Onderwerpenregister bij de Bijbel/W

Uit Christipedia

W: lijst van onderwerpen die beginnen met de letter W.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Let op: de lijst wordt periodiek in zijn geheel vervangen en bijgewerkt. Tussentijdse aanpassingen gaan verloren en hebben daarom geen zin.

waag zie ook Weegschaal
Dan. 1 : 12 v waagstuk
Col. 4 : 2 waakzaam in het gebed
Col. 2 : 8 waakzaam tegen wereldse dwaling
Matth. 13 : 25 waakzaam vs. slapen
Opb. 3 : 2 waakzaam word -
Opb. 2 : 2 waakzaamheid beproeven
Ex. 23 : 13 waakzaamheid in het houden van Gods geboden
Mark. 8 : 15 waakzaamheid ten aanzien van leer
Jer. 16 : 19 waan ijdele –
Ps. 49 : 12 waan
Jer. 14 : 14 waanorakel
Hand. 26 : 24 waanzin Paulus - toegedacht
Deut. 28 : 28 waanzin straf hier
Filip. 4 : 8 waar al wat - is, bedenkt dat
Deut. 22 : 20 waar begrip
Joh. 19 : 35 waar begrip
Joh. 8 : 13 v waar begrip: eigenschap van uitspraken
1Jo 2 : 8 waar gebod dat – is in Hem en in u
Tit. 1 : 13 waar getuigenis
Joh. 8 : 17 waar getuigenis van twee mensen is -
Joh. 19 : 35 waar getuigenis, uitspraak
Hand. 12 : 9 waar gezegd van een gebeurtenis
1Jo 2 : 7 waar gezegd van een gebod
Joh. 5 : 31 waar gezegd van een getuigenis
Joh. 4 : 37 waar gezegd van een spreuk
Joh. 8 : 16 waar gezegd van oordeel
Joh. 5 : 31 waar in de betekenis van: waard om geloofd te worden
1Jo 2 : 7 waar in Hem
1 Kon. 8 : 26 waar laat Uw woord - worden
Gen. 42 : 20 waar maken: woorden
1 Kron. 17 : 23 v waar uw woord worde - (ga in vervulling)
2 Pe 3 : 9 waar voor waar houden dat versus waar-zijn (toepassing)
2 Kron. 15 : 3 waar ware God
Hebr. 8 : 2 waar ware tabernakel
2 Kron. 1 : 9 waar woord: - worden
2 Kron. 6 : 17 waar worden: van Gods woord: vervuld worden
waar zie ook Vals
Luk. 17 37 waar
Opb. 19 : 11 waarachtig Christus is –
Opb. 19 : 9 waarachtig de waarachtige woorden van God
2 Kron. 31 : 20 waarachtig doen wat - is: voor het aangezicht van God
Spr. 14 : 5 waarachtig getuige
Spr. 14 : 25 waarachtig getuige
Joh. 3 : 33 waarachtig God is -
Joh. 7 : 28 waarachtig God is -
Rom. 3 : 4 waarachtig God is -
Opb. 6 : 10 waarachtig God is een -e Heerser
1 Thess. 1 : 9 waarachtig God: -e God
Opb. 19 : 2 waarachtig Gods oordelen zijn -
Opb. 16 : 7 waarachtig Gods oordelen zijn –
Opb. 15 : 3 waarachtig Gods wegen zijn -
Hebr. 10 : 22 waarachtig hart
1Jo 2 : 8 waarachtig het -e licht
Joh. 8 : 26 waarachtig is God
Mark. 12 : 14 waarachtig Jezus is -
Joh. 1 : 9 waarachtig licht: Jezus
Spr. 12 : 19 waarachtig lip: -e lip
Opb. 3 : 14 waarachtig waarachtige getuige
Deut. 22 : 20 waarachtig woord
2 Kron. 9 : 5 waarachtig woord: waar woord
Opb. 22 : 6 waarachtig woorden van God zijn getrouw en –
2 Cor. 6 : 8 waarachtige versus verleider
2 Cor. 6 : 8 waarachtige vs. Verleider
Opb. 3 : 7 Waarachtige Christus, de -
1Jo 5 : 20 Waarachtige de - kennen
1Jo 5 : 20 Waarachtige in de – zijn wij
Rom. 3 : 7 waarachtigheid Gods –
Joh. 7 : 18 waarachtigheid voorwaarde
2 Thess. 1 : 5 waard achten: door God: gelovigen: het Koninkrijk van God
Luk. 20 35 waard achten: door Jezus: van mensen
1 Tim. 5 : 17 waard achten: goed besturende oudsten dubbele eer - achten
Matth. 10 : 37 - 38 waard die Christus niet waard is
Hebr. 10 : 29 waard geacht worden: om zware straf te ontvangen
Hebr. 3 : 3 waard iem. groter heerlijkheid - achten
Opb. 5 : 4 waard niemand – bevonden om de boekrol te openen of het te bezien
Matth. 22 : 8 waard niet - zijn als gast op de bruiloft
Matth. 3 : 11 waard niet - zijn om
Joh. 1 : 27 waard niet – zijn iets te doen
Matth. 10 : 13 waard niet – zijn: een huis
Luk. 23 : 41 waard ontvangen wat je daden waard zijn
Opb. 5 : 12 waard te ontvangen
Spr. 10 : 20 waard weinig - zijn: hart der goddelozen
Luk. 7 : 7 waard zichzelf niet - achten naar Jezus toe te komen
Luk. 15 : 21 waard zichzelf niet meer - achten
Matth. 10 : 11 waard zijn
Luk. 7 : 4 waard zijn een weldaad te ontvangen
Opb. 16 : 6 waard zijn gestraft te worden
Opb. 5 : 2 waard zijn iets te doen
Opb. 3 : 4 waard zijn om met Christus in witte kleren te wandelen
Opb. 4 : 11 waard zijn te ontvangen: God: eer enz
Matth. 10 : 10 waard zijn voedsel – zijn
Matth. 10 : 13 waard zijn: een huis
Opb. 5 : 9 waard zijn: Jezus is het waard het boek te nemen en zijn zegels te openen
1 Tim. 5 : 18 waard zijn: loon
Luk. 15 : 19 waard zijn: niet meer - zijn iemands zoon te heten
Opb. 16 : 6 waard zijn: verdiend hebben
Col. 1 : 4 waarde -n: geloof, liefde
Matth. 9 : 13 waarde -nschaal van God: barmhartigheid boven offer
Ps. 49 : 13 waarde de mens die in - is blijft niet
Spr. 10 : 20 waarde geringe -: het hart der goddelozen
Spr. 31 : 10 waarde iem. - in de ogen van een ander
Ps. 49 : 21 waarde in - zijn en geen verstand hebben
Ps. 49 : 21 waarde in waarde zijn, d.i. rijk zijn
Col. 1 : 9 waarde kennis van Gods wil
Luk. 15 : 8 waarde mensen hebben waarde voor God
Gen. 33 : 2 waarde mensen verschillend in - voor Jakob
Ef. 6 : 21 waarde persoonlijke -en
Matth. 10 : 31 waarde van de gelovige
Ps. 62 : 10 waarde van geringe - zijn
Filip. 3 : 7 waarde vermindering van -: om Christus' wil
Pred. 3 : 12 waarde waarden in het leven
Ps. 119 : 72 waarde waardevoller dan: Gods wet dan goud of zilver
Matth. 16 : 26 waarde ziel: - van de z
Spr. 15 : 16 waarde
Spr. 15 : 17 waarde
Matth. 6 : 21 waarde
1 Sam. 16 : 7 waarderen de mens waardeert naar het uiterlijk
1 Sam. 26 : 24 waarderen door God: van een mens
Spr. 8 : 9 waarderen gunstig - hangt af van eigen toestand
Matth. 27 : 9 waarderen in geld: geval
Deut. 23 : 7 waardering van mensen veranderen
Luk. 20 39 waardering voor Jezus' woord: bij schriftgeleerden hier
Rom. 16 : 2 waardig de heiligen -
3Jo : 6 waardig Gode –: broeders voorhelpen op een wijze Gode –
1 Tim. 3 : 2 waardig opziener moet - zijn
Filip. 1 : 27 waardig wandelt - het evangelie van Christus
Jer. 33 : 6 waarheid - openbaren: door God
Joh. 8 : 40 waarheid - spreken: door Jezus
Deut. 13 : 14 waarheid ' de' waarheid
2 Tim. 4 : 4 waarheid afkeren: het oor van de -afkeren
Ef. 5 : 9 waarheid alle -
Ps. 25 : 10 waarheid alle paden van de HEER zijn goedertierenheid en waarheid
Joh. 5 : 32 waarheid als eigenschap van woorden, vs 31
Ps. 62 : 5 waarheid aspect: innerlijk en uiterlijk overeenstemmend
2 Tim. 4 : 3 waarheid begeerte boven de liefde tot de waarheid gesteld
Joh. 16 : 13 waarheid begrip
Ef. 4 : 25 waarheid begrip
Tit. 1 : 1 waarheid begrip
Jer. 28 : 9 waarheid begrip: overeenstemming met de feiten
1 Cor. 15 : 15 waarheid begrip: overeenstemming met de feiten
Joh. 10 : 41 waarheid begrip: overeenstemming met de werkelijkheid
Joh. 8 : 40 waarheid begrip: van woorden, uitspraken
Ps. 61 : 7 waarheid behoedt
Ef. 6 : 14 waarheid belang
Ps. 61 : 8 waarheid bereid - voor de Koning dat zij hem behoedt
Deut. 13 : 14 waarheid bewering, - van b.
1 Tim. 6 : 5 waarheid bezitten, hebben
Rom. 1 : 18 waarheid bezitten: in ongerechtigheid
1 Sam. 5 : 7 waarheid bij de zondaars
1 Kon. 10 : 6 waarheid blijken
Ps. 57 : 4 waarheid Christus is de -
1 Tim. 5 : 19 waarheid criteria ter herkenning / onderscheiding
Joh. 8 : 16 v waarheid criterium van -: eenstemmigheid
Joh. 8 : 17 waarheid criterium van -: eenstemmigheid van getuigen
2 Tim. 2 : 18 waarheid de - : de ware leer
2Jo : 2 waarheid de - blijft in ons
2Jo : 1 waarheid de - kennen
Spr. 8 : 7 waarheid de - spreken: bedachtzaam
2 Kron. 18 : 15 waarheid de - spreken: in de naam des HEREN
Jes. 59 : 14 waarheid de - struikelt op de straat
2Jo : 2 waarheid de - zal met ons zijn tot in eeuwigheid
1Jo 5 : 6 waarheid de -: de Geest is de -
Joh. 14 : 6 waarheid de -: Jezus
1Jo 4 : 6 waarheid de geest van de -
Joh. 14 : 16 waarheid de Geest van de -
2 Pe 2 : 2 waarheid de weg van de waarheid
1Jo 1 : 6 waarheid doen
Joh. 3 : 21 waarheid doen: tegenover zondigen
Jer. 33 : 6 waarheid door God
Ps. 57 : 4 waarheid door God gezonden
Joh. 1 : 17 waarheid door Jezus Christus geworden, vgl. vs. 18
Spr. 12 : 19 waarheid duurt het langst
2 Tim. 2 : 25 waarheid en bekering
Joh. 1 : 14 waarheid en genade
Spr. 12 : 17 waarheid en gerechtigheid
Ps. 57 : 4 waarheid en goedertierenheid
Ps. 61 : 7 waarheid en goedertierenheid
Ps. 57 : 11 waarheid en goedertierenheid Gods
2 Tim. 1 : 13 waarheid en liefde
2Jo : 3 waarheid en liefde
Spr. 14 : 15 waarheid en moraal
Luk. 1 : 3 waarheid en onderzoek
Spr. 23 : 23 waarheid en tucht
Jes. 25 : 1 waarheid en vastheid
Spr. 23 : 23 waarheid en verstand
Spr. 23 : 23 waarheid en wijsheid
Spr. 22 : 21 waarheid en zekerheid
2 Tim. 2 : 25 waarheid erkennen: door bekering
1Jo 2 : 21 waarheid geen leugen is uit de -
Joh. 15 : 26 waarheid Geest van de -
Joh. 16 : 13 waarheid Geest van de -
Joh. 14 : 17 waarheid Geest van de –
1 Pe 1 : 22 waarheid gehoorzaamheid aan de -
Gal. 5 : 7 waarheid gehoorzamen
2 Thess. 2 : 13 waarheid geloof van -
Joh. 8 : 46 waarheid geloven: niet geloven
Joh. 8 : 45 waarheid geloven: niet geloven: omdat Jezus haar zegt
Joh. 18 : 37 waarheid getuigen van de -: door Jezus
3Jo : 12 waarheid gezegd van getuigenis
1 Tim. 6 : 4 - 5 waarheid gezonde leer
Jes. 65 : 16 waarheid God der -
Joz. 24 : 14 waarheid God dienen in -
Joz. 24 : 27 waarheid God dienen in -, ctr. Liegen hier, vgl. vers 14
Ps. 86 : 15 waarheid God groot van -
Deut. 32 : 4 waarheid God is -
Jer. 10 : 10 waarheid God is de -
Lev. 19 : 35 waarheid God wil - op allerlei gebied
Ps. 96 : 13 waarheid God zal de volken richten met Zijn -
Ps. 115 : 1 waarheid Gods -
Ps. 143 : 1 waarheid Gods -
Ps. 89 : 1 waarheid Gods - bekendmaken
Ps. 91 : 4 waarheid Gods - is een rondas
Ps. 57 : 11 waarheid Gods - is groot
Ps. 108 : 5 waarheid Gods - is groot tot aan de bovenste wolken
Ps. 117 : 2 waarheid Gods -, de - des Heren: tot in der eeuwigheid
Rom. 15 : 8 waarheid Gods -: terwille van de - van G
Rom. 3 : 7 waarheid Gods – overvloediger geworden door mijn leugen
Ps. 119 : 86 waarheid Gods geboden zijn alle -
Jer. 5 : 3 waarheid Gods ogen zien naar -
Ps. 119 : 142 waarheid Gods wet is de -
Joh. 17 : 17 waarheid Gods woord is de –
Zach. 8 : 19 waarheid hebt de - lief
Joh. 17 : 19 waarheid heiliging door -
Mark. 5 : 33 waarheid hele -: de hele - zeggen
Joh. 16 : 13 waarheid hele –
Ef. 1 : 13 waarheid het woord van de -: het evangelie
Col. 1 : 6 waarheid het woord van de waarheid van het evangelie
3Jo : 3 waarheid iem. -: ervan getuigen
2 Kron. 9 : 5 waarheid iets 'waar' noemen
Joh. 4 : 22 waarheid in - aanbidden
Ps. 17 : 1 waarheid in - bidden
Filip. 1 : 18 waarheid in - Christus verkondigen, vs. onder een voorwendsel
Zach. 8 : 8 waarheid in - en in gerechtigheid: de verhouding van Israël en God
2Jo : 3 waarheid in - en liefde
Ps. 145 : 18 waarheid in - God aanroepen
Col. 1 : 6 waarheid in - iets erkennen
Luk. 20 21 waarheid in - leren
1Jo 3 : 18 waarheid in - liefhebben
2Jo : 1 waarheid in - liefhebben
3Jo : 1 waarheid in - liefhebben
2 Cor. 7 : 14 waarheid in - spreken
Jes. 38 : 3 waarheid in - wandelen
2Jo : 4 waarheid in - wandelen
3Jo : 3 v waarheid in - wandelen
Jer. 4 : 2 waarheid in – zweren
Joh. 8 : 44 waarheid in de - staan: niet: de duivel
1 Tim. 2 : 7 waarheid in geloof en -
Ps. 86 : 11 waarheid in Gods - wandelen
Ps. 51 : 8 waarheid in het binnenste: God heeft lust tot - in het binnenste
1Jo 2 : 4 waarheid in iem. ontbreken
Joh. 8 : 44 waarheid in iemand zijn: niet: bij de duivel
1Jo 2 : 4 waarheid in iemand zijnde of niet
Ef. 4 : 21 waarheid in Jezus
1Jo 1 : 8 waarheid in ons: niet in ons
Hand. 10 : 34 waarheid in waarheid iets merken
2 Cor. 6 : 7 waarheid in woord van -
Job 42 : 8 waarheid Job sprak recht van God, zijn drie vrienden niet
1 Tim. 4 : 3 waarheid kennen van de -
Joh. 8 : 32 waarheid kennen van de -: eerst in Jezus' woord blijven
Joh. 18 : 38 waarheid kennen: betwijfeld
Tit. 1 : 1 waarheid kennis van -
1 Tim. 2 : 4 waarheid kennis van -: God wil dat alle mensen tot kennis van - komen
2 Tim. 3 : 7 waarheid kennis van de - niet bereiken
Hebr. 10 : 26 waarheid kennis van de - ontvangen
Spr. 23 : 23 waarheid koop de waarheid
Ps. 43 : 3 waarheid leiden door -
Joh. 16 : 13 waarheid leiden in de -: door de Geest
2 Thess. 2 : 10 waarheid liefde tot de -
Jak. 3 : 14 waarheid liegen tegen de -
2 Cor. 10 : 9 waarheid lievend: schijn vermijden
Spr. 11 : 9 waarheid maakt vrij
Joh. 8 : 32 waarheid maakt vrij
3Jo : 8 waarheid medearbeiders van de –
Jes. 42 : 3 waarheid met - het recht voortbrengen: door Christus
Joh. 17 : 17 waarheid middel tot heiliging
Luk. 4 : 25 waarheid naar - zeggen: door Jezus
Joh. 4 : 18 waarheid naar – iets zeggen
Tit. 1 : 1 waarheid naar de godsvrucht
Joh. 12 : 46 waarheid niet in de - blijven
Ef. 6 : 14 waarheid om lendenen omgord met -
Spr. 14 : 15 waarheid onderscheiden
Hand. 17 : 11 waarheid onderzoek naar de -
Rom. 2 : 8 waarheid ongehoorzaam aan de -
Jes. 59 : 15 waarheid ontbreken van -
Rom. 2 : 2 waarheid oordeel van God naar waarheid
Zach. 8 : 16 waarheid oordeelt de -
Ef. 5 : 13 waarheid openbaren
2 Cor. 4 : 2 waarheid openbaren van de -: door de Paulus
Jer. 33 : 6 waarheid overvloed van – door God
1 Tim. 2 : 15 waarheid pilaar en grondslag van de -: gemeente
1 Tim. 3 : 15 waarheid pilaar en grondslag van de waarheid: de gemeente van God
Gal. 2 : 5 waarheid propositionele -
Spr. 22 : 21 waarheid redenen der -
Spr. 12 : 15 waarheid relatief beleefd
Ps. 54 : 7 waarheid roei uit door Uw -
Jak. 3 : 14 waarheid roemen tegen de -
Zach. 8 : 16 waarheid spreekt de -
1 Kon. 22 : 16 waarheid spreken
Ef. 4 : 25 waarheid spreken
3Jo : 12 waarheid spreken als getuige
Jer. 9 : 5 waarheid spreken van de -: niet spreken van de -
1 Tim. 2 : 7 waarheid spreken, tegendeel is liegen
Rom. 9 : 1 waarheid spreken: in Christus
Ps. 15 : 2 waarheid spreken: met zijn hart
2 Cor. 13 : 8 waarheid tegen de -; voor de -
Jes. 65 : 16 waarheid toekomst: God der -
Luk. 24 : 38 waarheid tonen
Joh. 18 : 37 waarheid uit de - zijn
1Jo 3 : 19 waarheid uit de - zijn
Jer. 7 : 28 waarheid uitgeroeid van hun mond
Jak. 5 : 19 waarheid van de - afdwalen
2 Tim. 2 : 18 waarheid van de - afwijken
1 Tim. 6 : 4 waarheid van de - beroofd zijn
1 Tim. 6 : 5 waarheid van de - beroofd zijn
Joh. 5 : 33 waarheid van de - getuigen
Gen. 41 : 13 waarheid van een uitlegging van een voorspellende droom
Ps. 89 : 15 waarheid van God: gaat voor Zijn aanschijn heen
Rom. 1 : 25 waarheid van God: vervangen
Gal. 2 : 5 waarheid van het evangelie
Gal. 2 : 14 waarheid van het evangelie: niet recht wandelen naar de - van het evangelie
Spr. 12 : 17 waarheid van uitspraken
Joh. 21 : 24 waarheid van uitspraken
2 Tim. 4 : 4 waarheid van uitspraken
1 Kon. 10 : 6 waarheid van woorden
1 Kon. 17 : 24 waarheid van woorden
Joh. 3 : 37 waarheid van woorden
Ps. 60 : 6 waarheid vanwege de -
Ef. 4 : 15 waarheid vasthouden: in liefde
Gen. 42 : 15 - 16 waarheid vaststellen, vs 20
Spr. 23 : 23 waarheid verkoop ze niet
Jer. 7 : 28 waarheid verlies van –, ondergaan van –
Dan. 9 : 13 waarheid verstandig acht gevend op Uw -
Rom. 1 : 25 waarheid versus leugen
2 Tim. 3 : 8 waarheid verzet tegen de -
Lev. 5 : 1 waarheid verzwijgen in een rechtzaak, door een getuige
Joh. 1 : 14 waarheid vol van –: Jezus Christus
Spr. 12 : 17 waarheid voortbrengen
Ef. 5 : 9 waarheid vrucht van het licht
2 Tim. 4 : 4 waarheid vs. Fabels
Ef. 4 : 25 waarheid vs. leugen
Joh. 18 : 38 waarheid wat is waarheid
Ps. 119 : 30 waarheid weg der -
Jes. 61 : 8 waarheid werk in de -
1Jo 2 : 21 waarheid weten
Jak. 1 : 18 waarheid woord van -
Col. 1 : 5 waarheid woord van de - van het evangelie
2 Tim. 2 : 15 waarheid woord van de -: recht snijden
Hand. 26 : 25 waarheid woorden van -
2 Sam. 7 : 28 waarheid woorden zullen - zijn
2 Cor. 7 : 14 waarheid worden: roem
2 Cor. 12 : 6 waarheid zeggen
Gal. 4 : 16 waarheid zeggen
Mark. 5 : 33 waarheid zeggen: de hele - zeggen
Joh. 16 : 7 waarheid zeggen: door de Heer
Joh. 8 : 46 waarheid zeggen: door Jezus: desondanks geloven mensen hem niet
Ps. 43 : 3 waarheid zend Uw licht en Uw -
Tit. 1 : 14 waarheid zich van de - afwenden
Jes. 59 : 4 waarheid zich voor de – in het gericht begeven
waarheid zie ook Leugen
Ef. 4 : 21 waarheid zoals [de] - in Jezus is
Jer. 5 : 1 waarheid zoeken
Ps. 132 : 11 waarheid zweren
Joh. 6 : 55 waarlijk drank zijn
Joh. 6 : 55 waarlijk vlees zijn
2 Cor. 12 : 6 waarnemen en denken
Ps. 107 : 43 waarnemen historisch -
Joh. 20 : 15 waarnemen interpretatie
Ps. 107 : 43 waarnemen neem de dingen waar die God laat gebeuren
Deut. 5 : 32 waarnemen om te doen
Joz. 1 : 7 waarnemen te doen: naar de hele wet van Mozes
2 Kon. 10 : 31 waarnemen te wandelen in de wet van God
Richt. 3 : 24 waarneming en denken, verklaren
Mark. 15 : 35 waarneming gehoor: interpretatie
1 Sam. 3 : 4 waarneming gehoor: onjuiste interpretatie
2 Sam. 18 : 25 v waarneming interpretatie
Mark. 6 : 49 waarneming interpretatie
Luk. 24 : 37 waarneming interpretatie
Joh. 9 : 9 waarneming interpretatie
Joh. 21 : 4 waarneming interpretatie
Matth. 14 : 26 waarneming interpretatie, hier onjuist
Richt. 9 : 36 waarneming interpretatie: geval
Gen. 37 : 33 waarneming interpretatief
2 Kon. 3 : 22 waarneming interpretatief
Gen. 1 : 16 waarneming menselijk perspectief
Hand. 1 : 9 waarneming van Jezus’ opneming
Richt. 6 : 13 waarom is ons dit alles wedervaren
Jer. 20 : 18 waarom klacht
Rom. 9 : 20 waarom vraag aan God
Jer. 13 : 22 waarom vraag naar aanleiding van onheil
Mark. 8 : 12 waarom vraag: door Christus gesteld
Richt. 21 : 3 waarom vraag: en eigen aandeel in de gebeurtenis
Jer. 5 : 19 waarom vraag: naar aanleiding van het onheil
Ex. 5 : 22 waarom vragen
Richt. 6 : 13 waarom vragen
Ps. 43 : 2 waarom vragen aan God
1 Sam. 26 : 18 waarom vragen naar beweegreden
Jer. 12 : 1 waarom vragen over Gods wegen
Jes. 58 : 3 waarom vragen: aan God
Luk. 7 : 19 waarom waarom-vraag mogelijk bij Johannes
Hand. 21 : 4 waarschuwen door de Geest
Ex. 9 : 19 waarschuwen door God: voor de hagel
Matth. 12 : 16 waarschuwen door Jezus
Mark. 3 : 12 waarschuwen door Jezus
Luk. 9 : 21 waarschuwen door Jezus
Luk. 13 : 3 v waarschuwen door Jezus
Opb. 2 : 5 waarschuwen door Jezus
Mark. 8 : 30 waarschuwen door Jezus: dat zijn leerlingen niet zouden vertellen dat Hij de Christus was
Richt. 18 : 25 waarschuwen geval: Micha gewaarschuwd
Matth 24 : 5 waarschuwen Jezus waarschuwde tegen misleiding
Ez. 3 : 17 waarschuwen opdracht tot –
2 Pe 3 : 17 waarschuwen voor toekomstige zedeloze dwaalleraars
1 Sam. 8 : 11 waarschuwen wijzen op de gevolgen van koningschap
Ez. 33 : 5 waarschuwen zich al of niet laten -
Ez. 3 : 19 waarschuwen
Ez. 3 : 21 waarschuwen
Gal. 5 : 21 waarschuwen
Luk. 20 46 waarschuwing aan de discipelen voor de schriftgeleerden
Num. 14 : 41 waarschuwing door Mozes
1 Sam. 8 : 19 waarschuwing in de wind slaan: geval
Hand. 13 : 40 waarschuwing in evangelieverkondiging
1 Cor. 10 : 11 waarschuwing nut
Matth. 7 : 15 waarschuwing tegen valse profeten
Gen. 4 : 6 waarschuwing tegen zonde: door God
Dan. 9 : 13 waarschuwing uitgekomen
2 Kron. 25 : 8 waarschuwing
Joz. 2 : 12 waarteken
Hand. 16 : 16 waarzeggen lucratief
Hand. 16 : 16 waarzeggen waarzeggende geest hebben
1 Kron. 10 : 13 waarzegger - zoeken: is zonde
1 Sam. 6 : 2 waarzegger bij de Filistijnen
Jer. 27 : 9 waarzegger bij de volken: hoort niet naar uw -s
Jes. 44 : 25 waarzegger God maakt de -s dol
Deut. 18 : 14 waarzegger horen naar -s
Dan. 2 : 27 waarzegger onmacht van de -s
Lev. 20 : 6 waarzegger overspelig nalopen
Micha 3 : 5 v waarzegger profeet, - en p
Lev. 20 : 6 waarzegger raadplegen van - verboden
Jes. 3 : 2 waarzegger steun waarop mensen vertrouwen
Lev. 20 : 6 waarzegger tegen -s
Micha 3 : 7 waarzegger valse -s beschaamd
Jer. 29 : 8 waarzegger valse -s: laat u niet door hen bedriegen
Jes. 19 : 3 waarzegger vragen van -s
2 Kon. 23 : 24 waarzegger wegdoen: de -s weggedaan door Josia
1 Sam. 28 : 3 waarzegger weggedaan de -s door Saul
Dan. 4 : 7 waarzegger
Lev. 19 : 31 waarzegger zoek de -s niet
Lev. 20 : 27 waarzeggerij doodstraf
2 Kon. 17 : 17 waarzeggerij kwaad
Hand. 16 : 19 waarzeggerij winstgevend
1 Sam. 28 : 7 waarzeggerij
Jes. 8 : 19 waarzeggerij
Ez. 21 : 21 waarzegging gebruikt door de koning van Babel
Micha 3 : 6 waarzegging valse -en
Jer. 14 : 14 waarzegging valse –
Ez. 12 : 24 waarzegging vleiende -
Hand. 16 : 17 waarzegging ware -
1 Kron. 10 : 13 waarzegster vragen: door Saul
Neh. 13 : 30 wacht bestellen van de -en van de priesters en van de Levieten
2 Kron. 8 : 14 wacht door Levieten
1 Kron. 23 : 31 wacht drieerlei -
Ez. 48 : 11 wacht Gods - waarnemen
Spr. 6 : 22 wacht houden: door aangenomen geboden
Neh. 4 : 9 wacht tegen de vijanden gezet
Mal. 3 : 14 wacht tempel- waarnemen
2 Kron. 13 : 11 wacht van de HEER waarnemen
2 Kron. 23 : 6 wacht van de HEER: waarnemen
1 Kon. 2 : 3 wacht van Jahweh: waarnemen
1 Kron. 23 : 31 wacht waarnemen
2 Kon. 11 : 6 wacht waarnemen: tegen inbraak
1 Kron. 9 : 26 wacht
Hand. 1 : 4 wachten bevel te wachten op de belofte van de Vader
Jes. 30 : 18 wachten door God
1 Pe 3 : 20 wachten door God: Gods lankmoedigheid bleef afwachten
Jes. 5 : 7 wachten door God: naar recht
Joh. 7 : 6 wachten door Jezus: op Gods leiding
Hebr. 10 : 13 wachten door Jezus: tot zijn vijanden gelegd worden tot een voetbank
Jak. 5 : 7 wachten geduldig –: door de landman
Micha 7 : 7 wachten God: - op de G van mijn heil
Luk. 18 7 wachten lang -: God laat zijn smekende uitverkorenen niet lang wachten
Ps. 69 : 21 wachten naar medelijden
Jes. 59 : 11 wachten naar recht: vergeefs
Ps. 130 : 5 v wachten op God
Jes. 33 : 2 wachten op God
Jer. 14 : 22 wachten op God
Jes. 51 : 5 wachten op God: de eilanden
Jes. 64 : 4 wachten op God: resultaat
Ps. 59 : 10 wachten op God: tegen des vijands sterkte
Ps. 145 : 15 wachten op God: voor voedsel
Jes. 59 : 9 wachten vergeefs – op het licht, op een grote glans
Hos. 12 : 7 wachten wacht gedurig op uw God
Hos. 13 : 7 wachten wacht gedurig op uw God
2 Tim. 4 : 15 wachten wacht ook jij je voor Alexander de Kopersmid
Ex. 34 : 12 wachten wacht u ervoor, een verbond te sluiten met de bewoner van het land
Jer. 17 : 21 wachten wacht u op uw zielen
Luk. 12 : 36 wachten weest gelijk aan mensen die op hun heer -
wachten zie ook Verbeiden
1 Kron. 9 : 19 wachter -s der tempel
Jes. 21 : 6 wachter aanzeggen door een - wat hij ziet
Jes. 56 : 10 v wachter blinde -s
Mark. 13 : 34 wachter deurwachter
Jer. 6 : 17 wachter door God -s gesteld
Dan. 4 : 13 wachter engel
Ez. 3 : 17 wachter Ezechiel tot – gesteld
Dan. 4 : 13 wachter heilige –
Jer. 6 : 17 wachter niet luisteren naar -s
Jes. 21 : 8 wachter op de wachttoren
Ez. 33 : 1 v wachter plicht van een trouwe wachter
Jes. 62 : 6 wachter taak
Jes. 52 : 8 wachter wachters die de stem verheffen
Jes. 21 : 6 wachter zetten
Richt. 1 : 24 wachter
Jer. 37 : 13 wachtmeester
Jer. 6 : 27 wachttoren Jeremia tot een - gesteld
Jes. 21 : 8 wachttoren wachter op de -
Mark. 12 : 1 wachttoren
Gen. 46 : 29 wagen aanspannen
Jes. 2 : 7 wagen eindeloos veel -s
Ps. 104 : 3 wagen Gods -: de wolken
Ps. 68 : 18 wagen Gods -s zijn tweemaal tien duizend, de duizenden verdubbeld
Richt. 1 : 19 wagen ijzeren -s gevreesd door Juda
Richt. 4 : 3 wagen ijzeren -s: 900 stuks
Deut. 20 : 1 wagen paarden en -s
Jer. 17 : 25 wagen rijtuig
Jer. 4 : 13 wagen strijdwagen: opkomend als een wervelwind
Jes. 66 : 15 wagen van God: wagens van God komen als een wervelwind
Ps. 20 : 8 wagen vermelden van -s
Joz. 11 : 6 wagen wagens van de vijanden met vuur verbranden
Opb. 18 : 13 wagen
Jer. 10 : 4 waggelen afgodsbeeld: – voorkomen door het vast te maken
Mark. 13 : 33 waken bevolen
Mark. 13 : 34 waken deurwachter
Jer. 44 : 27 waken door God: ten kwade over hen, niet ten goede
Matth. 26 : 41 waken en bidden
Mark. 13 : 34 waken geboden
Mark. 13 : 35 waken geboden
Mark. 13 : 37 waken geboden
1 Thess. 5 : 6 waken geestelijk -
Luk. 12 : 37 waken gelukkig die wakend gevonden worden
Opb. 16 : 15 waken gelukkig hij die waakt
2 Cor. 6 : 6 waken in -
2 Cor. 11 : 27 waken in - dikwijls
Luk. 12 : 15 waken let op en waakt voor alle hebzucht
Mark. 13 : 36 waken negatief: vs. slapen
Opb. 3 : 3 waken niet -: dan zal Ik komen als een dief
Matth. 26 : 41 waken om verzoeking te voorkomen
Hand. 20 : 31 waken opdracht van oudsten
Jer. 31 : 28 waken over Israël: door God
Hebr. 13 : 17 waken over uw zielen
Mark. 13 : 35 waken positief: klaar om Hem te ontvangen; negatief: boosheid buiten houden
Ps. 127 : 1 waken tevergeefs -
Ef. 6 : 18 waken tot gebed
Jes. 29 : 20 waken tot ongerechtigheid
Mark. 14 : 37 waken versus slapen
Mark. 14 : 34 waken waakt
Matth. 25 : 13 waken waakt dan!
Mark. 14 : 38 waken waakt en bidt
Matth. 26 : 38 waken waakt met mij
Luk. 21 36 waken waakt!
