedde nu, als Hij de man bekleed met linnen, geboden had, zeggende: Neem vuur van tussen de wielen, van tussen de cherubs, dat hij inging en stond bij een rad. (CP[1]) 

De man bekleed met linnen. Vs. 2: 9:2, 3, 11.

Neem vuur van tussen de wielen, van tussen de cherubs. Vs. 2.

7

7 Toen stak een cherub zijn hand uit van tussen de cherubs tot het vuur, dat was tussen de cherubs, en nam [daarvan], en gaf het in de vuisten van degene die met linnen bekleed was; die nam het en ging uit. (CP[1]) 

Toen stak een cherub zijn hand uit. Een van de vier cherubs (10). Deze hand bevond zich onder de vleugels (8, 21).

Het vuur, dat was tussen de cherubs. Vs. 2, 6.

8

8 Want er werd gezien aan de cherubs de gelijkenis van een mensenhand onder hun vleugelen. (SV) 

Een mensenhand. Zie vs. 7, 21.

11

11 Als die gingen, zo gingen [deze] op hun vier zijden; zij keerden zich niet om, als zij gingen; maar de plaats, waarheen het hoofd zag, die volgden zij na; zij keerden zich niet om, als zij gingen. (SV) 

Als die gingen. De cherubs (12).

Het hoofd. Sommigen verstaan dit als "het voorste wiel" (Canis-vertaling, NBV'04-vertaling).

13

13 Aangaande de raderen, elkeen van hen werd voor mijn oren genoemd Galgal. (CP[1])  

Galgal. Is een overschrijving van het Hebreeuwse גלגל, galgal. Ook de Herziene Statenvertaling laat het woord onvertaald.

Dit woord komt 11x voor in het Oude Testament. Het wordt als volgt vertaald in de Statenvertaling: wielen (4x), raderen (2x), Galgal (1x, dus onvertaald), kloot (1x), rad (1x), ronde in het - (1x), wervel (1x). De NBG51-vertaling heeft in vs. 13 vertaald door 'Werveling'. NBV'04- en Canisius-vertaling: 'het raderwerk'.

14

14 En elkeen had vier aangezichten; het eerste aangezicht was het aangezicht eens cherubs, en het tweede aangezicht was het aangezicht eens mensen, en het derde het aangezicht eens leeuws, en het vierde het aangezicht eens arends. (SV)  

Vier aangezichten. Zie vs. 21.

15

15 En die cherubs hieven zich omhoog; dit was hetzelfde wezen dat ik bij de rivier Chebar gezien had. (CP[1])  

Dit was hetzelfde wezen dat ik bij de rivier Chebar gezien had. Vs. 20.

16

16 En als de cherubs gingen, zo gingen die raderen naast hen; en als de cherubs hun vleugels ophieven, om zich van de aarde omhoog te heffen, zo keerden zich die raderen ook niet om van bij hen. (CP[1]) 

Hun vleugels. Elkeen had vier vleugels (21).

18

18 Toen ging de heerlijkheid van Jahweh van boven de dorpel van het huis weg, en stond boven de cherubs. (CP[1]) 

De heerlijkheid van Jahweh keert terug naar de plaats boven de cherubs, vanwaar zij was afgekomen (4).

Stond boven de cherubs. Zie vs. 19.

19

19 En de cherubs hieven hun vleugelen op, en verhieven zich van de aarde omhoog voor mijn ogen, als zij uitgingen; en de raderen waren tegenover hen; en elkeen stond aan de deur der Oostpoort van het huis des HEEREN; en de heerlijkheid van de God Israëls was van boven over hen. (CP[1])  

De heerlijkheid van de God Israëls was van boven over hen. Vs. 18.

20

20 Dit is het wezen dat ik zag onder de God Israëls bij de rivier Chebar; en ik bemerkte dat het cherubs waren. (CP[1]) 

Dit is het wezen dat ik zag onder de God Israëls bij de rivier Chebar. Vs. 15, 22.

21

21 Elkeen had vier aangezichten, en elkeen had vier vleugels; en de gelijkenis van mensenhanden was onder hun vleugels. (CP[1])  

Vier aangezichten. Vs. 14.

De gelijkenis van mensenhanden was onder hun vleugels. Vs. 7-8.

22

22 En aangaande de gelijkenis van hun aangezichten, het waren dezelfde aangezichten, die ik gezien had bij de rivier Chebar, hun gedaanten en zijzelf; zij gingen ieder recht uit voor zijn aangezicht heen. (CP[1])

Die ik gezien had bij de rivier Chebar. Vs. 15, 20.

Zij gingen ieder recht uit voor zijn aangezicht heen. Vgl. vs. 11.

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Ezechiël 10 is onder wijziging verwerkt op 25 juli 2023.

Voetnoot

  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.