Numeri 17

Uit Christipedia

Numeri 17 is een hoofdstuk van Numeri, een geschrift in de Bijbel. Het hoofdstuk telt 13 verzen. Hieronder is een samenvatting en/of commentaar.

Hoofdstukken van Numeri samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 27
Verzen van Numeri 17 becommentarieerd: · 8

Samenvatting

Aärons bloeiende staf. 1-13 Om het gemor tegen Mozes en Aäron tot zwijgen te brengen, laat God elke stam een staf aandragen met de naam van een stamvorst erop en deze staven door Mozes in de tent der getuigenis leggen. De volgende dag blijkt de staf van Aäron, voor het huis van Levi, te bloeien en vrucht te dragen. De verkiezing van Aäron en zijn zonen tot het priesterschap is hiermee door God bevestigd. De staf van Aäron moet als een waarschuwingsteken worden bewaard vóór de ark der getuigenis.

8

8 Het geschiedde nu des anderen daags, dat Mozes in de tent der getuigenis inging; en ziet, Aärons staf, voor het huis van Levi, bloeide; want hij bracht bloeisel voort, en bloesemde bloesem, en droeg amandelen. (SV)  
Mozes toont de bloeiende staf van Aäron

God, onze Schepper, is bij machte, 1e. om een dode staf tot een levende tak te maken., 2e. om in zeer korte tijd bloei en vrucht te geven. Wie de tak zou hebben gezien en niets zou hebben geweten van de herkomst ervan, zou menen dat het een verse tak was, die van een amandelboom was afgesneden.

Het kruis van Christus is ons geworden een boom des levens. God wekt de doden op. Na herfst (afsterving) en winter (doodsslaap) volgt de lente (opstanding uit de dood).