1 Cor. 16 : 13 waken waakt!
1 Pe 5 : 8 waken waakt! in verband met de duivel
Ez. 6 : 9 walging aan jezelf
Lev. 26 : 11 walging bij God
Jer. 14 : 19 walging hebben aan Sion: door God: vraag
Ps. 148 : 7 walvis looft God, gij walwissen
Luk. 3 : 17 wan fig. in de hand van Jezus
Jes. 30 : 24 wan
Jer. 15 : 7 wan
Matth. 3 : 12 wan
Ps. 62 : 4 wand ingebogen -
Spr. 16 : 17 wandel baan
1 Pe 2 : 12 wandel begrip: werken
Hebr. 13 : 7 wandel beschouwen
Hebr. 13 : 7 wandel einde van iemands wandel
Hebr. 13 : 7 wandel en geloof
Col. 1 : 9 - 10 wandel en kennis van Gods wil
Jak. 3 : 13 wandel en werken
1 Pe 3 : 16 wandel goede - in Christus smaden
1 Pe 2 : 12 wandel goede -: onder de volken hebben
1 Pe 1 : 17 wandel goede -: vereist heilskennis
1 Pe 2 : 12 wandel goede –: goede werken
1 Pe 1 : 15 wandel heilig in al uw -
2 Pe 3 : 11 wandel heilige - en godsvrucht
2 Pe 2 : 7 wandel in losbandigheid van de zedelozen
Jak. 3 : 13 wandel in wijze zachtmoedigheid
1 Pe 3 : 2 wandel kuise – in vrees
Ez. 11 : 20 wandel nieuwe - vereist nieuw hart
Ps. 119 : 1 wandel onberispelijk van -
1 Pe 1 : 18 wandel onvruchtbare -
1 Pe 1 : 18 wandel onvruchtbare -: verlossing van
1Jo 2 : 4 wandel strijdig met belijdenis
1Jo 1 : 6 wandel versus belijden
Filip. 3 : 18 wandel vleselijke -
1 Tim. 4 : 12 wandel voorbeeld in - zijn
Ef. 4 : 22 wandel vroegere -
Gal. 2 : 14 wandel vs. leer: bij Petrus en anderen
Spr. 14 : 2 wandel zedelijke - en God vrezen dan wel verachten
Matth. 3 : 8 wandel zie ook Vrucht
Hebr. 13 : 5 wandel zij zonder geldzucht
Ex. 18 : 20 wandelen begrip
1 Thess. 4 : 12 wandelen betamelijk - tegenover hen die buiten zijn
Mark. 7 : 5 wandelen betekenis: doen, handelen
Joh. 11 : 10 wandelen des nachts doet struikelen
Gal. 5 : 25 wandelen door [de] Geest
Gal. 5 : 16 wandelen door de Geest
2 Cor. 5 : 7 wandelen door geloof, niet door aanschouwen
Gen. 3 : 8 wandelen door God: in de hof van Eden
Deut. 23 : 14 wandelen door God: in het midden van het leger van Israël
1 Kron. 17 : 6 wandelen door God: met Israël
Opb. 21 : 24 wandelen door het licht van het Nieuwe Jeruzalem
Joh. 10 : 23 wandelen door Jezus: in de tempel
Matth. 4 : 18 wandelen door Jezus: langs het meer
Joh. 11 : 54 wandelen door Jezus: niet meer vrijuit onder de Joden
Ef. 4 : 17 wandelen en denken
1 Kon. 9 : 4 wandelen en gehoorzamen
Col. 3 : 7 wandelen en leven
Jes. 40 : 31 wandelen en niet mat worden
Deut. 13 : 5 wandelen en weg
Ex. 18 : 20 wandelen en werken
1 Thess. 2 : 12 wandelen Gode waardig -
1 Thess. 4 : 1 wandelen hoe u moet -
1 Kon. 16 : 25 wandelen in al de wegen van Jerobeam
Deut. 11 : 22 wandelen in al Gods wegen -
Luk. 1 : 6 wandelen in alle geboden en inzettingen van de Heer
Hebr. 13 : 18 wandelen in alles goed willen -
Col. 2 : 6 wandelen in Christus: wandelt in Hem
1Jo 1 : 6 wandelen in de duisternis
Joh. 8 : 12 wandelen in de duisternis -: voorkomen: Jezus volgen
Joh. 12 : 35 wandelen in de duisternis: dan niet weten waar hij heengaat
Micha 4 : 5 wandelen in de naam van zijn G(g)od
2 Kron. 22 : 5 wandelen in de raad van verkeerde raadgevers
Jer. 7 : 24 wandelen in de raadslagen van je hart
Ps. 119 : 45 wandelen in de ruimte: omdat ik Uw bevelen gezocht heb
Hand. 9 : 31 wandelen in de vrees van de Heer
2 Kron. 21 : 6 wandelen in de weg van de koningen van Israël
2 Kon. 8 : 27 wandelen in de weg van het huis van Achab
2 Kon. 21 : 22 wandelen in de weg van Jhwh: niet daarin -
1 Kon. 22 : 53 wandelen in de weg van zijn moeder
1 Kon. 15 : 26 wandelen in de weg van zijn vader
1 Kon. 22 : 43 wandelen in de weg van zijn vader
1 Kon. 22 : 53 wandelen in de weg van zijn vader
2 Kon. 21 : 21 wandelen in de weg van zijn vader
2 Kon. 22 : 2 wandelen in de weg van zijn vader
2 Kron. 28 : 2 wandelen in de wegen der koningen van Israël
2 Kron. 22 : 3 wandelen in de wegen van het huis van Achab
Deut. 26 : 17 wandelen in de wegen van Jahweh
2 Kron. 17 : 3 wandelen in de wegen van zijn vader
2 Kron. 34 : 2 wandelen in de wegen van zijn vader
2 Kon. 10 : 31 wandelen in de wet van God: met ganse hart
1 Kon. 16 : 25 wandelen in de zonde van Jerobeam
2 Cor. 12 : 18 wandelen in dezelfde geest -
Jes. 59 : 10 wandelen in duisternis: stoten
Jes. 50 : 10 wandelen in duisternissen
2 Pe 2 : 18 wandelen in dwaling -
1 Kon. 15 : 34 wandelen in eens anders weg
1 Kon. 16 : 2 wandelen in eens anders weg
1 Kon. 16 : 18 wandelen in eens anders weg
1 Kon. 15 : 26 wandelen in eens anders zonde
1 Kon. 15 : 34 wandelen in eens anders zonde
1 Kon. 16 : 18 wandelen in eens anders zonde
Jer. 26 : 4 wandelen in Gods –
2 Kron. 17 : 4 wandelen in Gods geboden -
Ez. 18 : 9 wandelen in Gods inzettingen
Jes. 2 : 3 wandelen in Gods paden
Hos. 14 : 10 wandelen in Gods weg
1 Kon. 2 : 3 wandelen in Gods wegen
Ps. 119 : 3 wandelen in Gods wegen
2 Kron. 6 : 16 wandelen in Gods wet
Ef. 2 : 10 wandelen in goede werken
Jer. 7 : 24 wandelen in het goeddunken van je hart
Jer. 13 : 10 wandelen in het goeddunken van zijn harten
1Jo 1 : 7 wandelen in het licht
Ps. 56 : 14 wandelen in het licht der levenden
Jes. 2 : 5 wandelen in het licht van de HEER
Hand. 21 : 24 wandelen in het onderhouden van de wet
2 Cor. 10 : 3 wandelen in het vlees (lichaam)
Filip. 3 : 16 wandelen in hetzelfde (goede) spoor verder wandelen
1 Pe 4 : 3 wandelen in losbandigheden, begeerten enz
Rom. 6 : 4 wandelen in nieuwheid van leven
Spr. 20 : 7 wandelen in oprechtheid
Ef. 2 : 2 wandelen in overtredingen en zonden
Hebr. 13 : 9 wandelen in spijzen: volgens spijswetten
1 Pe 1 : 17 wandelen in vrees jegens God
Jes. 38 : 3 wandelen in waarheid
2Jo : 4 wandelen in waarheid -
3Jo : 3 v wandelen in waarheid -
Jes. 57 : 2 wandelen in zijn oprechtheid
2 Kon. 13 : 11 wandelen in zonden
Col. 3 : 7 wandelen in zonden
Joh. 7 : 1 wandelen Jezus wandelde rond in Galilea
Opb. 3 : 4 wandelen met Christus: in witte [kleren] wandelen
Luk. 18 31 wandelen met Christus: opgaan naar het hemels Jeruzalem
Jes. 38 : 3 wandelen met een volkomen hart
Hand. 23 : 1 wandelen met een zuiver geweten
Gen. 5 : 24 wandelen met God
Micha 6 : 8 wandelen met God -: door God gewenst
Lev. 26 : 23 wandelen met God in tegenheid -
Micha 6 : 8 wandelen met God ootmoedig -
Gen. 5 : 22 wandelen met God: Henoch
Mal. 2 : 6 wandelen met God: in vrede en in rechtmatigheid: door Levi
Gen. 6 : 9 wandelen met God: Noach
2 Kron. 6 : 14 wandelen met je ganse hart: voor God
Jer. 9 : 14 wandelen naar de Baäls
Rom. 8 : 4 wandelen naar de Geest
Rom. 14 : 15 wandelen naar de liefde: voorbeeld van niet wandelen naar de liefde
1 Cor. 7 : 17 wandelen naar de roeping
Gal. 2 : 14 wandelen naar de waarheid van het evangelie
2Jo : 6 wandelen naar Gods geboden
Jer. 3 : 17 wandelen naar goeddunken van hun boos hart: niet langer
Jer. 16 : 12 wandelen naar goeddunken van zijn boze hart
Jer. 11 : 8 wandelen naar het goeddunken van je boos hart
Jer. 9 : 14 wandelen naar het goeddunken van je hart
Rom. 8 : 4 wandelen naar het vlees
2 Cor. 10 : 2 wandelen naar het vlees
2 Pe 3 : 3 wandelen naar hun eigen begeerten
2 Kron. 17 : 4 wandelen naar iem. anders doen
Jud : 16 , 18 wandelen naar je begeerten
Jud : 18 wandelen naar je begeerten
Jes. 65 : 2 wandelen naar je eigen gedachten
Jer. 18 : 12 wandelen naar je gedachten -
1 Cor. 3 : 3 wandelen naar mens
Gal. 6 : 16 wandelen naar regel
Deut. 29 : 19 wandelen naar zijn harten goeddunken: hier verkeerd
Jer. 23 : 17 wandelen naar zijns harten goeddunken
Ef. 5 : 15 wandelen nauwlettend op je - zien
1 Sam. 8 : 3 wandelen niet - in de wegen van hun vader Samuel
2 Kron. 21 : 12 wandelen niet in de goede wegen van voorvaders
Joh. 6 : 66 wandelen niet meer met Jezus -
Ef. 4 : 17 wandelen niet meer wandelen als de volken
Jes. 42 : 24 wandelen niet willen - in Zijn wegen
Spr. 6 : 22 wandelen onder geleide van ouderlijke geboden
2 Thess. 3 : 6 wandelen ongeregeld -
2 Thess. 3 : 11 wandelen ongeregeld -
Jes. 42 : 5 wandelen op de aarde
Spr. 8 : 20 wandelen op de weg der gerechtigheid
Spr. 2 : 20 wandelen op de weg der goeden
Joh. 11 : 9 wandelen overdag, in het licht: niet struikelen
Gal. 2 : 14 wandelen recht - naar de waarheid van het evangelie
Spr. 15 : 21 wandelen recht: door een man van verstand
Col. 1 : 10 wandelen tot al Zijn welbehagen
2 Kron. 7 : 17 wandelen voor Gods aangezicht
Ps. 56 : 14 wandelen voor Gods aangezicht
Gen. 48 : 15 wandelen voor Gods aangezicht: Abraham en Izak
Gen. 24 : 40 wandelen voor Gods aangezicht: door Abraham
1 Kon. 8 : 23 wandelen voor Gods aangezicht: met je ganse hart
1 Kon. 9 : 4 wandelen voor Gods aangezicht: met volkomenheid van het hart
Gen. 17 : 1 wandelen voor Gods aangezicht: wandel voor Mijn aangezicht
Ps. 116 : 9 wandelen voor het aangezicht des HEEREN
Col. 1 : 10 wandelen waardig den Heer wandelen
2 Kon. 10 : 31 wandelen waarnemen te - in de wet van God: zulks niet doen: door Jehu
Ef. 5 : 8 wandelen wandelt als kinderen van het licht
Jer. 7 : 23 wandelen wandelt in al de weg die Ik u gebieden
Joz. 22 : 5 wandelen wandelt in al Gods wegen
Ef. 5 : 2 wandelen wandelt in liefde
Col. 4 : 3 wandelen wandelt in wijsheid
Col. 4 : 5 wandelen wandelt in wijsheid tegenover hen die buiten zijn
Joh. 12 : 35 wandelen wandelt terwijl u het licht hebt
Ef. 4 : 1 wandelen wandelt waardig de roeping
Filip. 1 : 27 wandelen wandelt waardig het evangelie van Christus
Spr. 3 : 23 wandelen weg zeker -
Ps. 1 : 1 wandelen welgelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen
Rom. 13 : 13 wandelen welvoeglijk –
Spr. 4 : 12 wandelen zeker -
1Jo 2 : 6 wandelen zoals de Heer Jezus
1 Kon. 2 : 4 wandelen zoals God 't wil
Jer. 44 : 10 wandelen in Gods wet: dat niet gedaan hebben
Hand. 12 : 9 wanen een gezicht te zien
Hgl 6 : 6 wang wangen als een stuk van een granaatappel
Joz. 7 : 7 wanhoop bij Jozua
Ex. 17 : 3 wanhoop geval
2 Kon. 7 : 3 v wanhoop geval
Ex. 14 : 12 wanhoop uiting van –: geval
Ps. 4 : 7 wanhoop wie zal ons het goede doen zien"
2 Cor. 1 : 8 wanhopen aan het leven -
Pred. 2 : 20 wanhopen door Prediker: over zijn arbeid
Hebr. 12 : 27 wankelbaar ding: dingen die niet - zijn
Hebr. 12 : 27 wankelbaar ding: wankelbare dingen
wankelbaar zie ook Onwankelbaar
Hebr. 12 : 26 wankelen aarde: Gods stem deed de aarde wankelen
Lev. 23 : 35 wankelen de wankelende vasthouden
Ps. 94 : 18 wankelen door de tegenstand der goddelozen
Hand. 2 : 25 wankelen God behoedt voor -
Ps. 62 : 7 wankelen ik zal niet -
Ps. 62 : 3 wankelen ik zal niet grotelijks -
1 Thess. 3 : 3 wankelen in de verdrukking
1 Thess. 3 : 3 wankelen in verdrukkingen
Ps. 30 : 7 wankelen menen niet te zullen - in eeuwigheid
Ps. 15 : 5 wankelen niet - in eeuwigheid zal de vrome
Ps. 16 : 8 wankelen niet -: omdat Hij aan mijn rechterhand is
Ps. 112 : 6 wankelen oprecht zal in - niet -
Luk. 6 : 48 wankelen van een huis: niet in staat het huis te doen -
1 Thess. 3 : 3 wankelen voorkomen
Hand. 15 : 24 wankelen zielen aan het - brengen
Jer. 1 : 7 wankelmoedig
Jak. 1 : 8 wankelmoedig
Jak. 4 : 8 wankelmoedige zuivert de harten, wankelmoedigen
Jer. 15 : 7 wannen fig. door God: Juda
Ruth 3 : 2 wannen gerst op de dorsvloer -
Jer. 51 : 2 wannen
Jer. 51 : 2 wanner
Luk. 11 : 25 wanorde bij bezetenheid
Jak. 3 : 16 wanorde
Joz. 7 : 7 wantrouwen jegens God: bij Jozua
1 Sam. 22 : 13 wantrouwen Sauls -
1 Sam. 28 : 9 wantrouwen
Hag. 1 : 6 wanzegen
2 Kron. 26 : 14 wapen allerlei -s
1 Kron. 8 : 40 wapen boog
Jer. 21 : 4 wapen God doet de wapens op een hoop werpen
Pred. 9 : 18 wapen krijgswapens: wijsheid is beter dan deze wapens
Ps. 44 : 7 wapen vertrouwen op -s
2 Cor. 10 : 4 wapen vleselijke versus geestelijke wapens
Joh. 18 : 3 wapen wapens bij de legerafdeling
2 Cor. 6 : 7 wapen wapens van de gerechtigheid
Rom. 13 : 12 wapen wapens van het licht aandoen
wapen zie ook Ontwapenen
Richt. 9 : 54 wapendrager
Joz. 1 : 14 wapenen gewapend trekken voor het aangezicht van uw broeders
1 Pe 4 : 1 wapenen zich - met een gedachte
Jes. 59 : 17 wapenrusting door God zelf aangetrokken
Ef. 6 : 13 wapenrusting van God
Ef. 6 : 11 wapenrusting van God: doet de hele - van God aan
Joh. 10 : 20 wartaal Jezus - toegedicht
Hand. 26 : 24 wartaal Paulus' spreken was volgens Festus -
Hand. 12 : 15 wartaal vermeende -
1 Cor. 14 : 23 wartaal
Ps. 68 : 3 was smelt voor het vuur
Gen. 26 : 22 wassen betekenis hier: toenemen, vermeerderen
Joh. 13 : 8 wassen door Jezus: onze voeten: is nodig
Ex. 40 : 12 - 13 wassen en dan zalven
Hebr. 10 : 22 wassen fig. lichaam gewassen met rein water
Opb. 22 : 14 wassen fig. wassen: lange kleren
Jer. 4 : 14 wassen hart -: verkeerde gedachten wegdoen
Ex. 19 : 10 wassen kleren –: geboden
Ex. 40 : 12 wassen met water
Spr. 30 : 12 wassen niet gewassen zijn van zijn drek
Lev. 8 : 6 wassen priesters gewassen door Mozes
Ex. 40 : 12 wassen van Aäron en zijn zonen
Ps. 51 : 4 wassen wassen van ongerechtigheid
Jes. 1 : 16 wassen wast u
Joh. 9 : 6 wassen zich – in de vijver Siloam
Jer. 4 : 14 wassen zich het - wassen van boosheid
Gen. 43 : 31 wassen zijn aangezicht –
Ex. 29 : 4 wassen met water
Lev. 14 : 8 wassing van iemand die van melaatsheid genezen is
Lev. 15 : 5 wassing van onreine aanraking
Tit. 3 : 5 wassing van wedergeboorte
Ex. 40 : 7 wasvat bevatte water
Ex. 40 : 30 wasvat bevatte water voor wassen van handen en voeten der priesters
Lev. 7 : 27 wasvat gebruik: geval: bloedvlek
Ex. 40 : 11 wasvat heiligen
Ex. 30 : 17 v wasvat koperen -
Ex. 38 : 8 wasvat koperen -: bouw
Ex. 40 : 7 wasvat plaats
Ex. 40 : 30 wasvat plaats
Ex. 40 : 31 wasvat voor handen en voeten
Ex. 40 : 11 wasvat zalven
Lev. 8 : 11 wasvat zalving van het –
2 Kon. 3 : 20 water - des levens, type van
2 Pe 3 : 5 water aarde bestaande uit en door water
Lev. 16 : 4 water baden met -: alvorens heilige klederen aan te trekken
Num. 5 : 18 v water bitter
Jer. 17 : 8 water boom aan het – geplant
Jes. 58 : 11 water bron van -: wij
Luk. 21 25 water bruisen van zee en watergolven
Joh. 4 : 14 water dat Christus geeft
Ps. 65 : 10 water de rivier Gods is vol -
Deut. 33 : 13 water diepte: ondergronds water?
Jes. 43 : 2 water door het - gaan: God is met Israël
Hebr. 10 : 22 water en bloed
Joh. 19 : 34 water en bloed uit Jezus’ doorstoken zijde
Opb. 16 : 5 water engel van de -en
Opb. 17 : 15 water fig. gebruikt: wateren zijn volken, menigten, naties, talen
Jes. 55 : 1 water fig. komt tot de -en
Opb. 17 : 1 water fig. vele wateren: vele volken
Joh. 3 : 5 water geboren worden uit – en Geest
Jer. 10 : 13 water gedruis van wateren in de hemel
Ex. 15 : 22 water geen – vinden
Ex. 17 : 1 water gemis van –
1Jo 5 : 7 water getuigen door het -
1Jo 5 : 8 water getuigt
2 Kon. 2 : 21 water gezond gemaakt
Jer. 17 : 13 water God de springader van het levende water
Ps. 29 : 3 water God is op de grote -en
Jes. 44 : 3 water God zal – gieten op de dorstige (Israël)
Ps. 29 : 3 water Gods stem is op de -en
Ps. 1 : 3 water Gods woord als -
Ef. 5 : 26 water Gods woord als -
Num. 5 : 17 water heilig -
Jes. 55 : 10 water hemel-: werking op aarde
Ps. 66 : 12 water in het - komen: Israël
Luk. 8 : 24 water Jezus bestrafte de wind en de golfslag van het water
1Jo 5 : 6 water Jezus is gekomen door water en bloed
Opb. 1 : 15 water Jezus’ stem als een gedruis van vele wateren
Spr. 25 : 25 water koud -
Luk. 22 10 water kruik - dragend
Jer. 2 : 13 water lekkende bakken
Joh. 4 : 10 water levend -: fig.:door Jezus te geven
Gen. 26 : 19 water levend -: put van levend -
Jer. 17 : 13 water levend -: springader: God
Lev. 14 : 50 water levend –
Joh. 7 : 38 water levend water stromend uit het binnenste van de gelovige
Lev. 14 : 5 water levend water: aarden vat met levend –
Jer. 2 : 13 water levende –: springader: God
Opb. 22 : 17 water levens- : te nemen om niet
Opb. 7 : 17 water levenswateren
Ez. 19 : 10 water maakt de wijnstok vruchtbaar en vol ranken
Lev. 16 : 24 water middel ter reiniging
Joh. 4 : 13 water natuurlijk –: lest de dorst niet blijvend
Luk. 8 : 6 water noodzakelijk voor de groei van een plant
Jer. 15 : 18 water onbestendige -en
Gen. 24 : 11 water putten: tijd
Hebr. 10 : 22 water rein -: Gods woord, vgl. Jezus uitspraak: "rein om het woord"
Joh. 13 : 5 water reinigen met water: voeten
Deut. 23 : 10 water reiniging met water na zaadlozing in legerplaats
Jes. 12 : 3 water scheppen: uit de fonteinen des heils
2 Kon. 2 : 19 water slecht -
Gen. 49 : 3 water snelle afloop als der -en
Jes. 49 : 10 water springaders der -en: God zal de verlosten erheen leiden
Opb. 19 : 6 water stem van vele wateren
Neh. 9 : 11 water sterke wateren
Jer. 46 : 7 water stroom: zinnebeeld van Egyptische leger
Ez. 36 : 25 water ter reiniging toegepast
Ps. 69 : 15 water uit de diepten der -en gered worden
Ps. 105 : 41 water uit de geopende steenrots, vgl. het water uit Christus' gestoken zijde
Jes. 48 : 21 water uit de rotsen: door God bewerkt
Neh. 9 : 15 water uit de steensrots bracht God water voort
Opb. 21 : 6 water van het leven
Ex. 7 : 17 v water veranderd in bloed
Joh. 2 : 9 water veranderd in wijn
Opb. 11 : 6 water veranderen in bloed
Ex. 29 : 4 water wassen met –
Ex. 4 : 9 water water in bloed veranderen
Ps. 148 : 4 water wateren boven de hemelen
Gen. 1 : 20 water wateren brengen overvloedig voort
Jes. 30 : 20 water wateren der verdrukking te drinken geven
Jes. 64 : 2 water wateren doen opbobbelen door vuur
Job 12 : 15 water wateren door God bestuurd
Ps. 105 : 29 water wateren in bloed veranderd door God
Spr. 30 : 4 water wateren in een kleed gebonden
Ex. 20 : 4 water wateren onder de aarde
Joh. 2 : 6 water watervaten: te vullen met water
Deut. 8 : 7 water zegen van -
Spr. 11 : 25 water zie bevochtigen
water zie ook Vloed
Jes. 32 : 2 waterbeek als waterbeken in een dorre plaats: Jezus
Joz. 15 : 19 waterbron -nen gegeven aan Achsa
Opb. 16 : 4 waterbron bloed geworden
Opb. 14 : 7 waterbron door God zijn de -nen gemaakt
Lev. 11 : 9 waterdier eetbare waterdieren
Ps. 93 : 4 wateren fig.lijkt het
Jes. 58 : 11 wateren gewaterde hof: u zult zo zijn
Spr. 30 : 4 wateren grenzen der -
Jer. 47 : 2 wateren zinnebeeld van een menigte mensen
Ps. 144 : 7 wateren zinnebeeld: overweldigende vreemden, vijanden
Gen. 24 : 13 waterfontein Eliëzer stond bij de -
Ex. 15 : 27 waterfontein twaalf -en te Elim
Gen. 26 : 20 v waterput twist om waterputten
Ex. 2 : 15 waterput zitten bij een –
Gen. 21 : 19 waterput
Matth. 7 : 27 waterstroom
Joh. 4 : 28 watervat
Ps. 29 : 10 watervloed Jahweh heeft gezeten over de -
Ps. 69 : 16 watervloed laat de - mij niet overstromen
Joz. 15 : 19 waterwelling
Richt. 1 : 15 waterwelling
Luk. 14 : 2 v waterzuchtige genezing van een -
WC zie Toilet
Gen. 48 : 21 wederbrengen door God: Israël: in het land Kanaän
2 Kron. 33 : 13 wederbrengen door God: Manasse: naar Jeruzalem
Jer. 24 : 6 wederbrengen door God: weggevoerde Judeeërs
Jes. 49 : 5 wederbrengen Israël – tot God: opdracht van de Messias
Jes. 52 : 8 wederbrengen Sion
Jer. 29 : 14 wederbrengen tot het land Israël
Job 39 : 6 wedergeboorte een smart
Tit. 3 : 5 wedergeboorte en behoudenis
Luk. 7 : 28 wedergeboorte en natuurlijke geboorte
1Jo 5 : 1 wedergeboorte God doet geboren worden
Matth. 19 : 28 wedergeboorte herstel van alle dingen
2 Kon. 5 : 13 v wedergeboorte tot kind Gods, bijv. Naaman, "kleine jongen"
Joh. 3 : 5 wedergeboorte uit water en Geest
Matth. 19 : 28 wedergeboorte vgl. de weeen in de eindtijd
Tit. 3 : 5 wedergeboorte wassing van -
1 Pe 1 : 23 wedergeboren en liefhebben
1 Pe 1 : 3 wedergeboren God heeft ons - doen worden
1 Pe 1 : 23 , 25 wedergeboren uit het woord van God, dat verkondigd is
1Jo 3 : 10 wedergeborene doet de gerechtigheid en heeft zijn broeder lief
Jes. 30 : 9 wederhorig Israël
Jer. 13 : 11 wederhorigheid Israëls –
2 Thess. 2 : 6 v wederhouder Heilige Geest vermoedelijk, niet de gemeente
2 Kron. 19 : 4 wederkeren - tot God: doen wederkeren
Opb. 3 : 3 wederkeren bedenken hoe je het ontvangen en gehoord hebt
Mal. 3 : 7 wederkeren door God: tot Israël
Gen. 16 : 9 wederkeren door Hagar: door de engel bevolen
1 Kon. 2 : 44 wederkeren iemands boosheid op hem doen - door God
Gen. 31 : 3 wederkeren keer weder tot het land van uw vaderen (gezegd door God tot Jakob)
Jer. 3 : 1 wederkeren keer, ondanks uw hoererij, nochtans weder tot Mij
Mal. 3 : 7 wederkeren keert weder tot Mij en Ik zal tot u wederkeren
Klg. 3 : 40 wederkeren tot God
Jer. 15 : 19 wederkeren tot God –: door Jeremia
2 Kron. 24 : 19 wederkeren tot God doen -: taak van profeten
Jes. 44 : 22 wederkeren tot God, omdat Hij Israël heeft verlost
Jer. 3 : 22 wederkeren tot God: keert weder, gij afkerige kinderen
Deut. 4 : 30 wederkeren tot God: uit angst en ellende
Jer. 8 : 5 wederkeren tot God: weigeren
Jes. 1 : 27 wederkerende wederkerenden van Sion
Jes. 30 : 15 wederkering door - behouden worden
Jer. 30 : 10 wederkomen door Jakob (volk Israël)
2 Kron. 30 : 9 wederkomen in het land: na bekering
Matth. 25 : 19 wederkomst afrekening met de gelovigen
2 Pe 3 : 4 wederkomst belofte van Zijn komst betwijfeld
2 Pe 3 : 9 wederkomst belofte: wordt niet vertraagd
Joh. 16 : 22 wederkomst blijdschap bij ons (toepassing)
Luk. 12 : 36 wederkomst bruiloft en -: na de bruiloft komt de Heer terug
Matth. 25 : 5 wederkomst christenen slapen in voordien
1 Thess. 4 : 13 v wederkomst Christus -
1 Pe 1 : 13 wederkomst Christus -
Opb. 2 : 25 wederkomst Christus -
Ps. 144 : 5 wederkomst Christus -
Opb. 3 : 3 wederkomst Christus - : voor slapenden als een dief
1 Tim. 6 : 15 wederkomst Christus - : wanneer: op zijn eigen tijd
Luk. 19 12 wederkomst Christus - door Hem voorzegd
Deut. 30 : 9 wederkomst Christus - en Israëls herstel
1 Thess. 3 : 13 wederkomst Christus - met al zijn heiligen
Deut. 33 : 2 wederkomst Christus - met tienduizenden van heiligen (associatie)
Matth 23 : 39 wederkomst Christus - voor Jeruzalem
Filip. 1 : 10 wederkomst Christus -: dag van Christus
Ps. 97 : 4 wederkomst Christus -: gelijk bliksem die wereld verlicht (associatie)
Ps. 102 : 17 wederkomst Christus -: in heerlijkheid
Luk. 9 : 26 wederkomst Christus -: in heerlijkheid
Matth. 16 : 27 wederkomst Christus -: in heerlijkheid Vader
Matth. 16 : 28 wederkomst Christus -: in zijn koninkrijk
1 Thess. 3 : 13 wederkomst Christus -: met al zijn heiligen
Opb. 22 : 12 wederkomst Christus -: met loon
Hgl 2 : 8 wederkomst Christus -: met vreugde
Opb. 22 : 12 wederkomst Christus -: spoedig
Jud : 15 wederkomst Christus -: ten gerichte
2 Sam. 23 : 4 wederkomst Christus -: zichtbaar
1 Tim. 3 : 14 wederkomst Christus -: Zijn verlangen
Hebr. 10 : 25 wederkomst Christus -:de dag van - zien naderen
Ez. 12 : 27 wederkomst Christus -door de mensen in gedachten uitgesteld
Jak. 5 : 8 v wederkomst Christus – als rechter is nabij
2 Thess. 1 : 10 wederkomst Christus bewonderd in zijn heiligen
Filip. 3 : 21 wederkomst Christus verandert ons lichaam
Hos. 6 : 3 wederkomst Christus: als de opgaande zon
Filip. 3 : 20 wederkomst Christus: als Heiland
1 Pe 4 : 13 v wederkomst Christus: blijdschap
1 Thess. 4 : 16 v wederkomst Christus: chronologie: 'eerst', 'daarna'
Jes. 60 : 1 wederkomst Christus: die hoop reinigt ons
Opb. 1 : 7 wederkomst Christus: elk oog zal Hem zien
Spr. 14 : 28 wederkomst Christus: heerlijke verschijning met zijn volk (toepassing)
1 Thess. 5 : 23 wederkomst Christus: heiliging met oog op
Rom. 15 : 8 wederkomst Christus: Hij zal komen en zijn beloften vervullen (toepassing)
Mark. 8 : 38 wederkomst Christus: in heerlijkheid
Matth. 14 : 25 wederkomst Christus: in type ?
Opb. 1 : 7 wederkomst Christus: Israël: alle stammen weeklagen
Luk. 17 30 wederkomst Christus: merkbaar
Obadja : 21 wederkomst Christus: met alle heiligen?
Matth. 16 : 27 wederkomst Christus: met de engelen
Mark. 8 : 38 wederkomst Christus: met de heilige engelen
Zach. 14 : 5 wederkomst Christus: met de heiligen
Matth. 17 : 3 wederkomst Christus: met de heiligen
Luk. 22 39 wederkomst Christus: met de heiligen in zijn gevolg
Opb. 1 : 7 wederkomst Christus: met de wolken
Ps. 104 : 3 wederkomst Christus: met gelovigen (wolken) en engelen (vleugelen)(associatie)
Matth. 16 : 27 wederkomst Christus: nabij ( 'staat te komen')
Matth. 25 : 7 , 1 wederkomst Christus: onze taak: onze lampen in orde brengen, uitgaan
Matth. 26 : 65 wederkomst Christus: op de wolken des hemels
1 Pe 4 : 13 v wederkomst Christus: openbaring van zijn heerlijkheid
Opb. 3 : 11 wederkomst Christus: spoedig
Opb. 22 : 20 wederkomst Christus: spoedig
2 Sam. 22 : 10 wederkomst Christus: tot verlossing (toepassing)
Filip. 3 : 20 wederkomst Christus: uit de henelen
Deut. 33 : 26 wederkomst Christus: varend op de hemel
2 Thess. 2 : 8 wederkomst Christus: verschijning
1 Tim. 6 : 14 wederkomst Christus: verschijning aan ons
Ps. 95 : 2 wederkomst Christus: verwachting: Hem tegemoet gaan met lof
Luk. 8 : 40 wederkomst Christus: wachten en uitzien naar Hem (toepassing)
Matth. 16 : 27 wederkomst Christus: zal vergelden ieder naar werken
Matth. 16 : 28 wederkomst Christus: zichbaar, vgl. 'zien komen'
Luk. 17 : 24 wederkomst Christus: zichtbaar
Ps. 98 : 3 wederkomst Christus: zichtbaar, vs 2
Ps. 18 : 10 v wederkomst Christus'
Ps. 57 : 4 wederkomst Christus' -
Ps. 110 : 3 wederkomst Christus' -
Jes. 40 : 10 wederkomst Christus' -
Matth. 24 : 27 wederkomst Christus' -
Joh. 21 : 22 wederkomst Christus' -
Col. 3 : 4 wederkomst Christus' -
Ps. 57 : 12 wederkomst Christus' - , vs 16
Ps. 97 : 6 wederkomst Christus' - (associatie): alle volken zien Gods eer
1 Tim. 4 : 13 wederkomst Christus' - (toepassing)
Micha 1 : 2 v wederkomst Christus' - en verschijnselen
Ps. 108 : 6 v wederkomst Christus' - uit de hemel, tot redding
Hos. 6 : 3 wederkomst Christus' -: als de dageraad
Jud : 21 wederkomst Christus' -: barmhartigheid
Mark. 13 : 32 wederkomst Christus' -: dag of uur onbekend
1 Thess. 1 : 10 wederkomst Christus' -: die ons redt van de komende toorn
Hebr. 10 : 25 wederkomst Christus' -: gelijk aanbreken van de dag
Opb. 12 : 10 wederkomst Christus' -: komst van Zijn gezag
Jud : 14 wederkomst Christus' -: met tienduizenden
1 Pe 1 : 6 wederkomst Christus' -: openbaring
Ex. 32 : 23 wederkomst Christus' -: twijfel
1 Thess. 1 : 10 wederkomst Christus' -: uit de hemelen
Matth. 24 : 50 wederkomst Christus' -: uur
1 Tim. 6 : 13 wederkomst Christus' -: verschijning, voor gelovigen!
Jud : 21 wederkomst Christus' -: verwachten
Matth. 24 : 50 wederkomst Christus' -: voor de bozen onverwachts
Matth. 10 : 23 wederkomst Christus' -: wanneer: evangelisatie in Israël
1 Cor. 15 : 23 wederkomst Christus' komst
Luk. 21 35 wederkomst Christus' op aarde
Matth. 24 : 46 wederkomst Christus'-
1 Thess. 4 : 14 wederkomst Christus'- : ontslapenen met Hem: zekerheid hiervan
Matth. 24 : 36 wederkomst Christus'-: dag en uur verschijning onbekend
1 Thess. 5 : 1 wederkomst Christus'-: tijden en gelegenheden
Filip. 1 : 6 wederkomst Christus'-: voltooing van Gods werk
Jes. 35 : 10 wederkomst Christus': met de zijnen: eeuwige blijdschap (toepassing)
Col. 3 : 4 wederkomst Christus': wij zullen geopenbaard worden in heerlijkheid
Jes. 63 : 1 wederkomst Christus’ – uit Edom
Jes. 62 : 11 wederkomst Christus’ – voor Sion
Jes. 63 : 1 wederkomst Christus’ – voor Sion
Jes. 63 : 1 wederkomst Christus’ –: in grote kracht
Jes. 63 : 1 v wederkomst Christus’ –: kleding
1 Thess. 2 : 19 wederkomst Christus´ -
Luk. 19 15 wederkomst daarna: slaven ter verantwoording geroepen
2 Thess. 1 : 10 wederkomst doel
Luk. 10 : 35 wederkomst door Jezus zelf voorzegd, in een gelijkenis
2 Thess. 2 : 3 wederkomst eindtijdse tekenen: afval tov godsdienst
Mark. 9 : 12 wederkomst Elia komt eerst en herstelt alles
Matth. 24 : 37 v wederkomst gelijk de dagen van Noach
Luk. 12 : 40 wederkomst gereed zijn voor Christus' -
Jak. 5 : 7 wederkomst hebt geduld tot de komst van de Heer
Hebr. 10 : 37 wederkomst Hij die komt zal komen en niet uitblijven
Mark. 13 : 37 wederkomst houding tegenover: waken
Luk. 12 : 36 wederkomst houding van een discipel: wachten
Luk. 12 : 37 wederkomst houding van een discipel: waken
Mark. 13 : 35 wederkomst in de nacht
2 Thess. 1 : 7 wederkomst in vlammend vuur
Opb. 16 : 15 wederkomst Jezus - : gelijk een dief
Opb. 16 : 15 wederkomst Jezus - : onze taak: kleren bewaren
Luk. 21 27 wederkomst Jezus -: met kracht en grote heerlijheid
Luk. 21 27 wederkomst Jezus -: zichtbaar: in een wolk
Luk. 21 27 wederkomst Jezus -: zichtbaar: voor de volken
Luk. 13 : 35 wederkomst Jezus -: zichtbaar: voor Jeruzalem
Opb. 16 : 15 wederkomst Jezus – : onze taak: waken
Joh. 1 : 9 wederkomst Jezus – als licht der wereld
Matth. 25 : 13 wederkomst Jezus: dag en uur ons onbekend
Hand. 1 : 11 wederkomst Jezus: gelijkerwijs Hij is heengegaan
Jes. 52 : 15 wederkomst Jezus: heidenen verstomd en krijgen kennis
Mark. 13 : 26 wederkomst Jezus: in wolken
Mark. 14 : 62 wederkomst Jezus: met de wolken des hemels
Mark. 13 : 26 wederkomst Jezus: met grote kracht
Mark. 13 : 26 wederkomst Jezus: met heerlijkheid
Joh. 14 : 3 wederkomst Jezus: ons tot zich nemen
Jes. 52 : 10 wederkomst Jezus: voor de wereld
Matth. 25 : 10 wederkomst Jezus: voorbereiding door ons: gereed zijn, olie in de kruik
Matth. 25 : 10 wederkomst Jezus: wanneer de helft weggaat om te kopen
Luk. 21 36 wederkomst Jezus' - : staat te gebeuren
2 Pe 3 : 14 wederkomst Jezus' - en onze wenselijke toestand
Jes. 40 : 5 wederkomst Jezus' -: bevestiging van Gods woord
Luk. 13 : 35 wederkomst Jezus' -: in de naam van de HEER
Hand. 3 : 20 wederkomst Jezus' -: na bekering der Joden
Matth. 24 : 44 wederkomst Jezus' -: onze voorbereiding: gereed zijn
Matth. 24 : 51 wederkomst Jezus' -: oordeel voor de boze slaven
Jes. 40 : 5 wederkomst Jezus' -: openbaring aan iedereen
Matth 24 : 3 wederkomst Jezus' -: teken daarvan
Matth. 24 : 44 wederkomst Jezus' -: uur onvermoed
Matth. 24 : 48 wederkomst Jezus' -: verwachting: 'mijn Heer blijft uit'
Hand. 3 : 20 wederkomst Jezus' -: wanneer
Matth. 25 : 31 wederkomst Jezus'- : in heerlijkheid
Matth. 25 : 5 wederkomst Jezus'- : uitblijven, vgl. 19
Matth. 25 : 31 wederkomst Jezus'-: met alle engelen
Mark. 13 : 36 wederkomst Jezus'-: plotseling
Mark. 6 : 48 wederkomst Jezus': toepassing
Mark. 13 : 35 wederkomst Jezus': wanneer onbekend
1 Thess. 5 : 1 wederkomst kennis van - nauwkeurig weten
1 Pe 1 : 7 wederkomst lof, eer, heerlijkheid voor ons
2 Thess. 1 : 7 wederkomst met de engelen
Hgl 4 : 8 wederkomst met de gemeente (toepassing)
2 Thess. 1 : 10 wederkomst met de heiligen
Luk. 12 : 36 wederkomst na de bruiloft
Luk. 19 15 wederkomst na ontvangst koninkrijk
2 Thess. 1 : 7 wederkomst ons deel: rust
Luk. 9 : 37 wederkomst ontmoeting in de lucht (toepassing)
Luk. 19 27 wederkomst oordeel over de ongelovigen
2 Thess. 1 : 7 wederkomst openbaring van de Heer
1 Pe 1 : 7 wederkomst openbaring van Jezus Christus
2 Cor. 12 : 20 v wederkomst Paulus' -: hoe treft Paulus de Corinthiers aan
Opb. 22 : 7 wederkomst spoedig
2 Thess. 1 : 7 wederkomst ten gerichte
Hgl 4 : 5 wederkomst toepassing
2 Thess. 1 : 7 wederkomst uit de hemel
Micha 7 : 7 wederkomst uitzien naar de Heere (associatie)
Hab. 3 : 3 v wederkomst van Christus
2 Cor. 5 : 2 wederkomst van Christus
Ps. 112 : 4 wederkomst van Christus (associatie)
Ps. 57 : 4 wederkomst van Christus (toepassing)
2 Thess. 2 : 1 wederkomst van Christus: onze bijeenvergadering tot hem
1Jo 2 : 28 wederkomst van Christus: openbaring
1Jo 3 : 2 wederkomst van Christus: openbaring
2 Thess. 2 : 1 wederkomst van Christus: opname van de gemeente
1Jo 2 : 28 wederkomst van Christus: voorbereid zijn door ons: in Hem blijven
1 Thess. 4 : 15 wederkomst van de Heer
Matth. 25 : 19 wederkomst van Jezus: na lange tijd
2 Thess. 1 : 10 wederkomst verheerlijking Christus
Jes. 64 : 1 wederkomst verlangen naar de - (toepassing)
1 Thess. 1 : 10 wederkomst verwachten van Jezus' -
Hebr. 10 : 37 wederkomst verwachting van de -: 'nog een zeer korte tijd'
Opb. 3 : 3 wederkomst voor de zijnen is zijn komst vooraf merkbaar
Matth. 25 : 5 wederkomst wanneer: middernacht
2 Thess. 1 : 12 wederkomst wij verheerlijkt in Hem
Luk. 18 8 wederkomst zal de Heer het geloofsvertrouwen vinden?
