Onderwerpenregister bij de Bijbel

Uit Christipedia

Een onderwerpenregister bij de Bijbel is een alfabetisch register van onderwerpen die in de Bijbel voorkomen of die in verband kunnen worden gebracht met passages in de Bijbel.

Een onderwerpenregister gaat verder dan een concordantie, dit is een lijst met Bijbelse termen met vermelding van hun plaats in de Bijbel. Het register overlapt de concordantie maar gaat op twee punten verder. Ten eerste bevat het register termen die niet in een concordantie te vinden zijn. Bij voorbeeld het woord "milieu" woord zoekt men vergeefs in een concordantie, maar in een onderwerpenregister bij de Bijbel kan men wel verwijzingen vinden naar Bijbelgedeelten die met milieu te maken hebben. Dit geld ook voor termen als "politiek," "atheisme", "interpretatie", "seks", enz. Ten tweede verwijst het register bij sommige onderwerpen naar Bijbelverzen waar de concordantie zwijgt. Bij voorbeeld het woord "moeder" vindt u vermeld in een concordantie omdat het in de Bijbel voorkomt. U vindt echter geen verwijzing naar Ps 86 vers 16
Wend U tot mij en wees mij genadig, verleen uw knecht uw sterkte, verlos de zoon van uw dienstmaagd.
David noemt zijn moeder "dienstmaagd van God". Het gaat hier over een moeder. Een register bij de Bijbel kan daarom bij het onderwerp "moeder" naar dat Bijbelvers verwijzen.

Een Bijbels onderwerpenregister is naast de papieren of elektronische concordantie een hulp bij de studie van de Bijbel of bij de studie van onderwerpen in het licht dat de Bijbel over het onderwerp verspreidt.

De trefwoorden in het register op Christipedia zijn ontleend aan Bijbelvertalingen als de Statenvertaling, de TELOS-vertaling en de NBG51-vertaling.

Onderwerpen die beginnen met de letter A zijn hieronder te vinden onder A, enz.