Numeri 3

Uit Christipedia

Numeri 3 is een hoofdstuk van Numeri, een geschrift in de Bijbel, en telt 51 verzen.

Hoofdstukken van Numeri samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33
Verzen van Numeri 3 becommentarieerd: · 2 · 17 · 22 · 46 · 50

Samenvatting

De stam Levi. 1-4 De vier zonen van Aäron, de priesters, waarvan twee gestorven waren. 5-10 God beveelt Mozes, de stam Levi ten dienste van Aäron en de tabernakel te stellen. 11-13 Hij verklaart, de Levieten voor Zijn deel te nemen, in plaats van de eerstgeborenen der Israëlieten die Hem toekomen. 14-16 Op bevel van God monstert Mozes de Levieten van één maand oud af. 17-20 De drie zonen van Levi en de van hen afstammende geslachten. 21-26 De families, het aantal, de plaats in het kamp, de vorst en de taak der Gersonieten. 27-31 Desgelijks van de Kehathieten, 32 uit wie het hoofd van alle Levieten stamt, 33-37 en van de Merarieten. 38 Mozes, Aäron en zijn zonen zijn aan de oostzijde van de tent der samenkomst gelegerd; 39 het aantal van alle Levieten. 40-43 Op bevel van God telt Mozes de eerstgeborenen der Israëlieten van één maand oud af. In hun plaats worden de Levieten Gode ten eigendom. 44-51 Eveneens op Gods bevel lost hij de mannelijke eerstgeborenen die er meer zijn dan de mannelijke Levieten, voor vijf sikkelen het hoofd, welk geld aan de priesters (Aäron en zijn zonen) gegeven wordt.

2

2  En dit zijn de namen der zonen van Aäron: de eerstgeborene, Nadab, daarna Abihu, Eleazar, en Ithamar. (SV) 
Geslachtslijn
Amram
 
Jochebed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aäron
 
Eliseba
 
Mozes
 
Mirjam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadab
 
Abihu
 
Eleazar
 
Putiël
 
Ithamar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pinehas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abisua
 

17

17  Dit nu waren de zonen van Levi met hun namen: Gerson, en Kahath, en Merari. (SV) 
Nageslacht van Levi

22

22 Hun getelden in getal waren van al wat mannelijk was, van een maand oud en daarboven; hun getelden waren zeven duizend en vijfhonderd. (SV) 

Van een maand oud en daarboven. Zie vs. 15.

46

46 Aangaande de tweehonderd drie en zeventig, die gelost zullen worden, die overschieten, boven de Levieten, van de eerstgeborenen van de kinderen Israëls; (SV) 

Er waren 22.273 mannelijke eerstgeborenen van 1 maand af (vs. 43) en 22.000 mannelijke Levieten van 1 maand af (vs. 39), een verschil van 273.

50

50 Van de eerstgeborenen van de kinderen Israëls nam hij dat geld, duizend driehonderd vijf en zestig [sikkels], naar de sikkel van het heiligdom. ([1]CP)  

Duizend driehonderd vijf en zestig [sikkels]. 1365 sikkels = 273 boventalligen x 5 sikkels.

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Numeri 3 is onder wijziging verwerkt op 13 mei 2023.

Voetnoot

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.