Matth. 24 : 30 wederkomst zichtbaar
wederkomst zie ook Posttribulationisme
Matth. 5 : 46 wederliefde
Esth. 8 : 8 wederroepen niet te -
Deut. 1 : 42 - 43 wederspannig begrip
Deut. 31 : 27 wederspannig en hard van nek
Deut. 1 : 42 - 43 wederspannig geval van -heid
Ps. 105 : 28 wederspannig Gods woord niet - zijn
Jer. 5 : 23 wederspannig hart
Deut. 31 : 27 wederspannig hoeveel
Ps. 106 : 7 wederspannig Israël aan de schelfzee
Deut. 31 : 27 wederspannig tegen God
Ps. 107 : 11 wederspannig tegen Gods geboden
1 Sam. 15 : 23 wederspannigheid afgoderij
Deut. 1 : 26 wederspannigheid begrip: onwil om Gods wil te doen
1 Sam. 15 : 23 wederspannigheid zonde der toverij
Ps. 107 : 11 wederspanningheid gevolg: ellende
Hos. 7 : 14 wederstreven tegen God
1 Sam. 15 : 23 wederstreven
Jes. 65 : 2 wederstrevig volk
Gen. 42 : 29 wedervaren te kennen geven
Hab. 2 : 16 wedervergelding aangezegd
1 Sam. 15 : 33 wedervergelding Agag's dood
Richt. 9 : 24 wedervergelding beoogd
Ex. 22 : 24 wedervergelding bijzonder van de verdrukking van weduwen en wezen
Gen. 9 : 6 wedervergelding bloed door bloed
Opb. 16 : 6 wedervergelding bloed met bloed
Hos. 4 : 6 wedervergelding door God: vergeten, verwerpen door Hem
Neh. 4 : 4 wedervergelding gebed om -
Ex. 4 : 23 wedervergelding geval
Num. 25 : 18 wedervergelding geval
Jer. 7 : 32 v wedervergelding geval
Jer. 50 : 15 wedervergelding geval
Opb. 18 : 6 v wedervergelding geval: aan Babylon
Richt. 1 : 7 wedervergelding geval: afgehouwen duimen
Jer. 51 : 49 wedervergelding geval: Babels val
Jer. 48 : 26 - 27 wedervergelding geval: belaching
Richt. 15 : 11 wedervergelding geval: door Simson
Gen. 27 : 29 wedervergelding gewenst
Richt. 9 : 56 wedervergelding God deed het kwaad gedaan door Abimelech wederkeren
Matth. 5 : 7 wedervergelding gunstige –: geval
1 Kon. 21 : 21 wedervergelding kwaad vergolden met kwaad
Richt. 8 : 19 wedervergelding menselijke –: geval: door Gideon
Richt. 8 : 35 wedervergelding nagelaten
Ex. 21 : 23 v wedervergelding oog voor oog etc
Ex. 21 : 36 wedervergelding os voor os
Matth. 5 : 39 wedervergelding persoonlijke – van de boze na te laten
Jer. 51 : 35 wedervergelding roep om – aan Babel
Jer. 23 : 36 wedervergelding valse profeet, die een last van Jahweh spreekt, dien zal zijn eigen woord tot last zijn
Jer. 25 : 14 wedervergelding van de Babyloniërs
Ex. 15 : 1 wedervergelding van de moord op de mannelijke baby’s van Israël
Richt. 15 : 10 wedervergelding van kwaad begeerd
Ps. 94 : 23 wedervergelding van ongerechtigheid
Ez. 35 : 6 wedervergelding van Seir
2 Thess. 1 : 6 wedervergelding verdrukking vergelden met verdrukking
Richt. 9 : 57 wedervergelding voor de inwoners van Sichem
Jes. 50 : 11 wedervergelding vuur
2 Cor. 9 : 6 wedervergelding wet van -
2 Kron. 15 : 2 wedervergelding wet van - : God verlaten maakt verlaten
Jak. 2 : 13 wedervergelding wet van – toegepast op de onbarmhartigen
1 Kon. 21 : 23 wedervergelding
Spr. 26 : 27 wedervergelding
Jes. 30 : 16 wedervergelding
Col. 3 : 25 wedervergelding
Luk. 20 3 wedervraag door Jezus
wedervraag zie ook Vraag
Hebr. 12 : 1 wedloop
1 Tim. 5 : 5 weduwe arbeid der -n
Mark. 12 : 41 weduwe arme
Luk. 21 2 weduwe arme -
Deut. 24 : 17 v weduwe bescherming en zorg -en
Jak. 1 : 27 weduwe bezoeken van -n in hun verdrukking
Ps. 94 : 6 weduwe doden van de -n: door de goddelozen
1 Tim. 5 : 3 weduwe eer de echte -n
Lev. 21 : 14 weduwe geen – als vrouw voor de hogepriester
Luk. 20 47 weduwe gevaar: uitbuiting
Ps. 146 : 9 weduwe God houdt de -n staande
Ps. 68 : 6 weduwe God is een rechter der -n
Jer. 49 : 11 weduwe God zorgt voor -n
Spr. 15 : 25 weduwe God: bevestigt de -
1 Tim. 5 : 5 weduwe haar hoop op God gevestigd
Deut. 10 : 18 weduwe het recht van de -: doet God
Mark. 12 : 40 weduwe huizen van de -n opeten: door de schriftgeleerden
1 Tim. 5 : 15 weduwe jonge -en die zich afwenden en de satan achterna gaan
1 Tim. 5 : 11 weduwe jongere -n
1 Tim. 5 : 14 weduwe jongere -n moeten trouwen
2 Sam. 20 : 3 weduwe levende als -n
Jer. 22 : 3 weduwe onderdrukt de - niet
1 Cor. 7 : 8 weduwe ongehuwd blijven is goed
Mal. 3 : 5 weduwe onrechtvaardig behandelen
Deut. 27 : 19 weduwe recht van de - buigen
Opb. 18 : 7 weduwe rouw
Jes. 10 : 2 weduwe tot buit geworden
Jes. 1 : 23 weduwe twistzaak der weduwen wordt niet behandeld
Joel 1 : 8 weduwe verdriet der -
Job 24 : 3 weduwe verdrukken
Jer. 7 : 6 weduwe verdrukken: niet doen
Jer. 15 : 8 weduwe vermeerdering van -n als straf
Job 31 : 16 weduwe versmachten door een -
Mark. 12 : 44 weduwe vrijgevige -
1 Tim. 5 : 9 weduwe zestig jaar of ouder mag worden ingeschreven
Deut. 26 : 12 weduwe zorg voor
Ex. 22 : 22 v weduwe zorg voor de -
Hand. 9 : 39 weduwe zorg voor de -en: kleding make: door Tabitha
Job 31 : 16 weduwe zorg voor de -n
Luk. 7 : 12 weduwe
Luk. 18 3 weduwe
Jes. 1 : 17 weduwe handelt de twistzaak der -
Jes. 54 : 4 weduwschap smaad van –
Jes. 47 : 8 v weduwschap
Jes. 21 : 3 wee bange weeën hebben mij aangegrepen
Matth 24 : 8 wee begin van de -en
Luk. 10 : 13 wee Bethsaïda
Luk. 10 : 13 wee Chorazin
Opb. 12 : 12 wee de aarde en de zee
Luk. 21 23 wee de zwangeren en zogenden in die dagen
Luk. 22 22 wee die mens die Jezus overlevert
Opb. 8 : 13 wee drievoudig -
Luk. 17 : 1 wee hem door wie struikelblokken komen
Jes. 26 : 17 wee Israël in barensnood
Jes. 6 : 5 wee mij
Jer. 45 : 3 wee mij nu: gezegd door Baruch
Jer. 15 : 10 wee mij, mijn moeder, dat u mij gebaard hebt
Matth. 26 : 24 wee uitgesproken door de Heer met betrekking tot zijn verrader
Jud : 11 wee wee hun
Opb. 9 : 12 wee wee na wee
Opb. 18 : 19 wee wee-roep
Opb. 18 : 10 wee wee, wee de grote stad Babylon
Opb. 18 : 16 wee wee, wee de grote stad Babylon
Opb. 12 : 2 wee weeën van een zwangere
Jes. 66 : 7 wee weeën van Sion
Esth. 4 : 4 wee zeer - doen: bij Esther
Mark. 13 : 17 wee zwangeren en zogenden in die dagen
Spr. 23 : 29 wee
Jer. 4 : 31 wee
Jer. 6 : 7 weedom in Jeruzalem
Spr. 20 : 23 weegschaal bedrieglijke -
Spr. 11 : 1 weegschaal bedrieglijke -: den HEERE een gruwel
Lev. 19 : 36 weegschaal geen zult een rechte - hebben
Job 31 : 6 weegschaal rechte -
Dan. 5 : 27 weegschaal wegen in -en en te licht bevinden
Ps. 62 : 10 weegschaal
Opb. 6 : 5 weegschaal
Lev. 19 : 36 weegsteen rechte -en zult u hebben
Spr. 20 : 23 weegsteen tweëerlei -
Deut. 25 : 13 weegsteen tweeërlei weegstenen
Spr. 11 : 1 weegsteen volkomen
Dan. 9 : 24 v week de zeventig weken
Ex. 34 : 22 week Feest der weken
Dan. 9 : 24 week jaar-
Jes. 7 : 4 week uw hart worde niet -
Amos 8 : 10 weeklacht liederen in -en veranderen
Jer. 9 : 10 weeklacht opheffen
Jer. 7 : 29 weeklacht verhef een – op de hoge plaatsen
Jer. 10 : 19 weeklacht wee mij over mijn breuk
1 Kon. 13 : 30 weeklacht
Jer. 9 : 19 weeklage stem van –
Ps. 30 : 11 weeklage veranderd in een rei
Luk. 8 : 52 weeklagen allen weeklaagden over het overleden meisje
Joh. 16 : 20 weeklagen door de discipelen: door Jezus voorzegd
Opb. 18 : 9 weeklagen door de koningen van de aarde over Babylon
Matth. 24 : 30 weeklagen door de stammen van het land
Opb. 1 : 7 weeklagen door de stammen van het land: over Jezus Christus
Luk. 23 27 weeklagen over Jezus, door vrouwen
Amos 8 : 10 weeklagen
Luk. 7 : 25 weelde Christus over -
2 Sam. 1 : 24 weelde gewaardeerd
Luk. 7 : 25 weelde in - leven
Jak. 5 : 5 weelde in - leven
Opb. 18 : 3 weelde macht van haar –
Spr. 19 : 10 weelde misstaat een zot
Amos 6 : 4 weelde
Opb. 18 : 7 , 9 weelderig leven
Opb. 18 : 9 weelderig leven
Neh. 8 : 10 weent weent niet (geval)
Opb. 11 : 6 weer beinvloeden: door de twee getuigen
Ex. 10 : 13 weer door God gebruikt en bestuurd
Gen. 9 : 14 weer God heeft het - in de hand
Ps. 105 : 33 weer God kan weersgesteldheid veranderen
Ex. 9 : 23 weer Gods bestuurt het weer
Ex. 9 : 29 weer is van God
Joel 2 : 23 weer regeren: door de Messias
Jer. 29 : 10 weerbrengen Israël: uit Babel: door God
Hand. 14 : 18 weerhouden de menigte - te offeren
1 Sam. 7 : 13 weerhouden Filistijnen: door God
Matth. 2 : 12 weerhouden iets te doen: door God
Joh. 7 : 44 weerhouden mensen werden ervan weerhouden Jezus te grijpen
Spr. 25 : 28 weerhouden zijn - niet kunnen weerhouden
1 Pe 3 : 10 weerhouden zijn tong van kwaad -
2 Cor. 12 : 21 weerkomen door Paulus in Korinthe
Hand. 18 : 28 weerleggen de Joden in het openbaar -
1 Sam. 20 : 3 weerleggen door David
Jer. 37 : 9 weerleggen door God
Matth. 12 : 25 v weerleggen door Jezus
2 Tim. 3 : 16 weerleggen met de bijbel
Tit. 1 : 9 weerleggen met de gezonde leer
Tit. 1 : 9 weerleggen tegensprekers -
2 Tim. 4 : 2 weerleggen weerleg!
1 Kon. 22 : 28 weerleggen weerlegbare profetie
Job 28 : 26 weerlicht der donderen: door God geordend
Job 38 : 25 weerlicht door God bestuurd
Job 37 : 3 weerlicht goddelijk verschijnsel
Luk. 17 : 24 weerlichten
Luk. 6 : 29 weerloosheid beoefenen
Deut. 21 : 20 weerspannig begrip
Jes. 1 : 20 weerspannig begrip
Ez. 20 : 8 weerspannig Israël was – tegen God
Jes. 50 : 5 weerspannig Jezus niet –
Deut. 21 : 18 weerspannig kind
Tit. 1 : 6 weerspannig kind
Deut. 9 : 24 weerspannig leven lang -
Joz. 22 : 29 weerspannig tegen God
Hos. 14 : 1 weerspannig tegen God
Jes. 65 : 2 weerspannig wederstrevig
Tit. 1 : 10 weerspannig weerspannige zwetsers en bedriegers
Num. 14 : 9 weerspannig weest niet - tegen Jhwh
Jes. 63 : 10 weerspannig worden: door de Israëlieten
Neh. 9 : 26 weerspannig worden: door Israël
Joz. 1 : 18 weerspannig zijn: tegen de mond van Jozua
1 Kon. 13 : 21 weerspannig
1 Tim. 1 : 9 weerspannige terechtwijzen door de wet
Deut. 1 : 27 weerspannigheid en denken
Jes. 1 : 20 weerspannigheid gevolg
Jer. 4 : 17 weerspannigheid gevolg: ellende
Joz. 22 : 22 weerspannigheid
Neh. 9 : 17 weerspannigheid
Jer. 6 : 16 weerspannigheid
Deut. 9 : 23 weerspanning en God niet geloven
Luk. 21 : 15 weerspreken gelovigen -
Matth. 5 : 39 weerstaan boze mens niet weerstaan
Jak. 4 : 7 weerstaan de duivel -
Rom. 13 : 2 weerstaan de instelling Gods
Hand. 13 : 8 weerstaan door een tovenaar
1 Pe 5 : 5 weerstaan door God: de hoogmoedigen
Jak. 4 : 6 weerstaan door God: hoogmoedigen
Luk. 21 : 15 weerstaan gelovigen -
Jak. 5 : 6 weerstaan niet -
Hand. 18 : 6 weerstaan Paulus weerstaan door de Joden
Gal. 2 : 11 weerstaan Paulus weerstond Petrus
Rom. 13 : 2 weerstaan verzetten en –
1 Pe 5 : 9 weerstaan weerstaat de duivel
Jak. 4 : 6 weerstand door God: jegens hoogmoedigen
Ef. 6 : 13 weerstand nodige - bieden
2 Tim. 3 : 8 weerstand tegen de waarheid
Luk. 5 39 weerstand tegen het nieuwe
Joh. 16 : 22 weerzien Jezus –, na zijn opstanding
Deut. 24 : 17 v wees bescherming en zorg -en
Jak. 1 : 27 wees bezoeken van wezen in hun verdrukking
Ps. 94 : 6 wees doden van de -n: door de goddelozen
Jes. 1 : 17 wees doet de - recht
Job 14 : 21 wees gestorven ouders kennen hem niet
Ps. 146 : 9 wees God houdt de -n staande
Ps. 68 : 6 wees God is een vader der -zen
Jer. 49 : 11 wees God zorgt voor -zen
Deut. 10 : 18 wees het recht van de -: doet God
Joh. 14 : 18 wees Jezus zal ons geen wezen laten blijven
Jer. 22 : 3 wees onderdrukt de - niet
Job 31 : 21 wees onrecht doen aan een -
Mal. 3 : 5 wees onrechtvaardig behandelen
Jes. 1 : 23 wees recht doen aan de -: dat verzuimen te doen
Deut. 27 : 19 wees recht van de - buigen
Jer. 5 : 28 wees rechtzaak van de – nagelaten
Jer. 7 : 6 wees verdrukken: niet doen
Jes. 10 : 2 wees wezen worden geplunderd
Klg. 5 : 3 wees wezen zonder vader, zijn wij
Deut. 26 : 12 wees zorg voor
Ex. 22 : 22 v wees zorg voor de -
Job 31 : 17 wees zorg voor de -
Esth. 2 : 7 wees
Deut. 31 : 29 weg afwijken van de -
Spr. 21 : 2 weg alle weg van de mens is recht in zijn ogen
1 Thess. 3 : 11 weg banen door God
Ps. 119 : 59 weg bedenken, overdenken en dan aanpassen
Spr. 4 : 26 weg beoordeel je eigen weg
Luk. 7 : 27 weg bereiden; door Johannes de Doper
Jes. 57 : 14 weg bereiden: aanstoot wegnemen
Opb. 16 : 12 weg bereiden: door opdrogen van een rivier
Spr. 3 : 6 weg betrek God in al je wegen en Hij zal je paden recht maken
1 Kon. 8 : 25 weg bewaren
Spr. 2 : 8 weg bewaren: door God: de weg van Zijn gunstgenoten
2 Kron. 6 : 16 weg bewaren: om te wandelen in Gods wet
2 Kon. 17 : 13 weg boze -en: bekeert u daarvan
Jer. 36 : 7 weg boze –
Jer. 26 : 3 weg boze –: zich daarvan moeten bekeren
Jer. 36 : 3 weg boze –: zich daarvan moeten bekeren
Hand. 22 : 4 weg christendom "Weg" genoemd
Ps. 1 : 6 weg de - der goddelozen: zal vergaan
Mark. 12 : 14 weg de - van God leren: door Jezus
Spr. 10 : 29 weg de - van Jahweh is voor de werkers der ongerechtigheid verstoring
Richt. 2 : 22 weg de - van Jhwh houden, om daarin te wandelen
Joh. 14 : 6 weg de -: Jezus
Spr. 4 : 11 weg de weg der -
Ps. 1 : 6 weg de weg der rechtvaardigen: de HERE kent die -
2 Pe 2 : 2 weg de weg van de waarheid
Spr. 10 : 29 weg de weg van Jahweh is voor de oprechte sterkte
Ps. 49 : 14 weg denk- en leefwijze
Spr. 4 : 14 weg der bozen: treedt niet daarop
Spr. 4 : 15 weg der bozen: verwerp die, ga er niet door, wijk er van, ga voorbij
Spr. 2 : 13 weg der duisternis: ingaan
Spr. 16 : 31 weg der gerechtigheid
Spr. 4 : 19 weg der goddelozen: donkerheid
Jer. 10 : 2 weg der heidenen: niet leren
Spr. 4 : 19 weg der rechtvaardigen: een schijnend licht
Spr. 13 : 15 weg der trouwelozen: -
Spr. 3 : 16 weg der wijsheid: liefelijkheid, vrede
Ps. 1 : 1 weg der zondaars
Jer. 21 : 8 weg des levens en - des doods
Spr. 15 : 24 weg des levens: gaat naar boven
Jes. 65 : 2 weg die niet goed is
Jer. 10 : 23 weg door God beschikt
Ps. 49 : 14 weg dwaasheid
Jes. 63 : 17 weg dwalen van de -
Ps. 139 : 24 weg eeuwige -
Hand. 14 : 16 weg eigen -en laten gaan: door God
Jer. 10 : 23 weg eigen – bepalen
Jes. 56 : 6 weg eigen wegen gaan
Jes. 56 : 11 weg eigen wegen gaan
Spr. 16 : 9 weg en gang
Ps. 139 : 24 weg en gedachten
Deut. 13 : 5 weg en wandelen
1 Thess. 2 : 8 weg evangelie meedelen
Ps. 107 : 40 weg geen weg hebben of zien
Neh. 2 : 8 weg God baant de weg
Deut. 5 : 33 weg God gebiedt een - te gaan
Jes. 57 : 18 weg God ziet onze -en
Ez. 3 : 19 weg goddeloze –
Ps. 17 : 5 weg Gods - gaan, opdat ik niet wankele
2 Sam. 22 : 22 weg Gods - houden
Hos. 14 : 10 weg Gods - is recht
Ps. 67 : 3 weg Gods - kennen
2 Sam. 22 : 31 weg Gods - volmaakt
Ps. 138 : 5 weg Gods -: de koningen der aarde zullen zingen van Gods wegen
Ps. 25 : 9 weg Gods -: Hij zal de zachtmoedigen Zijn - leren
Ps. 86 : 11 weg Gods -: leer mij Uw -
Ps. 5 : 9 weg Gods -: richt Uw weg voor mijn aangezicht
Deut. 11 : 22 weg Gods -en
Hebr. 3 : 10 weg Gods -en (niet) kennen
Mal. 2 : 9 weg Gods -en niet houden: door de priesters
Ps. 95 : 10 weg Gods -en niet kennen
Spr. 23 : 26 weg Gods -en: bewaren: door je ogen erop gericht te houden
Deut. 28 : 9 weg Gods -en: daarin te wandelen
Deut. 30 : 16 weg Gods -en: daarin te wandelen
2 Kron. 6 : 31 weg Gods -en: daarin wandelen
Jes. 42 : 24 weg Gods -en: hierin niet willen wandelen
Jes. 55 : 8 weg Gods -n anders en hoger dan de onze
Jer. 5 : 4 weg Gods – niet kennen
Jer. 5 : 5 weg Gods – weten: door de groten
Ex. 33 : 13 weg Gods –: laat mij Uw – weten
Rom. 11 : 33 weg Gods wegen zijn onnaspeurlijk
Luk. 1 : 76 weg Gods wegen: bereiden: door de profeet Johannes
Joz. 22 : 5 weg Gods wegen: daarin te wandelen
Jes. 2 : 3 weg Gods wegen: dat Hij ons lere van Zijn wegen
1 Kon. 8 : 58 weg Gods wegen: hierin wandelen: daartoe ons hart neigende
Jer. 18 : 11 weg goed maken: maakt uw -en goed
Jer. 26 : 13 weg goed maken: maakt uw -en goed
Jer. 7 : 5 v weg goed maken: voorbeelden
Jer. 6 : 16 weg goede -
1 Kon. 8 : 36 weg goede - leren van God
2 Kron. 6 : 27 weg goede -, waarin wij te wandelen hebben
Spr. 12 : 15 weg goede -: schijnbaar goede -
Jes. 57 : 17 weg in de - van je hart gaan
Jes. 40 : 27 weg Israëls weg schijnt voor God verborgen
1 Thess. 2 : 8 weg je eigen leven meedelen
Jes. 53 : 6 weg keren naar: wij keerden ons eenieder naar zijn weg
Ps. 25 : 12 weg kiezen
Spr. 28 : 10 weg kwade -
Spr. 2 : 12 weg kwade - : daarvan redden
Spr. 8 : 13 weg kwade - haten
Klg. 3 : 40 weg laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken
Jes. 48 : 17 weg leiden op de –: door God
Jes. 30 : 21 weg leren de juiste -
1 Cor. 4 : 17 weg leren: door Paulus
Hebr. 10 : 20 weg levende -
Ps. 143 : 8 weg maak mij bekend de - dien ik te gaan heb
Spr. 5 : 8 weg maak uw - verre van haar
Ps. 119 : 168 weg mijn -en zijn voor God
Job 31 : 4 weg mijn wegen: God ziet ze alle
Matth. 7 : 13 weg naar het verderf leidend
Hebr. 10 : 20 weg nieuwe -
Jer. 1 : 7 weg onberekenbaar in zijn -en zijn
Luk. 3 : 5 weg oneffen -
Ez. 18 : 25 weg onrecht zijnde
2 Sam. 22 : 33 weg openen: door God
Spr. 13 : 6 weg oprechte van -
Spr. 16 : 9 weg overdenken zijn -
Jes. 45 : 13 weg recht maken: al zijn wegen: door God
Spr. 11 : 5 weg recht: maken: door gerechtigheid
2 Pe 2 : 15 weg rechte - verlaten
Spr. 4 : 11 weg rechte -: God doet ons treden in de rechte sporen
Hand. 13 : 10 weg rechte -en van de Heer verdraaien: door Elymas de tovenaar
Spr. 16 : 25 weg rechte : schijnbaar rechte -
Jes. 30 : 21 weg rechte weg gaan, zonder af te wijken
Spr. 23 : 19 weg richt uw hart op de weg
Ps. 119 : 5 weg richten van mijn -en om Gods inzettingen te bewaren
Ps. 139 : 24 weg schadelijke -
Spr. 14 : 12 weg schijnbaar rechte -
Job 19 : 8 weg toemuren
Hebr. 10 : 20 weg tot God
Matth. 7 : 13 v weg twee -en
Hand. 16 : 17 weg van de behoudenis
Luk. 7 : 27 weg van de Christus: bereiding: door Johannes de Doper, vgl. vers 29
Spr. 16 : 25 weg van de dood: ten dode
2 Pe 2 : 21 weg van de gerechtigheid: kennen
Luk. 3 : 4 weg van de Heer: bereiden
Spr. 21 : 8 weg van de schuldige: is geheel verkeerd en vreemd
Rom. 3 : 17 weg van de vrede hebben zij niet gekend
Jes. 59 : 8 weg van de vrede niet kennen
Gen. 18 : 19 weg van God houden
Spr. 6 : 23 weg van het leven: de bestraffingen der tucht zijn de - des levens
2 Kon. 21 : 22 weg van Jahweh
Jes. 40 : 3 weg van Jahweh: bereidt de - van Jahweh
Spr. 19 : 16 weg verachten: zijn -en v: leidt tot de dood
Jer. 2 : 23 weg verdraaien
Spr. 1 : 15 weg verkeerde -
Ez. 20 : 39 weg verkeerde -: God laat toe in een verkeerde weg te gaan
Jer. 2 : 33 weg verkeerde – leren aan hoeren
Spr. 19 : 3 weg verkeren
Jer. 3 : 21 weg verkeren
Jes. 55 : 7 weg verlaten: de goddeloze verlate zijn -
Jer. 3 : 13 weg verstrooien: tot de vreemden
2 Kron. 13 : 22 weg versus woord
Spr. 4 : 26 weg vestigen: laat al uw wegen welgevestigd zjn
Luk. 3 : 5 weg vlakke -
Joz. 1 : 8 weg voorspoedig maken van zijn wegen: door gehoorzaamheid aan Gods woord
Spr. 1 : 31 weg vrucht van een -
Ex. 18 : 20 weg waarin zij wandelen zullen
2 Kron. 28 : 2 weg wandelen in de -en der koningen van Israël
2 Kon. 21 : 21 weg wandelen in de weg van zijn vader
2 Kron. 17 : 3 weg wandelen in de wegen van zijn vader David
2 Kon. 21 : 21 weg wandelen in een weg: begrip
1 Sam. 8 : 3 weg wandelen in iem. wegen: niet
Richt. 2 : 17 weg wandelen: begrip
Spr. 16 : 29 weg weg die niet goed is
Spr. 3 : 17 weg wegen der liefelijkheid: door de wijsheid
1 Cor. 4 : 17 weg wegen die in Christus zijn
Rom. 3 : 16 weg wegen van mensen: daarop is vernieling en ellende
Matth. 7 : 13 weg wijde –, brede –
Deut. 1 : 33 weg wijzen: door God
Luk. 8 : 5 weg zaad vertrapt op de weg
Jes. 56 : 11 weg zich naar zijn – keren: door de herders: naar hun weg
Jer. 7 : 3 weg zijn - goed maken
2 Kron. 27 : 6 weg zijn - richten voor het aangezicht van God
Spr. 21 : 29 weg zijn - vast maken: door de oprechte
Spr. 14 : 8 weg zijn - verstaan
Ps. 119 : 59 weg zijn -en bedenken en zich bekeren
1 Kon. 2 : 4 weg zijn weg bewaren
Spr. 16 : 17 weg zijn weg bewaren
Spr. 16 : 2 weg zuiver: mijn weg schijnt mij zuiver
Hand. 19 : 9 Weg christendom "de Weg": daarvan kwaadspreken
Luk. 10 : 1 wegbereider
Luk. 17 : 23 wegblijven gaat er niet heen
2 Kon. 3 : 2 wegdoen beeld van Baäl
Deut. 13 : 5 wegdoen boze uit uw midden -
1 Cor. 5 : 13 wegdoen boze uit uw midden –
Spr. 4 : 24 wegdoen doet de verkeerdheid des monds weg
Deut. 21 : 9 wegdoen onschuldig bloed uit je midden wegdoen
Ef. 4 : 31 wegdoen uit het midden - ondeugden
Ef. 4 : 31 wegdoen uit het midden van de gelovigen: allerlei dingen
Jer. 4 : 1 wegdoen verfoeiselen -
Jes. 40 : 12 wegen door God
Job 31 : 6 wegen door God: Hij wege mij op in een rechte weegschaal
Luk. 14 : 23 wegen en heggen
Spr. 4 : 26 wegen gang van uw voet
Lev. 19 : 35 wegen geen onrecht doen in het -
Dan. 5 : 27 wegen gewogen en te licht bevonden
Deut. 25 : 13 wegen onrecht in - verboden
Joh. 12 : 36 weggaan door Jezus
Mark. 8 : 12 weggaan door Jezus: van de farizeeen
2 Cor. 6 : 17 weggaan gaat weg uit hun midden
Gen. 31 : 3 weggaan Jakob bevolen door God om te weder te keren naar Kanaän
Luk. 4 : 42 weggaan Jezus - niet weg te gaan
Matth. 12 : 15 weggaan Jezus vertrok vandaar vanwege het gevaar
Opb. 18 : 4 weggaan uit Babylon
Ez. 12 : 3 weggaan uit een gemeente: als teken
Luk. 8 : 14 weggaan van de Heer
Spr. 14 : 7 weggaan van de tegenwoordigheid van een zotte man
Jer. 9 : 2 weggaan van een trouweloos volk
Joh. 6 : 67 weggaan van Jezus –
Matth. 10 : 14 weggaan vanwege ongehoorzamen
Amos 7 : 12 weggaan verzocht weg te gaan: profeet Amos
Mark. 6 : 11 weggaan wanneer mensen je niet ontvangen en niet naar je luisteren
Pred. 3 : 15 weggedrevene God zoekt het -
Dan. 2 : 24 weggevoerde gevankelijk -n
Hos. 4 : 3 wegkwijnen van de inwoners, als gevolg van zonden
Hand. 26 : 17 wegnemen door Jezus: Saul: uit het volk en uit de volken
Joh. 19 : 31 wegnemen gestorven kruiselingen –
2 Sam. 7 : 15 wegnemen iem. - door God
Jes. 53 : 8 wegnemen Jezus weggenomen uit de angst en uit het gericht
Matth. 9 : 15 wegnemen Jezus zou worden weggenomen van zijn leerlingen
Joh. 19 : 38 wegnemen Jezus’ –: door Jozef van Arimathea
Opb. 2 : 5 wegnemen kandelaar
Gen. 13 : 15 wegnemen Sara weggenomen naar Farao's huis
Joh. 17 : 15 wegnemen uit de wereld
Hebr. 11 : 5 wegneming van Henoch: wegneming door God
Luk. 5 35 wegneming van Jezus: door Hemzelf voorzegd
Jes. 57 : 1 wegrapen de weldadige lieden worden weggeraapt
Zef. 1 : 2 wegrapen door God
Jer. 8 : 13 wegrapen mensen -: door God
Hand. 23 : 10 wegrukken bevel om Paulus uit hun midden weg te rukken
Opb. 12 : 5 wegrukken het kind werd weggerukt naar God en Zijn troon
Hos. 2 : 8 wegrukken
Jer. 10 : 18 wegslingeren door God: het volk
Mark. 8 : 9 wegsturen door Jezus
Matth. 15 : 39 wegsturen menigte – door Jezus, na de spijziging
Opb. 17 : 3 wegvoeren door een engel: in de geest: gebeurde met Johannes
Jer. 24 : 1 wegvoeren gevankelijk –
Opb. 21 : 10 wegvoeren in [de] Geest: Johannes werd zo weggevoerd
Joh. 6 : 15 wegvoeren met geweld zouden -
2 Kon. 20 : 17 v wegvoering - naar Babel voorzegd
Jer. 25 : 9 wegvoering aangekondigd
1 Kron. 6 : 15 wegvoering door Nebukadnezar
Jer. 24 : 1 wegvoering door Nebukadnezar
1 Kon. 8 : 46 wegvoering gevankelijke -: als straf van Godswege
Jer. 29 : 4 wegvoering Gods aandeel
Jer. 29 : 7 wegvoering Gods aandeel
2 Kon. 17 : 11 wegvoering heidenen: door God
Amos 5 : 27 wegvoering Israël: ver boven Damascus
Amos 7 : 11 , 17 wegvoering Israël: voorzegd
Jer. 13 : 17 wegvoering Israël: wegvoering
Amos 7 : 17 wegvoering Israëls - voorzegd
1 Kron. 9 : 1 wegvoering Juda's -: oorzaak: hun overtredingen
Jer. 13 : 19 wegvoering Juda’s – voorzegd
2 Kon. 24 : 14 wegvoering naar Babel
Matth. 1 : 11 wegvoering naar Babel
Jer. 20 : 4 wegvoering naar Babel voorzegd
2 Kon. 24 : 14 wegvoering naar Babel: behalve de armen
Jer. 29 : 20 wegvoering naar Babel: Gods werk
Ez. 12 : 11 wegvoering naar Babel: voorzegd
Jer. 24 : 6 wegvoering naar Babel: wederbrenging beloofd
Jes. 5 : 13 wegvoering oorzaak: geen wetenschap
2 Kron. 28 : 5 wegvoering oorzaak: zonde
1 Kron. 5 : 25 wegvoering oorzaken
Klg. 4 : 22 wegvoering straf op ongerechtigheid
1 Kron. 5 : 22 wegvoering twee en een halve stam
1 Kron. 5 : 26 wegvoering twee en een halve stam
Jer. 29 : 2 wegvoering tweede – naar Babel
Jes. 36 : 17 wegvoering voorgesteld door de Assyriër
Jes. 39 : 6 wegvoering voorzegd
Deut. 28 : 36 wegvoering voorzegde straf
Deut. 28 : 37 wegvoering voorzegde straf
Jer. 17 : 4 wegvoering naar Babel voorzegd
Hebr. 10 : 35 wegwerpen werpt uw vrijmoedigheid niet weg
Gen. 3 : 23 wegzenden door God: Adam en Eva
Jer. 24 : 5 wegzenden door God: Judeeërs: naar Babel
Matth. 9 : 24 wegzenden door Jezus: een menigte rouwenden
Num. 5 : 3 wegzending van de onreinen uit de legers van Israël
Jes. 49 : 9 weide fig.
Ps. 100 : 3 weide Gods -
Ps. 95 : 7 weide Gods -, daarin weidt Zijn volk
Joh. 10 : 9 weide vinden: dankzij Jezus
Micha 5 : 3 weiden door Christus
Matth. 8 : 33 weiden door herders van varkens
Opb. 7 : 17 weiden door het Lam
Gen. 37 : 2 weiden door Jozef
Gen. 40 : 2 weiden door koeien
Jes. 49 : 9 weiden fig. –, op de wegen
2 Sam. 5 : 2 weiden fig. volk weiden
1 Kron. 11 : 2 weiden Gij (David) zult Mijn volk Israël weiden
Jer. 23 : 2 weiden Gods volk –
Jes. 40 : 11 weiden kudde -: door God
Micha 7 : 14 weiden met een staf
Jer. 3 : 15 weiden met wetenschap en verstand
Jer. 23 : 4 weiden schapen –
Mark. 5 : 14 weiden varkens
Hos. 12 : 2 weiden zich - met wind
Jud : 12 weiden zichzelf -
Gen. 37 : 12 weiden
Hgl 1 : 7 weiden
Hgl 1 : 8 weiden
Richt. 8 : 6 weigeren brood te geven aan Gideon en zijn leger
Richt. 8 : 8 weigeren brood te geven aan Gideon en zijn leger
Ex. 9 : 7 weigeren door Farao
Ex. 9 : 12 weigeren door Farao
Ex. 10 : 3 weigeren door Farao
Ex. 7 : 14 weigeren door Farao: het volk te laten trekken
Ex. 10 : 27 weigeren door farao: Israël te laten trekken
Ex. 4 : 23 weigeren door Farao: Israël te laten trekken
Ex. 5 : 2 weigeren door Farao: Israël te laten trekken
Hebr. 11 : 24 weigeren door Mozes
Spr. 1 : 24 weigeren gehoorzamen
Jer. 38 : 21 weigeren gevolg te geven aan Gods raad door de mond van Jeremia
Jer. 9 : 6 weigeren God te kennen
Esth. 3 : 4 weigeren goddelijke eer te bewijzen aan een mens: door Mordechai
Ex. 10 : 4 weigeren Gods volk te laten trekken
Jer. 11 : 10 weigeren Gods woord te horen
Dan. 3 : 12 weigeren het beeld van Nebukadnezar te aanbidden
Jer. 6 : 16 weigeren in de goede weg te wandelen
Gen. 39 : 8 weigeren Jozef weigerde overspel te plegen
Ex. 8 : 32 weigeren na toestemming
Luk. 6 : 30 weigeren niet -
Neh. 9 : 17 weigeren te horen naar God en zijn geboden
Ex. 16 : 28 weigeren te houden Gods geboden en wetten
Jer. 8 : 5 weigeren terug te keren tot God
Jer. 5 : 3 weigeren tucht aan te nemen
Rom. 11 : 4 weigeren voor Baäl de knieën te buigen
Jer. 11 : 10 weigeren woorden te horen van God
Jer. 5 : 3 weigeren zich te bekeren
Jer. 31 : 15 weigeren zich te laten troosten
Ex. 10 : 20 weigeren
Esth. 3 : 8 weigeren
Jes. 1 : 20 weigeren
Deut. 25 : 8 weigering blijven bij een -
Dan. 1 : 12 weigering doch alternatief noemend
Dan. 3 : 18 weigering door gelovige bestuurders tegenover Nebukadnezar
Jer. 37 : 10 weinig God kan met weinig vijandige soldaten Jeruzalem verwoesten
Jes. 50 : 4 wekken door God: alle morgen
Matth. 8 : 25 wekken Jezus gewekt door zijn angstige leerlingen
2 Kon. 6 : 15 wekken wekte God de dienaar van Elisa op?
Gen. 29 : 6 wel is het - met hem? Het is -.
Gen. 24 : 1 welbedaagd Abraham
Gen. 18 : 11 welbedaagd Abraham en Sarah
Ef. 5 : 10 welbehaaglijk beproeven wat de Heer - is
1Jo 3 : 22 welbehaaglijk Gode –: doen wat voor Hem – is
2 Cor. 5 : 9 welbehaaglijk Hem - zijn
Tit. 2 : 9 welbehaaglijk in alles - te zijn: slaven
Col. 3 : 20 welbehaaglijk in Heer: gehoorzaamheid aan ouders
Joh. 8 : 29 welbehaaglijk Vader: Jezus doet altijd wat de Vader – is
Rom. 14 : 18 welbehaaglijk voor God zijn
Hebr. 13 : 21 welbehaaglijk voor God: God in ons doende wat voor Hem – door Jezus Christus
Job 33 : 9 welbehagen aan God hebben
Matth. 17 : 5 welbehagen God heeft - gevonden in Zijn Zoon
Hebr. 13 : 16 welbehagen God heeft welbehagen in offers van weldadigheid en meedeelzaamheid
Filip. 2 : 13 welbehagen God werkt om Zijn welbehagen
Jes. 42 : 1 welbehagen God ziel heeft een - in Zijn knecht
Col. 1 : 10 welbehagen Gods -
Ps. 106 : 4 welbehagen Gods - tot Zijn volk
Matth. 12 : 18 welbehagen Gods –: in Jezus
Ef. 1 : 5 welbehagen het - van Gods wil
Ps. 69 : 14 welbehagen tijd van het -
Esth. 6 : 6 welbehagen tot iemands eer een - hebben
Matth. 11 : 26 welbehagen Vaders – was het om aan kleinen te openbaren
Luk. 12 : 32 welbehagen van de Vader: het koninkrijk te geven aan Jezus' leerlingen
Jes. 60 : 10 welbehagen van God
Matth. 3 : 17 welbehagen van God: door Hem gevonden in Zijn Zoon
Spr. 14 : 35 welbehagen van God: over een verstandige knecht (toepassing)
2 Thess. 1 : 11 welbehagen van goedheid en werk van geloof
Ps. 145 : 18 welbehagen van ons: God doet het - dergenen die Hem vrezen
Luk. 4 : 22 welbehagen vinden: door de Vader in zijn Zoon
2 Pe 1 : 17 welbehagen vinden: door God de Vader: in Jezus
Spr. 14 : 35 welbehagen vs. verbolgenheid
Ex. 4 : 10 welbespraakt niet –
1 Pe 3 : 10 welbevinden en gerechtigheid
2 Sam. 10 : 2 weldaad geval van -: troosten
Ps. 103 : 2 v weldaad Gods - bijvoorbeeld vergeving
Ps. 103 : 2 weldaad Gods -en: niet te vergeten
Spr. 19 : 17 weldaad vergelden: door God
Hand. 9 : 36 weldaad weldaden en goede werken
Ps. 116 : 12 weldaad weldaden van Jahweh: wat ik zal Hem vergelden voor al de weldaden aan mij bewezen?
