Numeri 6

Uit Christipedia

Numeri 6 is een hoofdstuk van Numeri, een geschrift in de Bijbel. Het hoofdstuk telt 27 verzen. Hieronder is een samenvatting en/of commentaar.

Hoofdstukken van Numeri samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 27
Verzen van Numeri 6 becommentarieerd: · 7

Samenvatting

1-21 Wet op het nazireeërschap. 23-27 De priesterlijke zegen voor de Israëlieten.

7

7 Om zijn vader of om zijn moeder, om zijn broeder of om zijn zuster, om hen zal hij zich niet verontreinigen, als zij dood [zijn]; want het Nazireërschap van zijn God is op zijn hoofd. (CP) 

Is op zijn hoofd. Zie ook vs. 9, "het hoofd van zijn nazireeërschap"; vs. 11, "zijn hoofd heiligen", daar zijn nazireeërschap verontreinigd was (vs. 12). Op zijn hoofd is het teken (ongeschoren haar) van zijn nazireeërschap en daarmee het betekende nazireeërschap.

Priesterlijke zegen (23-27)

Het uitspreken door de priester van de zegen over de Israëlieten is in de aanvoegende wijs: het drukt wensen uit. Maar God is bij machte om de zegen te schenken: "Ik zal hen zegenen" (27).

Voetnoot