Numeri 30 is een hoofdstuk van Numeri, een geschrift in de Bijbel, en telt 16 verzen.

Hoofdstukken van Numeri samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36
Verzen van Numeri 30 becommentarieerd:

Samenvatting

Geloften van vrouwen. 1-2 Ieder (of iedere man) houde zijn geloften; 3-5 ook een vrouw die nog in het huis van haar vader woont, tenzij deze haar verbiedt haar gelofte gestand te doen. 6-8 Is zij gehuwd, dan kan haar man haar gelofte breken. 9-12 De geloften van een weduwe of verstoten vrouw zijn verbindend, tenzij zij ze heeft afgelegd gedurende haar huwelijk en haar man ze verbroken heeft. 13-15 Bij de man berust het recht, een onthoudingsgelofte van zijn vrouw te bekrachtigen of te breken; maar wil hij ze breken, dan moet dit dadelijk geschieden, anders zal hij haar ongerechtigheid dragen. 16 Onderschrift.

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Numeri 30 is onder wijziging verwerkt op 18 april 2024.