Ruth 3 : 10 weldadigheid beter maken dan de eerste
Hos. 12 : 7 weldadigheid bewaar -
Joz. 2 : 14 weldadigheid bewijzen
Matth. 6 : 2 v weldadigheid bewijzen
Ruth 2 : 20 weldadigheid bewijzen: door Boaz: aan Ruth
Matth. 6 : 3 weldadigheid bewijzen: zonder eigendunk
Richt. 1 : 24 weldadigheid doen bij iemand
1 Kron. 19 : 2 weldadigheid doen: aan iemand
Gen. 24 : 12 weldadigheid doen: bij Abraham
Ruth 1 : 8 weldadigheid doen: door God: Hij doe - bij u
Ruth 1 : 8 weldadigheid doen: door mensen: bij mensen
Joz. 2 : 12 weldadigheid doen: geval
2 Kron. 1 : 8 weldadigheid doen: grote - doen: door God: aan David
Jer. 9 : 24 weldadigheid doen: lust voor God
2 Kron. 6 : 14 weldadigheid door God: houdende de -
Neh. 13 : 14 weldadigheid door Nehemia gedaan
Richt. 8 : 35 weldadigheid geen - doen aan het huis van Gideon
Hos. 4 : 1 weldadigheid gemis
Hos. 6 : 6 weldadigheid God heeft lust tot -
Neh. 9 : 32 weldadigheid God houdt de -
1 Kon. 8 : 23 weldadigheid God houdt de - jegens zijn knechten
Neh. 9 : 17 weldadigheid God is groot van -
Ex. 34 : 6 weldadigheid God is groot van –
Ps. 17 : 7 weldadigheid God maakt zijn -en wonderbaar
Gen. 19 : 19 weldadigheid Gods - grootgemaakt aan Lot
Ex. 34 : 7 weldadigheid Gods –: bewaart Hij aan vele duizenden
Num. 14 : 18 weldadigheid groot van - is Jhwh
Ex. 34 : 6 weldadigheid groot van – is God
2 Sam. 9 : 1 v weldadigheid iemand - doen omwille van iemand anders
Spr. 14 : 22 weldadigheid is voor degenen die goed stichten
Hos. 10 : 12 weldadigheid maaien tot -
Spr. 21 : 21 weldadigheid najagen
Ps. 109 : 16 weldadigheid nalaten
Matth. 6 : 4 weldadigheid verborgen
Hebr. 13 : 16 weldadigheid vergeet de - niet
Spr. 19 : 22 weldadigheid wens - uit te oefenen
Spr. 20 : 6 weldadigheid zijn - uitroepen
Luk. 11 : 41 weldadigheid
Hand. 2 : 44 weldadigheid
Mark. 14 : 6 weldoen aan de armen
Luk. 6 : 27 weldoen aan uw haters
Jer. 32 : 41 weldoen behagen in aan Israël bij God
Gen. 4 : 7 weldoen dan verhoging
Deut. 8 : 16 weldoen door God
Deut. 30 : 5 weldoen door God
Gen. 32 : 9 , 12 weldoen door God: bij Jakob: belofte
Ps. 116 : 7 weldoen door God: mijn ziel, Jahweh heeft aan u welgedaan
Luk. 14 : 13 v weldoen door Jezus: aan ellendigen (toepassing)
Luk. 22 25 weldoener genoemd worden
Ruth 3 : 1 welgaan dat het u wèl ga
Jer. 7 : 22 welgaan door gehoorzaamheid aan God
Jes. 30 : 18 welgelukzalig die God verwachten
Ps. 34 : 9 welgelukzalig is de man die op Jhwh betrouwt
Jes. 56 : 2 welgelukzalig is de mens die het recht bewaart, gerechtigheid doet
Spr. 8 : 34 welgelukzalig is de mens die naar Mij (de Wijsheid) hoort
Ps. 33 : 12 welgelukzalig is het volk welks God de HEERE is
Spr. 8 : 32 welgelukzalig zijn zij die mijn wegen (die van de Wijsheid) bewaren
Ps. 32 : 1 welgelukzalig
Jak. 5 : 13 welgemoed is iemand –, laat hij lofzingen
Filip. 2 : 19 welgemoed vanwege de omstandigheden
Rom. 1 : 32 welgevallen aan boosdoeners hebben
1 Sam. 19 : 1 welgevallen aan iem. hebben: Jonathan aan David
1 Kron. 28 : 4 welgevallen God heeft een - aan David gehad
Jer. 14 : 10 welgevallen God heeft geen – aan hen
Spr. 16 : 15 welgevallen Gods - als een wolk des laten regens
Ps. 147 : 10 - 11 welgevallen Gods -: in wie Hem vrezen
Mal. 1 : 8 welgevallen hebben aan iemand
2 Cor. 12 : 10 welgevallen hebben in zwakheden, smaadheden enz.
Gen. 33 : 10 welgevallen nemen aan iemand
Spr. 11 : 20 welgevallen voor God: oprechten van weg
Rom. 15 : 31 welgevallig de heiligen –
Hand. 12 : 3 welgevallig dood van Jakobus was de Joden -
Rom. 15 : 16 welgevallig offerande
Ef. 4 : 32 welgezind weest - jegens elkaar
1 Pe 3 : 8 welgezind weest allen -
Luk. 20 13 wellicht zullen zij die -
Filip. 4 : 8 welluidend al wat - is, bedenkt dat
Gen. 18 : 12 wellust hebben: Sarah
Jes. 47 : 1 wellustige Babel genoemd de –
Jer. 6 : 2 wellustige vrouw
Spr. 27 : 9 welriekend welriekende stof verblijdt het hart
Hand. 18 : 24 welsprekend Apollos
Ex. 4 : 14 welsprekendheid Aaron
Esth. 10 : 3 welstand sprekende voor de - van zijn ganse zaad
Ex. 18 : 7 welstand vragen naar de –
Deut. 4 : 40 welvaart afhankelijk van gehoorzaamheid aan God
Jer. 7 : 23 welvaart afhankelijk van gehoorzaamheid aan God
1 Kon. 4 : 20 welvaart als goed
Deut. 6 : 18 welvaart dankzij gehoorzaamheid
Jer. 22 : 15 welvaart dankzij gerechtigheid
Hand. 19 : 25 welvaart dankzij winst
Hos. 13 : 6 welvaart doet God vergeten
Ps. 123 : 4 welvaart doet licht van God afwijken
Deut. 31 : 20 welvaart doet ons van God afgaan
Hos. 10 : 1 welvaart en afgoderij
Jer. 22 : 21 welvaart gevaar geestelijk
Deut. 8 : 14 welvaart gevaar: God vergeten en ongehoorzaam worden
1 Tim. 5 : 15 welvaart gevaarlijk voor geestelijk leven
1 Cor. 16 : 2 welvaart hebben
Neh. 9 : 25 welvaart Israëls -
Mark. 10 : 23 welvaart mogelijke hinderhis voor ingang in Koninkrijk Gods
Spr. 11 : 4 welvaart redt niet
Deut. 6 : 12 welvaart risico: doet God licht vergeten
1 Cor. 16 : 2 welvaart sparen naardat men – heeft
Ps. 144 : 13 welvaart stoffelijke - gewenst
Deut. 28 : 11 welvaart stoffelijke -: zegen van God
Job 29 : 5 welvaart terug verlangen naar -
Ps. 122 : 7 welvaart toegewenst aan Jeruzalem
Hand. 19 : 25 welvaart veilig willen stellen
1 Tim. 5 : 5 welvaart vermindert hoop op God
Ps. 122 : 6 welvaart wel moeten zij varen die Jeruzalem beminnen
welvaart zie ook Gaan: goed gaan of wel gaan, Overvloed
1 Sam. 25 : 6 welvaart
Jes. 2 : 7 welvaart
Amos 6 : 4 welvaart
Spr. 11 : 9 welvaren der rechtvaardigen: reden tot vreugde
Rom. 13 : 13 welvoeglijk wandelen
1 Cor. 7 : 35 welvoeglijkheid terwille van de -
Hand. 24 : 4 welwillendheid met - aanhoren
Deut. 4 : 40 welzijn afhankelijk van gehoorzaamheid aan God
1 Pe 3 : 10 welzijn bevorderen
Deut. 12 : 28 welzijn door gehoorzaamheid aan God
Ps. 86 : 16 wenden wend U tot mij
Jes. 45 : 22 wenden wendt u naar Mij toe, wordt behouden, al u einden van de aarde
Deut. 31 : 18 wenden zich - tot andere goden
2 Kon. 13 : 23 wenden zich - tot een volk: God: tot Israël
Deut. 29 : 18 wenden zijn hart - van God
Gen. 45 : 14 wenen aan iemands hals: Jozef, Benjamin
Jes. 22 : 4 wenen alleen willen -
Luk. 8 : 52 wenen allen weenden over het overleden meisje
Jak. 4 : 9 wenen bevolen
Joel 2 : 12 wenen bij bekering
Job 16 : 15 wenen bij Job: aangezicht bemodderd van wenen
Matth. 26 : 75 wenen bitter -: door Petrus
Luk. 22 62 wenen bitter -: door Petrus: na zijn verloochening van Jezus
Ex. 2 : 6 wenen door baby Mozes in het biezen mandje
Mark. 16 : 10 wenen door de discipelen
Joh. 16 : 20 wenen door de discipelen: door Jezus voorzegd
Luk. 6 : 21 wenen door de discipelen: gelukkig zijn zij, want zij zullen lachen
Richt. 2 : 4 wenen door de Israëlieten
Esth. 4 : 3 wenen door de Joden
Opb. 18 : 9 wenen door de koningen van de aarde over Babylon
Opb. 18 : 11 wenen door de kooplieden over de gevallen stad Babylon
Opb. 18 : 15 wenen door de kooplieden over de gevallen stad Babylon
Richt. 14 : 16 v wenen door een vrouw: om haar man te overreden
Num. 14 : 1 wenen door het volk
Ezra 10 : 1 wenen door het volk
Neh. 8 : 10 wenen door het volk: als ze de woorden van de wet hoorden
Gen. 29 : 11 wenen door Jakob
Jer. 13 : 17 wenen door Jeremia
Luk. 19 41 wenen door Jezus
Luk. 19 40 wenen door Jezus: over Jeruzalem
Opb. 5 : 4 wenen door Johannes: zeer -
Gen. 42 : 24 wenen door Jozef
Gen. 43 : 30 wenen door Jozef
Gen. 50 : 17 wenen door Jozef
Gen. 50 : 17 wenen door Jozef
Joh. 20 : 11 wenen door Maria Magdalena
Mark. 14 : 72 wenen door Petrus: over zijn verloochening van Jezus
2 Kon. 8 : 11 wenen door voorkennis van een komende ramp, vgl. Jezus
2 Kon. 8 : 11 wenen Elisa
Luk. 7 : 32 wenen en klaagliederen zingen
Pred. 3 : 4 wenen er is een tijd om te -
Jes. 38 : 3 wenen gans zeer -
Jer. 3 : 21 wenen geween der kinderen Israëls
Matth. 13 : 42 wenen geween in de vuuroven
Matth. 13 : 50 wenen geween in de vuuroven
Matth. 24 : 51 wenen geween, tandengeknars
Jer. 48 : 31 wenen God weent over ondergang Moab
2 Kon. 20 : 3 wenen heel erg -: door Hizkia
Matth. 8 : 12 wenen in de hel is geween
Ps. 69 : 11 wenen in het vasten van mijn ziel
Gen. 33 : 4 wenen Jakob en Ezau weenden toen ze elkaar weerzagen
Joh. 11 : 35 wenen Jezus weende
Gen. 45 : 15 wenen Jozef weende over zijn broeders
Gen. 46 : 29 wenen lang –: door Jozef: aan de hals van zijn vader
Gen. 46 : 29 wenen lang: door Jozef
Gen. 45 : 2 wenen luid - door Jozef
Filip. 3 : 18 wenen om de vleselijke wandel van medegelovigen en de gevolgen van die wandel
Luk. 7 : 38 wenen om zonden, uit berouw
1 Sam. 30 : 4 wenen onbedaarlijk -: David
Jer. 14 : 17 wenen onophoudelijk –
Joel 2 : 17 wenen opdracht tot wenen
Gen. 50 : 1 wenen over je gestorven vader: Jozef
1 Sam. 24 : 17 wenen Saul
Job 2 : 12 wenen uit medelijden
Hebr. 12 : 17 wenen versus berouw
Ps. 30 : 6 wenen versus juichen
Luk. 6 : 25 wenen versus lachen
Jer. 41 : 6 wenen voor de schijn
2 Kron. 34 : 27 wenen voor Gods aangezicht: door Josia
Job 16 : 20 wenen voor Gods aangezicht: mijn oog druipt tot God
Luk. 7 : 13 wenen ween niet
Opb. 5 : 5 wenen ween niet, want de Leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen
Rom. 12 : 15 wenen weent met de wenenden
Luk. 8 : 52 wenen weent niet
Luk. 23 28 wenen weent niet over Mij (Jezus)
Luk. 23 28 wenen weent over uw kinderen
Luk. 23 28 wenen weent over uzelf
Jak. 5 : 1 v wenen weent, rijken
Opb. 5 : 4 wenen zeer -
Jer. 9 : 18 wenen zwaar –
Ezra 3 : 12 wenen
Mark. 5 : 38 wenen
Opb. 18 : 19 wenen
Rom. 12 : 15 wenende weent met de wenenden
Hand. 12 : 17 wenken met de hand dat zij moesten zwijgen
Dan. 3 : 9 wens heilwens aan Nebukadnezar
1 Cor. 1 : 23 wens niet prediken naar des mensen wens
Ps. 112 : 10 wens van de goddelozen zal vergaan
Rom. 10 : 1 wens van mijn hart
Rom. 9 : 3 wensen door een vloek gescheiden te zijn van Christus
Jes. 64 : 11 wensen gewenste dingen: alle onze gewenste dingen zijn tot woestheid geworden
Luk. 10 : 24 wensen onvervuld: profeten en koningen
Luk. 10 : 24 wensen te horen
Luk. 10 : 24 wensen te zien: omtrent de Verlosser van Israël
3Jo : 2 wensen wensen dat het iemand in alles goed gaat
2 Cor. 12 : 20 wensen
1 Kron. 16 : 30 wereld - zal bevestigd worden, dat zij niet bewogen worde
Ef. 4 : 17 wereld -gelijkvormig, weest niet
Joh. 14 : 17 v wereld aanschouwt Jezus niet
Lev. 18 : 3 wereld afzondering van de werken en inzettingen der -
Matth. 13 : 37 wereld akker gelijk
Matth. 13 : 38 wereld akker gelijk
1Jo 2 : 15 wereld al wat in de – is
Matth. 20 : 25 wereld anders dan de - wat betreft gezag en macht
Jak. 2 : 5 wereld armen in de -
Gal. 1 : 4 wereld beeld: boze eeuw
2 Pe 1 : 4 wereld begeerte brengt verderf in de -
1Jo 2 : 17 wereld begeerte van de -: gaat voorbij
Luk. 11 : 50 wereld begin van de -: kort voor Abel
1 Pe 4 : 4 wereld begrijpt ons niet
Joh. 14 : 19 wereld begrip
Joh. 17 : 11 wereld begrip
Jer. 10 : 12 wereld begrip: aard en hemel tezamen
Ps. 96 : 13 wereld begrip: bewoners der aarde, volken
Joh. 18 : 20 wereld begrip: hier mensen, maatschappij
Joh. 17 : 13 wereld begrip: levensruimte van de mensen op aarde
Joh. 15 : 19 v wereld begrip: mensen
Joh. 16 : 20 wereld begrip: mensen
Joh. 15 : 20 wereld begrip: mensen ('zij')
Joh. 3 : 16 wereld begrip: mensen op aarde
Joh. 3 : 17 wereld begrip: mensen op aarde
Joh. 6 : 33 wereld begrip: mensen op aarde
Joh. 17 : 21 wereld begrip: mensen: kan geloven
Joh. 17 : 9 wereld begrip: ongelovige mensen
Joh. 16 : 28 wereld begrip: plaats der mensen
Joh. 16 : 21 wereld begrip: verblijfplaats der mensen
Ef. 6 : 12 wereld beheersers van de -
Joh. 12 : 47 wereld behouden: Jezus kwam om de - te behouden
Joh. 3 : 17 wereld behoudenis van de -: Gods doel
Jer. 51 : 15 wereld bereid door God door Zijn wijsheid
Jer. 10 : 12 wereld bereid door God: door Zijn wijsheid
Ex. 3 : 22 wereld beroving van Egypte
1 Sam. 2 : 8 wereld betekenis: aardrijk
Joh. 16 : 8 wereld betekenis: de mensen op aarde
Joh. 6 : 51 wereld betekenis: mensen
1Jo 2 : 2 wereld betekenis: mensheid
2 Pe 2 : 20 wereld bevlekkingen door de -: daarin weer verstrikt raken
2 Pe 2 : 20 wereld bevlekkingen van de - ontvluchten
Matth. 12 : 39 wereld boos en overspelig geslacht
1 Pe 5 : 9 wereld broederschap in de -
Jak. 1 : 27 wereld bron van besmetting
Jer. 35 : 7 wereld christen en -: vreemdelingschap
Matth. 5 : 13 wereld christen is zout der aarde
1 Pe 2 : 12 wereld christen t.o. -: goede wandel onder de volken
1Jo 4 : 17 wereld christen: roeping: zijn als Hij
Joh. 17 : 14 wereld Christus is niet van de -
Matth. 13 : 31 wereld Christus' akker
2 Cor. 7 : 10 wereld de droefheid van de - bewerkt de dood
1Jo 5 : 19 wereld de hele - ligt in het boze
Ef. 4 : 17 wereld denken: vruchteloos
Joh. 16 : 11 wereld deze -
1 Cor. 7 : 34 wereld dingen van de wereld: hier in neutrale zin
Joh. 1 : 10 wereld door Christus geworden
Filip. 2 : 15 wereld duister
Joh. 1 : 5 wereld duisternis
Ef. 6 : 12 wereld duisternis
1 Cor. 1 : 27 wereld dwaze van de – is door God uitverkoren
Matth. 5 : 15 wereld een huis
Col. 2 : 8 wereld eerste beginselen der -, vgl. vs. 20
Matth. 13 : 44 wereld eigendom van Christus
Mark. 4 : 29 wereld einde
Gal. 4 : 3 wereld elementen van de -: in slavernij onder
Col. 2 : 20 wereld elementen van de wereld
Col. 2 : 8 wereld elementen van de wereld: uitgangspunten?
Ps. 33 : 8 wereld en aarde
Jes. 34 : 1 wereld en aarde
1 Pe 1 : 17 wereld en christen: christen is een bijwoner
Luk. 6 : 22 wereld en christen: kan de christenen haten
1Jo 3 : 1 wereld en christen: wereld kent ons niet
1Jo 3 : 1 wereld en God: kent God niet
Ps. 50 : 12 wereld en haar volheid is Godes
Mark. 16 : 15 wereld en schepping
Rom. 4 : 13 wereld erfgenaam van de wereld
Mark. 1 : 13 wereld fig. de woestijn een zinnebeeld van de wereld (toepassing)
1Jo 2 : 17 wereld gaat voorbij
Joh. 14 : 27 wereld geeft vrede
1 Tim. 5 : 15 wereld geen aanleiding tot lasteren geven
Ps. 89 : 12 wereld gegrond door God
1Jo 4 : 5 wereld gehoord worden door de -: uit de wereld spreken
Gal. 6 : 14 wereld gekruisigd voor mij, door het kruis van Christus
Rom. 12 : 2 wereld gelijkvormig aan deze -
Ex. 23 : 24 wereld gelijkvormig: doe niet naar hun werken
Ex. 34 : 12 wereld gelijkvormig: verbond maken
Ex. 23 : 2 wereld gelijkvormigheid
Deut. 14 : 1 wereld gelijkvormigheid: voorbeeld
Spr. 26 : 4 wereld gelijkvormigheid: voorkomen
Joh. 17 : 23 wereld geloven door de -: bevorderen: door eenheid van de gelovigen
Hand. 17 : 24 wereld gemaakt door God
2 Pe 2 : 5 wereld geoordeeld door de zondvloed
2 Thess. 3 : 2 wereld gered worden van boze mensen (in de wereld)
Spr. 10 : 24 wereld gericht: beginsel: wat de goddeloze vreest overkomt hem
Gen. 7 : 1 wereld geslacht
Joh. 7 : 7 wereld getuigen dat haar werken boos zijn
Matth. 10 : 16 wereld gevaarlijk voor christenen
Joh. 17 : 25 wereld God: heeft God de Vader niet gekend
wereld Gods plan met de -: zie ook Goddeloze
Luk. 12 : 33 wereld goederen in deze - verouderen, vergaan
Matth. 25 : 34 wereld grondlegging der -
Matth. 13 : 35 wereld grondlegging van de -
Luk. 11 : 50 wereld grondlegging van de -
Joh. 17 : 24 wereld grondlegging van de -
Ef. 1 : 4 wereld grondlegging van de -
Hebr. 9 : 26 wereld grondlegging van de -
Hebr. 4 : 3 wereld grondlegging van de –
Joh. 7 : 7 wereld haar werken boos
Mark. 13 : 13 wereld haat christenen
Joh. 15 : 21 wereld haat de gelovigen om de naam van Jezus Christus
Joh. 15 : 19 wereld haat de leerlingen van Jezus
Joh. 15 : 18 wereld haat der -: omgaan met: weet dat ...
Joh. 7 : 7 wereld haat jegens Christus: reden
Matth. 10 : 22 wereld haat jegens gelovigen
Joh. 15 : 24 wereld haat jegens Jezus
1Jo 3 : 13 wereld haat ons: niet verwonderlijk
Joh. 17 : 14 wereld haat ons: reden
Matth. 10 : 22 wereld haat: jegens gelovigen
Joh. 7 : 7 wereld haten door de -
Joh. 4 : 42 wereld Heiland der -
1Jo 4 : 14 wereld heiland der -: de Zoon
Mark. 16 : 15 wereld hele - ingaan: gaat heen in de hele -
Matth 24 : 9 wereld hele - zal christenen haten
Mark. 14 : 9 wereld hele -: in de hele -: evangelisatie
Rom. 1 : 8 wereld hele: toenmalige - van Paulus
Filip. 2 : 16 wereld hoe te leven in de -
1 Cor. 5 : 10 wereld hoereerders van deze –
Gal. 6 : 14 wereld houding t.o. -
1 Pe 1 : 17 wereld houding t.o.: bijwoning
1 Pe 2 : 15 wereld houding t.o.: door goeddoen tot zwijgen brengen
Hand. 2 : 46 wereld houding van de -: gunst bij het hele volk hier
Gal. 6 : 14 wereld ik ben gekruisigd voor de wereld
Joh. 16 : 20 wereld in de - geboren worden
1Jo 4 : 9 wereld in de - gezonden: Gods Zoon
Joh. 17 : 18 wereld in de - gezonden: Jezus
Joh. 16 : 28 wereld in de - komen: Jezus was in de - gekomen
Col. 2 : 20 wereld in de - leven: wij niet meer
Joh. 13 : 1 wereld in de - zijn
Joh. 9 : 5 wereld in de - zijn: Jezus
Joh. 17 : 11 wereld in de - zijn: niet meer: door Jezus
Col. 1 : 6 wereld in de hele -
Luk. 12 : 33 wereld in deze - zijn dieven
Gen. 6 : 11 , 5 wereld in Noachs dagen
Ps. 49 : 2 wereld inwoners van de -
Ps. 33 : 8 wereld inwoners van de -: laat ze allen voor Hem schrikken
Luk. 14 : 34 wereld is al smakeloos
Joh. 1 : 10 wereld Jezus was in de –
Joh. 15 : 18 wereld Jezus: – heeft Jezus gehaat
Joh. 16 : 20 wereld Jezus: de wereld zal zich verblijden over Jezus’ dood
Joh. 14 : 17 wereld kan de Geest niet ontvangen
1Jo 3 : 1 wereld kennen door de -: de Vader kent zij niet
1Jo 3 : 1 wereld kennen door de -: ons, kinderen van God, kent zij niet
Joh. 14 : 17 wereld kent de Geest niet
Joh. 15 : 21 wereld kent God niet
Joh. 3 : 8 wereld kent ons niet
1 Pe 1 : 14 wereld kijk op -: onwetendheid
Joh. 18 : 37 wereld komen in de -: door Christus
Hebr. 10 : 5 wereld komen in de wereld: door Christus
Opb. 11 : 15 wereld koninkrijk van de - van onze Heer en van Zijn Christus: is gekomen
Matth. 4 : 8 wereld koninkrijken van de -
1 Pe 1 : 20 wereld kosmos: grondlegging van de -
Filip. 4 : 5 wereld laat uw inschikkelendheid aan alle mensen bekend zijn
Jes. 26 : 9 wereld leren door de inwoners van de -: door Gods gerichten op de aarde
Joh. 6 : 33 wereld leven geven aan de wereld
1 Cor. 5 : 10 wereld leven in de wereld: contact met zondaars onvermijdelijk
Joh. 6 : 51 wereld leven van de -: Jezus gaf zijn vlees ervoor
Joh. 17 : 15 wereld levensruimte van de mensen op aarde
Matth. 5 : 14 wereld licht der -: christen
Joh. 8 : 12 wereld licht der -: Christus
Matth. 5 : 14 wereld licht van de –: gelovige in Christus
Joh. 9 : 5 wereld licht van de wereld
2 Tim. 4 : 9 wereld liefde tot de -: geval: Demas
Joh. 15 : 19 wereld liefhebben door de -
1Jo 2 : 15 wereld liefhebben wat in de - is: verboden
1Jo 2 : 15 wereld liefhebben: verboden
Ps. 17 : 14 wereld mensen van de - zijn
Filip. 2 : 15 wereld mensen: krom en verdraaid geslacht
Rom. 11 : 12 wereld mensenwereld: rijkdom: behoudenis door Christus
Opb. 2 : 13 wereld multi-religieuze omgeving: Christen zijn in
Joh. 17 : 16 wereld niet van de – zijn: Christus
Joh. 17 : 16 wereld niet van de – zijn: de gelovigen
Spr. 9 : 7 wereld niet verbeteren door tucht
Gen. 6 : 9 wereld Noach goed temidden van de -
Jak. 1 : 27 wereld onbesmet van de - jezelf bewaren
Col. 2 : 20 wereld onderwerpen aan haar elementen
Mark. 10 : 43 wereld ongelijkvormig aan de -: "zo is het niet onder u"
Filip. 2 : 15 wereld ongelijkvormig aan deze -
1 Thess. 4 : 12 wereld ons gewenste gedrag tegenover de -
Joh. 17 : 5 wereld ontstaan van de -
Hebr. 11 : 3 wereld ontstaan van de -en: door Gods woord bereid
Matth. 5 : 27 wereld onze -: je mag alles denken en voelen zolang je 't maar niet uitvoert
Matth. 7 : 6 wereld onze houding t.o.v. ongelovigen: geeft hun het heilige niet
2 Kon. 6 : 17 wereld onzienlijke -
Joh. 12 : 31 wereld oordeel van deze - is nu
Joh. 12 : 47 wereld oordelen
Rom. 3 : 6 wereld oordelen: God zal de - oordelen
Joh. 17 : 23 wereld opdat de - erkent dat U mij hebt gezonden
2 Pe 2 : 5 wereld oude -: vóór Noach
Jak. 4 : 4 wereld overspel met -
Joh. 14 : 30 wereld overste van de -
Joh. 16 : 11 wereld overste van deze -
Joh. 12 : 31 wereld overste van deze wereld
1 Cor. 2 : 6 wereld oversten van deze – worden teniet gedaan
1Jo 5 : 4 wereld overwinnen: al wat uit God geboren is
Joh. 16 : 33 wereld overwinnen: door Jezus: Hij heeft de wereld overwonnen
1Jo 5 : 4 wereld overwinnen: door ons geloof
1Jo 5 : 5 wereld overwinnen: door wie gelooft dat Jezus is de Zoon van God
Joh. 12 : 47 wereld redden
Rom. 1 : 20 wereld schepping van de -
Filip. 2 : 15 wereld schijnen als lichten in de wereld
Ps. 119 : 115 wereld slechte invloed op gelovige
Joh. 17 : 13 wereld spreken in de –: door Jezus
Joh. 18 : 20 wereld spreken tot de -: door Christus
Joh. 8 : 26 wereld spreken tot de -: door Jezus: wat hij van de Vader heeft gehoord
Spr. 8 : 26 wereld stofjes der -
Joh. 16 : 33 wereld strijd met de -: overwinning door Jezus
1 Pe 2 : 15 wereld t.o. christen: kwaadspreken: door goeddoen tot zwijgen brengen
1 Pe 2 : 12 wereld t.o. christen: prikkelt vleselijke begeerten
Jer. 10 : 2 wereld tegen -gelijkvormigheid
Jak. 4 : 4 wereld tegenover God gesteld als een vijand
Ef. 2 : 2 wereld tijdgeest van deze -
1 Cor. 6 : 2 wereld toekomst: de heiligen zullen de wereld oordelen
Gal. 6 : 14 wereld tracht uit werken gerechtvaardigd te worden
Joh. 17 : 6 wereld uit de -
Joh. 13 : 1 wereld uit de - overgaan naar de Vader
1Jo 4 : 5 wereld uit de - spreken
Joh. 15 : 19 wereld uit de - uitverkoren: door Christus
1Jo 4 : 5 wereld uit de - zijn
1Jo 2 : 15 wereld uit de –: versus uit de Vader
1 Cor. 7 : 31 wereld uiterlijk van deze – gaat voorbij
1Jo 4 : 1 wereld uitgaan in de –: vele valse profeten
Joh. 18 : 36 wereld van de - zijn: Jezus' Koninkrijk niet van deze -
Joh. 15 : 19 wereld van de - zijn: wij niet
Jak. 3 : 6 wereld van de ongerechtigheid: is de tong
Ps. 89 : 12 wereld van God is de - en haar volheid
2 Pe 2 : 5 wereld van goddelozen
2 Pe 1 : 4 wereld verderf in de -
Joh. 16 : 33 wereld verdrukking in de - voor ons
2 Pe 3 : 6 wereld vergaan: toenmalige wereld
2 Pe 3 : 11 wereld vergaat
2 Cor. 1 : 12 wereld verkeren in de -: in eenvoudigheid en oprechtheid en in de genade van God
Joh. 16 : 28 wereld verlaten: door Jezus
Hebr. 11 : 7 wereld veroordelen: door Noach
1Jo 2 : 16 wereld versus de Vader
2 Cor. 7 : 10 wereld versus God
Rom. 11 : 15 wereld verzoening van de –
Gen. 6 : 13 wereld vol geweld
Luk. 12 : 30 wereld volken van de -
Jak. 4 : 4 wereld vriendschap jegens de -
Hebr. 11 : 38 wereld waarde: de wereld was hen niet waard
Ef. 2 : 2 wereld wandelen overeenkomstig de tijdgeest van deze -
1Jo 2 : 16 wereld wat in de - is
Matth. 18 : 7 wereld wee de - vanwege de aanleidingen tot vallen
Joh. 17 : 15 wereld wegnemen uit de –
1 Pe 2 : 12 wereld wekt vleselijke begeerten
Joh. 8 : 23 wereld wel/niet van deze - zijn
Rom. 3 : 19 wereld wereld der mensen: strafschuldig voor God
Hebr. 1 : 2 wereld werelden: door God gemaakt, de Zoon
Joh. 14 : 31 wereld weten door de - bevorderen
Joh. 17 : 11 wereld wij zijn in de -
Joh. 17 : 14 wereld wij zijn niet van de -
Matth. 16 : 26 wereld winnen
Luk. 9 : 25 wereld winnen: de hele wereld winnen
Luk. 9 : 25 wereld winnen: door het Beest (toepassing)
Mark. 8 : 36 wereld winnen: versus zijn ziel verliezen
Joh. 1 : 9 v wereld wording: door het Woord
wereld zie Aarde
Joh. 14 : 17 v wereld ziet de Geest niet
1Jo 4 : 17 wereld zijn in deze -: zoals Christus
Joh. 12 : 25 wereld zijn leven in deze - haten
Joh. 15 : 22 wereld zonde
Joh. 1 : 29 wereld zonde van de – wegnemen: door het Lam van God
Luk. 14 : 34 wereld zout geeft er nog enige waarde aan,smaak
1 Pe 2 : 15 wereld zwijgen
Joh. 1 : 9 v wereld
Filip. 2 : 10 wereldbeeld bijbels kijkbeeld: onder de aarde (graven)
Ef. 6 : 12 wereldbeheerser wereldbeheersers van deze duisternis
Ez. 20 : 32 wereldgelijkvormig afgodendienst
Matth. 6 : 8 wereldgelijkvormig begrip
Deut. 17 : 14 wereldgelijkvormig een koning willen hebben
1 Sam. 8 : 20 wereldgelijkvormig gelijk al de volken
2 Kon. 17 : 15 wereldgelijkvormig heidenen achterna wandelen, doen gelijk die
2 Kron. 13 : 9 wereldgelijkvormig in godsdienst
2 Kon. 17 : 11 wereldgelijkvormig Israël tov de heidenen
Jes. 2 : 6 wereldgelijkvormig Juda gelijk de Filijstijnen: guichelaars
2 Kon. 16 : 3 wereldgelijkvormig kindoffer
2 Kon. 21 : 2 wereldgelijkvormig Manasse
1 Kon. 21 : 26 wereldgelijkvormig naar de wereld van de Amorieten
Deut. 17 : 14 wereldgelijkvormig politieke -heid
2 Kon. 17 : 8 wereldgelijkvormig wandelen in de inzettingen der heidenen
Deut. 20 : 18 wereldgelijkvormig
1 Sam. 8 : 5 wereldgelijkvormig
1 Kon. 14 : 24 wereldgelijkvormig
2 Kron. 28 : 3 wereldgelijkvormig
2 Kron. 36 : 14 wereldgelijkvormig
Lev. 18 : 3 wereldgelijkvormigheid afgemaand van
Ex. 34 : 15 v wereldgelijkvormigheid aspecten
Ps. 106 : 35 wereldgelijkvormigheid door vermenging
Ez. 11 : 12 wereldgelijkvormigheid geval van –
Richt. 2 : 12 wereldgelijkvormigheid godsdienstige - : goden van de omringende volken navolgen
Lev. 18 : 3 wereldgelijkvormigheid inzettingen, werken, wandel
Lev. 18 : 26 wereldgelijkvormigheid tegen -
Luk. 12 : 29 - 30 wereldgelijkvormigheid
Hebr. 9 : 1 wereldlijk heiligdom
Jer. 2 : 18 wereldmacht steun zoeken bij wereldmachten: door Juda
Opb. 6 : 4 wereldoorlog toekomstige –
Matth 24 : 7 wereldoorlog
Opb. 6 : 8 wereldoorlog
Dan. 7 : 2 v wereldrijk -en
Tit. 2 : 12 werelds begeerten
Joh. 8 : 40 werk -en doen van de duivel
Jud : 15 werk -en van goddeloosheid
Joh. 3 : 21 werk -ken in God werken
Ex. 32 : 7 werk aandeel: God, mens, afgoden
Opb. 2 : 19 werk als eerste gewaardeerd door Christus
Lev. 18 : 3 werk andere -en doen dan de volken
Gal. 6 : 4 werk beproeven: van jezelf
Joh. 3 : 20 werk bestraffen van werken
Ps. 90 : 17 werk bevestiging: door God: - onzer handen
2 Tim. 4 : 18 werk boos -: de Heer zal mij redden van elk boos -
Deut. 28 : 20 werk boosheid van -
2 Kron. 20 : 37 werk bouwsel: verscheuren: door God
Ezra 9 : 13 werk boze -
Col. 1 : 21 werk boze -
Ps. 106 : 38 werk boze - verontreingen de dader
Joh. 3 : 19 werk boze -en
1Jo 3 : 12 werk boze -en
3Jo : 10 werk boze -en doen
Neh. 9 : 35 werk boze -en: zich niet bekeren van boze -en
2Jo : 11 werk boze –: gemeenschap hiermee
Joh. 7 : 7 werk boze werken
Opb. 3 : 1 werk chr. -en zonder geestelijk leven
Flm. : 14 werk Christus - nu: hangt (soms) mede af van onze wil
Opb. 3 : 1 werk Christus kent onze werken
Luk. 24 19 werk Christus krachtig in -
Opb. 2 : 2 werk Christus weet onze -en
Opb. 2 : 19 werk Christus weet onze -en
Luk. 19 37 werk Christus' krachtige werken
Joh. 5 : 36 werk Christus' werken: Hem door de Vader gegevens om ze te doen
Joh. 15 : 24 werk Christus' werken: uniek
Matth. 11 : 2 werk Christus´ werken: wonderen van genezing, vs 4v
Ex. 18 : 20 werk dat zij doen zullen
Pred. 9 : 14 werk dode -en
Hebr. 6 : 1 werk dode -en: bekering hiervan
Hebr. 9 : 14 werk dode -en: reiniging hiervan
Col. 3 : 17 werk doen: werk is een vorm van doen
Matth. 23 : 3 werk doet niet naar hun werken (die van de Farizeeën)
Joh. 17 : 4 werk door God te doen gegeven
Opb. 2 : 5 werk eerste - werken
Deut. 12 : 7 werk en Gods zegen: 2 kanten
Hebr. 6 : 10 werk en liefde
Gal. 5 : 19 , 22 werk en vrucht
Jak. 3 : 13 werk en wandel
Rom. 15 : 18 werk en woord
2 Thess. 2 : 17 werk en woord (deze volgorde)
Tit. 2 : 7 v werk en woord (volgorde)
Lev. 16 : 29 werk geen - doen
Jak. 2 : 22 werk geloof en werken: werken samen
Jak. 2 : 17 werk geloof zonder -en is dood
Jak. 2 : 20 werk geloof zonder de -en is werkeloos
Jak. 2 : 26 werk geloof zonder de werken is dood
Jak. 2 : 18 werk geloof: geloof tonen uit werken
1 Thess. 1 : 3 werk geloof: van het geloof
Opb. 20 : 13 werk geoordeeld worden naar zijn werken
Hand. 13 : 2 werk geroepen tot werk: door de Geest
Joh. 10 : 25 werk getuigen: de werken die ik doe in de naam van Mijn vader, die getuigen van Mij
Opb. 2 : 23 werk geven ieder naar zijn -en: door Christus
Mark. 13 : 34 werk gever: Jezus: aan ieder
Richt. 20 : 35 werk God geeft succes
Pred. 9 : 7 werk God heeft een behagen aan je -
Jes. 61 : 8 werk God heiligt ons werk
1 Pe 1 : 16 werk God oordeelt naar ieders werk
Jud : 15 werk goddeloos bedrijven
Jes. 5 : 12 werk Gods - aanschouwen: niet aanschouwen
Ps. 33 : 4 werk Gods - is getrouw: al Zijn werk
Deut. 8 : 17 v werk Gods -: en ons aandeel
Pred. 11 : 5 werk Gods -: onnaspeurbaar
Pred. 7 : 13 werk Gods -: vast
Opb. 15 : 3 werk Gods -en zijn groot en wonderbaar
Richt. 11 : 1 werk Gods aandeel en dat van ons: Jefta strijdbaar held
Richt. 15 : 18 werk Gods aandeel en dat van Simson: Filistijnen geslagen
Ex. 23 : 31 werk Gods aandeel en ons aandeel
Hand. 2 : 23 werk Gods en 's mensen aandeel
1 Kon. 20 : 22 werk Gods en ons aandeel
2 Sam. 10 : 12 werk Gods kant en de onze
2 Sam. 5 : 20 werk Gods werk & ons werk samen
Ps. 111 : 2 werk Gods werken zijn groot
Matth. 26 : 10 werk goed - : aan iemand verrichten: geval: zalving van Jezus
Mark. 14 : 6 werk goed - verrichten: aan Jezus: zalving met nardus
2 Cor. 9 : 8 werk goed -: bijv. gift geven
Ef. 2 : 10 werk goed -: door God te voren bereid
Filip. 1 : 6 werk goed -: God is een goed - in u begonnen
Col. 1 : 10 werk goed -: in alle - - vrucht dragen
1 Tim. 3 : 1 werk goed -: opzienerschap
2 Tim. 2 : 21 werk goed -: toebereid tot alle goed -
Tit. 3 : 1 werk goed -: tot alle goed - bereid
2 Thess. 2 : 17 werk goed -: versterken in alle goed -
Rom. 2 : 7 werk goed -: volharding in goed -
Tit. 1 : 16 werk goed -: voor alle goed - ongeschikt
Hand. 9 : 39 werk goed -: voorbeeld: kleding maken voor de weduwen
Joh. 10 : 32 werk goed -en: van Jezus: afkomstig van de Vader
Rom. 13 : 3 werk goed –
2 Tim. 3 : 17 werk goed: alle g -
2 Kon. 10 : 30 werk goed: straf uitvoeren in opdracht van God
2 Tim. 3 : 17 werk goed: toegerust tot
1 Tim. 5 : 10 werk goede -: zich erop toeleggen
Ef. 4 : 28 werk goede -en
1 Pe 2 : 12 werk goede -en en wandel
Hand. 9 : 36 werk goede -en en weldaden
Tit. 3 : 14 werk goede -en voor de noodzakelijke behoeften
Hebr. 10 : 24 werk goede -en: aanvuring van liefde en goede -en
1 Pe 2 : 12 werk goede -en: effect op de wereld
Hebr. 10 : 24 werk goede -en: en liefde
Tit. 3 : 14 werk goede -en: en vrucht
1 Tim. 5 : 10 werk goede -en: getuigenis door - hebben
Tit. 3 : 8 werk goede -en: goed en nuttig voor de mensen
1 Pe 2 : 15 werk goede -en: goeddoen
2 Tim. 1 : 18 werk goede -en: hier is sprake van diensten
Tit. 2 : 14 werk goede -en: ijverig in
Ef. 6 : 8 werk goede -en: in slavernij
1 Tim. 5 : 25 werk goede -en: openbare en verborgen
Hand. 9 : 36 werk goede -en: overvloedig in
1 Tim. 2 : 10 werk goede -en: sieren de vrouw
Matth. 5 : 16 werk goede -en: tonen
Joh. 10 : 32 werk goede -en: vele goede -en had Jezus getoond
Tit. 2 : 7 werk goede -en: voorbeeld van
1 Tim. 5 : 10 werk goede -en: voorbeelden
Matth. 5 : 16 werk goede -en: vormen een licht
1 Tim. 6 : 18 werk goede -en: wordt rijk in goede -en
Tit. 3 : 8 werk goede -en: zich daarop toeleggen
Hebr. 6 : 10 werk goede werken
Spr. 31 : 31 werk goede werken van een vrouw
1 Tim. 5 : 25 werk goede werken versus zonden
Pred. 2 : 4 v werk grote werken tot stand brengen
Joh. 14 : 12 werk groter -
2 Cor. 11 : 15 werk hun einde zal zijn naar hun -en
Jes. 41 : 28 werk hun werken zijn een nietig ding
Mark. 13 : 34 werk ieder heeft zijn werk gekregen van de Heer
Pred. 2 : 11 werk ijdelheid
Ex. 36 : 2 werk in de gemeente: gave en motief
Num. 4 : 3 werk in de tent der samenkomst: strijd
Jes. 61 : 8 werk in der waarheid zijn
Tit. 3 : 5 werk in gerechtgheid
Joh. 10 : 37 werk Jezus deed de werken van Zijn Vader
Mark. 5 : 19 werk Jezus' - en Gods -
Luk. 1 : 51 werk krachtig -: gedaan door God
Rom. 13 : 3 werk kwaad –
Opb. 2 : 19 werk laatste -en meer dan eerste
Opb. 3 : 15 werk lauwheid in -en
Ps. 109 : 20 werk loon naar werken (der goddelozen)
Ex. 35 : 24 werk materialen tot het - brengen
Tit. 1 : 16 werk met de -en God verloochenen
Matth. 23 : 5 werk motief: eer van mensen
Jes. 57 : 12 werk nutteloze -en
1 Thess. 5 : 12 werk om hun - zeer hoog te achten in liefde om hun -
Mark. 16 : 20 werk ons - : de Heer werkt mee
Opb. 3 : 2 werk onvolkomen -en
Ef. 5 : 11 werk onvruchtbare -en van de duisternis
2 Tim. 1 : 9 werk onze - geen grond voor behoudenis en roeping
Opb. 3 : 2 werk onze -en : door Christus beproefd
Opb. 3 : 2 werk onze -en : door Christus wel/niet volkomen bevonden
Opb. 3 : 2 werk onze -en: Christus weet ze
Opb. 3 : 8 werk onze -en: Christus weet ze
Opb. 2 : 26 werk onze goede -en door Christus gewerkt
Rom. 9 : 11 werk op grond van -en: niet op grond van -en
Joh. 3 : 21 werk openbaar worden
1Jo 3 : 12 werk rechtvaardige -en
Jak. 2 : 21 werk rechtvaardiging op grond van -en: Abraham
Jak. 2 : 25 werk rechtvaardiging op grond van -en: Rachab
Ps. 107 : 24 werk schepsel
Ps. 145 : 10 werk schepsel: al Uw werken zullen U loven
Gen. 5 : 29 werk smartelijk
Jak. 3 : 13 werk tonen: uit zijn wandel
Spr. 22 : 29 werk vaardig in je werk
Spr. 11 : 18 werk vals -
Filip. 2 : 30 werk van Christus
Opb. 2 : 26 werk van Christus: Mijn werken bewaren
Ef. 4 : 12 werk van de bediening
Ef. 4 : 12 werk van de bediening
Ex. 35 : 24 werk van de dienst des tabernakels
Rom. 13 : 13 werk van de duisternis: voorbeelden
1 Cor. 16 : 10 werk van de Heer werken: door Timotheus, Paulus
1 Cor. 15 : 58 werk van de Heer: weest altijd overvloedig daarin
2 Thess. 1 : 11 werk van geloof
Rom. 14 : 20 werk van God afbreken
Joh. 6 : 29 werk van God: geloven in Jezus
Joh. 9 : 4 werk van God: openbaar worden
Joh. 6 : 28 werk van God: werken
Ps. 138 : 8 werk van Gods handen: laat niet varen de werken uwer handen
Jes. 59 : 18 werk vergelden naar de -en
Ps. 62 : 12 werk vergelden naar iem. -
Opb. 22 : 12 werk vergelding
Opb. 2 : 19 werk versus dienst
Ex. 5 : 7 werk verzwaren: door Farao
Gal. 5 : 19 werk vlees: werken van het vlees
Hand. 14 : 26 werk volbrengen
Deut. 32 : 4 werk volkomen -: Gods - is v
Jak. 1 : 4 werk volmaakt -
Filip. 1 : 6 werk voltooien: door God
2 Kron. 34 : 12 v werk voortdrijven
Ps. 104 : 13 werk vrucht Uwer werken: regen
Jes. 3 : 10 werk vrucht van hun -en
1 Cor. 15 : 58 werk weest altijd overvloedig in het – van de Heer
Spr. 16 : 3 werk wentelen op God: wentel uw werken op de HEERE
Jes. 59 : 6 werk werken der ongerechtigheid
Joh. 5 : 36 werk werken die getuigen van Jezus Christus
Hand. 26 : 20 werk werken doen de bekering waardig
Joh. 14 : 12 werk werken doen die Christus deed en grotere
Joh. 10 : 25 werk werken doen in de naam van de Vader
Jes. 26 : 12 werk werken door God bereid
Jes. 66 : 18 werk werken en gedachten
2 Pe 3 : 10 werk werken op de aarde zullen gevonden worden
Rom. 13 : 12 werk werken van de duisternis af te leggen
Matth. 11 : 19 werk werken van de wijsheid
Jer. 44 : 8 werk werken van uw handen, die Mij tergen
Gal. 2 : 17 werk werken van wet
Joh. 8 : 41 werk werken van zijn vader doen
Opb. 14 : 13 werk werken volgen de gelovigen
Pred. 1 : 14 werk werken: ijdelheid en kwelling des geestes
2 Pe 2 : 8 werk wetteloze -en
Col. 3 : 17 werk woord: doen in woord en in -
Tit. 3 : 14 werk zich toeleggen op -en
Col. 3 : 9 werk
Luk. 5 : 16 werkdruk omgang met - (toepassing)
Ex. 5 : 14 werkdruk uitwendige –
1 Tim. 6 : 19 werkelijk het - leven grijpen
Opb. 5 : 3 werkelijkheid driedeling
Filip. 2 : 10 werkelijkheid sferen: hemel, aarde, onder de aarde
Jak. 2 : 20 werkeloos is het geloof zonder de werken
2 Pe 1 : 8 werkeloos niet –, dankzij de deugden
1 Tim. 5 : 13 werkeloosheid kwaad
Joh. 14 : 11 werken als geloofbevorderend
Jes. 59 : 6 werken bedekken als kleding
2 Cor. 1 : 11 werken bidden is een vorm van werken
1 Thess. 2 : 10 werken doel: om niemand tot last te zijn
Filip. 2 : 13 werken door God gewerkt
Hag. 2 : 4 - 5 werken en sterkte
Ex. 18 : 20 werken en wandelen
Joh. 6 : 28 werken geloven is ook werken
Opb. 20 : 12 werken geoordeeld worden naar zijn werken
Filip. 2 : 13 werken God werkt in u
Gal. 2 : 8 werken God werkt: in ons: tot iets
Richt. 6 : 37 werken Gods - door ons heen
Joh. 9 : 4 werken Gods werk -: door Jezus
1 Thess. 2 : 13 werken Gods woord werkt in wie gelooft
Rom. 2 : 10 werken het goede -
Ef. 4 : 28 werken het goede -
Rom. 2 : 9 werken het kwade -
Joh. 3 : 21 werken in God werken werken
2 Cor. 3 : 3 werken in mensenlevens: door de Geest
Joh. 5 : 17 werken Jezus over zijn -
Opb. 3 : 16 werken koud, lauw, heet
1 Cor. 4 : 12 werken met de eigen handen -
Spr. 31 : 13 werken met lust -
Joh. 5 : 17 werken Mijn Vader werkt en ik werk, vs 19!
