Numeri 26

Uit Christipedia

Numeri 26 is een hoofdstuk van Numeri, een geschrift in de Bijbel, en telt 65 verzen.

Hoofdstukken van Numeri samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29
Verzen van Numeri 26 becommentarieerd: · 19
Het maximum aantal herhalingen is uitgevoerd

Samenvatting

De tweede telling van de Israëlitische mannen. 1-4 Op Jahweh’s last tellen Mozes en Eleazar de Israëlieten vanaf 20 jaar oud. 5-11 Opsomming der geslachten die van de twaalf stamvaders afkomstig zijn, met de sterkte van elke stam: 5-11 Ruben; 12-14 Simeon; 15-18 Gad; 19-22 Juda; 23-25 Issachar; 26-27 Zebulon; 28-37 Manasse en Efraim; 38-41 Benjamin; 42-43 Dan; 44-47 Aser; 48-51 Naftali. 52-56 God verordent dat onder deze stammen het beloofde land door het lot zal verdeeld worden. 57-62 De geslachten van Levi en de sterkte van de gehelen stam; daartussen Aärons afkomst en zonen. 63-65 Onderschrift en vervulling van Gods straf voor de generatie die in de woestijn zou sterven.

19

19 De zonen van Juda waren Er en Onan; maar Er en Onan stierven in het land Kanaän. (SV)  

Er en Onan stierven in het land Kanaän. Waren er gestorven voordat Jakob in Egypte kwam.

Ge 46:12  En de zonen van Juda: Er, en Onan, en Sela, en Perez, en Zerah. Doch Er en Onan waren gestorven in het land van Kanaän; en de zonen van Perez waren Hezron en Hamul. (SV)

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Numeri 26 is onder wijziging verwerkt op 11 maart 2024.