1 Thess. 2 : 9 werken nacht en dag - om anderen niet een last op te moeten leggen
2 Thess. 3 : 10 werken niet willen -
Joh. 6 : 27 werken om voedsel dat blijft
Joh. 6 : 27 werken om voedsel dat vergaat
1 Thess. 4 : 11 werken plicht
Deut. 10 : 3 werken samen- met God: Mozes maakte tafelen, God beschreef
Jer. 8 : 8 werken tevergeefs -
Joh. 14 : 11 werken vanuit God
Joh. 14 : 10 werken vanuit God: Christus
Ef. 5 : 11 werken verkeerde -en aan de kaak stellen
Hag. 2 : 4 - 5 werken weest sterk en werkt, want Ik ben met u
Spr. 21 : 25 werken weigeren te -
werken zie ook Meewerken
Hand. 20 : 34 werken
1 Kron. 19 : 13 werken en vertrouwen
2 Thess. 3 : 11 werken niet -, maar zich met andere zaken bemoeien
2 Tim. 2 : 6 werker christelijke -: arbeidende landman, soldaat, kampvechter
Ps. 59 : 3 werker der ongerechtigheid
Hos. 6 : 8 werker der ongerechtigheid, bijv. doodslager
Job 31 : 3 werker der ongerechtigheid: deel of erve van God: verderf
Job 31 : 3 werker der ongerechtigheid: verkeerde
2 Tim. 2 : 6 werker ondersteunen
Spr. 21 : 15 werker van de ongerechtigheid: recht te doen is hem een verschrikking
Matth. 7 : 23 werker van de wetteloosheid
Matth. 17 : 27 werker voor de Heer: te onderhouden door de discipelen
Ps. 94 : 16 werker werkers der ongerechtigheid
Spr. 10 : 29 werker werkers der ongerechtigheid
Luk. 13 : 27 werker werkers van ongerechtigheid
1 Tim. 6 : 1 werkgever houding t.o. -
1 Pe 2 : 18 werkgever houding tegenover -
Lev. 19 : 13 werkgever plicht
Deut. 24 : 15 werkgever plicht: loon op tijd betalen
Matth. 20 : 15 werkgever vrijheid van de -
Col. 1 : 29 werking Christus' - die in mij werkt met kracht
Col. 2 : 12 werking God: - van G: opwekking van Christus
2 Thess. 2 : 11 werking van de dwaling: hier door God gezonden
1 Cor. 12 : 6 werking verscheidenheid van -en
Rom. 12 : 4 werking verschillende -n hebben de leden van ons lichaam
Jes. 49 : 4 werkloon Messias’ – is bij Zijn God
Ps. 109 : 20 werkloon voor de goddelozen
Matth. 20 : 3 werkloos
Neh. 4 : 6 werklust
Tit. 2 : 9 werknemer diefstal door -s (toepassing)
Pred. 7 : 21 werknemer kan zijn baas vloeken
Col. 4 : 1 werknemer plicht, vergelijk heer (slavenmeester)
Col. 3 : 22 werknemer plicht, vergelijk slaven
Rom. 13 : 6 werkzaam voortdurend –: overheidspersonen
Luk. 20 15 werpen buiten de wijngaard -
Luk. 13 : 28 werpen buitengeworpen
3Jo : 10 werpen uit de gemeente –, hier onterecht
Matth. 4 : 18 werpnet
Jes. 30 : 24 werpschoffel
Neh. 4 : 16 werpspies
Jes. 29 : 6 wervelwind God bezoekt met -
Job 37 : 9 wervelwind oorsprong: Gods binnenkamer
Job 27 : 20 wervelwind steelt weg
Jer. 22 : 17 Westen gericht op gierigheid (toepassing)
Hebr. 7 : 18 wet - van Mozes: zwak, nutteloos
Dan. 5 : 20 wet -ten in Gods koninkrijk
Joh. 15 : 25 wet "hun" -, d.i. van de Joden
Hebr. 7 : 18 wet afschaffing van het vroegere gebod
Hos. 8 : 1 wet afvallig worden tegen Gods wet
Gal. 4 : 21 wet begrip: boeken van Mozes incl. Genesis
Rom. 13 : 9 wet begrip: kern zijn de tien de geboden
Joh. 15 : 25 wet begrip: woord gebruikt ook voor de psalmen
Joz. 22 : 5 wet belangrijkste der -
Matth. 23 : 23 wet belangrijkste van de -: oordeel, barmhartigheid, trouw
Rom. 2 : 20 wet belichaming van de kennis en de waarheid hebben
1 Tim. 1 : 9 wet bestemd voor zondaars
Spr. 29 : 18 wet bewaren
Spr. 28 : 4 wet bewaren versus verlaten
Spr. 28 : 7 wet bewaren: is verstandig
Rom. 4 : 15 wet bewerkt toorn
Rom. 7 : 2 wet bindt
Neh. 8 : 2 wet boek der - van Mozes, die Jahweh Israël geboden had
Rom. 3 : 31 wet buiten werking stellen: doen wij niet
Rom. 2 : 13 wet daders van de wet
2 Kron. 14 : 4 wet de - en het gebod doen
Rom. 2 : 14 wet de volken hebben geen - (van Mozes)
Matth. 11 : 13 wet de wet bevat ook profetie
Mal. 2 : 6 wet der waarheid: Gods wet
Spr. 28 : 4 wet die de - bewaren strijden tegen de goddelozen
Spr. 28 : 4 wet die de - verlaten, prijzen de goddelozen
Rom. 6 : 20 wet doel met de -: overtreding doen toenemen
Gal. 3 : 23 wet doel: om ons gevangen te bewaren
Gal. 3 : 23 wet doel: onder tucht houden
Rom. 5 : 20 wet doel: overtreding doen toenemen
Rom. 3 : 19 wet doelgroep: de Israëliet, die onder de wet is
2 Kron. 14 : 4 wet doen
Rom. 2 : 25 wet doen van de –
Joh. 7 : 19 wet doen: deed niemand
Joz. 22 : 5 wet doen: waarnemen te doen: naarstig
Rom. 6 : 13 wet doet de zonde heersen over wie onder de wet is
Rom. 7 : 7 wet doet zonde kennen
Rom. 7 : 9 wet doet zonde opleven
Gal. 5 : 5 wet door - gerechtvaardigd willen worden
Hand. 7 : 53 wet door beschikking van engelen ontvangen
Rom. 3 : 20 wet door de - komt kennis van zonde
Jer. 26 : 4 wet door God aan Israël gegeven
Joh. 1 : 17 wet door Mozes gegeven
Luk. 5 : 14 wet door Mozes gegeven, op last van God
Rom. 7 : 7 wet een concreet verbod van de - hier: u zult niet begeren
Rom. 10 : 4 wet einde van de -: Christus
Rom. 8 : 4 wet eis van de –: rechtvaardige eis
Jak. 2 : 9 wet en christen: wet doet zonde kennen
Luk. 16 : 16 wet en de profeten: zijn tot op Johannes
Deut. 4 : 44 wet en getuigenissen, inzettingen en rechten
Matth. 5 : 17 wet en profeten
Matth. 22 : 40 wet en profeten
Jak. 2 : 9 wet functie: zonde aan de kaak stellen
Neh. 9 : 14 wet geboden en inzettingen een wet
Rom. 2 : 14 wet geboden van de - doen
1 Tim. 1 : 8 wet gebruik: wettig
Mal. 4 : 4 wet gedenkt de wet van Mozes
Rom. 7 : 4 wet gedood voor de - zijn door het lichaam van Christus
Spr. 10 : 24 wet geestelij-zedelijke -: vrees des goddelozen zal hem overkomen
Rom. 7 : 14 wet geestelijk
Spr. 10 : 24 wet geestelijk-zedelijke -: begeerte der rechtvaardigen zal God geven
Deut. 31 : 9 wet gegeven aan de priesters
Luk. 2 : 22 v wet gehoorzaamheid aan de wet van God
Gal. 3 : 25 wet gelovige: niet meer onder de -
Rom. 10 : 5 wet gerechtigheid die op grond van de – is
Gal. 2 : 21 wet gerechtigheid door wet is er niet
Deut. 31 : 9 wet geschreven door Mozes
Rom. 7 : 6 wet gestorven aan de wet
Gal. 2 : 19 wet gestorven aan de wet
Gal. 2 : 19 wet gestorven door wet
Rom. 7 : 5 wet gestorven voor de wet
Neh. 9 : 13 wet getrouwe -ten
Rom. 7 : 6 wet gevangen in de -
Gal. 3 : 23 wet gevangen onder -
Gal. 3 : 19 wet geven van wet: doel
Zef. 3 : 4 wet geweld aandoen
2 Kron. 30 : 7 wet God straft zonde
Ps. 119 : 77 wet Gods - al mijn vermaking
Ps. 119 : 165 wet Gods - beminnen
Spr. 7 : 2 wet Gods - bewaren als de appel van uw ogen (toepassing)
Neh. 10 : 29 wet Gods - gegeven door de hand van Mozes
Jer. 9 : 13 wet Gods - gegeven voor het aangezicht der kinderen Israëls
Ez. 22 : 26 wet Gods - geweld aandoen
Ps. 119 : 142 wet Gods - is de waarheid
Ps. 119 : 129 wet Gods - is wonderbaar
Neh. 9 : 34 wet Gods - niet doen
Jer. 16 : 11 wet Gods - niet houden
Mark. 2 : 27 wet Gods - om de mens gemaakt
Hos. 8 : 12 wet Gods - verachten als wat vreemds
Jer. 9 : 13 wet Gods - verlaten
2 Kron. 12 : 1 wet Gods - verlaten: als Rehabeam sterk geworden was
Jes. 5 : 24 wet Gods - verwerpen
Amos 2 : 4 wet Gods - verwerpen
Neh. 9 : 26 wet Gods - verwerpen: door Israël
Ezra 7 : 10 wet Gods - zoeken en doen
Jes. 42 : 24 wet Gods -: er niet naar horen: door Israël
Ps. 119 : 97 wet Gods -: liefhebben
Ps. 119 : 97 wet Gods -: mijn betrachting de ganse dag
Lev. 19 : 33 wet Gods -: rechtvaardig (geval)
Ps. 119 : 128 wet Gods -: voor recht houden
Lev. 18 : 5 wet Gods -: wie Gods rechten en inzettingen doet, zal door die leven
Ex. 18 : 16 wet Gods -ten en instellingen
Hebr. 10 : 16 wet Gods -ten in de harten geven
Hebr. 10 : 16 wet Gods -ten in het verstand schrijven
Ex. 16 : 4 wet Gods –: daarin gaan of niet
Jer. 44 : 10 wet Gods –: daarin niet gewandeld hebben
Jer. 44 : 23 wet Gods –: daarin niet gewandeld hebben
Lev. 18 : 5 wet Gods –: nuttig ten leven
Jes. 30 : 9 wet Gods wet: horen: dit niet willen
Deut. 14 : 21 wet Gods wet: voor Israël, niet voor vreemdeling
Ex. 16 : 28 wet Gods wetten weigeren te houden
Hand. 22 : 12 wet godvrezend naar de -
Rom. 7 : 7 wet goed
Rom. 7 : 16 wet goed
1 Tim. 1 : 8 wet goed
Matth. 22 : 36 wet grote gebod in de -
Rom. 7 : 1 wet heers over de mens zolang hij leeft
Rom. 7 : 12 wet heilig
Deut. 11 : 22 wet hoofdsom
Deut. 30 : 16 wet hoofdsom der -
Jer. 7 : 23 wet hoofdsom der -
Matth. 22 : 40 wet hoofdzaak
Joz. 22 : 5 wet hoofdzaak der wet van Mozes
Rom. 13 : 9 wet hoofdzaak, kern van de -
Rom. 2 : 13 wet hoorders van de -
Neh. 9 : 29 wet horen: niet horen naar Gods -
Spr. 28 : 9 wet horen: niet willen horen
Jak. 2 : 10 wet houden: de hele - houden
Gal. 5 : 3 wet houden: hele - houden
Hand. 7 : 53 wet houden: niet
Gal. 6 : 13 wet houden: niet houden
Deut. 31 : 12 wet houden: volledig
Hand. 21 : 20 wet ijveraar voor de -
Hand. 21 : 20 wet ijveraars voor de wet
Mal. 2 : 9 wet in de - het aangezicht aannemen
1 Cor. 14 : 21 wet in de - staat geschreven
Ps. 119 : 1 wet in de - van God gaan
Hebr. 8 : 10 wet in het hart schrijven
Jes. 51 : 7 wet in het hart van het volk
Hebr. 8 : 10 wet in het verstand geven
Rom. 7 : 23 wet in mijn leden
Num. 19 : 2 wet inzetting van de -
Gal. 5 : 23 wet is tegen zonden
Matth. 23 : 3 wet Jezus en de -
Luk. 5 : 14 wet Jezus getrouw aan de wet
Luk. 2 : 27 wet Jezus onder de -
Gal. 4 : 4 wet Jezus was geboren onder -
Joh. 10 : 34 wet Joden: 'uw wet’, door Jezus gezegd tot de Joden
Gen. 47 : 26 wet Jozef stelde een heffingwet
Hand. 15 : 19 wet juk van de - brengt in moeilijkheden
Neh. 9 : 29 wet juk: zich eraan onttrekken
Gal. 3 : 21 wet kan niet levend maken
Matth. 7 : 12 wet kern
Jak. 2 : 8 wet koninklijke -: die van de naastenliefde
Jak. 4 : 11 wet kwaadspreken van -
1 Tim. 1 : 7 wet leraar van de - willen zijn
Rom. 7 : 6 wet letter van de –
Matth. 12 : 5 wet lezen in de –
Spr. 6 : 23 wet licht verspreidend
Ps. 1 : 2 wet lust in de wet van de HEER hebben
Jes. 30 : 16 wet morele natuur-: onze sterkte wordt onze zwakte en schaamte
Richt. 1 : 7 wet morele natuur-: vergelding kwaad met zelfde kwaad: casus
Spr. 13 : 6 wet morele natuurwet
Jer. 21 : 14 wet morele natuurwet: vergelding
Spr. 12 : 14 wet morele natuurwet: zaaien en oogsten
Jes. 3 : 11 wet morele wetmatigheid: zaaien en oogsten
Deut. 33 : 4 wet Mozaische wet erfenis van Jakob s gemeente
Deut. 33 : 4 wet Mozes heeft de wet geboden
2 Kon. 17 : 13 wet naar 'al' de wet leven
Ps. 148 : 6 wet natuurwetten door God gegeven
Gal. 5 : 18 wet niet onder de -
Matth. 12 : 4 wet nood breekt wet (toepassing)
Gal. 4 : 5 wet onder - zijn: dezulken vrijkopen: door Christus
Rom. 6 : 14 v wet onder – zijn: niet
Gal. 4 : 21 wet onder de - willen zijn
Rom. 3 : 19 wet onder de - zijn
Rom. 2 : 12 wet onder de - zijn: de Jood van huis uit
Rom. 2 : 12 wet onder de - zondigen
Gal. 2 : 4 wet onder de -: slavernij
Luk. 2 : 39 wet onder de wet zijn
Mark. 1 : 44 wet onder de wet: Jezus
Hand. 21 : 24 wet onderhouden van de -: wandelen in het onderhouden van de -
Mark. 1 : 44 wet onderhouden: door Jezus
1 Kron. 22 : 12 wet onderhouden: kloekheid en verstand om
Ps. 119 : 136 wet onderhouden: niet - -: door anderen: oorzaak van droefheid
Rom. 8 : 3 wet onmogelijk voor de –
Jak. 2 : 12 wet oordeelt
Rom. 2 : 12 wet oordelen door de –
Jak. 4 : 11 wet oordelen van -
Lev. 14 : 2 wet op de melaatse
Gal. 3 : 10 wet op grond van werken van - zijn: onder vloek
Matth. 5 : 17 wet opheffen versus vervullen
Rom. 2 : 27 wet overtreder van de -: met letter en besnijdenis
Rom. 2 : 25 wet overtreder van de – zijn
Dan. 9 : 11 wet overtreding van de -: door geheel Israël
Rom. 2 : 23 wet overtreding van de –
Ef. 6 : 2 wet Paulus beroept zich op de -
Rom. 2 : 26 wet rechten van de – bewaren
Jak. 4 : 11 wet rechter van -
Jer. 26 : 4 wet richtsnoer
Tit. 3 : 9 wet ruzies en twisten over de -
Rom. 13 : 9 wet samenvatting: gebod van de liefde
Hebr. 10 : 1 wet schaduw: de - heeft een schaduw van de toekomstige goederen
Joz. 22 : 5 wet som der -
Rom. 3 : 19 wet spreekt tot hen die onder de – zijn
Hebr. 7 : 28 wet stelt aan: hogepriesters
Rom. 2 : 17 wet steunen op de –
Mal. 2 : 8 wet struikelen in de -
Gal. 3 : 24 wet taak: tuchtmeester
Gal. 5 : 23 wet tegen de uitwerkselen van de Geest is geen -
Rom. 7 : 10 wet ten dode, vgl. echter vers. 13
Neh. 9 : 29 wet ten leven voor wie ze doet
Ex. 24 : 12 wet ter onderrichting
Luk. 16 : 17 wet tittel van de -: vervalt niet
Jes. 2 : 3 wet toekomst: uit Sion zal de wet uitgaan
Jes. 42 : 21 wet tot heerlijkheid van Israël
Gal. 3 : 24 wet tot op Christus
Rom. 2 : 18 wet uit de – onderwezen
Jes. 51 : 4 wet uitgaan: een – zal van Mij uitgaan
Ps. 119 : 54 wet Uw inzettingen zijn mij gezangen geweest
Gal. 6 : 2 wet van Christus: vervullen
Joh. 8 : 17 wet van de farizeeën: de wet van Mozes
Rom. 8 : 2 wet van de Geest van het leven in Christus Jezus
Hand. 25 : 8 wet van de Joden
Joh. 19 : 7 wet van de Joden: ‘Wij hebben een wet’
Jak. 1 : 25 wet van de vrijheid
Rom. 3 : 27 wet van de werken
Rom. 7 : 23 wet van de zonde
Rom. 7 : 26 wet van de zonde
Rom. 8 : 2 wet van de zonde en de dood
Rom. 9 : 31 wet van gerechtigheid
Rom. 7 : 26 wet van God
Hos. 4 : 6 wet van God vergeten
Deut. 12 : 32 wet van God: daaraan toedoen noch afdoen
Neh. 9 : 14 wet van God: door de hand van Mozes bevolen
Jer. 26 : 4 wet van God: gegeven voor het aangezicht van het volk
Rom. 8 : 7 wet van God: het vlees kan zich hieraan niet onderwerpen
Rom. 7 : 22 wet van God: ik verlustig mij daarin
Ezra 7 : 14 wet van God: in de hand van Ezra
Rom. 8 : 3 wet van God: krachteloos door het vlees
Hand. 7 : 38 wet van God: levende woorden
Ez. 20 : 11 wet van God: ten leven is het doen van de –
Ez. 20 : 13 wet van God: ten leven is het doen van de –
Ez. 20 : 21 wet van God: ten leven is het doen van de –
Jer. 6 : 19 wet van God: verworpen: door Israël
2 Kon. 10 : 31 wet van God: waarnemen daarin te wandelen: zulks niet doen: door Jehu
2 Kon. 10 : 31 wet van God: wandelen daarin, met ganse hart
Rom. 3 : 27 wet van het geloof
Jer. 8 : 9 wet van Jahweh is bij ons: valse overtuiging
Rom. 7 : 23 wet van mijn denken
1 Kon. 2 : 3 wet van Mozes
Dan. 9 : 11 wet van Mozes
Dan. 9 : 13 wet van Mozes
Mal. 4 : 4 wet van Mozes gegeven op Horeb
2 Kon. 17 : 13 wet van Mozes: bestemd voor Israël
1 Kron. 22 : 13 wet van Mozes: bestemd voor Israël
Ezra 7 : 11 wet van Mozes: bestemd voor Israël
Neh. 8 : 15 wet van Mozes: door de HEER geboden door de hand van Mozes
Mal. 4 : 4 wet van Mozes: door God bevolen
Ezra 7 : 6 wet van Mozes: door God gegeven
Joz. 1 : 7 wet van Mozes: door hem geboden
Hand. 15 : 10 wet van Mozes: een ondraaglijk juk
Luk. 2 : 22 v wet van Mozes: is de wet van God
Luk. 17 : 14 wet van Mozes: Jezus gehoorzaamde de - van Mozes
2 Kron. 30 : 16 wet van Mozes: naar de - van Mozes doen
Hand. 15 : 5 wet van Mozes: onder de - stellen, door gelovige Farizeeën
Hebr. 7 : 11 wet van Mozes: ontvangen: door het volk Israël
Hebr. 10 : 28 wet van Mozes: verwerpen
Mal. 4 : 4 wet van Mozes: voor heel Israël
Spr. 6 : 20 wet van uw moeder: verlaat die niet
Spr. 4 : 2 wet van vader: verlaat ze niet
Jer. 7 : 19 wet van vergelding
2 Cor. 9 : 6 wet van vergelding
Jak. 2 : 12 wet van vrijheid
Spr. 11 : 27 wet van zaaien en oogsten
Spr. 17 : 13 wet van zaaien en oogsten
Ez. 22 : 31 wet van zaaien en oogsten
Ez. 23 : 35 wet van zaaien en oogsten
Dan. 6 : 25 wet van zaaien en oogsten; vergelding
Hebr. 7 : 12 wet verandering van - door verandering van priesterschap
Gal. 4 : 24 wet verbond van Sinaï baart slavernij
Ps. 119 : 126 wet verbroken
Spr. 3 : 1 wet vergeten
Spr. 6 : 20 v wet verlaat de - niet: hoe
Ps. 119 : 70 wet vermaak in Gods -
Rom. 6 : 13 wet versus genade
Gal. 5 : 5 wet versus genade
Gal. 5 : 14 wet vervullen van de wet
Rom. 13 : 8 wet vervullen: door naastenliefde
Rom. 13 : 10 wet vervulling van de –: door de liefde
Jak. 2 : 8 wet volbrengen
Rom. 2 : 27 wet volbrengen: door de onbesnedene
Neh. 10 : 36 wet volgens de - handelen
Hebr. 7 : 19 wet volmaakt niets
Jak. 1 : 25 wet volmaakte -: die van de vrijheid
Hebr. 10 : 1 wet volmaken: de wet kan niet volmaken
Lev. 26 : 46 wet voor de kinderen Israëls
Joz. 8 : 34 wet voorgelezen
Deut. 31 : 11 wet voorlezing aan het hele volk
Hos. 8 : 12 wet voortreffelijk genoemd door God
Mark. 2 : 26 wet voorzien in nood gaat hier boven een wettelijke bepaling
Ef. 2 : 14 wet vormde een scheidsmuur tussen Israël en de volken
Lev. 17 : 12 wet vreemdeling: sommige -ten gelden ook voor de vreemdeling
Rom. 7 : 4 wet vrij van de wet en nu toebehorend aan Christus, opdat wij voor God vrucht dragen
Rom. 7 : 3 wet vrij zijn van de -
Rom. 7 : 2 wet vrijgemaakt van de -
Rom. 7 : 6 wet vrijgemaakt van de - zijn de gelovigen
Rom. 7 : 5 wet vrijgemaakt van de –
Gal. 5 : 4 wet vs. genade
Deut. 33 : 2 wet vurige - aan Gods rechterhand, toen hij verscheen aan het volk
2 Kron. 6 : 16 wet wandelen in Gods -
Jer. 26 : 4 wet wandelen in Gods wet
Neh. 9 : 29 wet wederkeren tot Gods -
Rom. 7 : 5 wet wekt de hartstochten van de zonden
Rom. 2 : 15 wet werk van de - in het hart geschreven
Rom. 3 : 20 wet werken van de –: op grond hiervan wordt geen vlees gerechtvaardigd
Rom. 7 : 21 wet wetmatigheid
Esth. 3 : 8 wet wetten van de Joden anders dan die van de volken
Rom. 7 : 6 wet wij dienen niet in oudheid van letter (van de -), maar in nieuwheid van geest
Ps. 119 : 18 wet wonderen van Gods -
Jes. 2 : 3 wet woord van Jahweh
Rom. 3 : 31 wet wordt bevestigd door het evangelie
Jer. 14 : 16 wet zaaien en oogsten
Matth. 26 : 51 v wet zaaien en oogsten
Jer. 4 : 18 wet zedelijke -wet: uw zonden hebben u deze dingen gedaan
Spr. 11 : 19 wet zedelijke natuur-
Jes. 33 : 1 wet zedelijke natuur-: vergelding
Richt. 9 : 56 wet zedelijke natuur-: zaaien en oogsten
Spr. 26 : 27 wet zedelijke natuur-: zaaien en oogsten
Matth. 5 : 7 wet zedelijke natuurwet: zaaien en oogsten: barmhartigheid
Rom. 2 : 23 wet zich beroemen op de -
Rom. 2 : 14 wet zichzelf tot - zijn
Hos. 4 : 16 wet zie ook Bandeloosheid
wet zie ook Gebod
Rom. 5 : 13 wet zonde wordt niet toegerekend als er geen - is
1 Cor. 15 : 56 wet zonde: de kracht van de zonde is de -
Rom. 2 : 14 wet zonder - (van Mozes) zijn: geen wet (van Mozes) hebben
Rom. 7 : 9 wet zonder - leven: Paulus vroeger
Rom. 2 : 12 wet zonder - zondigen: de heidenen die zondigen
2 Kron. 15 : 3 wet zonder de - zijn
Hos. 8 : 11 wet zondigen doet zondigen
1 Sam. 12 : 24 wet hoofdsom
Neh. 8 : 9 wetboek boek bevattend de wet van God
Neh. 8 : 3 wetboek de oren van het hele volk waren naar het -
Deut. 31 : 24 wetboek geschreven door Mozes
Deut. 31 : 26 wetboek getuige tegen Israël
Neh. 8 : 19 wetboek Gods
Joz. 24 : 26 wetboek Gods -
Joz. 24 : 26 wetboek Gods –
2 Kon. 22 : 13 wetboek ongehoorzaamheid aan -
Deut. 31 : 26 wetboek plaats ter bewaring: naast de ark van het verbond
2 Kron. 34 : 14 wetboek van God: gevonden
Neh. 9 : 3 wetboek van Jahweh
2 Kron. 17 : 9 wetboek van Jahweh was bij hen die het volk onderwezen in de godsdienst
Joz. 8 : 31 wetboek van Mozes
Joz. 23 : 6 wetboek van Mozes
2 Kon. 14 : 6 wetboek van Mozes
2 Kron. 35 : 26 wetboek
Luk. 1 : 18 weten - aan : meer bewijsmateriaal
Joh. 13 : 35 weten aan iets - dat
1Jo 3 : 19 weten aan iets - dat
1Jo 4 : 13 weten aan iets - dat
1Jo 5 : 2 weten aan iets - dat
Joz. 3 : 10 weten aan iets weten dat…
Joh. 4 : 22 weten aanbidden wat wij –
Joh. 11 : 24 weten aangaande de toekomst
Rom. 6 : 16 weten al of niet –
1Jo 2 : 20 weten alles –
Jud : 5 weten alles –: eens wist u alles
Mark. 7 : 24 weten beletten: door Jezus
Ex. 16 : 6 weten bevestiging, meer zekerheid ontvangen
Matth. 26 : 46 weten buitengewoon -: door Jezus: dat Judas nabij was
Joh. 5 : 6 weten Christus -: Hij wist alles
1 Kon. 17 : 24 weten dat
Joh. 9 : 20 weten dat
Jak. 1 : 3 weten dat
Deut. 31 : 29 weten dat ... (toekomstige gebeurtenis)
Rom. 6 : 9 weten dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft
Joh. 9 : 29 weten dat God tot Mozes gesproken heeft
3Jo : 12 weten dat iets waar is
Ex. 16 : 12 weten dat Ik Jahweh uw God ben: door voorziening met vlees en brood
1Jo 5 : 19 weten dat je uit God bent
1 Pe 1 : 18 weten dat u niet verlost bent door …
1Jo 3 : 14 weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven
Joh. 21 : 24 weten dat woorden waar zijn
Ps. 94 : 11 weten dat: bij God
Ex. 14 : 4 weten dat: iem. doen weten dat: door God
1 Thess. 1 : 3 weten dat: iemand uitverkoren is
Matth. 26 : 2 weten dat: toekomstig feit
Joh. 9 : 24 weten dat: vals weten
1Jo 2 : 21 weten de waarheid –
Joh. 14 : 4 weten de weg naar het Vaderhuis
Ef. 5 : 5 weten dit weet en erkent u
Joh. 14 : 31 weten doen -: door de Heer: “opdat de wereld weet”
Matth. 9 : 6 weten doen -: door een wonder te verrichten
Deut. 4 : 39 weten doen -: door God
Joz. 3 : 7 weten doen -: door God: het volk Israël
Joz. 3 : 7 weten doen -: door wonderen
Jer. 44 : 29 weten doen – door een teken
Ex. 10 : 2 weten doen –: door God: door tekenen: dat Ik Jahweh ben
Ex. 9 : 14 weten doen weten: door ellende heen
Deut. 29 : 6 weten doen weten: door God: dat God de HEERE uw God is
Jer. 11 : 18 weten doen weten: door God: Jeremia
Ex. 7 : 5 weten doen weten: door grote gerichten en wondertekenen
Ex. 14 : 18 weten door bovennatuurlijke humanitaire ramp: dat God Jahweh is
Opb. 3 : 8 weten door Christus: Ik weet uw werken
1Jo 2 : 27 weten door de Geest
Joh. 18 : 21 weten door de wereld
1Jo 2 : 20 weten door de Zalving
Ex. 29 : 46 weten door Israël: dat Jahweh hun God is
Matth. 12 : 15 weten door Jezus: bedoelingen van anderen
Ps. 104 : 19 weten door niet-bewuste zaken
2 Kon. 6 : 12 weten door openbaring: geval
Ef. 1 : 18 weten door verlichting
Joh. 13 : 17 weten en doen
Jes. 43 : 10 weten en geloven
Deut. 4 : 39 weten en in het hart hervatten dat ...
Filip. 4 : 12 weten ervaringskennis hier
1Jo 3 : 14 weten geestelijk -
Joh. 3 : 11 weten gegrond –
2 Cor. 5 : 1 weten geloven is weten hier
Rom. 8 : 22 weten geval van wij weten dat
Spr. 1 : 2 weten gezocht: wijsheid en tucht
Ez. 37 : 28 weten grond
Joh. 3 : 2 weten grond
Joh. 4 : 29 weten grond
1Jo 3 : 14 weten grond
Joh. 3 : 2 weten grond: tekenen
Hand. 1 : 7 weten het komt u niet toe te weten tijden of gelegenheden
2 Kron. 2 : 7 v weten hoe
1 Kon. 7 : 14 weten hoe (iets te doen)
Ef. 6 : 21 weten hoe het met iemand gaat: inclusief zijn omstandigheden
Col. 4 : 6 weten hoe te antwoorden
1 Thess. 1 : 5 weten hoe wij onder u geweest zijn
Ex. 36 : 1 weten hoe: gave gods
Filip. 2 : 19 weten iem omstandigheden weten
Joh. 19 : 4 weten iem. doen weten
Rom. 14 : 14 weten ik weet dat …
Richt. 17 : 13 weten ik weet dat ... "
Joh. 14 : 20 weten in die dag zult u -
Joz. 23 : 14 weten in zijn hart -, in zijn ziel -
Mark. 13 : 28 weten indirect -
Matth. 24 : 32 weten indirect - : op grond van iets anders weten dat …
1 Sam. 20 : 7 weten indirect: uit gronden, premissen
Joh. 21 : 12 weten intuitief -
Mark. 9 : 31 weten Jezus wilde niet dat iemand wist ...
1 Sam. 6 : 9 weten methode om te -
1 Thess. 5 : 2 weten nauwkeurig
Gen. 27 : 2 weten niet - : de dag van zijn dood: Izak
2 Cor. 12 : 2 weten niet - of
2 Kron. 20 : 12 weten niet - wat te doen
Rom. 2 : 4 weten niet -: aangaande God: voorbeeld
Luk. 20 7 weten niet -: beweren niet te weten
Joh. 8 : 15 weten niet -: bij Jezus' tegenstanders
Matth. 24 : 36 weten niet -: dag en uur van Christus komst
Pred. 9 : 12 weten niet -: door de mens: zijn tijd
Matth. 21 : 27 weten niet -: door de overpriesters en oudsten
Richt. 3 : 1 weten niet -: een generatie: de krijgen Kanaäns
Matth. 25 : 13 weten niet -: tijd van wederkomst van Christus
Matth. 24 : 50 weten niet -: toekomstig uur van wederkomst Christi
Joh. 3 : 8 weten niet -: waar de wind vandaan komt en waar hij heen gaat
Joh. 21 : 4 weten niet – dat het Jezus was
Joh. 9 : 25 weten niet – of Jezus een zondaar is
Hebr. 11 : 8 weten niet – waar hij (Abraham) komen zou
1Jo 2 : 11 weten niet – waar hij heengaat
Joh. 12 : 35 weten niet – waar hij heengaat, door de duisternis
Joh. 9 : 29 weten niet – waar Jezus vandaan is
Joh. 10 : 6 weten niet – wat het was dat Jezus tot hen sprak
Jer. 33 : 5 weten niet –: door de mens: dingen die God wel kent
Joh. 3 : 10 weten niet –: door Nicodemus
Jes. 44 : 18 weten niet –: makers van afgoden
Joh. 4 : 22 weten niet –: u aanbidt wat u niet weet
Jes. 48 : 8 weten niet vooraf weten van sommige dingen die God brengt
Hand. 12 : 9 weten niet weten dat iets waar is
Joh. 14 : 5 weten niet weten waar de Heer naar toegaat
Rom. 7 : 15 weten niet weten wat ik doe
Joh. 5 : 13 weten niet weten wie de genezer (Jezus) was
2 Pe 3 : 5 weten niet willen -
Richt. 16 : 20 weten niet: door Simson: dat Jahweh van hem geweken was
Spr. 27 : 1 weten niet: wat de dag van morgen baren zal
1 Tim. 6 : 4 weten niets -
Ex. 10 : 7 weten nog niet – dat Egypte verloren is
Ex. 18 : 11 weten nu weet ik dat de HEERE groter is dan alle goden
Richt. 18 : 5 weten of
Ef. 6 : 21 - 22 weten omstandigheden, vs 22
2 Pe 1 : 14 weten omtrent de nabije toekomst
Joh. 6 : 15 weten omtrent de toekomst
1 Pe 2 : 15 weten on-dheid: van de zondaars
Luk. 23 34 weten onwetendheid
1 Thess. 1 : 5 weten op grond van herinnering
Deut. 4 : 35 weten opdat gij weet dat de HEERE uw God is
Jes. 45 : 6 weten opdat men weet …
1Jo 5 : 13 weten opdat u weet dat u eeuwig leven hebt
Matth. 9 : 6 weten opdat u weten
Joh. 8 : 28 weten reden
2 Pe 3 : 17 weten tevoren -
Luk. 21 30 weten uit jezelf -: ervaring
2 Cor. 12 : 2 v weten van iets of iemand
Jud : 10 weten van nature -
Ex. 9 : 30 weten voorkennis: Mozes, aangaande farao en diens knechten
Joh. 14 : 4 weten waar Jezus heengaat
Zach. 4 : 9 weten waaraan
Joh. 7 : 17 weten waaraan te -: Gods wil doen
Zach. 2 : 9 weten waaraan, vs. 11
Hand. 12 : 11 weten waarlijk -
Pred. 6 : 12 weten wat goed is voor de mens
Dan. 2 : 10 weten wat in de mens is, vl. 1 Cor.
Filip. 1 : 22 weten wat je moet kiezen
Luk. 21 31 weten weet dan!
Hebr. 13 : 23 weten weet dat …
Jak. 5 : 18 weten weet dat …
Joh. 15 : 18 weten weet dat!
Jak. 1 : 19 weten weet dit …
2 Tim. 3 : 1 weten weet dit dat …
2 Pe 1 : 20 weten weet dit eerst
2 Pe 3 : 3 weten weet dit eerst
Gen. 15 : 13 weten weet voorzeker dat
Ps. 139 : 14 weten wel -: zeer
1Jo 3 : 24 weten weten aan iets
Joh. 4 : 41 weten weten dat: grond
Joh. 21 : 24 weten wij -
Rom. 8 : 28 weten wij – dat
Joh. 3 : 11 weten wij spreken wat wij weten: de Heer zei niet zomaar wat
1 Thess. 1 : 3 weten wij weten dat
Joh. 20 : 2 weten wij weten niet waar zij Hem hebben gelegd
Joh. 16 : 18 weten wij weten niet wat hij zegt
Hand. 2 : 36 weten zeker -
Hand. 12 : 11 weten zeker weten
weten zie ook Onwetendheid
Opb. 7 : 14 weten
Dan. 2 : 3 weten zucht om een droom te verstaan
Ps. 84 : 3 wetenschap "legt haar jongen" is onbiologisch gezegd
Spr. 21 : 11 wetenschap aannemen: door de wijze
Pred. 1 : 17 wetenschap als doel
Spr. 14 : 18 wetenschap als kroon
Spr. 12 : 23 wetenschap bedekken: door de kloekzinnige
2 Kron. 1 : 10 wetenschap begeerd van God
Spr. 1 : 7 wetenschap beginsel: vreze des Heren
Spr. 19 : 25 wetenschap begrijpen
Spr. 22 : 12 wetenschap bewaren: door de ogen van de HEER
Mal. 2 : 7 wetenschap bewaren: door de priesters
Spr. 5 : 2 wetenschap bewaren: door het oor tot de vader te neigen
Spr. 22 : 18 wetenschap bewaren: in je binnenste
Mal. 2 : 7 wetenschap bij de priesters: hun lippen zullen de - bewaren
1 Kon. 7 : 14 wetenschap bij heiden: om te maken
1 Kon. 4 : 33 wetenschap biologie: Salomo
Spr. 12 : 1 wetenschap bron: tucht
1 Kron. 16 : 8 v wetenschap chr. -: vermeldt Gods wonderwerken
Spr. 29 : 7 wetenschap de goddeloze begrijpt de - niet
1 Sam. 2 : 3 wetenschap de HERE is een God der -pen
Spr. 30 : 3 wetenschap der heiligen: heb ik niet gekend
Spr. 9 : 10 wetenschap der heiligen: is verstand
Jes. 47 : 10 wetenschap die afkerig maakt
Spr. 18 : 15 wetenschap door verstandigheid
Spr. 24 : 4 wetenschap door wetenschap worden de binnenkamers vervuld
Spr. 24 : 5 wetenschap een man van - maakt de kracht vast
Hand. 27 : 11 wetenschap en geloof: vertrouwen (toepassing)
Ps. 119 : 66 wetenschap en goede zin: leer Mij beide
Spr. 22 : 20 wetenschap en raad
Spr. 8 : 10 wetenschap en tucht
Neh. 10 : 28 wetenschap en verstand
Spr. 14 : 6 wetenschap en wijsheid
Pred. 1 : 16 wetenschap en wijsheid
Pred. 9 : 10 wetenschap en wijsheid
Ex. 35 : 31 wetenschap en wijsheid en verstand
Dan. 1 : 4 wetenschap ervaren in de -
Gen. 42 : 15 - 16 wetenschap experiment, vs 20
Ex. 31 : 3 wetenschap gave Gods
Dan. 2 : 21 wetenschap gave Gods aan hen die verstand hebben
Ex. 35 : 31 wetenschap gave van God
Pred. 2 : 25 wetenschap gave van God
Jes. 5 : 13 wetenschap gebrek aan - (zie ook vers 12)
Pred. 9 : 10 wetenschap geen - in het graf
Spr. 1 : 4 wetenschap geven
Jes. 40 : 14 wetenschap God - leren: onnodig
Dan. 1 : 17 wetenschap God gaf - in alle Chaldeeuwse boeken
Job 37 : 16 wetenschap God is volmaakt in -pen
Ps. 94 : 10 wetenschap God leert de mens -
Spr. 21 : 30 wetenschap Gode vijandige - houdt geen stand (toepassing)
Job 10 : 7 wetenschap Gods -
Spr. 3 : 20 wetenschap Gods - heeft de afgronden gekloofd, doet de wolken dauw druppelen
Rom. 1 : 28 wetenschap Gods beleid ten aanzien van goddeloze wetenschap
Spr. 15 : 2 wetenschap goed maken: door de tong der wijzen
Spr. 13 : 16 wetenschap handelen met -
Spr. 1 : 22 wetenschap haten
Spr. 1 : 29 wetenschap haten
Neh. 10 : 28 wetenschap hebben
Spr. 22 : 20 wetenschap heerlijke dingen van raad en -
Ps. 94 : 10 wetenschap hier: verstand, wijsheid, praktische kennis
Jer. 51 : 17 wetenschap ieder zonder – geraakt
Job 9 : 10 wetenschap kennen: beperkt
Spr. 8 : 10 wetenschap levenskunstige -
Spr. 12 : 1 wetenschap liefhebben
Spr. 11 : 9 wetenschap maakt de rechtvaardigen vrij
Spr. 8 : 10 wetenschap meer dan goud
Pred. 3 : 11 wetenschap menselijke - is beperkt (toepassing)
Jer. 10 : 14 wetenschap menselijke - tenietgedaan
Jer. 3 : 15 wetenschap met - weiden: goede zaak
Spr. 1 : 29 wetenschap moderne (goddeloze) - (toepassing)
Pred. 9 : 11 wetenschap naturalistische wetenschap ziet slechts zintuiglijk onder de zon (toepassing)
1 Sam. 2 : 3 wetenschap nederigheid in de -sbeoefening
Spr. 8 : 10 wetenschap neemt Mijn - aan
Spr. 22 : 17 wetenschap nuttige -
Pred. 1 : 13 wetenschap onderzoek: opgave Gods
Joh. 5 : 34 wetenschap onvolkomenheid van de menselijke – (toepassing)
Jer. 51 : 17 wetenschap oordeel over -
Jer. 8 : 9 wetenschap oordeel over de -
Spr. 15 : 14 wetenschap opzoeken
Spr. 22 : 17 wetenschap stel uw hart op mijn wetenschap
Pred. 1 : 17 wetenschap streven naar: kwelling des geestes
2 Kron. 9 : 1 wetenschap theorie testen
Pred. 7 : 12 wetenschap uitnemendheid der -
Spr. 15 : 7 wetenschap uitstrooien: door de wijzen
Opb. 2 : 13 wetenschap universiteit: Christus niet verloochenen
Opb. 2 : 13 wetenschap universiteit: inspirerende voorbeelden
Opb. 2 : 13 wetenschap universiteit: vasthouden aan de naam van Christus
1 Sam. 24 : 10 wetenschap universiteit: woorden der mensen geloven
Jes. 44 : 25 wetenschap van de wijzen: verdwazen: door God
Dan. 12 : 4 wetenschap van het boek Daniël en de toekomst zal toenemen
Spr. 14 : 6 v wetenschap verkrijgen van -: en religieus-zedelijke gesteldheid
Pred. 1 : 18 wetenschap vermeerderen: smart vermeerderen
Jes. 32 : 4 wetenschap verstaan
Jer. 8 : 8 wetenschap vertrouwen op - is verkeerd (toepassing)
Spr. 8 : 9 wetenschap voor wie - vindt zijn de woorden van de wijsheid recht
Joh. 13 : 19 wetenschap voorspellende kracht vergroot geloofwaardigheid theorie (toepassing)
Spr. 2 : 10 wetenschap waarde: liefelijk
Spr. 10 : 14 wetenschap wegleggen: door de wijzen
Job 15 : 1 wetenschap winderige - (ijdele -)
Spr. 2 : 10 wetenschap zedelijke -
1 Kon. 22 : 8 wetenschap zie ook Onderzoek
Pred. 7 : 25 wetenschap zoeken
Spr. 17 : 24 wetenschap zoeken herwaarts en derwaarts, zonder de wijsheid te vinden (toepassing)
Spr. 18 : 15 wetenschap zoeken: door het oor der wijzen
Spr. 19 : 2 wetenschap zonder -: niet goed
Jer. 10 : 7 wetenschapper niemand onder de -s is Hem gelijk
Matth. 11 : 25 wetenschapper verbergen door God voor -s
Luk. 11 : 46 wetgeleerde belast mensen met moeilijk te dragen lasten
Jer. 2 : 8 wetgeleerde die de wet handelden, kenden Mij niet
Luk. 11 : 45 wetgeleerde te onderscheiden van farizeeër
Luk. 11 : 45 v wetgeleerde wetgeleerden
Luk. 7 : 30 wetgeleerde wetgeleerden hebben de raad van God voor zichzelf terzijde gesteld
Luk. 7 : 30 wetgeleerde wetgeleerden waren niet door Johannes gedoopt
Tit. 3 : 13 wetgeleerde Zenas
Luk. 10 : 25 wetgeleerde
Jak. 4 : 12 wetgever God
Jes. 33 : 22 wetgever Jahweh is onze -
Rom. 9 : 4 wetgeving van de Israëlieten is de –
Deut. 14 : 29 wetmatigheid geven en gegeven worden
Spr. 8 : 36 wetmatigheid morele -
Matth. 26 : 52 wetmatigheid zedelijke -: geweld roept geweld op
Ex. 22 : 23 - 24 wetmatigheid zedelijke wetmatigheid
Ps. 2 : 3 wetteloos -heid: in toekomst
2 Pe 2 : 8 wetteloos wetteloze werken
Hos. 4 : 2 wetteloosheid 'zij breken door' als een stroom
Jes. 9 : 18 v wetteloosheid als oordeel Gods
2 Pe 2 : 16 wetteloosheid berisping voor - krijgen
Jes. 9 : 18 wetteloosheid brandend als een vuur
1Jo 3 : 4 wetteloosheid de zonde is de -
Matth. 13 : 41 wetteloosheid doen
Rom. 4 : 7 wetteloosheid en zonde
1Jo 3 : 4 wetteloosheid en zonde
Matth. 23 : 28 wetteloosheid inwendige -
Matth 24 : 12 wetteloosheid toeneming
2 Thess. 2 : 7 wetteloosheid verborgenheid van de -
Rom. 4 : 7 wetteloosheid vergeven van -en
Tit. 2 : 14 wetteloosheid verlossen van alle -: door Christus
2 Cor. 6 : 14 wetteloosheid versus gerechtigheid
Hebr. 1 : 9 wetteloosheid versus gerechtigheid
Matth. 7 : 23 wetteloosheid werkers van de –
Hebr. 10 : 17 wetteloosheid zonden en wetteloosheden niet meer gedenken door God
Jes. 24 : 5 wetteloosheid
Matth. 13 : 41 wetteloze -n in het Koninkrijk der hemelen
Luk. 22 37 wetteloze met de -n is Jezus gerekend
2 Thess. 2 : 7 wetteloze openbaring van de -
Hand. 2 : 23 wetteloze Romeinen die Jezus kruisigden
1 Tim. 1 : 9 wetteloze terechtwijzen door de wet
Luk. 11 : 41 wetticisme door weldadigheid overwinnen (toepassing)
Ps. 119 : 136 wetticisme kenmerk: geen droefheid om overtreding door ander
Luk. 6 : 7 wetticisme kenmerk: op iem. letten
Col. 2 : 20 v wetticisme tegen - inzake eten en drinken
Matth. 15 : 2 wetticisme
Mark. 7 : 4 wetticisme
2 Tim. 2 : 5 wettig strijden
Ex. 35 : 35 wever
Opb. 6 : 1 wezen een van de vier levende wezens: stem
Hebr. 1 : 3 wezen Gods –: afdruk: Jezus
Spr. 8 : 14 wezen het - is van de Wijsheid
Job 24 : 3 wezen verdrukken
Opb. 5 : 8 wezen vier levende -s
Opb. 19 : 4 wezen vier levende -s
Opb. 15 : 7 wezen vier levende wezens
Opb. 4 : 6 wezen vier levende wezens vol ogen van voren en van achteren
Opb. 4 : 8 wezen vier levende wezens: aanbidding en eerbetoon door hen
Opb. 4 : 7 wezen vier levende wezens: aanzien: leeuw, kalf, mens, arend
Opb. 4 : 8 wezen vier levende wezens: elk 6 vleugels
Lev. 17 : 7 wicca offeren aan Godin = aan duivel (toepassing)
Jer. 27 : 9 wichelaar bij de volken: hoort niet naar uw -s
2 Kron. 29 : 11 wieroker
2 Kon. 18 : 4 wierook bewieroken (associatie)
Jer. 17 : 26 wierook gebracht in het huis van Jahweh
Lev. 5 : 12 wierook geen – op zondoffer
Matth. 2 : 11 wierook geschenk voor Jezus
Num. 5 : 15 wierook niet op spijsoffer der ijveringen
Lev. 2 : 1 wierook op spijsoffer
Jes. 60 : 6 wierook toekomst: gebracht aan Israël
Jer. 6 : 20 wierook uit Scheba
Jer. 17 : 26 wierook
Opb. 18 : 13 wierook
Opb. 8 : 5 wierookvat gevuld met vuur
Hebr. 9 : 4 wierookvat gouden -
Opb. 8 : 3 wierookvat in de hemel: gouden –
Lev. 10 : 1 wierookvat
1 Thess. 2 : 18 wij namelijk ik, Paulus
Matth. 7 : 13 wijd weg
Lev. 4 : 32 wijfje van een schaap ten zondoffer
Lev. 4 : 28 wijfje volkomen – (geit)
Luk. 21 5 wijgeschenk
Jes. 59 : 13 wijken achterwaarts - van onze God
1 Sam. 28 : 15 wijken door God: van iem.: Saul
1 Sam. 18 : 12 wijken door God: van Saul
1 Sam. 18 : 12 wijken door God: van Saul
Richt. 16 : 20 wijken God geweken van Simson: krachteloosheid
1 Kon. 15 : 5 wijken niet - van Gods gebod
Joz. 1 : 7 wijken van de wet van Mozes: ter rechter- of ter linkerhand
Jes. 59 : 15 wijken van het boze: wie dat doet stelt zich tot een roof
Job 1 : 1 wijken van het kwaad: door Job
2 Kon. 10 : 31 wijken van zonden: niet -: Jehu
Matth. 12 : 15 wijken wijk nemen: door Jezus
Spr. 4 : 5 wijken wijk niet van de woorden van mijn mond
Spr. 4 : 15 wijken wijk van de weg der goddelozen
Spr. 5 : 7 wijken wijkt niet van de redenen van mijn mond
1 Tim. 3 : 8 wijn aan - verslaafd
1 Tim. 5 : 23 wijn beetje - drinken in verband met maagklachten en veelvuldige zwakheden
Deut. 14 : 26 wijn begeren: toegestaan
Jer. 23 : 9 wijn bevangen door –: zo voel ik mij
Ef. 5 : 18 wijn bron van losbandigheid
Jer. 51 : 7 wijn dol worden van –
Deut. 28 : 39 wijn drinken
Deut. 32 : 14 wijn drinken
Jes. 5 : 22 wijn drinken: helden zijn om - te drinken
Jes. 62 : 9 wijn drinken: in de voorhoven van Gods heiligdom
Luk. 7 : 34 wijn drinken: Jezus dronk wijn
Luk. 1 : 15 wijn drinken: nalaten
Gen. 19 : 32 wijn dronken maken door -: Lot door zijn dochters
Jes. 28 : 7 wijn dwalen van de wijn
Spr. 4 : 17 wijn en brood
Spr. 4 : 17 wijn fig. - wijn der goddelozen
Opb. 17 : 2 wijn fig. – van hoererij
Joh. 2 : 3 wijn gebrek aan –
Jes. 56 : 12 wijn halen
Mark. 2 : 22 wijn jonge -
Opb. 17 : 2 wijn kan dronken maken
Jer. 13 : 12 wijn kruiken met – vullen
Spr. 21 : 17 wijn liefhebben: hierdoor word je niet rijk
Esth. 1 : 10 wijn maakt hart vrolijk
Richt. 9 : 13 wijn most maakt God en mensen vrolijk
Hos. 4 : 11 wijn neemt het hart in beslag
Spr. 31 : 4 wijn niet door koningen te drinken
Joel 1 : 5 wijn nieuw -
Jes. 25 : 6 wijn reine -en: door God bij de maaltijd der volken geschonken
Opb. 6 : 6 wijn sparen, beschermen
Spr. 20 : 1 wijn te veel - doet spotten
Luk. 10 : 34 wijn tot heling van de wond
Hgl 1 : 2 wijn uw uitnemende liefde is beter dan -
Opb. 19 : 15 wijn van de grimmigheid van de toorn van God
Opb. 18 : 3 wijn van de grimmigheid van haar hoererij
Opb. 14 : 10 wijn van Gods grimmigheid
Jes. 1 : 22 wijn van Jeruzalem is vermengd met water
Lev. 10 : 9 wijn verbod op – bij binnengaan in de tent der samenkomst
Richt. 13 : 4 wijn verboden
Ez. 44 : 21 wijn verboden
Ps. 104 : 15 wijn verheugt het hart
Tit. 2 : 3 wijn verslaafd aan –: de oude vrouwen moet niet verslaafd zijn aan veel wijn
Jes. 28 : 7 wijn verslonden van de -
Gen. 49 : 12 wijn werking: roodachtig van ogen
Ef. 5 : 18 wijn wordt niet dronken van -
Dan. 10 : 3 wijn zich onthouden van -, enige tijd
Rom. 14 : 21 wijn zich onthouden van – terwille van de ander
Jes. 55 : 1 wijn zonder geld - kopen
Joh. 19 : 29 v wijn zure -
Luk. 23 : 36 wijn zure -: aangeboden aan Jezus
Opb. 18 : 13 wijn
Jes. 5 : 2 wijnbak
Hgl 7 : 12 wijnberg
Luk. 7 : 34 wijndrinker Jezus een - genoemd
Matth. 11 : 19 wijndrinker Jezus een – genoemd
Luk. 20 16 wijngaard aan anderen gegeven
Deut. 23 : 24 wijngaard druiven eten uit eens anders wijngaard is geen zonde
Deut. 23 : 24 wijngaard druiven in een vat verzamelen uit eens anders wijngaard
Matth. 20 : 1 v wijngaard fig.
Jes. 5 : 1 v wijngaard fig. Israël
Matth. 21 : 42 wijngaard fig. koninkrijk van God
Jes. 3 : 14 wijngaard fig. van Israël
Jes. 27 : 2 v wijngaard Gods -
Matth. 20 : 8 wijngaard heer en beheerder van de - onderscheiden
Hgl 1 : 5 wijngaard hoedster der -en
Jer. 12 : 10 wijngaard Israël Gods –
Lev. 19 : 9 wijngaard nalezen van uw – verboden
Deut. 20 : 6 wijngaard planten
Jer. 31 : 5 wijngaard planten
Luk. 20 9 wijngaard planten
Gen. 9 : 20 wijngaard planten: door Noach
Jes. 5 : 2 wijngaard toren in -
Jes. 5 : 7 wijngaard van God
Deut. 20 : 6 wijngaard vrucht van de wijngaard
Jes. 5 : 2 wijngaard wijnbak in -
Luk. 20 9 wijngaard zinnebeeld van Israël
Ex. 23 : 11 wijngaard
Deut. 23 : 24 wijngaard
Richt. 15 : 5 wijngaard
Neh. 5 : 11 wijngaard
Mark. 12 : 1 wijngaard
Luk. 13 : 6 wijngaard
Jer. 6 : 9 wijnlezer druivenplukker
Jer. 49 : 9 wijnlezer
Mal. 3 : 11 wijnoogst
Jer. 25 : 30 wijnpers treden
Jes. 63 : 2 v wijnpers treden in de –
Opb. 19 : 15 wijnpersbak van de wijn van de grimmigheid van de toorn van God
Ez. 19 : 10 wijnstok fig. Israël
Gen. 40 : 9 v wijnstok groei, bloei en vrucht
Joel 1 : 7 wijnstok Israël
Jer. 2 : 21 wijnstok Israël aanvankelijk een edele –
Joh. 15 : 5 wijnstok Jezus is de –
Richt. 13 : 14 wijnstok niets eten dat van de - voortkomt
Richt. 9 : 13 wijnstok nut
Joh. 15 : 5 wijnstok ranken: gelovigen
Opb. 14 : 18 v wijnstok van de aarde
Jer. 2 : 21 wijnstok vreemde – was Israël geworden
Joh. 15 : 1 wijnstok ware - is Jezus
Matth. 26 : 29 wijnstok
Jak. 3 : 12 wijnstok
Luk. 5 37 wijnzak
Spr. 23 : 20 wijnzuiper wees niet onder de wijnzuipers
Joel 1 : 5 wijnzuiper
Spr. 28 : 11 wijs begrip: weten wat te doen
Gen. 41 : 39 wijs dankzij Gods openbaring
Spr. 1 : 5 wijs die - is zal horen
2 Kron. 2 : 13 wijs een -ze man, kloek van verstand: Uram Abi
Matth. 7 : 24 wijs een – man
Spr. 26 : 12 wijs eigen-: dwaas
Rom. 12 : 16 wijs eigen-: weest niet wijs in eigen ogen
Jes. 31 : 2 wijs God is -
Rom. 16 : 27 wijs God is de alleen wijze God
Ex. 1 : 10 wijs handelen: onzedelijk hier
Ps. 90 : 12 wijs hart: bekomen
Spr. 26 : 5 wijs in eigen ogen
Spr. 26 : 12 wijs in eigen ogen
Spr. 28 : 11 wijs in eigen ogen
Spr. 26 : 16 wijs in eigen ogen zijn
Jes. 5 : 21 wijs in eigen ogen: wee degenen die in hun ogen - zijn
Rom. 16 : 19 wijs jegens het goede zijn: dat wilde Paulus van de christenen in Rome
2 Tim. 3 : 15 wijs maken: de Bijbel kan je - maken tot behoudenis
Matth. 8 : 25 wijs man die - is bouwt op de rots
Spr. 24 : 5 wijs man: een - man is sterk
1 Kon. 2 : 9 wijs man: Salomo
2 Cor. 11 : 19 wijs menen wijs te zijn
Rom. 11 : 25 wijs niet - in eigen oog zijn
Jer. 4 : 22 wijs om kwaad te doen
Matth. 24 : 45 wijs slaaf: wijze slaaf
2 Kron. 2 : 7 wijs vaardig
Ex. 28 : 3 wijs van hart
Ex. 31 : 6 wijs van hart
Ex. 36 : 1 wijs van hart
Ex. 36 : 2 wijs van hart
Spr. 11 : 29 wijs van hart
Ex. 35 : 10 wijs van hart: om te kunstig werk te maken
2 Sam. 20 : 16 wijs vrouw: geval
Matth. 25 : 2 wijs vs. dwaas
Pred. 7 : 16 wijs wees niet al te wijs
Spr. 12 : 15 wijs wie naar raad hoort is -
1 Kron. 22 : 14 wijs wijze lieden in allerlei werk
Matth. 25 : 2 wijs wijze maagden
Jer. 9 : 12 wijs wijze man: wie is de wijze man die dit verstaat?
2 Sam. 14 : 2 wijs wijze vrouw: slim hier
Jak. 3 : 13 wijs wijze zachtmoedigheid
Spr. 23 : 24 wijs wijze zoon reden tot blijdschap
1 Cor. 1 : 25 wijs wijzer dan de mensen is het dwaze van God
Ps. 119 : 98 wijs wijzer worden: door Gods woord
Spr. 23 : 19 wijs word wijs
Spr. 21 : 11 wijs worden door straf
Spr. 15 : 31 wijs worden: door bestraffing aan te nemen
Spr. 13 : 20 wijs worden: door omgaan met de wijzen
Spr. 6 : 6 wijs worden: door te zien op een goed voorbeeld
Spr. 19 : 20 wijs worden: hoe
Spr. 11 : 30 wijs zielen vangen: wie dit doet is -
Jak. 3 : 13 wijs zijn
1 Cor. 4 : 10 wijs zijn in Christus
Spr. 9 : 12 wijs zijn zijt gij voor uzelf
Spr. 27 : 11 wijs zijt -, mijn zoon
Spr. 3 : 7 wijs zijt niet - in eigen ogen
Spr. 13 : 1 wijs zoon: een wijze zoon hoort de tucht van de vader
Col. 2 : 8 wijsbegeerte en menselijke overlevering
Col. 2 : 8 wijsbegeerte middel om iemand tot prooi te maken
Jak. 3 : 15 wijsheid aardse wijsheid
Spr. 1 : 2 wijsheid als doel
Pred. 1 : 17 wijsheid als doel
Pred. 8 : 16 wijsheid als doel van onderzoek
2 Kron. 1 : 10 wijsheid begeerd van God
Spr. 9 : 10 wijsheid beginsel der -: vreze des HEREN
2 Sam. 13 : 3 wijsheid begrip
2 Kron. 2 : 12 wijsheid begrip
Spr. 8 : 12 wijsheid begrip
Spr. 8 : 14 wijsheid begrip
Spr. 14 : 8 wijsheid begrip
Spr. 30 : 25 wijsheid begrip
Jak. 3 : 17 wijsheid begrip
Spr. 4 : 11 wijsheid begrip: praktische levenswijsheid
Pred. 8 : 5 wijsheid begrip: tijd en wijze weten
Spr. 8 : 35 wijsheid behaagt God
Spr. 3 : 21 wijsheid behelst bedachtzaamheid
Spr. 4 : 6 wijsheid behoedt
Spr. 29 : 3 wijsheid beminnen
Jer. 9 : 23 wijsheid beroem je niet in je -
Spr. 3 : 21 wijsheid bestendige -
Spr. 1 : 30 wijsheid bestraft iemand
Pred. 9 : 18 wijsheid beter dan de krijgswapenen
Pred. 9 : 16 wijsheid beter dan kracht
Spr. 8 : 11 wijsheid beter dan robijnen
Spr. 8 : 19 wijsheid beter dan uitgegraven goud
Spr. 16 : 16 wijsheid beter dan uitgegraven goud
Spr. 3 : 21 wijsheid bewaar ze !
Spr. 3 : 23 v wijsheid bewaart
Spr. 4 : 6 wijsheid bewaart
Spr. 13 : 10 wijsheid bij de beradenen
Job 12 : 16 wijsheid bij God is -
1 Kon. 7 : 14 wijsheid bij heiden: om te maken
Spr. 30 : 24 wijsheid bij kleine dieren
Spr. 3 : 22 wijsheid bron van leven
1 Cor. 1 : 30 wijsheid Christus is ons – van Godswege geworden
Ex. 28 : 3 wijsheid creatieve, ambachtelijke -
Spr. 24 : 14 wijsheid de kennis der -: zoet als honig
Job 28 : 28 wijsheid de vreze des HEEREN is de wijsheid
Spr. 16 : 21 wijsheid de wijze van hart zal verstandig genoemd worden
Jak. 3 : 15 wijsheid demonische wijsheid
2 Sam. 15 : 31 wijsheid des mensen: kan door God tot zotheid worden gemaakt, vgl 17:14
Jes. 47 : 10 wijsheid die afkerig maakt
Spr. 8 : 36 wijsheid die d - haten hebben de dood lief
Spr. 8 : 20 wijsheid doet wandelen op de weg der gerechtigheid
Ex. 36 : 1 wijsheid door God gegeven
1 Kon. 4 : 29 wijsheid door God gegeven
2 Pe 3 : 15 wijsheid door God gegeven aan Paulus
Spr. 29 : 15 wijsheid door roede en bestraffing
Pred. 7 : 4 wijsheid door rouw
Spr. 24 : 7 wijsheid dwaze: voor de dwaze is alle - te hoog
Spr. 17 : 16 wijsheid een zot kan geen - kopen
Col. 4 : 6 wijsheid en geschikte gelegenheid benutten
Spr. 8 : 12 wijsheid en kloekzinnigheid
Ef. 1 : 17 wijsheid en openbaring
1 Kon. 4 : 29 wijsheid en verstand
Job 28 : 12 wijsheid en verstand
Spr. 4 : 7 wijsheid en verstand
Spr. 5 : 1 wijsheid en verstand
Spr. 7 : 4 wijsheid en verstand
Spr. 10 : 23 wijsheid en verstand
Ex. 35 : 31 wijsheid en verstand en wetenschap
Spr. 3 : 13 wijsheid en verstandigheid
Spr. 3 : 19 wijsheid en verstandigheid
Spr. 8 : 1 wijsheid en verstandigheid
Spr. 16 : 23 wijsheid en verstandigheid
Spr. 24 : 3 wijsheid en verstandigheid
Spr. 8 : 13 wijsheid en vreze des HEEREN
Jer. 4 : 22 wijsheid en weten
Col. 4 : 5 - 6 wijsheid en weten hoe te spreken
Spr. 2 : 10 wijsheid en wetenschap
Spr. 14 : 6 wijsheid en wetenschap
Pred. 9 : 10 wijsheid en wetenschap
Jer. 49 : 7 wijsheid falende –: van Theman
Ex. 28 : 3 wijsheid gave Gods
Ex. 31 : 3 wijsheid gave Gods
1 Kon. 3 : 12 wijsheid gave Gods
2 Kron. 9 : 23 wijsheid gave Gods
Dan. 5 : 14 wijsheid gave Gods
Dan. 2 : 21 wijsheid gave Gods aan de wijzen
1 Kon. 10 : 24 wijsheid gave Gods: in hart
1 Kon. 5 : 12 wijsheid gave Gods: Salomo
Ex. 31 : 6 wijsheid gave van God
Ex. 35 : 31 wijsheid gave van God
Pred. 2 : 26 wijsheid gave van God
Dan. 1 : 20 wijsheid gave van God
Spr. 8 : 24 v wijsheid geboorte van de goddelijke -
Jak. 1 : 5 wijsheid gebrek aan -: vraag God erom
Pred. 7 : 12 wijsheid geeft haar bezitters het leven
Pred. 9 : 10 wijsheid geen - in het graf
Jes. 11 : 2 wijsheid Geest der -
Deut. 34 : 9 wijsheid Geest der -: Jozua vol van de G der -
Ex. 28 : 3 wijsheid geest van -
Ef. 1 : 17 wijsheid geest van -: door de Vader te geven
Luk. 21 : 15 wijsheid gegeven door Christus
Dan. 2 : 23 wijsheid gegeven door God aan Daniël
Ex. 36 : 2 wijsheid gegeven door God in het hart van een man
Spr. 3 : 13 wijsheid geluk
Luk. 7 : 35 wijsheid gerechtvaardigd door al haar kinderen, vgl. vers 29-30
Matth. 11 : 19 wijsheid gerechtvaardigd door haar werken
Pred. 9 : 13 wijsheid geval
1 Kon. 10 : 24 wijsheid gewenst door deze wereld
Jak. 3 : 17 wijsheid gezeglijke -
Dan. 1 : 17 wijsheid God gaf wijsheid
Spr. 2 : 5 wijsheid God geeft -
Ps. 51 : 8 wijsheid God maakt - bekend in het verborgene
Job 28 : 23 wijsheid God verstaat haar weg
Job 28 : 23 wijsheid God weet haar plaats
Rom. 11 : 33 wijsheid Gods -: diepte van rijkdom
1 Kon. 3 : 28 wijsheid Gods -: in iem.: om recht te doen
1 Kon. 10 : 8 wijsheid Gods -: welgelukzalig de hoorders
1 Cor. 2 : 7 wijsheid Gods wijsheid: verborgen
1 Cor. 1 : 22 wijsheid Grieken zoeken wijsheid
Pred. 9 : 13 wijsheid grote -
2 Kron. 9 : 22 wijsheid groter dan allen in -
Opb. 13 : 18 wijsheid hier is de –
Spr. 9 : 1 wijsheid huis der -
Col. 3 : 16 wijsheid in alle -: leert elkaar in alle -
Spr. 10 : 13 wijsheid in de lippen des verstandigen
Deut. 4 : 6 wijsheid in de ogen der volken: door het doen van Gods wil
Spr. 8 : 15 wijsheid in de politiek
Spr. 14 : 33 wijsheid in het hart
Pred. 1 : 18 wijsheid in veel - is veel verdriet
Col. 4 : 6 wijsheid in wandelen en spreken onder hen die buiten zijn
Jer. 8 : 8 wijsheid ingebeelde -
Spr. 8 : 18 wijsheid inkomst: rijkdom, eer, duurzaam goed en gerechtigheid
Jak. 3 : 17 wijsheid inschikkelijke -
2 Sam. 14 : 20 wijsheid inzicht, door hebben, in de gaten hebben
Spr. 4 : 7 wijsheid is het voornaamste
Dan. 2 : 20 wijsheid is van God
Luk. 2 : 40 wijsheid Jezus werd vervuld met -
2 Kron. 9 : 7 wijsheid Jezus: wijsheid: groot (toepassing)
Matth. 13 : 54 wijsheid Jezus' -
Matth. 12 : 42 wijsheid Jezus' - meerder dan de - van Salomo
Matth. 22 : 21 wijsheid Jezus' -: geval
Deut. 32 : 29 wijsheid kenmerk: achtgeven, op Gods woord en op het einde
Spr. 2 : 12 wijsheid kenmerk: redt van boos gezelschap
Spr. 2 : 12 wijsheid kenmerk: redt van de kwade weg
2 Kron. 9 : 3 wijsheid kennis en practisch inzicht
Ps. 107 : 27 wijsheid kennis hoe te handelen, hoe problemen op te lossen
Spr. 2 : 11 wijsheid kernmerk: bedachtzaamheid
Spr. 30 : 3 wijsheid leren: geen - geleerd
Pred. 2 : 13 wijsheid licht
Spr. 4 : 6 wijsheid liefhebben
Spr. 7 : 4 wijsheid liefhebben
Spr. 8 : 17 wijsheid liefhebben door de -
Spr. 4 : 8 wijsheid loon: eer
1 Kon. 10 : 8 wijsheid maakt gelukkig
Jes. 10 : 13 wijsheid menen wijsheid te hebben
Spr. 5 : 1 wijsheid merk op mijn wijsheid
Pred. 7 : 23 wijsheid met - beproeven
Pred. 1 : 13 wijsheid met - onderzoeken
Matth. 24 : 45 wijsheid nodig
Spr. 11 : 14 wijsheid nodig voor een volk
Spr. 3 : 14 wijsheid nut
1 Kon. 3 : 28 wijsheid om iets te doen
Ex. 36 : 1 wijsheid om te weten hoe je iets moet doen
Spr. 4 : 8 wijsheid omhelzen van de -
Jak. 3 : 15 wijsheid ongeestelijke -
Jak. 3 : 17 wijsheid ongeveinsde -
Jer. 49 : 7 wijsheid onnut geworden is de wijsheid van de verstandigen van Theman
2 Pe 3 : 16 wijsheid ontvangen van God
Spr. 11 : 2 wijsheid ootmoedige: - is met de ootmoedigen
Spr. 9 : 1 wijsheid opperste -
Spr. 1 : 20 wijsheid opperste - als persoon voorgesteld
Spr. 26 : 9 wijsheid past de zot niet
Spr. 10 : 23 wijsheid plegen
Spr. 13 : 14 wijsheid praktisch: bewarend
2 Cor. 8 : 20 wijsheid praktisch: geval
1 Kron. 28 : 21 wijsheid praktische -: - tot alle dienst
2 Sam. 20 : 16 wijsheid praktische -: weten wat te doen
Spr. 1 : 30 wijsheid raadt iemand
Spr. 17 : 16 wijsheid randvoorwaarde
Spr. 8 : 15 wijsheid rechtvaardig
Spr. 2 : 12 wijsheid redt mij van de kwade weg
Jak. 3 : 17 wijsheid reine -
Spr. 8 : 1 wijsheid roept
1 Kon. 4 : 30 wijsheid Salomo's -: onvergelijkbaar
1 Kon. 10 : 4 wijsheid Salomo's wijsheid was te zien
Col. 2 : 3 wijsheid schatten van - alle in God
Col. 2 : 23 wijsheid schijn van -
Spr. 10 : 31 wijsheid spreken
Spr. 8 : 14 wijsheid sterkte
Spr. 21 : 30 wijsheid tegen God: is er niet
Jes. 19 : 12 wijsheid tenietdoen: geval
Spr. 9 : 9 wijsheid toenemen in -
Luk. 2 : 52 wijsheid toenemen in - : door Jezus
Spr. 15 : 33 wijsheid tucht der -
Spr. 10 : 31 wijsheid uit de mond van de rechtvaardige
Pred. 2 : 13 wijsheid uitnemender dan dwaasheid
Jer. 8 : 9 wijsheid valse – doordat Gods woord is verworpen
Jak. 3 : 15 wijsheid van boven neerkomend
Jak. 3 : 17 wijsheid van boven: rein, enz.
Pred. 9 : 16 wijsheid van de arme
Spr. 8 : 22 wijsheid van God
Ezra 7 : 25 wijsheid van God, in de hand van Ezra
1 Cor. 1 : 24 wijsheid van God: Christus
Luk. 11 : 49 wijsheid van God: heeft gezegd
Ef. 3 : 10 wijsheid van God: veelvoudige
Ex. 35 : 35 wijsheid van hart: door God ermee vervuld
Jes. 29 : 14 wijsheid van Israëls wijzen zal vergaan
Mark. 6 : 2 wijsheid van Jezus
1 Cor. 2 : 4 wijsheid van mensen: geloof in de – van mensen
Luk. 1 : 17 wijsheid van rechtvaardigen
Spr. 1 : 7 wijsheid verachten
Pred. 9 : 16 wijsheid verachten
Pred. 8 : 1 wijsheid verandert de stuursheid van je aangezicht
Spr. 4 : 8 wijsheid verhef ze en zij zal u verhogen
Spr. 4 : 5 wijsheid verkrijg -, vs 7
Pred. 8 : 1 wijsheid verlicht je aangezicht
Pred. 1 : 16 wijsheid vermeerderen
Spr. 9 : 11 wijsheid vermenigvuldigt uw dagen
Dan. 1 : 4 wijsheid vernuftig in alle -
Spr. 1 : 24 wijsheid veronachtzaamd
Jak. 3 : 13 wijsheid verschil in - onder christenen
Ps. 107 : 27 wijsheid verslonden door onbeheersbare tegenheden
Spr. 1 : 30 wijsheid versmaden
Spr. 8 : 14 wijsheid verstand
Opb. 17 : 9 wijsheid verstand dat – heeft
Dan. 2 : 20 wijsheid verstandige –: zaken van verstandige –
Spr. 14 : 33 wijsheid verstandige: - rust in diens hart
Pred. 7 : 19 wijsheid versterkt de wijze meer dan 10 heerschappers
Spr. 8 : 17 wijsheid vinden
2 Cor. 1 : 12 wijsheid vleselijke -
Jak. 3 : 17 wijsheid vol barmhartigheid
Jak. 3 : 17 wijsheid vol goede vruchten
Deut. 34 : 9 wijsheid vol van de Geest der -: Jozua
Hos. 14 : 10 wijsheid voor God
Jak. 3 : 17 wijsheid vreedzame -
Ps. 111 : 10 wijsheid vreze des HEEREN
Spr. 8 : 19 wijsheid vrucht der -
Opb. 5 : 12 wijsheid waard - te ontvangen: het Lam
Job 28 : 12 v wijsheid waarde
Spr. 3 : 14 wijsheid waarde
Spr. 3 : 13 v wijsheid waarde van -
Spr. 8 : 11 wijsheid waarde van -: uitnemend
Spr. 28 : 26 wijsheid wandelen in -: ontkomen
1 Cor. 2 : 6 wijsheid ware – niet van deze wereld
Spr. 4 : 11 wijsheid weg der -: de rechte sporen
Spr. 4 : 11 wijsheid weg der -: onderwijs door God daarin
Spr. 8 : 33 wijsheid weg tot -: tucht aannemen
Jer. 10 : 12 wijsheid wereld is bereid door Gods wijsheid
Spr. 8 : 35 wijsheid wie mij (de Wijsheid) vindt, vindt het leven
Spr. 1 : 33 wijsheid wie naar de Wijsheid hoort, zal zeker wonen
1 Cor. 12 : 8 wijsheid woord van -: door de Geest gegeven
Pred. 9 : 17 wijsheid woorden der wijzen moeten in stilheid aangehoord worden
Spr. 18 : 4 wijsheid woorden van -: uitstromend als water
Spr. 2 : 10 wijsheid zedeliijke -
wijsheid zie ook Wijze
Opb. 7 : 12 wijsheid zij onze God tot in alle eeuwigheid
2 Kron. 9 : 23 wijsheid zoeken
Spr. 8 : 17 wijsheid zoeken
Pred. 7 : 23 wijsheid zoeken
Pred. 7 : 25 wijsheid zoeken
Pred. 2 : 15 wijsheid zoeken: ijdelheid
Pred. 1 : 17 wijsheid zoeken: kwelling des geestes
Spr. 14 : 6 wijsheid zoeken: tevergeefs
2 Kron. 20 : 12 wijsheid zonder - zijn
Spr. 8 : 36 wijsheid zondigen tegen de -
Pred. 2 : 12 wijsheid
Col. 1 : 9 wijsheid
Spr. 3 : 35 wijze beërft eer
Spr. 29 : 11 wijze beheerst zichzelf
Jer. 9 : 23 wijze beroeme zich niet in zijn wijsheid
Jes. 29 : 14 wijze beschaamd
Jer. 8 : 9 wijze beschaamd, verschrikt en gevangen zijn de -n
1 Cor. 1 : 27 wijze beschamen van de -n door God
Spr. 15 : 12 wijze bestraft de spotter
Rom. 1 : 22 wijze bewerend -n te zijn
Spr. 13 : 14 wijze de leer van de wijzen
Pred. 7 : 7 wijze dol te maken door onderdrukking
Matth. 23 : 34 wijze door Jezus gezonden
Pred. 9 : 1 wijze en rechtvaardige
Jes. 44 : 25 wijze God doet de -n achterwaarts keren
Luk. 10 : 21 wijze God verbergt dingen voor -n
Jer. 8 : 9 wijze Gods oordeel over -n
Pred. 7 : 4 wijze hart der - is in het klaaghuis
Spr. 16 : 23 wijze hart van een - maakt zijn mond verstandig
Pred. 8 : 5 wijze hart van een - zal tijd en wijze weten
Spr. 22 : 17 wijze hoor de woorden der -n
1 Cor. 6 : 5 wijze in de gemeente
Pred. 9 : 1 wijze in de hand van God, alsook zijn werken
Ex. 36 : 4 wijze in handwerk
Spr. 15 : 31 wijze in het midden der -n vernachten
Spr. 9 : 8 wijze kenmerk: bestrafbaar
Spr. 9 : 9 wijze kenmerk: kan onderwezen worden en zo nog wijzer worden
Spr. 9 : 9 wijze kenmerk: rechtvaardig
Pred. 8 : 5 wijze kenmerk: tijd en wijze weten
Spr. 14 : 24 wijze kroon der -n: rijkdom
Spr. 13 : 14 wijze leer: springerader des levens
Spr. 14 : 3 wijze lippen der -n bewaren hen
1 Cor. 1 : 26 wijze naar het vlees: niet vele wijzen naar het vlees
Ps. 107 : 43 wijze neemt waar
Spr. 13 : 20 wijze omgaan met -n
Jer. 10 : 7 wijze onder de -n der heidenen is niemand God gelijk
Jes. 3 : 3 wijze onder de werkmeesters
Spr. 21 : 11 wijze onderrichten: dan neemt hij wetenschap aan
Dan. 2 : 27 wijze onmacht van de -n
Gen. 41 : 8 wijze onvermogen van de -n om de dromen uit te leggen
Dan. 2 : 48 wijze overste over al de -n van Babel: Daniël
Spr. 21 : 22 wijze overwint de stad van de geweldige
Ps. 49 : 11 wijze sterfelijk
Spr. 15 : 7 wijze strooien de wetenschap uit
Spr. 12 : 18 wijze tong der -n is medicijn
Matth. 2 : 1 wijze uit het oosten
Jer. 10 : 9 wijze vaardig ambachtsman
2 Kron. 2 : 14 wijze vakman
Ex. 36 : 8 wijze van hart
Job 37 : 24 wijze van hart: God ziet de wijzen van hart niet aan
Spr. 16 : 21 wijze van hart: zal verstandig genoemd worden
Matth. 11 : 25 wijze verbergen door God voor -n
Rom. 1 : 14 wijze versus onwetende
Spr. 14 : 16 wijze vreest en wijkt van het kwade
Ef. 5 : 15 wijze wandelen als -n
Pred. 8 : 1 wijze wie is gelijk de -
Matth. 2 : 12 wijze wijzen uit het oosten: uit hetzelfde land
Spr. 21 : 20 wijze woning: daarin is een gewenste schat en olie
Job 15 : 17 wijze
Job 5 : 13 wijze God vangt de n in hun arglistigheid
Esth. 6 : 13 wijze wijzen van Haman
Ex. 15 : 25 wijzen door God: een hout
Matth. 2 : 11 wijzen uit het Oosten aantal onbekend
Opb. 22 : 17 wil en bekering
Joh. 6 : 40 wil Gods -
Matth. 12 : 50 wil Gods - doen
Hebr. 10 : 7 wil Gods - doen: door Christus
Matth. 26 : 39 v wil Gods - gehoorzamen: door Jezus
Deut. 19 : 9 wil Gods - ten aanzien van ons, de kern
Col. 1 : 1 wil Gods -: door de wil van God apostel zijn
Matth. 6 : 10 wil Gods -: door Jezus gezocht
Ps. 143 : 10 wil Gods -: leren doen
1 Thess. 4 : 3 wil Gods -: onze heiliging
Jer. 7 : 23 wil Gods -: samengevat
Ef. 5 : 17 wil Gods -: verstaat die
Col. 4 : 12 wil Gods -: volmaakt en verzekerd in de hele wil van God
Joh. 6 : 39 wil Gods -: voor Jezus: niets verliezen
Joh. 6 : 38 wil Gods – doen: doel van Jezus
Ef. 1 : 11 wil Gods wil: Hij werkt alles naar de raad van Zijn -
Mark. 14 : 6 wil Jezus over de wil van mensen
Hebr. 11 : 22 wil laatste -: van Jozef: aangaande zijn gebeente
Gen. 50 : 5 wil laatste –: door Jakob
Gen. 49 : 29 wil laatste –: van Jakob
Rom. 9 : 16 wil menselijke -
2 Kron. 15 : 15 wil met ganse - God zoeken
2 Kron. 15 : 15 wil met ganse - God zoeken
2 Kron. 15 : 15 wil met je hele - God zoeken
1 Kon. 15 : 3 wil om Davids - gaf God een nakomeling iets
Ef. 2 : 3 wil van de gedachten doen
Hand. 21 : 14 wil van de Heer: moge die gebeuren
Matth. 7 : 21 wil van de Vader doen: door ons
1 Pe 4 : 3 wil van de volken: volbrengen
Joh. 1 : 13 wil van een man
2 Pe 1 : 21 wil van een mens
1 Pe 2 : 15 wil van God
Hebr. 10 : 36 wil van God doen
1Jo 2 : 17 wil van God doen: die hem doet blijft tot in eeuwigheid
Ef. 6 : 6 wil van God van harte doen
Rom. 15 : 32 wil van God: door de wil van God komen
Hebr. 13 : 21 wil van God: God volmake ons tot het doen van Zijn –
1 Thess. 5 : 18 wil van God: in Christus Jezus: jegens u
2 Tim. 1 : 1 wil van God: Paulus was apostel door de - van God
Ef. 1 : 5 wil van God: Paulus was apostel door de wil van God
Luk. 23 25 wil van het verzamelde volk: Barabbas loslaten, Jezus kruisigen
Joh. 1 : 13 wil van het vlees
Ef. 2 : 3 wil van het vlees doen
Gal. 5 : 4 wil vleselijke -, vgl. 4:21,5:17
Ex. 35 : 22 v wil zie ook Vrijwillig
Matth. 26 : 39 wil zijn - ondergeschikt maken aan Gods wil
Jud : 13 wild wilde golven van de zee
Jer. 17 : 6 wildernis heide in de –
Jes. 51 : 3 wildernis Sions – zal gemaakt worden als de hof des HEEREN
Jes. 35 : 2 wildernis toekomst
Jer. 2 : 6 wildernis
1 Pe 3 : 10 willen - zien: goede dagen
Matth. 16 : 24 willen als iemand achter Christus wil komen
2 Cor. 8 : 11 willen bereidheid tot het -
Gal. 5 : 17 willen bronnen van -
Joh. 21 : 18 willen Christus over -
Luk. 6 : 31 willen dat de mensen u zo en zo doen
Col. 2 : 1 willen dat een ander weet dat ...
Gal. 5 : 17 willen doe niet wat je maar wilt
Rom. 7 : 15 willen doen wat ik niet wil
Rom. 7 : 20 willen doen wat je niet wilt
Joh. 17 : 24 willen door Christus
Matth. 26 : 41 willen door de geest
Rom. 9 : 18 willen door God
2 Cor. 8 : 16 willen door God gegeven in het hart van Titus
Filip. 2 : 13 willen door God gewerkt
Luk. 5 : 13 willen door Jezus
Matth. 26 : 39 v willen door Jezus: onderworpen aan de wil van de Vader
2 Cor. 8 : 10 willen en doen
Mark. 14 : 36 willen en gehoorzaamheid: Jezus
Matth. 15 : 28 willen gebeuren zoals iemand wil
Matth. 20 : 26 willen groot - worden
Rom. 7 : 19 willen het goede -
Rom. 7 : 21 willen het goede - doen
Mark. 3 : 13 willen Jezus wilde zelf
1 Tim. 1 : 7 willen leraar - zijn
Matth 23 : 37 willen niet -
Luk. 14 : 20 willen niet - komen
Matth. 22 : 3 willen niet - komen tot de bruiloft
Joh. 5 : 40 willen niet - komen tot Jezus
Jes. 42 : 24 willen niet - wandelen in Gods wegen
Jes. 42 : 24 willen niet - wandelen in Gods wegen
Rom. 7 : 16 willen niet -: doen wat je niet wilt
Matth. 27 : 34 willen niet -: door Christus --: zondaars
Mark. 7 : 24 willen niet -: door Jezus: dat iemand het wist
Matth. 21 : 29 willen niet -: God dienen
Jes. 30 : 15 willen niet -: Gods manier
Rom. 7 : 19 willen niet -: het kwade
1 Sam. 15 : 9 willen niet -: ongehoorzaamheid
1 Kron. 10 : 4 willen niet -: uit vrees
Rom. 7 : 20 willen niet – en toch doen
Jes. 30 : 9 willen niet willende horen Gods wet
1 Tim. 6 : 9 willen rijk - worden
Luk. 18 4 willen tijdlang niet willen gehoor geven aan de bede van de weduwe
Rom. 7 : 18 willen van het goede is bij mij aanwezig
Matth. 17 : 12 willen verkeerd -
Matth. 16 : 24 willen verloochenen, zichzelf: - en zichzelf v
Jak. 4 : 4 willen vriend van de wereld - zijn
Hebr. 13 : 18 willen wandelen: in alles goed - wandelen
Mark. 14 : 6 willen wanneer je wult kun je de armen weldoen
Matth. 7 : 12 willen wat de mensen u doen
Joh. 6 : 11 willen zoveel zij wilden, zoveel gaf Jezus hen te eten
Jes. 1 : 19 v willen
1 Kron. 28 : 9 willig ziel: God dienen met een -e ziel
Jes. 1 : 19 willig zijn
Mark. 4 : 39 wind bestraft door Jezus
Ps. 1 : 4 wind de goddelozen zijn als kaf dat de wind heendrijft
Matth. 7 : 25 wind de winden waaiden en beukten tegen dat huis
Matth. 7 : 27 wind de winden waaiden en sloegen tegen dat huis
Jud : 12 wind door -en voortgedreven
Ps. 50 : 8 wind door God aangewend tot verbreking van schepen
Jona 1 : 4 wind door God bestuurd
1 Kon. 19 : 11 wind door God bewerkt
Ex. 14 : 21 wind door God gebruikt en bestuurd
Amos 4 : 13 wind door God geschept
Ps. 135 : 7 wind door God voortgebracht
Ps. 83 : 2 wind draaiwind: bruikbaar voor God
Joh. 3 : 8 wind en geest: gelijkenis
Spr. 11 : 29 wind erven
Jer. 51 : 1 wind fig.
Luk. 7 : 24 wind fig. door - bewogen
Hos. 4 : 19 wind fig. meeslepende macht
Jona 4 : 7 wind God beschikte een oostenwind
Gen. 8 : 1 wind God deed een - over de aarde doorgaan
Jer. 51 : 16 wind God doet de – voortkomen uit zijn schatkamers
Jer. 10 : 13 wind God doet de wind voortkomen uit zijn schatkamers
Ps. 147 : 18 wind God doet zijn - waaien
Ps. 147 : 18 wind Gods -
Opb. 6 : 13 wind harde –
Joh. 6 : 18 wind hevige – op het meer van Galilea
Luk. 8 : 24 wind Jezus bestrafte de stormwind
Pred. 1 : 6 wind omgang
Matth. 8 : 26 wind onder gezag van Jezus
Job 27 : 20 wind oostenwind die wegstormt
Ps. 107 : 25 wind stormwind door God verwekt
Ps. 148 : 8 wind stormwind: doet Gods woord
Jer. 4 : 12 wind stormwind: zinnebeeld van een overweldigend sterke vijand
Matth. 14 : 23 wind type van geestelijke tegenstand hier?
Opb. 7 : 1 wind vasthouden
Jes. 32 : 2 wind verberging tegen de wind: Jezus
Spr. 30 : 4 wind verzameld in zijn vuisten
1 Kron. 9 : 24 wind vier -en
Opb. 7 : 1 wind vier winden van de aarde vastgehouden door vier engelen
Ps. 104 : 3 wind vleugels van de -: God wandelt daarop
Mark. 6 : 48 wind was hun tegen
Jes. 66 : 15 wind wervelwind: als een wervelwind komen Gods wagens
Jes. 5 : 28 wind wervelwind: raderen als een wervelwind
Matth. 8 : 26 wind winden bestraffen door Jezus
wind zie ook Storm
wind zie ook Wervelwind
Hand. 2 : 2 wind zinnebeeld van de Geest
Spr. 30 : 31 windhond
Opb. 7 : 1 windstilte
Mark. 13 : 27 windstreek vier -en
Ps. 144 : 13 winkel volle -s
Luk. 9 : 25 winnen alles - en jezelf verliezen
Matth. 18 : 15 winnen broeder die zondigt -
Filip. 3 : 9 winnen Christus -
Matth. 16 : 26 winnen wereld -
Joh. 5 : 34 winnen ziel: door te spreken
Joh. 4 : 39 winnen zielen -: door te getuigen
1 Pe 3 : 1 winnen zielen -: door woord of wandel
Luk. 5 : 10 winnen zielen winnen, vgl. mensen vangen
Hand. 16 : 16 winst aanbrengen: door waarzeggerij
Jer. 6 : 13 winst azen op –
Hand. 19 : 25 winst en welvaart
Filip. 4 : 17 winst geestelijke -
Matth. 25 : 16 winst goed
Hand. 16 : 19 winst hoop op - was weg
Jak. 4 : 13 winst maken
Lev. 23 : 36 winst over- niet van een arme nemen
1 Tim. 3 : 8 winst schandelijke -
Tit. 1 : 7 winst schandelijke -
Tit. 1 : 11 winst schandelijke -
1 Pe 5 : 2 winst schandelijke -
Filip. 3 : 7 winst wat - voor mij was
winst zie Gewin
winst zie ook Overwinst
Mark. 8 : 36 winst ziel behouden is belangrijker dan stoffelijke -
Hand. 19 : 24 winst
Jer. 6 : 13 winstbejag daarop uit zijn
1 Tim. 3 : 8 winstbejag
1 Tim. 6 : 5 winstbron menen dat de godsvrucht een - is
Gen. 8 : 22 winter ontstaan?
Gen. 8 : 22 winter
Mark. 13 : 18 winter
Joh. 10 : 22 winter
Joh. 2 : 14 wisselaar wisselaars van geld in de tempel
Gen. 45 : 23 wisselkleed
Richt. 14 : 12 v wisselkleed
Jak. 1 : 6 wisselvallig
Dan. 7 : 9 wit als de sneeuw: kleed van de Oude van dagen
Matth. 28 : 3 wit als sneeuw
Opb. 1 : 14 wit als sneeuw
Opb. 1 : 14 wit als witte wol
Mark. 16 : 5 wit engel bekleed met een lang - kleed
Opb. 3 : 4 wit fig. voor zuiver, rein
Mark. 9 : 3 wit hel -
Hand. 1 : 10 wit kleding: van de beide engelen
Opb. 6 : 11 wit kleed
Opb. 7 : 14 wit maken: kleren: in het bloed van het Lam
Opb. 7 : 9 wit witte gewaden
Opb. 4 : 4 wit witte kleren, gedragen door de 24 ouderlingen
Opb. 19 : 14 wit witte paarden
Opb. 2 : 17 wit witte steen
Opb. 20 : 11 wit witte troon
Jes. 1 : 18 wit zonden kunnen - worden als sneeuw
Ex. 16 : 31 wit
Opb. 6 : 2 wit
Hand. 7 : 54 woede uitbarsten in -
Hand. 26 : 11 woeden Paulus woedde bovenmate tegen de heiligen
2 Kon. 19 : 28 woeden tegen God
Jes. 37 : 28 v woeden tegen God
Lev. 23 : 36 v woeker geen - van een arme nemen
Ps. 15 : 5 woeker geld geven op -
Ex. 22 : 25 woeker leggen op een arme is verboden
Ez. 18 : 8 woeker niet lenen tegen –
Jer. 15 : 10 woeker op – geven
Spr. 28 : 8 woeker
Jes. 24 : 2 woeker
Ex. 22 : 25 woekeraar
Jes. 24 : 2 woekeraar
Deut. 23 : 19 v woekeren aan broeders verboden
Deut. 23 : 20 woekeren aan vreemden toegestaan
Deut. 23 : 19 woekeren waarmee gewoekerd wordt
Spr. 7 : 11 woelachtig een -e vrouw
Spr. 9 : 13 woelachtig is de zotte vrouw
Spr. 20 : 1 woelachtig
Jes. 37 : 28 woeling
Jer. 4 : 23 woest en ledig was het land
Jes. 24 : 1 woest en ledig: het land: door God gemaakt
Luk. 9 : 12 woest woeste plaats
Jer. 25 : 9 woestheid eeuwige -en
Jer. 44 : 22 woestheid land geworden tot een –
Jer. 25 : 18 woestheid steden van Juda zullen tot een – gesteld worden
Jes. 5 : 6 woestheid tot - maken: door God
Ps. 106 : 14 woestijn belust met lust in de -
Ps. 29 : 8 woestijn beven
Jes. 41 : 19 woestijn door God tot een bomenrijke plaats maken
Jer. 17 : 6 woestijn dorre plaatsen in de –
Ps. 63 : 1 - 2 woestijn een land dor en mat, zonder water
Jer. 2 : 6 woestijn eigenschappen
Opb. 17 : 3 woestijn fig. wereld
Deut. 32 : 10 woestijn fig. wereld (toepassing)
Num. 21 : 5 woestijn gebreken in de -
Klg. 5 : 9 woestijn gevaarlijk terrein
Jes. 64 : 10 woestijn geworden: Gods heilige steden
Ps. 107 : 35 woestijn God stelt de - tot een waterpoel
Jer. 2 : 6 woestijn hoedanigheid
Ex. 18 : 9 woestijn in de woestijn doet God ons goed
Mark. 1 : 13 woestijn Jezus in de -
Luk. 1 : 80 woestijn Johannes verbleef in de woestijnen
Deut. 8 : 15 woestijn kenmerken
Ex. 18 : 8 woestijn moeite ontmoet ons daar
Jer. 2 : 2 woestijn onbezaaid land
Neh. 9 : 21 woestijn onderhouden in de -: door God
Hgl 8 : 5 woestijn opklimmen uit de -
Hand. 13 : 18 woestijn plaats waar God ons verzorgt
Hos. 12 : 10 woestijn reis door de -
Hebr. 11 : 38 woestijn ronddwalen in -en
Jer. 2 : 7 woestijn tegenstelling: land Kanaän
Jes. 35 : 1 woestijn toekomst: juichen
Hos. 2 : 2 woestijn tot een - maken: als straf
Jes. 41 : 18 woestijn tot een waterpoel zetten: door God in de toekomst
Ps. 63 : 1 woestijn van Juda
Num. 20 : 5 woestijn van Sin: hoedanigheid
Hebr. 3 : 8 woestijn verzoeking in de –
Ps. 65 : 13 woestijn weiden der -: bedruipen
Jer. 23 : 10 woestijn weiden der –: verdorren
Hos. 13 : 5 woestijn zeer heet land
Jes. 48 : 21 woestijnreis Israëls –: God voorzag in behoeften
Hos. 2 : 8 wol is van God
Ez. 44 : 17 wol verboden
Opb. 1 : 14 wol witte –: Jezus’ hoofd en haar als witte –
Dan. 7 : 9 wol zuivere -, vgl. Opb. 1:14
Deut. 22 : 11 wol
Luk. 10 : 3 wolf fig. boos mens
Matth. 10 : 16 wolf fig. mens
Matth. 7 : 15 wolf fig. valse profeet
Gen. 49 : 27 wolf roofdier
Luk. 10 : 3 wolf roofdier
Joh. 10 : 12 wolf roofdier
Matth. 10 : 16 wolf rooft schapen
Jes. 65 : 25 wolf toekomst: weiden met lam
Gen. 49 : 27 wolf verscheuren als een wolf
Jer. 5 : 6 wolf verwoest
Ex. 40 : 34 wolk bedekte de tent der samenkomst
Opb. 10 : 1 wolk bekleed met een -
Ps. 108 : 5 wolk bovenste -en
Ex. 19 : 9 wolk dikke –: hierin kwam God tot Mozes
Spr. 3 : 20 wolk druppelen dauw
Klg. 3 : 44 wolk en God: Hij bedekte Zich met een wolk
Ex. 40 : 34 wolk en Gods heerlijkheid
Ez. 38 : 9 wolk fig: grote bedekkende menigte, vs. 16
Jes. 5 : 6 wolk geeft regen
Ps. 147 : 8 wolk God bedekt de hemelen met wolken
Gen. 9 : 14 wolk God brengt wolken
Jes. 5 : 6 wolk God gebiedt de wolken
Ex. 34 : 5 wolk God kwam neerwaarts in een wolk
Ps. 104 : 3 wolk God maakt van de wolken zijn wagen
Matth. 17 : 5 wolk God: teken van Gods tegenwoordigheid
Num. 14 : 14 wolk Gods - stond over Israël
Spr. 3 : 20 wolk Gods wetenschap blijkt uit de wolken
Opb. 11 : 12 wolk hemelvaart in de -
Opb. 1 : 7 wolk Hij komt met de -en
Jes. 19 : 1 wolk Jahweh rijdt op een snelle wolk
Num. 11 : 25 wolk Jhwh kwam af in de wolk en sprak tot Mozes
Job 38 : 8 wolk kleding van de zee
Job 37 : 15 wolk licht van Gods wolk
Ez. 1 : 4 wolk met vuur
Hos. 13 : 3 wolk morgen-
Hand. 1 : 9 wolk onttrok Hem aan hun ogen
Mark. 9 : 7 wolk overschaduwde de drie discipelen, met een stem van God uit de wolk
Jes. 45 : 8 wolk regen uit de -en
2 Kron. 5 : 13 v wolk type van de heiligen bij Christus' openbaring
Ex. 40 : 38 wolk van de HEER
Hebr. 12 : 1 wolk van getuigen rondom ons
Num. 16 : 42 wolk van Gods heerlijkheid bedekte de tabernakel
Spr. 16 : 15 wolk van late regen
1 Kon. 8 : 10 wolk vervulde de tempel
Jer. 4 : 13 wolk vijand komt op als wolken
2 Sam. 22 : 12 wolk waterhoudend
Jud : 12 wolk waterloze wolken
Opb. 14 : 14 wolk witte –, waarop de Zoon des mensen zit
Spr. 8 : 28 wolk wolken door God gemaakt
Job 37 : 11 v wolk wolken geregeerd door God
2 Sam. 23 : 4 wolk zonder -en
Ex. 24 : 15 v wolk bedekte de berg Gods (Sinaï) meerdere dagen
Ex. 24 : 18 wolk Mozes ging in het midden van de wolk
Richt. 5 : 4 wolken druipende van water
Ex. 14 : 19 wolkkolom achter het volk gaan staan hier
Ex. 14 : 19 wolkkolom beweging van de – naar een andere positie
Ex. 13 : 22 wolkkolom blijvend
Ps. 105 : 39 wolkkolom dienst als deksel tegen de woestijnzon
Neh. 9 : 19 wolkkolom functie: leiding
Neh. 9 : 12 wolkkolom functie: leiding des daags
Ex. 14 : 24 wolkkolom God in de – zag op het leger van de Egyptenaren
Deut. 31 : 14 wolkkolom God verscheen in de tent in de wolkkolom
Ex. 33 : 9 wolkkolom kwam neerwaarts
Ex. 40 : 36 v wolkkolom leidde
Ex. 13 : 21 wolkkolom middel ter leiding
Jes. 4 : 5 wolkkolom wederom in de toekomst, over Sion
Ex. 14 : 20 wolkkolom werking
Num. 9 : 15 v wolkkolom
Num. 14 : 14 wolkkolom
Spr. 27 : 6 wond des liefhebbers: is getrouw
Opb. 13 : 3 wond dodelijke – genezen
Opb. 13 : 12 wond dodelijke – genezen
Jes. 1 : 6 wond fig.
Spr. 7 : 26 wond geestelijke -
Spr. 23 : 29 wond oorzaak: wonden zonder oorzaak
Opb. 13 : 14 wond van het zwaard
Luk. 10 : 34 wond wonden verbinden
Richt. 6 : 13 wonder -en bleven uit
Micha 7 : 15 wonder -en doen zien door God
Ex. 34 : 10 wonder -en doen: door God: belofte
2 Cor. 10 : 12 wonder -en door Paulus gedaan
Joz. 3 : 5 wonder -heden doen: voorzegd door Jozua
Job 37 : 14 wonder aanmerk de -en van God
Hebr. 11 : 12 wonder Abraham kon kinderen verwekken bij een onvruchtbare
Mark. 2 : 10 - 11 wonder als bewijsmiddel
Ex. 3 : 20 wonder begrip
Mark. 5 : 43 wonder bekendmaking door Jezus verboden
Ps. 91 : 7 wonder bescherming, - van, vs 10
2 Kon. 4 : 16 wonder betekenis
2 Kon. 3 : 17 wonder betekenis: het ongewone
2 Thess. 2 : 9 wonder bewijskracht
Hebr. 11 : 11 wonder biologisch -
Ex. 15 : 25 wonder bitter water door hout zoet gemaakt
Mark. 15 : 38 wonder bovennatuurlijk -
Ex. 3 : 2 wonder braambos werd niet door de vuurvlam verteerd
Matth. 9 : 8 wonder deed mensen God verheerlijken
2 Pe 2 : 16 wonder dier sprekend met mensenstem
Deut. 4 : 35 wonder doel: doen weten
Joh. 11 : 15 wonder doel: geloof wekken
Joz. 4 : 24 wonder doel: kennis van Gods macht, vreze des HEEREN
Joh. 5 : 20 wonder doel: verwondering
Jes. 25 : 1 wonder doen
Matth. 17 : 20 wonder doen: door geloof
Luk. 17 : 6 wonder doen: door geloof
Ex. 15 : 11 wonder doende: God
Luk. 11 : 14 wonder doet verwonderen
Ps. 135 : 9 wonder door God gedaan in Egypte
Joz. 4 : 23 wonder doortocht door de wateren der Schelfzee en van de Jordaan
2 Cor. 12 : 12 wonder en kracht
Deut. 26 : 8 wonder en teken
Ps. 135 : 9 wonder en teken
Jer. 32 : 20 wonder en teken
Dan. 4 : 2 wonder en teken
Mark. 13 : 22 wonder en teken
Hand. 4 : 30 wonder en teken
Hand. 7 : 36 wonder en teken
Hand. 14 : 3 wonder en teken
Hand. 15 : 12 wonder en teken
2 Cor. 12 : 12 wonder en teken
Rom. 15 : 19 wonder en tekenen
Hand. 4 : 30 wonder gebeurt door de naam van Jezus
Matth. 14 : 26 wonder geen pure fantasie of symboliek, zie de interpretatie van de waarneming hier
Matth. 21 : 46 wonder geloof voor een -
Luk. 17 : 14 wonder genezing van melaatsen
Ex. 4 : 7 wonder genezing van melaatsheid
Matth. 12 : 13 wonder genezing: - van genezing
2 Kon. 5 : 14 wonder genezing: melaatse
Hand. 14 : 3 wonder getuigenis van de Heer Jezus
Joz. 6 : 5 wonder geval: val van Jericho
Jer. 21 : 2 wonder gevolg: wonderen maken iem. niet altijd verstandig: Zedekia
Deut. 34 : 10 wonder gezonden om -en te doen: Mozes
Ex. 34 : 29 wonder glinsterend vel van Mozes' aangezicht
Hand. 2 : 22 wonder God deed door Jezus -en
Dan. 6 : 28 wonder God doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde
Joz. 3 : 5 wonder God doet wonderen
Ex. 4 : 21 wonder God had wonderen gesteld in de hand van Mozes
Richt. 15 : 19 wonder God kloofde een holle plaats
Ps. 98 : 1 wonder God zal wonderen doen in de toekomst
Joz. 2 : 10 wonder Gods - bekend en geloofd onder heidenen
Ps. 105 : 5 wonder Gods -en en oordelen
Ps. 96 : 3 wonder Gods -en te vertellen onder alle volken
Ps. 71 : 17 wonder Gods -en verkondigen
Ps. 89 : 6 wonder Gods -en: door de hemelen geloofd
Ps. 105 : 5 wonder Gods -en: gedenkt ze
Ps. 105 : 2 wonder Gods -en: spreekt daarvan aandachtig
Matth. 3 : 9 wonder Gods grote wondermacht
Ps. 111 : 4 wonder Gods wonderen een gedachtenis maken
Job 5 : 9 wonder Gods wonderen zijn ontelbaar
Joz. 10 : 12 wonder groot - te Gibeon
Joz. 10 : 14 wonder groot -: Gibeon
Matth. 24 : 24 wonder grote -en
Ps. 136 : 4 wonder grote -en doet alleen God
Hand. 15 : 12 wonder grote -en door God gedaan door de apostelen
Deut. 6 : 22 wonder grote -en in Egypteland
Ps. 96 : 2 - 3 wonder heil: - en h
Jer. 21 : 2 wonder hopen een goddelijk wonder van uitredding
Matth. 21 : 14 wonder Jezus deed -en
Mark. 6 : 48 wonder Jezus lopend op de zee
Joh. 6 : 19 wonder Jezus lopend op de zee
2 Kon. 2 : 8 wonder Jordaan verdeeld en ter plaatse droog vallend
2 Kon. 2 : 14 wonder Jordaan verdeeld en ter plaatse droog vallend
Matth. 24 : 24 wonder kan misleiden
2 Kon. 3 : 18 wonder klein kunstje, gering in de ogen des HEEREN
Hand. 2 : 22 wonder krachten, wonderen en tekenen
Deut. 6 : 22 wonder kwade -en in Egypteland
Ps. 106 : 7 wonder lessen uit -en
Ps. 106 : 7 wonder letten op: niet l o -en van God
Matth. 22 : 29 wonder loochenen: oorzaken
Dan. 4 : 3 wonder machtige -en doet God
Deut. 13 : 2 wonder met oproep tot afgoderij
Num. 20 : 28 wonder met schijnbaar natuurlijk verloop
Ex. 3 : 20 wonder middel waarmee God Egypte slaan zal
Mark. 13 : 22 wonder misleidend -
Luk. 3 : 8 wonder mogelijk -: kinderen uit stenen verwekken
Mark. 10 : 27 wonder mogelijk bij God
Luk. 1 : 37 wonder mogelijkheid: geen enkel ding zal vanwege God onmogelijk zijn
Dan. 1 : 15 wonder na tien dagen mooier zijn
Joz. 3 : 13 wonder natuur-
Joz. 4 : 23 wonder natuur-
Jes. 38 : 8 wonder natuur-
Jona 4 : 6 wonder natuur-
Matth. 21 : 20 wonder natuur-
Opb. 11 : 6 wonder natuur-
Num. 16 : 31 wonder natuur-: aarde scheurde en verslond Dathan en Abiram
2 Kon. 6 : 6 wonder natuur-: drijvend ijzer
Joz. 10 : 12 wonder natuur-: zon en maan stonden stil
Joz. 10 : 11 wonder natuurwonder: hagelstenen in de strijd
Neh. 9 : 17 wonder niet gedenken aan Gods wonderen
Mark. 6 : 52 wonder nut: verstandig makend
Hebr. 2 : 4 wonder onderscheiden van teken
Matth. 22 : 29 wonder ongeloof aan wonderen: oorzaak: Gods kracht niet kennen
Job 9 : 10 wonder ontelbare wonderen doet God
Matth. 22 : 29 wonder oorzaak: kracht van God
Ps. 71 : 7 wonder persoon: een - zijn voor velen
Ex. 3 : 20 wonder plagen van Egypte waren wonderen
1 Kon. 13 : 4 wonder plotseling gebrek
2 Kon. 5 : 27 wonder plotseling getroffen door melaatsheid
Luk. 5 : 26 wonder reactie op een wonder: ontzetting, vrees, God verheerlijken
Mark. 5 : 43 wonder reactie: buiten zichzelf zijn met grote ontzetting
Joz. 5 : 1 wonder ruchtbaar geworden in Kanaän
2 Thess. 2 : 9 wonder satanische -en
2 Kon. 20 : 9 v wonder schaduw keert achterwaarts
Ex. 34 : 10 wonder schrikwekkende -en
Mark. 6 : 41 wonder spijziging der menigte
Matth. 14 : 16 wonder spijziging van de vijfduizend
Luk. 9 : 16 wonder spijziging van een menigte
Ex. 4 : 3 wonder staf wordt slang
Deut. 28 : 46 wonder straffen (vloek) tot een - en teken
Deut. 13 : 1 wonder teken vs. -
Hand. 2 : 19 wonder teken: wonderen en tekenen
Neh. 9 : 10 wonder tekenen en wonderen deed God aan Farao
Luk. 18 27 wonder theorie
Jes. 20 : 3 wonder tot een - wonder: Jesaja
Deut. 13 : 1 wonder uit de koker van de duivel
Ex. 34 : 10 wonder unieke wonderen belooft God te doen
Joh. 2 : 10 wonder valse verklaring van een –
Dan. 3 : 27 wonder van bewaring
Luk. 4 : 30 wonder van bewaring
Ex. 16 : 24 wonder van conservering: manna
Ps. 118 : 23 wonder van de HEERE geschied: verhoging van de verworpen steen
Richt. 13 : 3 wonder van genezing
Mark. 7 : 31 v wonder van genezing
Luk. 18 42 wonder van genezing
Luk. 22 51 wonder van genezing van een oor
Mark. 2 : 12 wonder van genezing: uniek
Ex. 16 : 29 wonder van genoegzaamheid (hoeveelheid manna op de zesde dag)
Richt. 7 : 14 wonder van inzicht: door bewerkt bij een heiden
Richt. 16 : 28 v wonder van kracht
Richt. 16 : 3 wonder van menselijke kracht
Richt. 16 : 7 wonder van menselijke kracht
Joz. 5 : 12 wonder van ophouden van een verschijnsel: Manna
Ex. 17 : 12 wonder van overwinning
Ex. 16 : 25 wonder van tijdigheid
Ex. 16 : 29 wonder van tijdigheid
Richt. 7 : 13 wonder van tijdigheid
Ex. 16 : 25 wonder van uitblijven van manna op de zevende dag
2 Kon. 4 : 4 v wonder van vermenigvuldiging
Matth. 4 : 8 wonder van vervoer: door de duivel
Matth. 4 : 5 wonder van vervoer: door de duivel: Jezus meegenomen
2 Kron. 26 : 19 wonder van ziekte: plots uitbrekende melaatsheid
Hand. 2 : 43 wonder vele -en en tekenen gebeurden door de apostelen
Ps. 40 : 6 wonder vele -eren
Matth. 21 : 21 wonder verklaard door de Heer Jezus
Ps. 91 : 11 wonder verklaring: dienst der engelen
2 Kon. 4 : 43 wonder vermenigvuldiging van voedsel
Matth. 4 : 3 wonder verzoeking om een wonder te doen
Luk. 8 : 56 wonder verzwijgen
Matth. 17 : 27 wonder vis met geld
Micha 7 : 15 wonder voorkomen van -en verschillend
2 Kon. 4 : 17 wonder vruchtbaar worden
Richt. 6 : 13 wonder waar zijn al Zijn wonderen van vroeger?
Joz. 3 : 16 wonder water afgesneden in de Jordaan
2 Kon. 3 : 20 wonder water kwam er tijdens het spijsoffer
Joh. 4 : 46 wonder water tot wijn gemaakt
Luk. 5 : 9 wonder wekt verbazing
Matth. 9 : 8 wonder wekte vrees
Mark. 6 : 51 wonder wind ging liggen
Luk. 5 : 4 v wonder wonderbare visvangst
Dan. 4 : 2 wonder wonderen doen: door God: aan Nebukadnezar
Ex. 11 : 10 wonder wonderen doen: door Mozes en Aäron
Ex. 4 : 21 wonder wonderen doen: opdracht aan Mozes
Deut. 26 : 8 wonder wonderen door God gedaan ter bevrijding van Israël
Hand. 2 : 19 wonder wonderen in de hemel
Deut. 4 : 34 wonder wonderen in Egypte
Ex. 11 : 9 wonder wonderen in Egypte vermenigvuldigd
Ps. 114 : 3 v wonder wonderen tijdens Israëls woestijnreis
Matth. 21 : 14 wonder wonderen van genezing
Matth. 10 : 8 wonder wonderen van genezing bij prediking van het evangelie van het koninkrijk
Matth. 12 : 23 wonder wonderen wekten geloof
Job 37 : 16 wonder wonderheden
1 Kron. 16 : 12 wonder wonderwerken en wondertekenen
Luk. 7 : 22 wonder wonderwerken van de Heiland
wonder zie ook Verwonderen
Luk. 1 : 18 wonder zwangerschap in ouderdom
Jona 4 : 10 wonder- boom
Ps. 139 : 6 wonderbaar begrip
Opb. 15 : 3 wonderbaar Gods werken zijn -
Ps. 139 : 6 wonderbaar kennis van Gods alwetendheid
1 Pe 2 : 9 wonderbaar licht
Opb. 15 : 1 wonderbaar teken
Ps. 119 : 129 wonderbaar wet Gods
Ps. 139 : 14 wonderbaar
Jona 4 : 6 wonderboom God beschikte een -
Ps. 106 : 22 wonderdaad wonderdaden gedaan door God
Joz. 3 : 5 wonderheid God gaat wonderheden in uw midden doen
Ex. 7 : 3 wonderheid vermenigvuldigen van wonderheden: door God
2 Kron. 26 : 15 wonderlijk geholpen: door God
Jer. 32 : 17 wonderlijk God is geen ding te –
Jes. 28 : 29 wonderlijk God: Hij is - van raad
Jes. 29 : 14 wonderlijk Gods handelen met Israël
Joel 2 : 26 wonderlijk handelen door God
Ps. 118 : 23 wonderlijk in onze ogen: handelwijze Gods
Deut. 28 : 59 wonderlijk plagen
Spr. 30 : 18 wonderlijk te -
Gen. 18 : 14 wonderlijk zou iets voor Jahweh te - zijn?
Zach. 8 : 3 wonderlijk
Jes. 9 : 5 Wonderlijk naam van Christus
Ex. 4 : 5 wonderteken dienend om geloof te wekken
2 Kron. 32 : 24 wonderteken door God gegeven aan Jehizkia
Ez. 12 : 6 wonderteken Ezechiel tot een – voor Israël gegeven
Ps. 105 : 5 wonderteken Gods -en: gedenkt ze
Ex. 4 : 6 wonderteken hand wordt melaats
Richt. 6 : 17 wonderteken Hebr. ovth
Joel 2 : 30 wonderteken toekomstige -en
Ex. 4 : 9 wonderteken water op het droge in bloed veranderen
Ex. 4 : 7 wonderteken
Ex. 7 : 9 wonderteken
1 Kon. 13 : 3 wonderteken
2 Kron. 32 : 31 wonderteken
Ps. 86 : 10 wonderwerk God doet wonderwerken
Ps. 107 : 15 wonderwerk Gods -en te loven
Ps. 107 : 8 wonderwerk Gods wonderwerken te loven voor de mensen
Ps. 105 : 27 wonderwerk Mozes en Aaron deden -en
1 Kron. 16 : 9 wonderwerk spreekt met aandacht van al Zijn -en
Joh. 5 : 20 wonderwerk ter verwondering
1 Kron. 16 : 24 wonderwerk vertelt Zijn -en onder alle volken
Ps. 107 : 15 wonderwerk voor de mensen doet God -en
Ps. 107 : 24 wonderwerk wonderlijke schepselen
Opb. 13 : 6 wonen 'tabernakelen’
Ps. 27 : 4 wonen begeren te - in het huis van God
2 Cor. 5 : 6 wonen bij de Heer -
Ps. 15 : 1 wonen bij God
2 Kron. 6 : 1 wonen door de HERE: in donkerheid
2 Tim. 1 : 5 wonen door geloof: in iemand
Opb. 21 : 3 wonen door God: bij de mensen
Ex. 29 : 45 wonen door God: in het midden der Israëlieten
2 Sam. 6 : 2 wonen door God: tussen de Cheribum (en in de hemel)
2 Kron. 6 : 18 wonen door God: Zou God bij de mensen op de aarde -
2 Pe 3 : 13 wonen gerechtigheid woont in de nieuwe hemelen en op de nieuwe aarde
Joel 3 : 17 wonen God woont op Zion
2 Sam. 5 : 24 wonen God: op de ark, tussen de Cherubim
2 Sam. 7 : 6 wonen God: woonde in een tabernakel na Uittocht
Opb. 13 : 6 wonen in de hemel –
Opb. 12 : 12 wonen in de hemelen
Rom. 7 : 20 wonen in mij: de zonde
1Jo 3 : 15 wonen in mij: eeuwig leven
2 Tim. 1 : 14 wonen in ons: door de Heilige Geest
Rom. 8 : 9 wonen in ons: Gods Geest
Joh. 1 : 14 wonen Jezus heeft onder ons gewoond
Opb. 8 : 13 wonen op de aarde
2 Cor. 12 : 9 wonen opdat de kracht van Christus op mij woont
Jer. 9 : 6 wonen temidden van bedrog
Col. 3 : 16 wonen woord van Christus wone rijkelijk in u
Spr. 1 : 33 wonen zeker -
Deut. 33 : 12 wonen zeker - bij God
Lev. 25 : 18 v wonen zeker -: dankzij gehoorzaamheid
Jer. 23 : 6 wonen zeker –
Jes. 47 : 8 wonen zeker –: door Babel
Jer. 32 : 37 wonen zeker –: door Israël: beloofd door God
Spr. 3 : 33 woning der echtvaardigen: zal Hij zegenen
Gen. 47 : 11 woning door Jozef werden woningen bereid voor zijn broers
Deut. 33 : 27 woning God zij u een woning
2 Kron. 36 : 15 woning Gods -
2 Kron. 6 : 21 woning Gods -: de plaats: de hemel
Ex. 15 : 13 woning Gods -: de woning van Zijn heiligheid
Deut. 26 : 15 woning Gods -: hemel
1 Sam. 2 : 29 woning Gods -: tabernakel
Ps. 43 : 3 woning Gods -en
Joh. 14 : 23 woning maken: door de Vader en de Zoon: bij de heilige
Jer. 9 : 19 woning onze -en hebben zij omgeworpen
Ex. 15 : 2 woning voor de HEER een - maken
1 Cor. 4 : 11 woonplaats geen vaste - hebben
Jes. 33 : 20 woonplaats geruste -
Deut. 12 : 5 woonplaats Gods -
Deut. 12 : 6 woonplaats Gods-: wat daar te brengen
Deut. 12 : 11 woonplaats Gods-: wat daar te brengen
Ps. 132 : 1 v woonplaats voor God bouwen
2 Kron. 36 : 15 woord -en Gods: verachten
Joh. 17 : 8 woord aannemen
1 Thess. 1 : 6 woord aannemen
1 Thess. 2 : 13 woord aannemen als een woord van God of als een woord van mensen
1 Tim. 1 : 15 woord aanneming waard zijn
2 Tim. 2 : 17 woord als kanker voortwoekerend
2 Tim. 1 : 13 woord als voorbeeld
Rom. 2 : 21 woord anders dan daad
1 Tim. 5 : 17 woord arbeiden in woord en leer
Joh. 13 : 29 woord betekenis: duiden
1 Tim. 1 : 15 woord betrouwbaar
Tit. 1 : 9 woord betrouwbaar -
1 Kon. 8 : 20 woord bevestigen: door God
Dan. 7 : 28 woord bewaren: in het hart: door Daniel
Joh. 15 : 20 woord bewaren: van Jezus' leerlingen
Opb. 3 : 10 woord bewaren: woord van Christus’ volharding
3Jo : 10 woord boze -en
Col. 3 : 16 woord Christus: laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen, ctr. heersen in vs. 15
Joh. 14 : 23 woord Christus' - bewaren
Matth. 24 : 35 woord Christus' - en gaan niet voorbij
Joh. 14 : 24 woord Christus' -: van de Vader
Jak. 1 : 21 woord dat uw zielen kan behouden
Amos 8 : 11 v woord des HEEREN: honger naar
Luk. 1 : 3 woord dienaar van het -
Gen. 21 : 11 woord dit - was zeer kwaad in Abrahams ogen
Jak. 2 : 16 woord en daad horen bijeen
Jes. 34 : 16 woord en Geest
Mark. 1 : 10 - 11 woord en Geest
Hand. 11 : 15 woord en Geest
Spr. 1 : 23 woord en Geest: beide nodig
Hag. 2 : 5 woord en Geest: samen tot hulp en steun
Ex. 4 : 28 woord en teken
Rom. 15 : 18 woord en werk
Luk. 24 19 woord en werk: Christus krachtig in werk (eerstgenoemd) en woord
Jer. 46 : 1 woord geschieden: – van Jahweh dat tot Jeremia geschied is
1 Sam. 4 : 1 woord geschieden: Samnuels woord
Matth. 12 : 34 woord gesproken -en vrucht van een boom
Opb. 21 : 5 woord getrouwe -en
Job 29 : 22 woord gezaghebbend -
1 Tim. 6 : 3 woord gezonde -en
2 Tim. 1 : 13 woord gezonde -en
Ps. 107 : 20 woord God zond zijn woord uit
2 Kron. 34 : 21 woord God: niet gehouden
1 Thess. 2 : 13 woord God: woord van God
Deut. 32 : 2 woord Gods - : bevordert groei
Luk. 1 : 2 woord Gods - : dienaren van het woord
Ps. 119 : 160 woord Gods - : het begin Uws woords is waarheid
Opb. 22 : 18 - 19 woord Gods - : niet af- of toedoen
Deut. 32 : 2 woord Gods - : waterdruppels gelijk
Opb. 17 : 17 woord Gods - : zal vervuld worden
Spr. 2 : 1 woord Gods - aannemen en bij jezelf wegleggen (bewaren)
1 Tim. 4 : 9 woord Gods - aannemen: is het waard
Ps. 1 : 3 woord Gods - als water
Jes. 59 : 21 woord Gods - belangrijk
Jes. 25 : 8 woord Gods - belofte betrouwbaar
Ps. 119 : 89 woord Gods - bestaat in eeiwgheid in de hemelen
Mark. 16 : 7 woord Gods - betrouwbaar
2 Tim. 2 : 11 woord Gods - betrouwbaar
Joh. 15 : 20 woord Gods - bewaren
Opb. 22 : 9 woord Gods - bewaren (toepassing)
Opb. 22 : 9 woord Gods - bewaren: belangrijk
1Jo 2 : 24 woord Gods - blijve in ons
Deut. 30 : 14 woord Gods - doen
Ps. 103 : 20 woord Gods - doen: door engelen
Richt. 7 : 16 woord Gods - en Geest: illustratie: bazuinen en fakkelen in kruiken
Hebr. 6 : 5 woord Gods - en kracht
1 Thess. 2 : 13 woord Gods - en mensenwoord
Hag. 2 : 6 woord Gods - en Zijn Geest
Ez. 3 : 1 woord Gods - eten
Deut. 12 : 32 woord Gods - geheel doen
2 Kron. 34 : 21 woord Gods - gehoorzamen
2 Sam. 7 : 4 woord Gods - geschiedde tot de profeet Nathan
Jona 3 : 1 woord Gods - geschiedde: tot Jona
Mark. 7 : 14 woord Gods - horen
Jer. 23 : 18 woord Gods - horen of zien
Deut. 30 : 12 woord Gods - horen om te doen
Ps. 119 : 11 woord Gods - in het hart verbergen: reden: niet zondigen
Deut. 30 : 14 woord Gods - in ons hart en in onze mond
Deut. 12 : 32 woord Gods - is af
1 Tim. 4 : 9 woord Gods - is betrouwbaar
2 Tim. 2 : 9 woord Gods - is niet geboeid
Deut. 32 : 47 woord Gods - is ons leven
Mark. 4 : 19 woord Gods - kan onvruchtbaar worden door belemmeringen
Joz. 21 : 44 v woord Gods - komt geheel uit
Richt. 2 : 15 woord Gods - komt gewis uit
Deut. 18 : 22 woord Gods - komt uit, is zeker
Mark. 7 : 13 woord Gods - krachteloos maken: door menselijke overlevering
Matth. 15 : 6 woord Gods - krachteloos maken: geval
Ps. 119 : 99 woord Gods - maakt verstandig
Ps. 119 : 169 woord Gods - maakt verstandig
Ps. 119 : 98 woord Gods - maakt wijs
Joh. 15 : 25 woord Gods - moet worden vervuld
1 Sam. 15 : 11 , 13 woord Gods - niet bevestigen: door Saul
Ps. 106 : 24 woord Gods - niet geloven
Deut. 33 : 9 woord Gods - onderhouden
1 Thess. 2 : 13 woord Gods - ontvangen
Ps. 119 : 24 woord Gods - raadsman
2 Tim. 2 : 15 woord Gods - recht snijden
Joh. 15 : 3 woord Gods - reinigt
Ez. 16 : 6 woord Gods - schept en geeft leven
Ez. 20 : 46 woord Gods - spreken: druppen
Ez. 21 : 1 woord Gods - spreken: druppen
2 Sam. 12 : 9 woord Gods - verachten ('Gij zult niet begeren'?)
Jer. 23 : 36 woord Gods - verkeren: gevolg
Deut. 32 : 47 woord Gods - verlengt ons leven
Jes. 5 : 24 woord Gods - versmaden
Mark. 7 : 14 woord Gods - verstaan
Ps. 119 : 144 woord Gods - verstaan: en leven
Matth. 13 : 7 woord Gods - verstikken
1 Kon. 2 : 27 woord Gods - vervullen: geval
1 Sam. 15 : 23 woord Gods - verwerpen
Col. 1 : 25 woord Gods - voleindigen: door Paulus
Joz. 11 : 15 woord Gods - volledig gehoorzamen
Jer. 44 : 28 - 29 woord Gods - vs. mensenwoord
1 Thess. 2 : 13 woord Gods - werkt in die gelooft
Deut. 34 : 5 woord Gods - wordt vervuld:geval: Mozes' dood
Luk. 24 5 woord Gods - zal vervuld worden
1 Kon. 8 : 56 woord Gods - zal volledig vervuld worden
Dan. 10 : 12 woord Gods - zoeken te verstaan: door Daniël
Ps. 105 : 19 woord Gods - zuiverde Jozef
woord Gods -, zie Schrift
Deut. 31 : 12 woord Gods -: (voor)lezen: doel
Spr. 6 : 22 woord Gods -: behoedt ons
Spr. 4 : 21 woord Gods -: behoud het in het midden van uw hart
Spr. 1 : 23 woord Gods -: bekendmaken door de Heer (toepassing)
Jes. 40 : 5 woord Gods -: betrouwbaar: zal blijken
Spr. 7 : 1 v woord Gods -: bewaren
Joh. 17 : 6 woord Gods -: bewaren
Opb. 22 : 7 woord Gods -: bewaren (toepassing)
Deut. 11 : 18 woord Gods -: bewaren en toepassen
Joh. 8 : 55 woord Gods -: bewaren: door Jezus
Deut. 17 : 19 woord Gods -: bewaren: en doen
1 Pe 1 : 23 , 25 woord Gods -: blijvend
Joh. 5 : 38 woord Gods -: blijvend in je hebben
Joh. 8 : 31 woord Gods -: daarin blijven
Ps. 119 : 74 woord Gods -: daarop hopen
Ps. 119 : 114 woord Gods -: daarop hopen
Ps. 119 : 110 woord Gods -: daarvan afdwalen
2 Kron. 30 : 18 woord Gods -: daarvan afwijken
Ps. 119 : 172 woord Gods -: daarvan spreken
Ps. 119 : 130 woord Gods -: de opening dezer woorden geeft licht
1Jo 1 : 10 , 8 woord Gods -: de waarheid
Joz. 11 : 15 woord Gods -: deel niet gehoorzamen
1 Pe 1 : 23 woord Gods -: doet wederom geboren worden
2 Sam. 22 : 31 woord Gods -: doorlouterd
Spr. 30 : 5 woord Gods -: doorlouterd
Jer. 6 : 10 woord Gods -: een smaad voor hen, een afkeer van dat woord
Neh. 8 : 6 woord Gods -: eerbied voor
1 Pe 1 : 25 woord Gods -: eeuwig
Ps. 119 : 111 woord Gods -: eeuwig erfdeel voor mij
Ps. 119 : 161 woord Gods -: ervoor vrezen
Ef. 6 : 17 woord Gods -: functie: zwaard
Col. 3 : 16 woord Gods -: gebruik van
Hebr. 4 : 2 woord Gods -: geen nut brengen, door ongeloof
Ef. 6 : 17 woord Gods -: geestelijk
Spr. 6 : 22 woord Gods -: geleidt ons
Ps. 119 : 140 woord Gods -: gelouterd door en door
Spr. 30 : 6 woord Gods -: genoegzaam (toepassing)
Ps. 119 : 144 woord Gods -: gerechtigheid van - - in der eeuwigheid
1 Kon. 19 : 9 woord Gods -: geschiedde tot iemand
Opb. 22 : 6 woord Gods -: getrouw en waarachtig
Ez. 44 : 5 woord Gods -: gewenste houding jegens Gods -
2 Kon. 17 : 13 woord Gods -: gezonden door de profeten
Hos. 6 : 5 woord Gods -: God kan doden met woorden
2 Kron. 10 : 15 woord Gods -: God werkt aan de vervulling van Zijn woord
Hebr. 6 : 5 woord Gods -: goede - van God: proeven
Ps. 119 : 162 woord Gods -: grote schat
2 Kron. 25 : 4 woord Gods -: handelen naar
Spr. 4 : 6 woord Gods -: heb het lief: loon: bewaring
Ps. 105 : 42 woord Gods -: heilig
Spr. 4 : 22 woord Gods -: het leven voor de vinder
2 Sam. 7 : 21 woord Gods -: hij doet om Zijns Woords wil
Luk. 11 : 28 woord Gods -: horen en bewaren
Joh. 12 : 47 woord Gods -: horen en niet bewaren
Ps. 119 : 42 woord Gods -: ik vertrouw op Uw woord
Ps. 50 : 17 woord Gods -: in de mond nemen en toch verwerpen
Ps. 119 : 98 woord Gods -: in eewigheid bij mij
Ps. 56 : 11 woord Gods -: in God zal ik het - prijzen
1Jo 2 : 14 woord Gods -: in mij blijven
Jak. 1 : 21 woord Gods -: ingeplante woord moeten we ontvangen
Num. 11 : 36 woord Gods -: is rein
Joh. 8 : 55 woord Gods -: Jezus' omgang met
Jer. 23 : 29 woord Gods -: kenmerk: vuur, hamer
Hebr. 4 : 12 woord Gods -: krachtig
2 Kron. 6 : 17 woord Gods -: laat het waar worden
Spr. 4 : 21 woord Gods -: laat ze niet wijken van uw ogen
Ps. 119 : 105 woord Gods -: lamp voor mijn voet
Ps. 119 : 9 woord Gods -: leidraad
Hebr. 4 : 12 woord Gods -: levend
1 Pe 1 : 23 woord Gods -: levend
Ps. 119 : 105 woord Gods -: licht voor mijn pad
Ps. 147 : 19 woord Gods -: maakt Hij bekend aan Israël
Spr. 4 : 22 woord Gods -: medicijn voor het lichaam
1 Pe 2 : 2 woord Gods -: melk
Spr. 4 : 20 woord Gods -: merk daarop
Ps. 119 : 24 woord Gods -: mijn vermaking
Joh. 15 : 7 woord Gods -: moet in mij blijven
2 Kron. 33 : 10 woord Gods -: niet merken op -
Deut. 32 : 47 woord Gods -: niet vergeefs voor ons
Ps. 119 : 16 woord Gods -: niet vergeten
Jak. 1 : 21 woord Gods -: nut: kan onze zielen behouden, ook in verzoeking
Joh. 7 : 17 woord Gods -: onderkennen
Jer. 23 : 29 woord Gods -: onderscheiden van valse woorden
Spr. 4 : 4 woord Gods -: ons hart houde het vast
Matth. 13 : 8 woord Gods -: ontvangst
1 Pe 2 : 2 woord Gods -: onvervalst
2 Kon. 7 : 2 , 16 woord Gods -: ook het onwaarschijnlijke - wordt vervuld
Hebr. 4 : 12 woord Gods -: oordeelt de gedachten en overleggingen van het hart
1 Sam. 3 : 7 woord Gods -: openbaren: door God
Col. 4 : 3 woord Gods -: opening van een deur voor
Ps. 56 : 5 woord Gods -: prijzen, vs 11
1 Pe 2 : 2 woord Gods -: redelijk
Hebr. 4 : 12 woord Gods -: scherp
Spr. 6 : 22 woord Gods -: spreekt met ons
Hebr. 13 : 7 woord Gods -: spreken: door de voorganger
Deut. 12 : 32 woord Gods -: toedoen noch afdoen
Matth. 13 : 22 woord Gods -: uitwerking geremd
Mark. 9 : 10 woord Gods -: vasthouden
Hebr. 13 : 22 woord Gods -: verdragen: door christenen
Ps. 119 : 139 woord Gods -: vergeten hebbend
2 Thess. 3 : 1 woord Gods -: verheerlijking
1 Pe 2 : 2 woord Gods -: verlangt ernaar
1 Sam. 3 : 12 woord Gods -: vervullen: door God
1 Kon. 8 : 24 woord Gods -: vervulling met Gods hand
Jer. 39 : 16 woord Gods -: vervulling: voorbeeld
Jes. 30 : 12 woord Gods -: verwerpen
Jer. 8 : 9 woord Gods -: verwerpen en niettemin wijs menen te zijn
Deut. 30 : 12 v woord Gods -: vindplaats: op aarde
Ps. 119 : 103 woord Gods -: voedsel
Ps. 119 : 131 woord Gods -: voedsel
Jer. 15 : 16 woord Gods -: voedsel
Joz. 11 : 15 woord Gods -: volledig bewaren
2 Thess. 3 : 1 woord Gods -: voortgang
Mark. 4 : 4 woord Gods -: wegnemen, door boze geesten
Jes. 31 : 2 woord Gods -: wordt niet teruggetrokken
Luk. 8 : 5 woord Gods -: zaad
Luk. 8 : 11 woord Gods -: zaad
1 Pe 1 : 23 woord Gods -: zaad: onvergankelijk
Ez. 12 : 25 woord Gods -: zal gedaan worden, vervuld worden
Jes. 38 : 7 woord Gods -: zal Hij doen
Joel 2 : 11 woord Gods -: zal vervuld worden: want God is machtig
Mark. 4 : 12 woord Gods -: zedelijk moeilijk vers voor sommigen
1 Pe 2 : 8 woord Gods -: zich eraan stoten: door ongehoorzaamheid
Ezra 7 : 10 woord Gods -: zoeken en doen
Ps. 119 : 103 woord Gods -: zoet
Richt. 3 : 20 woord Gods -: zwaard
Deut. 33 : 3 woord Gods -en ontvangen: door de heiligen
Opb. 21 : 5 woord Gods -en zijn getrouw en waarachtig
Spr. 4 : 21 woord Gods -en: behoud ze in het midden van uw harten
Spr. 4 : 21 woord Gods -en: laat ze niet wijken van uw ogen
Jak. 1 : 22 woord Gods – : daders van het –, niet alleen hoorders
Rom. 10 : 8 woord Gods – in uw mond, in uw hart
Joh. 17 : 17 woord Gods – is de waarheid
Joh. 17 : 17 woord Gods – is een middel ter heiliging
Jer. 32 : 6 woord Gods – is tot mij (Jeremia) geschied
Jer. 44 : 28 - 29 woord Gods – zal bestaan
Jes. 66 : 2 woord Gods –: ervoor beven
Jer. 6 : 10 woord Gods –: geen lust tot het horen naar dat –
Jer. 1 : 12 woord Gods –: Hij is wakker om Zijn woord te doen.
Jak. 1 : 23 woord Gods –: hoorder zijn en geen dader
Jer. 15 : 16 woord Gods –: tot vreugde, blijdschap
Matth. 5 : 18 woord Gods –: vervulling is zeker
Ex. 9 : 20 woord Gods –: vrezen: door heidenen: nut
1 Cor. 4 : 15 woord Gods –: zaad
Ex. 9 : 21 woord Gods –: zijn hart niet zetten tot Jahweh’s woord
Ez. 36 : 29 woord Gods scheppend -
Hos. 14 : 3 woord Gods woord meenemen, bewaren
Spr. 30 : 6 woord Gods woord: niets aan toedoen
2 Sam. 7 : 28 woord Gods woorden zullen waarheid zijn
Spr. 4 : 5 woord Gods-: vergeet het niet
Spr. 4 : 6 woord Gods-: verlaat het niet: loon: behoeden
Spr. 4 : 5 woord Gods-: wijk er niet van af
Spr. 30 : 5 woord Gods: alle rede Gods is doorlouterd
Luk. 8 : 12 woord Gods: bestreden door de duivel
Joh. 5 : 38 woord Gods: bewaren
1Jo 1 : 1 woord Gods: Christus
Hos. 6 : 5 woord Gods: een zwaard
Spr. 30 : 4 woord Gods: geheel doorlouterd
Jer. 37 : 2 woord Gods: gesproken door de dienst der profeten
Dan. 9 : 12 woord Gods: God bevestigt zijn woorden
Neh. 8 : 19 woord Gods: honger naar
1Jo 2 : 5 woord Gods: houden
Neh. 8 : 9 woord Gods: lezen
Ps. 119 : 140 woord Gods: liefde tot - -
Neh. 8 : 9 woord Gods: uitleggen, verklaren, vs. 13
Spr. 13 : 13 woord Gods: verachten: verderf
2 Kon. 15 : 12 woord Gods: vervuld: tot in bijzonderheid
Ezra 1 : 2 woord Gods: vervullen
Spr. 13 : 13 woord Gods: vrezen: vergelding
Klg. 2 : 17 woord Gods: zal Hij vervullen
Spr. 12 : 25 woord goed - verblijdt het hart
2 Thess. 2 : 17 woord goed -: versterken in alle goed -
Jer. 33 : 14 woord goed – verwekken: vervullen: door God
Jer. 29 : 10 woord goed –: Gods: verwekken: over u
Joh. 6 : 60 woord hard -
2 Kron. 10 : 11 woord harde -en
Ps. 105 : 42 woord heilig woord: Gods verbond met Abraham
Matth. 26 : 75 woord herinneren
Spr. 14 : 23 woord hoorder en dader (toepassing)
Matth. 7 : 24 woord horen en doen van Jezus' woorden
Pred. 9 : 16 woord horen: woorden van de arme wijze werden niet gehoord
2 Cor. 6 : 7 woord in - van waarheid
Num. 23 : 16 woord in de mond leggen: bij Bileam: door God
Deut. 11 : 18 woord in het hart leggen
2 Sam. 14 : 3 woord in iemands mond leggen: Joab bij een vrouw
Jak. 1 : 21 woord ingeplante woord
Jer. 29 : 20 woord Jahweh’s –: hoort dat!
Joh. 6 : 68 woord Jezus heeft -en van eeuwig leven
Joh. 18 : 32 woord Jezus' - : vervulling
Joh. 15 : 20 woord Jezus' - bewaren
Opb. 3 : 8 woord Jezus' - bewaren
Joh. 8 : 37 woord Jezus' -: geen ingang vindend bij mensen
Mark. 13 : 31 woord Jezus' woorden blijven tot in eeuwigheid
Luk. 6 : 47 woord Jezus' woorden horen en doen
Luk. 21 33 woord Jezus’ woorden: eeuwig
Job 6 : 25 woord krachtig zijn de rechte redenen
Pred. 12 : 10 woord kunst
Ex. 33 : 4 woord kwaad –: woord van onheil
2 Sam. 23 : 1 woord laaste -en: David
Pred. 5 : 1 woord laat uw -en weinig zijn
Matth. 5 : 37 woord laat uw – betrouwbaar zijn
1 Kon. 2 : 3 woord laatste -en aan nabestaanden
Hand. 7 : 38 woord levende -en
Spr. 16 : 24 woord liefelijke redenen zijn een honigraat
1 Thess. 2 : 13 woord mensen: woord van mensen
Job 19 : 2 woord met woorden iemand verbrijzelen
Ex. 8 : 13 woord naar het – van Mozes deed God
Luk. 9 : 45 woord niet verstaan, begrijpen
Matth. 6 : 7 woord omhaal, veelheid van -en
Matth. 10 : 19 woord ontvangen van de Geest
2 Cor. 8 : 7 woord overvloedig in -
2 Tim. 4 : 2 woord predik het woord
Ps. 106 : 33 woord product van geest en lippen
Jer. 5 : 14 woord profetisch woord als een vuur gemaakt
1 Cor. 1 : 5 woord rijk in alle –
Gen. 49 : 20 woord schone -en geven
Matth. 13 : 34 woord Schriftwoord vervullen
Spr. 15 : 1 woord smartend -
Spr. 12 : 18 woord steken met -en
2 Kron. 32 : 8 woord steunen op iemands woorden
1 Sam. 2 : 30 woord terugkomen op Zijn woord: door God
1 Cor. 15 : 54 woord uitkomen, vervuld worden: geval
Esth. 6 : 10 woord vallen
2 Thess. 2 : 2 woord vals -
Jes. 59 : 13 woord valse - ontvangen of dichten uit het hart
Jer. 7 : 4 woord valse -en die geen nut doen
Jer. 7 : 8 woord valse –en : daarop vertrouwen
Jer. 7 : 8 woord valse –en, die geen nut doen
1 Thess. 4 : 15 woord van [de] Heer
Hebr. 5 : 13 woord van de gerechtigheid: onervaren in het -
Hand. 8 : 25 woord van de Heer: betuigen
Hand. 19 : 20 woord van de Heer: machtig
Hand. 19 : 20 woord van de Heer: nam toe met macht en werd sterker
Hand. 17 : 11 woord van de Heer: ontvangen: met alle bereidwilligheid
Hand. 13 : 49 woord van de Heer: verbreiding
Opb. 1 : 9 woord van God
2 Kron. 34 : 14 woord van God (wetboek) gevonden
1 Kon. 13 : 17 woord van God geschiedde
Jer. 33 : 19 woord van God geschiedde tot Jeremia
Hand. 18 : 11 woord van God leren: door Paulus
2 Pe 3 : 16 woord van God verdraaien
1 Thess. 1 : 6 woord van God: aannemen: onder verdrukking
Jes. 40 : 8 woord van God: bestaat in der eeuwigheid
Jes. 58 : 14 woord van God: betrouwbaar
Zach. 1 : 6 woord van God: betrouwbaar, komt uit
Luk. 8 : 15 woord van God: bewaren: in het hart
Hag. 2 : 5 woord van God: daarmee is God met ons
2 Kron. 18 : 4 woord van God: daarnaar vragen
Opb. 6 : 9 woord van God: daarom geslacht zijn
Jes. 66 : 5 woord van God: daarvoor beven
Opb. 19 : 9 woord van God: de waarachtige woorden van God
Opb. 19 : 13 woord van God: dusgenaamd is Jezus
2 Cor. 3 : 6 woord van God: en de Geest: de Geest maakt levend
1Jo 2 : 14 woord van God: en onze geestelijke sterkte
Jer. 17 : 15 woord van God: ernaar gevraagd
Ez. 1 : 3 woord van God: geschiedde tot Ezechiel
Jer. 7 : 1 woord van God: geschiedde tot Jeremia
Jer. 11 : 1 woord van God: geschiedde tot Jeremia
Jer. 25 : 1 woord van God: geschiedde tot Jeremia
Jes. 38 : 4 woord van God: geschiedde tot Jesaja
Jer. 16 : 1 woord van God: geschiedde tot mij
Jer. 18 : 1 woord van God: geschiedde: tot Jeremia
2 Pe 3 : 5 woord van God: hierdoor waren de hemelen
Opb. 20 : 4 woord van God: hierom onthoofd worden
Luk. 11 : 27 woord van God: horen en bewaren
Luk. 8 : 21 woord van God: horen en doen
Ez. 33 : 31 woord van God: horen en niet doen
Luk. 9 : 44 woord van God: in je oren leggen
1Jo 2 : 14 woord van God: in jongelingen blijvend
Neh. 8 : 14 woord van God: inzicht daarin zoeken
Jer. 21 : 1 woord van God: is geschied tot Jeremia
Ps. 33 : 4 woord van God: is recht
Luk. 5 : 1 woord van God: Jezus sprak het
Luk. 3 : 2 woord van God: kwam tot Johannes
Jer. 6 : 19 woord van God: letten op: nalaten
Hand. 12 : 24 woord van God: nam toe en vermeerderde zich
Jer. 19 : 15 woord van God: niet (willen) horen
Jer. 25 : 8 woord van God: niet horen van Zijn woorden
1Jo 1 : 10 woord van God: niet in ons: als wij Hem tot een leugenaar maken
Amos 7 : 10 woord van God: niet kunnen verdragen
Rom. 9 : 6 woord van God: niet vervallen
Gal. 6 : 6 woord van God: onderwezen worden in het - van God
1 Pe 3 : 1 woord van God: ongehoorzaam aan
Hand. 18 : 5 woord van God: Paulus wijdde zich geheel aan het woord
Hag. 2 : 5 woord van God: richtsnoer
Jer. 20 : 8 woord van God: tot smaad en tot schimp
Mark. 4 : 17 woord van God: verdrukking of vervolging om
Hand. 17 : 12 woord van God: verkondigen: door Paulus: in Berea
Hand. 13 : 7 woord van God: verlangen te horen
Mark. 4 : 19 woord van God: verstikken van het -
2 Cor. 4 : 2 woord van God: vervalsen
2 Cor. 2 : 17 woord van God: vervalsen: door velen
Ps. 105 : 19 woord van God: zal komen, vervuld worden
Jes. 55 : 11 woord van God: zending
Jes. 44 : 26 woord van Gods knecht: wordt bevestigd
Filip. 2 : 16 woord van het leven vertonen
1Jo 1 : 1 woord van het leven: Christus
Jer. 47 : 1 woord van Jahweh geschiedde tot de profeet Jeremia
2 Kron. 30 : 12 woord van Jahweh: doen naar het - van Jahweh, vgl. vers 5
Jer. 26 : 1 woord van Jahweh: geschiedde
Jer. 24 : 4 woord van Jahweh: geschiedde tot Jeremia
Spr. 4 : 10 woord van vader: neem het aan: loon: leven
Jak. 1 : 18 woord van waarheid: hier voortgebracht
2 Pe 1 : 19 woord vast –: door ervaring ondersteund
Hebr. 2 : 2 woord vaststaand woord
Matth. 19 : 12 woord vatten
Matth. 19 : 11 woord vatten: gegeven worden
Pred. 5 : 2 woord veelheid der -en: gevolg: zotheid
Spr. 10 : 19 woord veelheid van woorden: hierin ontbreekt de overtreding niet
Pred. 5 : 6 woord vele -en: daarin zijn ijdelheden
Ps. 56 : 6 woord verdraaien -en
Jer. 44 : 25 woord verkeerd – houden
Joh. 18 : 10 woord verkeerd hanteren: oor afslaan: niet meer kunnen luisteren
Matth. 15 : 11 woord verontreiniging door woorden
2 Kron. 13 : 22 woord versus weg
1 Kon. 1 : 14 woord vervullen
Luk. 1 : 20 woord vervullen van woorden
Joh. 18 : 9 woord vervullen: Jezus' -
2 Pe 2 : 3 woord verzonnen -en
1 Tim. 4 : 12 woord voorbeeld in - zijn
Ef. 4 : 29 woord vuil -
Opb. 21 : 5 woord waarachtige -en
Col. 3 : 17 woord werk: doen in woord of in werk
Job 16 : 3 woord winderige -en
Spr. 18 : 6 woord woorden die twist verwekken
2 Tim. 4 : 15 woord woorden tegenstand
Dan. 12 : 9 woord woorden toesluiten
Rom. 3 : 2 woord woorden van God zijn toevertrouwd aan de Joden
Opb. 21 : 6 woord woorden van God zijnde gebeurd
1 Tim. 6 : 3 woord woorden van onze Heer Jezus Christus: gezonde woorden
Dan. 12 : 9 woord woorden verzegelen
Mark. 4 : 3 woord zaad: evangelie
Jes. 2 : 1 woord zien: door Jesaja
Matth. 12 : 36 woord zinloos -: geoordeeld op de dag van het oordeel
Ef. 5 : 6 woord zinloze -en: laat niemand u daarmee bedriegen
Jak. 1 : 23 woord
Joh. 1 : 14 Woord heerlijkheid van het -: aanschouwd
Joh. 1 : 14 Woord onder ons gewoond
Jak. 1 : 12 Woord van God: God is wakker over zijn woord om dat te doen
Joh. 1 : 14 Woord vlees geworden
Hebr. 2 : 2 woord door engelen gesproken: stond vast
Tit. 2 : 8 woord gezond
Tit. 3 : 8 woord Gods -: betrouwbaar
Hebr. 4 : 12 woord Gods -: dringt door
Tit. 2 : 5 woord Gods -: lasteren
Hebr. 1 : 3 woord Jezus: – van Zijn kracht: door dit – draagt Hij alle dingen
Tit. 2 : 8 woord onaanvechtbaar
Hebr. 6 : 1 woorddienst ontwikkeling: inhoud
Joh. 3 : 34 woorden Gods -: een gezondene spreekt Gods -
1 Tim. 6 : 4 woordenstrijd en twistziekte
2 Tim. 2 : 14 woordenstrijd gevolg: mogelijk ondergang van de hoorders
1 Tim. 6 : 4 woordenstrijd lijden aan twistziekte en -
Joh. 3 : 25 woordenstrijd over reiniging
2 Tim. 2 : 14 woordenstrijd voer geen -
Rom. 6 : 19 woordkeus
Luk. 7 : 24 woordkunst Christus' -, vs 31v
Ex. 4 : 16 woordvoerder Aaron
Joh. 1 : 3 wording alle dingen zijn geworden door het Woord van God
Pred. 4 : 8 workaholic (associatie)
Ps. 18 : 27 worstelaar God als -
Jer. 17 : 8 wortel boom: wortels van boom uitschietend aan een rivier
Opb. 22 : 16 wortel Christus de - van David
Opb. 4 : 5 wortel Christus, de - van david
Jes. 11 : 10 wortel Christus: wortel van Isai
Spr. 12 : 3 wortel der rechtvaardigen zal niet bewogen worden
Spr. 12 : 3 wortel der rechtvaardigen: zal niet bewogen worden
Spr. 12 : 12 wortel der rechtvaardigen: zal uitgeven
Deut. 29 : 18 wortel die gal en alsem draagt: dat zo'n wortel niet onder u zij, vgl vers in Hebr.
Matth. 13 : 5 v wortel geen - hebben
Luk. 8 : 13 wortel geen - hebben
Mark. 4 : 16 wortel geen - in zichzelf hebben
1 Tim. 6 : 10 wortel geldzucht - van alle kwaad
Mark. 4 : 6 wortel ontbrekend
Jud : 12 wortel ontworteld
Jes. 27 : 6 wortel schieten: door Israël
Hebr. 12 : 15 wortel van bitterheid opschietend
Opb. 5 : 5 wortel van David: Heer Jezus
Matth. 3 : 10 wortel van de bomen
Jes. 11 : 10 wortel van Isai
Rom. 15 : 12 wortel wortel van Isaï
Matth. 13 : 21 wortel zonder -
Ps. 129 : 6 - 7 wortel zonder - zijn, vgl. gelijkenis van de zaaier
Matth. 13 : 5 v wortelen en gronden (diepe aarde)
Col. 2 : 7 wortelen geworteld in Christus
Jes. 37 : 31 wortelen nederwaarts - en opwaarts vrucht dragen
Ez. 20 : 47 woud fig. mensenmassa
Jes. 63 : 4 wraak aan God de -
Hebr. 10 : 30 wraak aan God de -
Rom. 12 : 19 wraak aan God is de –
1 Sam. 26 : 10 wraak aan God overgeven
1 Sam. 25 : 39 wraak aan God overlaten
Ps. 58 : 11 wraak aanschouwen
Ps. 79 : 10 wraak bidden om - van het vergoten bloed
Ps. 58 : 12 wraak bloed-
2 Sam. 3 : 27 wraak bloed-: Abner
Ps. 58 : 12 wraak bloedige -oefening
2 Thess. 1 : 8 wraak brengen: door de Heer Jezus
Spr. 6 : 34 wraak dag der -: om overspel
Jes. 63 : 4 wraak dag der – in het hart van Gods Zoon
Luk. 21 22 wraak dagen van -
Ps. 99 : 8 wraak doen: door God: over zonden
Ps. 149 : 7 wraak doen: over de heidenen
Jes. 1 : 24 wraak door God
Jer. 9 : 9 wraak door God
2 Kon. 9 : 7 wraak door God: geval
1 Sam. 15 : 3 wraak door God: geval: Amalek
1 Thess. 4 : 6 wraak door God: tegen overspel
1 Thess. 4 : 6 wraak en tucht door God
Ps. 59 : 14 wraak gebed om -
Richt. 16 : 28 wraak geval
Jer. 11 : 20 wraak God bidden zijn - te tonen
Ps. 94 : 1 wraak God der wraken
2 Sam. 22 : 48 wraak God geeft mij volkomen -
Jer. 51 : 36 wraak God zal Israëls – wreken
Ps. 58 : 11 wraak Gods - aanschouwen
Deut. 32 : 41 wraak Gods - over zijn tegenstanders
Jes. 59 : 17 wraak klederen der wraak: door God aangetrokken
Lev. 19 : 18 wraak laat af van – tegen uw volksgenoten
Jud : 9 wraak nalaten
2 Tim. 4 : 14 wraak nalaten: want de Heer vergeldt
Jes. 47 : 3 wraak nemen: door God: op Babel
1 Sam. 24 : 13 wraak overgeven aan God: geval
Ps. 143 : 12 wraak roep om - (toepassing)
Jer. 10 : 25 wraak roep om - aan de heidenen
Ps. 59 : 6 wraak roep om - door God
Ps. 94 : 1 v wraak roep om - door God
Jer. 17 : 18 wraak roep om -: door Jeremia
Jer. 51 : 6 wraak van de HEER
Jer. 20 : 12 wraak van God: begeren te zien
Klg. 3 : 60 wraak van vijanden: God ziet die –
Gen. 50 : 15 wraak vermeende -
Ps. 44 : 17 wraakgierige
Spr. 11 : 17 wreed versus goedertieren
Lev. 25 : 43 wreed wrede heerschappij
Spr. 12 : 10 wreed
Spr. 27 : 4 wreedheid oorzaak
2 Kon. 8 : 12 wreedheid van Hazaël voorzegd
Rom. 13 : 4 wreekster overheid een – tot straf voor hem die het kwade bedrijft
Jer. 5 : 9 wreken door God
2 Kon. 9 : 7 wreken door God: het bloed van zijn knechten
Opb. 19 : 2 wreken door God: het bloed van zijn slaven
Richt. 5 : 2 wreken door God: hier bezongen
Opb. 6 : 10 wreken door God: hierom gevraagd door de martelaren
1 Sam. 24 : 13 wreken door God: van iemand: aan iemand anders
Ps. 99 : 8 wreken en vergeven: door God
2 Kon. 9 : 3 wreken God wreekt het bloed van Zijn knechten
Lev. 19 : 18 wreken u zult niet -
Jer. 15 : 15 wreken wreek mij van mijn vervolgers
Gen. 4 : 24 wreken zeventig maal zeventig
Gen. 4 : 15 wreken zevenvoudig -
Jes. 1 : 24 wreken zich -: door God
Jer. 5 : 29 wreken zich -: door God: aan Israël
Richt. 16 : 28 wreken zich -: door Simson: aan de Filistijnen
Jer. 9 : 9 wreken zich –: door God
Jer. 46 : 10 wreken zich –: door God
Richt. 15 : 7 wreken zich –: door Simson: aan de Filistijnen
Rom. 12 : 19 wreken zich –: na te laten: maar laat plaats voor de toorn
2 Cor. 10 : 6 wreken
1 Thess. 4 : 6 wreker God een -
Gen. 6 : 11 wrevel de aarde was vervuld met -
Jes. 59 : 6 wrevel maaksel van –
1 Sam. 25 : 31 wroeging